Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa „Akcentu” za 2008 r od numeru 1Pobieranie 103.65 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar103.65 Kb.
Bibliografia

podmiotowa i przedmiotowa „Akcentu”

za 2008 r.

od numeru 1 (111) do numeru 4 (114)
Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

kryt. muz. – krytyka muzyczna

kryt. teatr. – krytyka teatralna

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz

wspom. – wspomnienie

wyp. – wypowiedź

zob. - zobacz


Améry Jean


*Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego. Przeł. Ryszard Turczyn. (Ziębińska-Witek Anna. Umysł w sytuacji granicznej). 1 (111) 2008.

Andrusiak Iwan


*Z cykluWody” (fragmenty): *** (wypuściłeś go do wody...); *** (i ziemia...); *** (i ta blizna...); *** (już rozcięto korzenie...); *** (tak drobno...); *** (prawie tak samo...); *** (dmuchasz na ćmę...). (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). 4 (114) 2008.
Balcerzan Edward, Rajewska Ewa red.

*Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. (Misiewicz Janusz. „Licentia translatica”). 2 (112) 2008.Bartmiński Jerzy


*Stereotypy mieszkają w języku. (Skawiński Jacek. Niestereotypowo o stereotypach). 1 (111) 2008.

Bartoś Tadeusz


*Nowe światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku (oprac.). (Dostatni Tomasz. Poniewczasie) 3 (113) 2008.

*Jan Paweł II. Analiza krytyczna. (Szkołut Tadeusz. Wokół teologii moralnej Karola Wojtyły/Jana Pawła II). 3 (113)2008.Białas Maciej


Oskar dla „Piotrusia i wilka”. not. 2 (112) 2008.

Białek-Szwed Olga


Kultura pogranicza narodów – tradycje, nadzieje, zagrożenia. not. 1 (111) 2008.

Biela Bogusław


Żal byłoby opuścić ten świat. O wierszach Romana Chojnackiego. (Chojnacki Roman. Lekcje przyrody). rec. 1 (111) 2008.

Binduga Adam


Małagłówka. proza art. 1(111) 2008.

Błotnicka-Mazur Elżbieta


Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego. art. 2 (112) 2008; Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka. art. 4 (114) 2008.

Boniecki Adam


Karol Wojtyła – pisarz i filozof. szkic. 3 (113) 2008.

Bonowicz Wojciech


*Pełne morze; * Hurtownia ran i Wiersze ludowe. (Goworski Andrzej. Polowanie na Bonowicza). 1 (111) 2008.
Brakoniecki Kazimierz

*Historie bliskoznaczne. (Nowacki Dariusz. Tylko pokrętna historia). 4 (114) 2008.Brecht Bertolt


Mój syn pyta; Nie bądź zbyt krytyczny; Do czytania rano i wieczorem; Generale, Twój czołg to potężna maszyna; Zmiana koła; Pytania czytającego robotnika. (Dziwak Joanna). w. 2 (112) 2008;

zob. Dziwak Joanna. Bertolt Brecht. 2 (112) 2008.Bromberg Felicja, Frajlich Anna, Zając Władysław


*Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. (Przesmycka Karolina. Wszyscy jesteśmy rozbitkami). 4 (114) 2008.

Brzozowski Jacek


*Świętokrzyska zapaska. Gawędy. (Ruman Anna. Świat utkany z przędzy słowa). 2 (112) 2008.

Chabrowski Tadeusz


Medytacja; Święty Turecki; Nuda zbudowana jest na pustce...; ***(Czasami drażnię krzykiem swoją przeponę...); Ojciec Polikarp. w. 1 (111) 2008; Białe nieszpory cz. III. proza art. 2 (112) 2008.

Chaddad Katrina


O.; irmos. (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Chojnacki Roman


*Lekcje przyrody. (Biela Bogusław. Żal byłoby opuścić ten świat. O wierszach (...). 1 (111) 2008.

Clark Joanna


* „Czemu cieniu odjeżdżasz...” Trzy opowiadania. (Potent Małgorzata. Klucz rzucony w morze). 4 (114) 2008.

Conrad Joseph


*zob. Święch Jerzy. „czułem się kiepsko i miałem częste bóle...” O biografistyce dzisiaj na marginesie biografii Josepha Conrada. 4 (114) 2008.
Cornis-Pope Marcel, Neubauer John. red.

*History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Pod redakcją Marcela Cornis-Pope’a i Johna Neubauera (Paryż Marek. Literacka panorama Europy Środkowowschodniej). 2 (112) 2008.


Cunnelly Janina L.

* Julia. (Dunaj Ewa. Bardzo grzeczna cyklofrenia). 2 (112) 2008.Cymerman Jarosław


Fragmenty szerszej perspektywy. (Mrok jak światło. Antologia dramatów inspirowanych życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II. Pod red. Michała Mizery). rec. 3 (113) 2008.

Czornyj Maksymilian Dymitr


Gdy będziemy się zmieniali. proza art. 2 (112) 2008.

Czychowski Mieczysław


*zob. Dunaj Ewa. Dekalog poetycki na czas podły. 2 (112) 2008.

Davies Norman


*Europa między Wschodem a Zachodem. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk. (Szkołut Tadeusz. Europa Wschodnia i Europa Zachodnia jako konstrukty ideologiczne). 1 (111) 2008; *Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo. Przekład Elżbieta Tabakowska. (Zaporowski Zbigniew. Oblicza wojny). 4 (114) 2008.

Dąbała Jacek


Odpowiedzialne rozumienie dziennikarstwa. (Dziennikarstwo według Jana Pawła II. Oprac. i red. Marek Miller). rec. 3 (113) 2008.

Dehnel Jacek


*Brzytwa okamgnienia. (Orliński Marcin. Wywoływanie świata). 1 (111) 2008.

Dobrzyński Ignacy Feliks


*zob. Gawroński Ludwik. Ignacy Feliks Dobrzyński – kompozytor i przyjaciel Chopina. 2 (112) 2008.

Dostatni Tomasz OP


Poniewczasie. (Nowe światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku. Oprac. Tadeusz Bartoś). rec. 3 (113) 2008.

Dunaj Ewa


Lepiej mieć Boga niż być Bogiem. (Karasek Krzysztof. Gry weneckie). rec. 1 (111) 2008; Dekalog poetycki na czas podły. szkic. 2 (112) 2008; Bardzo grzeczna cyklofrenia. (Cunelly Janina L. Julia). rec. 2 (112) 2008.

Dzierżawska-Bukowska Urszula


Martinek Libor. Tłumaczenia utworów literackich Karola Wojtyły na język czeski. tłum. 3 (113) 2008.

Dziwak Joanna


Bertolt Brecht. Mój syn pyta; Nie bądź zbyt krytyczny; Do czytania rano i wieczorem; Generale, Twój czołg to potężna maszyna; Zmiana koła; Pytania czytającego robotnika. tłum. 2 (112) 2008; Bertolt Brecht. not. 2 (112)2008.

Dzwonkowski Roman


Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003). szkic. 3 (113) 2008.
Eco Umberto. red.

*Historia brzydoty. (Korpal-Jakubec Paulina. O historii z problemami w tle). 2 (112) 2008.Fietkiewicz-Paszek Izabela


Pomiędzy jest codziennie; Lipcowe Dni Muzyki: Eleonora umarła; „...oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”; pociąg; Wyjście; Transcendentnie (albo weź mnie znowu); Portret niesymetryczny. w. 2 (112) 2008.

Flutsztejn-Gruda Ilona


Zdrada. proza art. 1 (111) 2008.

Frajlich Anna, Zając Władysław, Bromberg Felicja


*Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. (Przesmycka Karolina. Wszyscy jesteśmy rozbitkami). 4 (114) 2008.

Frączek Konstanty


Lubelskie korzenie Janiny Porazińskiej (w 120 rocznicę urodzin). not. 4 (114) 2008.

Galvin Tom


*There’s an Egg in my Soup... and other adventures of an Irishman in Poland. (Grzegorczyk Ewa. „Only in Poland”, czyli opowieść o dziwnym kraju). 2 (112) 2008.
Gałkowski Jerzy W.

Jego uniwersytety. szkic. wspom. 3 (113) 2008.
Gawroński Ludwik

Ignacy Feliks Dobrzyński – kompozytor i przyjaciel Chopina. art. 2 (112) 2008; Jan Paweł II a muzyka. not. 3 (113) 2008.

Gembal Paweł


Sonet wieczny żywy. O liryce Sławomira Rudnickiego i nie tylko. szkic. 1 (111) 2008; Jest taki rodzaj twórczości poetyckiej, są takie literackie biografie. (Sutarski Konrad. Na podwójnej ziemi; Jak blisko. Antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej). rec. 1 (111) 2008.

Getto


*Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta. red. Piotr Weiser. (Szlachetka Małgorzata. Tam nie było sprawiedliwych wśród narodów świata). 4 (114) 2008.

Gogler Paweł


Maski i twarz(e) Zbigniewa Herberta. (Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje. Red. W. Ligęza, M. Cicha; Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Red. J. M. Ruszar i D. Koman; Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Część II. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar). rec. 2 (112) 2008.

Goworski Andrzej


Polowanie na Bonowicza. (Bonowicz Wojciech. Pełne morze; Hurtownia ran i Wiersze ludowe). rec. 1 (111) 2008; Zdobędziesz wiedzę utkaną z wiatru. (Szuber Janusz. Pianie kogutów). rec. 3 (113) 2008; III Zderzenia Poetyckie w Sosnowcu. not. 4 (114) 2008.

Grzegorczyk Ewa


Only in Poland”, czyli opowieść o dziwnym kraju. (Galvin Tom. There’s an Egg in my Soup... and other adventures of an Irishman in Poland). not. 2 (112) 2008.

Guzowski Krzysztof


Karol Wojtyła – filozof personalista. szkic. 3 (113) 2008; Kolejne odsłony jednej historii. (Kaczyński Edward. Moje spotkania z Janem Pawłem II). rec. 3 (113) 2008.
Hałas Joanna

Na ratunek samemu/samej sobie. (Stachura Edward. Listy do Danuty Pawłowskiej. Danuta Pawłowska-Skibińska. Listy równoległe. Wstęp i oprac. Dariusz Pachocki). rec. 2 (112) 2008.

Hartwig Julia


*To wróci. (Stawowy Renata. Zaczynać na nowo). 3 (113) 2008.

Hen Józef


*Pingpongista. (Ryczkowska Emilia. Szochen tow). 4 (114) 2008.

Herbert Zbigniew


*zob. Przymuszała Beata. Herbert – zdarzenia lekturowe. 1 (111) 2008.

*zob. Gogler Paweł. Maski i twarz(e) Zbigniewa Herberta. 2 (112) 2008.Horobczuk Bohdan Ołeh


Ale Tylko Odległe; Biegnę Do Ciebie Nie Dobiegając. (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Huelle Paweł


*Ostatnia wieczerza. (Marcińczak Łukasz. Ostatnia apokalipsa). 2 (112) 2008.

Husejnowa Ołena


1. *** (Kieszenie palta są głębokie...); 2. *** (Gdyby skórzanym rękawiczkom...); 3. *** (Wagon, do którego wsiądziesz...); 4. *** (Po prostu tak sobie pokochać...); 5. *** (Brama ogrodu botanicznego będzie zamknięta...); 6. *** (W tym mieście zmieści się wszystko...); *** (Szukałeś dla mnie miejsca...). (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Iwaszkiewicz Jarosław


*zob. Kochańczyk Alina. Poznać Iwaszkiewicza. 2 (112) 2008.

Izdryk Jurij


Wiersze wolne dla Anety (Z cyklu: Siedem stopni wolności). (Kamińska Aneta). 4 (114) 2008.

Janicki Łukasz


O wieszaniu na wiele sposobów (Rymkiewicz Jarosław Marek. Wieszanie). rec. 1 (111) 2008; Europejskie dylematy. (Sadkowski Wacław. W drzwiach do Europy). rec. 1 (111) 2008; Zabawy przyjemne czy pożyteczne? (Martuszewska Aneta. Radosne gry. O grach/zabawach literackich). rec. 4 (114) 2008.

Jankowska Magdalena


Za plecami. (Tosza Bogdan. Pisane na stronie). rec. 4 (114) 2008.

Janowska Kinga


Realizm magiczny jako odpowiedź na potrzebę obcowania z mitem. szkic. 1 (111) 2008.

Januszewska-Skreiberg Janina


*zob. Jaroszyński Andrzej. Polska w Norwegii. 1 (111) 2008.

Jarnuszkiewicz Jerzy


*zob. Lameński Lechosław. O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza. 3 (113) 2008.

Jaros Urszula


Wiersze. (Suplement do numeru) 3 (113) 2008.

Jaroszyński Andrzej


Polska w Norwegii. not. 1 (111) 2008.

Jasienica Paweł


Pamiętnik. Wstęp i zakończenie Władysław Bartoszewski. (Lewandowski Jan. Przeszłość zanurzona w teraźniejszości). 4 (114) 2008.
Jocher Waldemar

poznanie (bo o sobie wiem tak mało); strzała proroka (bo jesteśmy tutaj); zastoje, czarno-białe (nadzieje); holenderska szkoła pejzażu (doznania w samym organie); ulotny system naszych dróg (pod nimi mieszkań wiele); martwa natura. w. 1 (111) 2008.

Józefczuk Grzegorz


Stach z Warty i jego biograf. (Lameński Lechosław. Stach z Warty Szukalski i szczep Rogate Serce). rec. 2 (112) 2008.

Kaczyński Edward


*Moje spotkania z Janem Pawłem II. (Guzowski Krzysztof. Kolejne odsłony jednej historii). 3 (113) 2008.

Kamińska Aneta


Andrusiak Iwan. Z cyklu „Wody” (fragmenty): *** (wypuściłeś go do wody...); *** (i ziemia...); *** (i ta blizna...); *** (już rozcięto korzenie...); *** (tak drobno...); *** (prawie tak samo...). tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Chaddad Katrina. O.; irmos. tłum. w. 4 (114) 2008; Husejnowa Ołena. 1. *** (Kieszenie palta są głębokie...); 2. *** (Gdyby skórzanym rękawiczkom...); 3. *** (Wagon, do którego wsiądziesz...); 4. *** (Po prostu tak sobie pokochać...); 5. *** (Brama ogrodu botanicznego będzie zamknięta...); 6. *** (W tym mieście zmieści się wszystko...); *** (Szukałeś dla mnie miejsca...). tłum. (z Andrijem Porytko). w. 4 (114) 2008; Izdryk Jurij. Wiersze wolne dla Anety (Z cyklu: Siedem stopni wolności). tłum. 4 (114) 2008; Kijanowska Marianna. *** (wtedy); *** (Pustynia o głodnych głowach piasku...). tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Lubka Andrij. Piosenka; *** (Wszelka normalna literatura zaczyna się od cenzury). tłum. 4 (114) 2008; Łazutkin Dmytro. Full-contact; Do kwestii wegetarianizmu. tłum. 4 (114) 2008; Sawka Marjana. Szkicownik warszawski; Księga rzeczy (dziennik). tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Szuń Marija. *** (W instytucjach pokojowych...); PolitologJa. tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Zabużko Oksana. Prypeć. Martwa natura; 30o w cieniu. tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008.

Kapuściński Ryszard


*zob. Wolski Jan. „Wsłuchaj się w głos, który jest w Tobie”. Filozoficzna poezja Ryszarda Kapuścińskiego. 1 (111) 2008.

Karasek Krzysztof


Gry weneckie. (Dunaj Ewa. Lepiej mieć Boga niż być Bogiem). 1 (111) 2008.

Kawałko Marian Janusz


Tołstoj I; Tołstoj II (czyli czerni biel – vel czerń i biel); Tołstoj III; Tołstoj IV, czyli tren o Narodzeniu; Tołstoj V, czyli pieśń o zaułku; Tołstoj VI, czyli pieśń o dwu wiarach; Tołstoj VII czyli pieśń o Nowym Zborze; Tołstoj VIII. w. 2 (112) 2008.

Kawiak Tomek


*zob. Lameński Lechosław. Tomek Kawiak – rzeźbiarz, performer, malarz, rysownik, showman? 4 (114) 2008; *zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka. 4 (114) 2008.

Kijanowska Marianna


*** (wtedy); *** (Pustynia o głodnych głowach piasku...). (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Kochańczyk Alina


Poznać Iwaszkiewicz. szkic. 2 (112) 2008.

Kocus Marta


*** 1. hieny opuściły pole... (fragmenty poematu). w. 2 (112) 2008.

Kondrak Jan


Postojowa; Długo; W rzeczywistości innej; Kto jest ona; Piosenka dla ojca; Chwila u wrót; Ballada przedpokojowa. w. 4 (114) 2008.

Kondrasiuk Grzegorz


Żar. O „Idiocie” Babickiego w Teatrze im. Osterwy. art. 1 (111) 2008.

Kopaczewski Grzegorz


*Huta. (Wach Jarosław. Nie byle jaka Huta). 2 (112) 2008.

Kopsik Ewa


Słowo. proza art. 4 (114) 2008.

Korpel-Jakubec Paulina


O historii z problemami w tle. (Historia brzydoty. Red. Umberto Eco). rec. 2 (112) 2008.

Kozak Henryk


Przed burzą; Maria; Noc lipcowa urodzinowa; Kryjówka; Chwile przed odjazdem. w. 4 (114) 2008.

Krasnodębski Jan Paweł


Mam was w de! proza art. 2 (112) 2008.

Kucharska Marta


Kwiaty i pistolety. proza art. 2 (112) 2008.

Kuczkowski Krzysztof


*Dajmy się jak dzieci prowadzić nicości. (Mackiewicz Paweł. Blaze of glory). 3 (113) 2008.

Kukawski Tomasz


*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego. 2 (112) 2008.

Kurnik Agnieszka


Karol Wojtyła – Jan Paweł II w oczach literaturoznawców. szkic. 3 (113) 2008; Świadek na trzecie tysiąclecie. (Jan Ross. Jan Paweł II. Papież stulecia. Tłum. P. Masłowski). rec. 3 (113) 2008.

Kwaśniewska Agata


*** (jak zawsze przychodzę do ciebie ciemnie); nocka; Niedziela; pieszczenie – zbawienie; Dies irae. w. 2 (112) 2008.

Kwiatkowski Tadeusz


Wśród nauczycieli i przyjaciół. szkic wspom. 3 (113) 2008.

Lameński Lechosław


Paryż, Paryż i jeszcze raz Paryż... art. 1 (111) 2008;

*Stach z Warty Szukalski i szczep Rogate Serce. (Józefczuk Grzegorz. Strach z Warty i jego biograf). 2 (112) 2008; Wybudowałem sobie pomnik twardszy niż ze spiżu. (Ożóg Kazimierz S. Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005). rec. 3 (113) 2008; O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza. art. 3 (113) 2008; Tomek Kawiak – rzeźbiarz, performer, malarz, rysownik, showman? art. 4 (114) 2008.Lamm Maria


Muchrajew Andrej. Okno. tłum. 2 (112) 2008.

Langfus Anna


*Skazana na życie. Przeł. Hanna Abramowicz, wstęp Julia Hartwig, posłowie Jean-Yves Potel. (Zińczuk Aleksandra. Anny Langfus sulphure et salis). 2 (112) 2008.

Latawiec Bogusława


*Odkrytki. (Mazurek Anna. Wstęga Möbiusa). 3 (113) 2008.

Lenc Ryszard

El Bailarin (Tancerz). proza art. 4 (114) 2008.Leszczyńska-Pieniak Eliza

Od formizmu do nowego ekspresjonizmu – artystyczne i życiowe wybory Augusta Zamoyskiego. art. 2 (112) 2008; Mistrzowie ilustracji na roztoczańskich plenerach. not. 4 (114) 2008.

Lewandowski Jan


Korzenie i tożsamość. (Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą. Przemówienia, listy, telegramy 1979–2003. oprac. ks. Roman Dzwonkowski SAC, słowo wstępne ks. Szczepan Wesoły, wprowadzenie ks. R. Dzwonkowski, posłowie Krzysztof Dybciak). rec. 3 (113) 2008; Przeszłość zanurzona w teraźniejszości. (Jasienica Paweł. Pamiętnik. Wstęp i zakończenie Władysław Bartoszewski). rec. 4 (114) 2008; O Polsce i Polakach w szerokim świecie i nie tylko... (Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005). Pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego; Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu. Pod red. Janusza Farysia, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego.) not. 1 (111) 2008.

Linek Piotr

Zadanie domowe poety w średnim wieku; *** (nie pasuje); spotkanie autorskie; zza pleców; cytat; średnio. w. 4 (114) 2008.
Lizakowski Adam


*Chicago – city of belief – miasto wiary. Słowo wstępne Dominic A. Pacyga. Przeł. Na angielski Thomas Pietrzyk. (Ziółkowska Renata. Poszukiwanie zagubionego szczęścia). 3 (113) 2008.

Lubka Andrij


Piosenka; ***(Wszelka normalna literatura zaczyna się od cenzury). (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Luter Andrzej


Papież na ekranie. art. 3 (113) 2008.


Łazutkin Dmytro


Full-contact; Do kwestii wegetarianizmu. (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Łukasiewicz Jacek


Trzykrotne oczy krótkowidza. proza art. 1 (111) 2008.

Mackiewicz Paweł


Blaze of glory. (Kuczkowski Krzysztof. Dajmy się jak dzieci prowadzić nicości). rec. 3 (113) 2008.

Marcińczak Łukasz


Ostatnia apokalipsa. (Huelle Paweł. Ostatnia wieczerza). rec. 2 (112) 2008.

Martinek Libor


Tłumaczenia utworów literackich Karola Wojtyły na język czeski. (Dzierżawska-Bukowska Urszula). not. 3 (113) 2008.

Martuszewska Anna


*Radosne gry. O grach/zabawach literackich. (Janicki Łukasz. Zabawy przyjemne czy pożyteczne?) 4 (114) 2008.

Marquez Gabriel Garcia


*zob. Janowska Kinga. Realizm magiczny jako odpowiedź na potrzebę obcowania z mitem. 1 (111) 2008.

Mazurek Anna


Wstęga Möbiusa. (Latawiec Bogusława. Odkrytki) rec. 3 (113) 2008.

Mądzik Leszek


Twarz. fel. 1 (111) 2008; Brzegi. fel. 2 (112) 2008; Sąsiad. fel. 3 (113) 2008; Mistrzowie światła. fel. 4 (114) 2008.

Michalski Janusz


*Wodami Polski, Litwy i Ukrainy. (Truskolaska Anna. Wilia, Prypeć, Dniestr... O książce Janusza Michalskiego). 1 (111) 2008.

Michalski Waldemar

Globalna wolność czy zniewolenie? Słowo o poezji Bolesława Taborskiego. (Taborski Bolesław. Plan B. Wiersze 2004-2006; Mój przyjaciel Szekspir). rec. 1 (111) 2008; Wileńskie etiudy prozą Romualda Mieczkowskiego. (Mieczkowski Romuald. Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie). rec. 2 (112) 2008; „Piszę wiersze, aby ludziom dawały nadzieję”. Kilka uwag o poetyckim fenomenie księdza Jana. art. 4 (114) 2008.
Mieczkowski Romuald


Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie (Michalski Waldemar. Wileńskie etiudy prozą Romualda Mieczkowskiego). 2 (112) 2008.

Mielhorski Robert


Mity literackiej nowoczesności. szkic. 4 (114) 2008.
Miller Marek (oprac. i red.)

*Dziennikarstwo według Jana Pawła II. Współpraca Anna Wiktorowicz, wstęp Grzegorz Polak. (Dąbała Jacek. Odpowiedzialne rozumienie dziennikarstwa). 3 (113) 2008.

Misiewicz Janusz


Licentia translatica” (Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wybór i opracowanie Edward Balcerzan i Ewa Rajewska). rec. 2 (112) 2008.
Mizera Michał. red.

*Mrok jak światło. Antologia dramatów inspirowanych życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II. (Cymerman Jarosław. Fragmenty szerszej perspektywy). 3 (113) 2008.

Muchrajew Andrej


Okno. (Lamm Maria) proza art. 2 (112) 2008.

Niewiadomski Andrzej


Oda na spadek euro; Przygoda na Mariensztacie; Okopowa; Z kronik miasta L. Ciąg dalszy; Czerwiec. Czerw. w. 2 (112) 2008.

Norwid Cyprian


*zob. Puzynina Jadwiga. Pochylić się nad Norwidem. 2 (112) 2008.

Nowacka-Wilczek Zofia


Konfrontacje; Samotność; Spóźnieni; Wolontariuszka. w. 4 (114) 2008.

Nowacki Dariusz


Tylko pokrętna historia. (Brakoniecki Kazimierz. Historie bliskoznaczne). rec. 4 (114) 2008.

Nowicki Bogdan


Ligustr; Anamnesis; Zaduszona; Trzymajmy się za ręce; Kusiciel. w. 1 (111) 2008.

Nowosad Jarosław


Moja babcia Sally; Traktat o hotelach. proza art. 4 (114) 2008.

Orliński Marcin


Wywoływanie świata. (Dehnel Jacek. Brzytwa okamgnienia). rec. 1 (111) 2008.

Oszajca Wacław


Słowo, jego hipostaza i sakramentalność. szkic. 3 (113) 2008.

Pasierb Janusz ST


Przed filmem „Sklep jubilera“. wyp. 3 (113) 2008.

Paryż Marek


Literacka panorama Europy Środkowowschodniej. (History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Pod redakcją Marcela Cornis-Pope’a i Johna Neubauera). rec. 2 (112) 2008.

Pawłowska-Skibińska Danuta


*Edward Stachura. Listy do Danuty Pawłowskiej. Danuta Pawłowska-Skibińska. Listy równoległe. (Hałas Joanna. Na ratunek samemu/samej sobie), 2 (112) 2008.

Piątek Tomasz


*Pałac Ostrogskich. (Trzaskowska Krzysztofa. Piekło współczesne). 4 (114) 2008.


Piątkowska-Stepaniak Wiesława red.


*My emigranci. Wspomnienia współczesnych Polaków z życia na emigracji. (Wach Jarosław. Miejsce, praca, los... i dokumenty). 4 (114) 2008.

Podrimja Ali


Wróć do wiersza Homera; Nie kończąca się gra; Samotność; Pieśń żałobna; Etiuda o Albanii; Kto zabije wilka. (Saneja Mazllum). w. 1 (111) 2008.

Porazińska Janina


*zob. Frączek Konstanty. Lubleskie korzenie Janiny Porazińskiej ( w 120 rocznicę urodzin). 4 (114) 2008.

Porytko Andrij


Andrusiak Iwan. Z cykluWody” (fragmenty): *** (wypuściłeś go do wody...); *** (i ziemia...); *** (i ta blizna...); *** (już rozcięto korzenie...); *** (tak drobno...); *** (prawie tak samo...); *** (dmuchasz na ćmę...). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Husejnowa Ołena. 1. *** (Kieszenie palta są głębokie...); 2. *** (Gdyby skórzanym rękawiczkom...); 3. *** (Wagon, do którego wsiądziesz...); 4. *** (Po prostu tak sobie pokochać...); 5. *** (Brama ogrodu botanicznego będzie zamknięta...); 6. *** (W tym mieście zmieści się wszystko...); *** (Szukałeś dla mnie miejsca...). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Kijanowska Marianna. *** (wtedy); *** (Pustynia o głodnych głowach piasku...). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Sawka Marjana. Szkicownik warszawski; Księga rzeczy (dziennik). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Szuń Marija. ***(W instytucjach pokojowych...); PolitologJa. tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Zabużko Oksana. Prypeć. Martwa natura; *** (Ten, który mnie kocha...); 30° w cieniu. tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008.

Potent Małgorzata


Rozbite lustra świadomości. not. 1 (111) 2008. Podarunek ukryty w „Rebelii”. (Sieniewicz Mariusz. Rebelia). rec. 2 (112) 2008; Klucz rzucony w morze. (Clark Joanna. „Czemu, Cieniu odjeżdżasz...” Trzy opowiadania). rec. 4 (114) 2008.
Przesmycka Karolina

Kultura symfonii. art. 2 (112) 2008; Wszyscy jesteśmy rozbitkami. (Bromberg Felicja, Frajlich Anna, Zając Władysław. Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork). rec. 4 (114) 2008.

Przyboś Uta


* nad wyraz. (Szczerbakiewicz Rafał. Spowiedź Urszulki wieku). 3 (113) 2008.

Przymuszała Beata


Herbert – zderzenia lekturowe. (Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta. Pod red. J. M. Ruszara przy współpracy M. Cichej; Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Herberta. Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców, cz. I pod red. B. Gautier i D. Knysz-Tomaszewskiej. Pamięć i tożsamość, cz. II pod red. J. M. Ruszara i M. Zielińskiego). rec. 1 (111) 2008; Pusta pustka? O zanieczyszczonej polskiej pamięci w „Skazie” Magdaleny Tulli. szkic. 4 (114) 2008.

Puzynina Jadwiga


Pochylić się nad Norwidem. (Cyprian Norwid. Dzieła wszystkie, t. VII Proza, t. I. Oprac. Rościsław Skręt). rec. 2 (112) 2008.

Roguski Piotr


*Co mnie obchodzą Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an? Wiersze/Gedichte. Przeł. E. Brödner, P. P. Lachmann, M. Płoszewska. (Solecki Mariusz. Rozbrajanie przeszłości). 1 (111) 2008.

Ross Jan


*Jan Paweł II. Papież stulecia. Tłum. P. Masłowski. (Kurnik Agnieszka. Świadek na trzecie tysiąclecie). 3 (113) 2008.

Rudnicki Sławomir


*zob. Gembal Paweł. Sonet wiecznie żywy. O liryce Sławomira Rudnickiego i nie tylko. 1 (111) 2008.

Ruman Anna


Świat utkany z przędzy słowa. (Brzozowski Jacek. Świętokrzyska zapaska. Gawędy). rec. 2 (112) 2008.

Ryczkowska Emilia


Szochen tow. (Hen Józef. Pingpongista). rec. 4 (114) 2008.

Rymkiewicz Jarosław Marek

*Wieszanie. (Janicki Łukasz. O wieszaniu na wiele sposobów). 1 (111) 2008.
Sadkowski Wacław


*W drzwiach do Europy. (Janicki Łukasz. Europejskie dylematy). 1 (111) 2008.

Saneja Mazllum


Podrimja Ali. Wróć do wiersza Homera; Nie kończąca się gra; Samotność; Pieśń żałobna; Etiuda o Albanii; Kto zabije wilka. tłum. 1 (111) 2008.

Sawka Marjana


Szkicownik warszawski; Księga rzeczy (dziennik). (tłum. Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Sieniewicz Mariusz


*Rebelia. (Potent Małgorzata. Podarunek ukryty w „Rebelii”). 2 (112) 2008.

Skawiński Jacek


Niestereotypowo o stereotypach. (Bartmiński Jerzy. Stereotypy mieszkają w języku). rec. 1 (111) 2008.

Szlachetka Małgorzata

Tam nie było sprawiedliwych wśród narodów świata. (Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta. Red. Piotr Weiser). rec. 4 (114) 2008.Smoczyński Paweł J.

Karol Wojtyła jako teoretyk etyki. szkic. 3 (113) 2008.

Solecki Mariusz

Rozbrajanie przeszłości. (Roguski Piotr. Co mnie obchodzą Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an? Wiersze/Gedichte). rec. 1 (111) 2008.
Sołtys Wojciech


Lwów; Mariupol II; Ogień; Georg Trakl; Leonid Breżniew; *** (Prośba jak otwarte ciało...). w. 2 (112) 2008; I jeszcze dalej. Biblioteka „Akcentu” tom 11. w. Suplement do numeru 4 (114) 2008.

Stachura Edward


*Listy do Danuty Pawłowskiej. Danuta Pawłowska-Skibińska. Listy równoległe. Hałas Joanna. Na ratunek samemu/samej sobie). 2 (112) 2008.

Stawowy Renata


Zaczynać na nowo. (Hartwig Julia. To wróci). rec. 3 (113) 2008.

Stępniak-Wilk Basia


Dyrygentka; Adela; Słodka chwila zmian; Pan nie w porę; Miał jasne oczy; U schyłku. w. 1 (111) 2008.

Sutarski Konrad


*Na podwójnej ziemi (publikacja dwujęzyczna); *Jak blisko. Antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej. Wybór i red. Konrad Sutarski i János Szentmártoni, wstęp i uzupełnienie Konrad Sutarski, przekład Konrad Sutarski, Szczepan Woronowicz, Bohdan Zadura (publikacja dwujęzyczna). (Gembal Paweł. Jest taki rodzaj twórczości poetyckiej, są takie literackie biografie). 1 (111) 2008; Muzeum Węgierskiej Polonii. art. 1 (111) 2008.

Szadura Joanna


Porozmawiajmy o wartościach. [O lubelskim spotkaniu aksjologicznym – międzynarodowej i międzydyscyplinarnej konferencji naukowej: Normy i wartości w porozumieniu między wschodem i zachodem Europy (3-4 IV 2008) i Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (5 IV 2008.] not. 2 (112) 2008.

Szczerbakiewicz Rafał

Spowiedź Urszulki wieku. (Przyboś Uta. nad wyraz). rec. 3 (113) 2008.
Szkołut Tadeusz


Europa Wschodnia i Europa Zachodnia jako konstrukty ideologiczne. (Davies Norman. Europa między Wschodem a Zachodem. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk). rec. 1 (111) 2008; Wokół teologii moralnej Karola Wojtyły/Jana Pawła II. (Bartoś Tadeusz. Jan Paweł II. Analiza krytyczna). rec. 3 (113) 2008.

Szuber Janusz


*Pianie kogutów. (Goworski Andrzej. Zdobędziesz wiedzę utkaną z wiatru). 3 (113) 2008.
Szuń Marija

***(W instytucjach pokojowych...); PolitologJa. (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Świąc Ewa


Alicja po raz pierwszy całuje mężczyznę; Lekcja oddychania II; Alicja uczy się pływać; Sierpień tej zimy. w. 4 (114) 2008.

Święch Jerzy


czułem się kiepsko i miałem częste bóle...” O biografistyce dzisiaj na marginesie biografii Josepha Conrada. szkic. 4 (114) 2008.

Taborski Bolesław

*Plan B. Wiersze 2004-2006; *Mój przyjaciel Szekspir. (Michalski Waldemar. Globalna wolność czy zniewolenie? Słowo o poezji Bolesława Taborskiego. 1 (111) 2008; „Jeremiasz” Karola Wojtyły. szkic. 3 (113) 2008; Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski. rozm. 3 (113) 2008.
Teusz Leszek


Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły. szkic. 3 (113) 2008.

Tischner Józef


Śmierć człowieka. szkic. 3 (113) 2009.

Tomicki Grzegorz


Mój wiek; Na pstryk; Z armaty; Z zamieci; Modlitwa. w. 1 (111) 2008.

Tosza Bogdan


*Pisane na stronie. (Jankowska Magdalena. Za plecami). 4 (114) 2008.
Truskolaska Anna

Wilia, Prypeć, Dniestr... O książce Janusza Michalskiego. (Michalski Janusz. Wodami Polski, Litwy i Ukrainy). not. rec. 1 (111) 2008.Trzaskowska Krzysztofa

Piekło współczesne. (Piątek Tomasz. Pałac Ostrogskich). rec. 4 (114) 2008.

Tulli Magdalena


*zob. Przymuszała Beata. Pusta pustka? O zanieczyszczonej polskiej pamięci w „Skazie” Magdaleny Tulli. 4 (114) 2008.

Tuszewski Jerzy


Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski. rozm. 3 (113) 2008.

Twardowski Jan


Poznanie; Bez kaplicy; Gdzie indziej; Korona; Akacja; Niecierpliwa; Cierpliwość. w. 3 (113) 2008; *zob. Michalski Waldemar. „Piszę wiersze, aby ludziom dawały nadzieję”. Kilka uwag o poetyckim fenomenie księdza Jana. 4 (114) 2008.

Wach Jarosław


IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Betlejem Lubelskie. art. 1 (111) 2008; Nie byle jaka Huta.

(Kopaczewski Grzegorz. Huta). rec. 2 (112) 2008; Miejsce, praca, los... i dokumenty. (My emigranci. Wspomnienia współczesnych Polaków z życia na emigracji. Pod red. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak). rec. 4 (114) 2008.
Warsiński Ryszard


zob. Jaroszyński Andrzej. Polska w Norwegii. 1 (111) 2008.

Ważny Tomasz


Ga Ga; Montaż; Przedbiegi, 88/07; Georgia song; Love story; Pora lunchu; cytat; Niemoc. w. 1 (111) 2008.

Wierzbicki Alfred Marek


Poeci ludzkiego wnętrza. szkic. 3 (113) 2008.

Witkowski Przemek


Fabula rustica; Bermuda triangle; Wycieczki krajoznawcze; Auschwitz tours; Stabat mater dolorosa. w. 4 (114) 2008.

Witoszek Nina


zob. Jaroszyński Andrzej. Polska w Norwegii. 1 (111) 2008.

Wojtyła Karol – Jan Paweł II

*zob. Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof [numer] 3 (113) 2008: *Boniecki Adam. Karol Wojtyła – pisarz i filozof; Cymerman Jarosław. Fragmenty szerszej perspektywy; Dąbała Jacek. Odpowiedzialne rozumienie dziennikarstwa; Dzwonkowski Roman. Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003); Gałkowski Jerzy W. Jego uniwersytety; Gawroński Ludwik. Jan Paweł II a muzyka; Guzowski Krzysztof. Karol Wojtyła – filozof personalista; Kolejne odsłony jednej historii; Kurnik Agnieszka. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w oczach literaturoznawców; Świadek na trzecie tysiąclecie; Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół; Lameński Lechosław. Wybudowałem sobie pomnik twardszy niż ze spiżu; Lewandowski Jan. Korzenie i tożsamość; Luter Andrzej. Papież na ekranie; Martinek Libor. Tłumaczenia utworów literackich Karola Wojtyły na język czeski; Oszajca Wacław. Słowo, jego hipostaza i sakramentalność; Pasierb Janusz ST. Przed filmem „Sklep jubilera”; Smoczyński Paweł J. Karol Wojtyła jako teoretyk etyki; Szkołut Tadeusz. Wokół teologii moralnej Karola Wojtyły/Jana Pawła II; Taborski Bolesław. „Jeremiasz” Karola Wojtyły; Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski; Teusz Leszek. Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły; Tischner Józef. Śmierć człowieka; Tuszewski Jerzy. Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski; Wierzbicki Alfred Marek. Poeci ludzkiego wnętrza; Wróblewski Bogusław. *** (mija trzydziesta rocznica powołania Karola Wojtyły...); Zmorzanka Anna Z. Poezja przez życie pisana (o twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II); Życiński Józef abp. Zobowiązująca obecność.
Wolski Jan


Wsłuchaj się w głos, który jest w Tobie. Filozoficzna poezja Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 1 (111) 2008.

Wołyński Wacław


Maj nad Wilią” po raz piętnasty. not. 4 (114) 2008.

Wróblewski Bogusław


*** (mija trzydziesta rocznica powołania Karola Wojtyły...). wstęp do numeru 3 (113) 2008.
Zabużko Oksana

Prypeć. Martwa natura; *** (Ten, który mnie kocha...); 30° w cieniu. (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Zadura Bohdan


Zakład (damsko-męski); Trampolina; Wilczarz (hodowcy psów); Z czego wyrosłem; Gwiazdki belki wężyki. w. 1 (111) 2008.

Zając Władysław, Bromberg Felicja, Frajlich Anna


*Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. (Przesmycka Karolina. Wszyscy jesteśmy rozbitkami). 4 (114) 2008.

Zambrzycka Grażyna


*zob. Potent Małgorzata. Rozbite lustra świadomości. 1 (111) 2008.

Zamoyski August


*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Od formizmu do nowego ekspresjonizmu – artystyczne i życiowe wybory Augusta Zamoyskiego. 2 (112) 2008.

Zaporowski Zbigniew


Oblicza wojny. (Davies Norman. Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo. Przekład Elżbieta Tabakowska). rec. 4 (114) 2008.

Zarzycka Ewa


Dwunasty AKORD – lubelska współczesność muzyczna. art. 2 (112) 2008.
Ziębińska-Witek Anna

Umysł w sytuacji granicznej. (Améry Jean. Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego. Przeł. Ryszard Turczyn). rec. 1 (111) 2008.

Zińczuk Aleksandra

Anny Langfus sulphure et salis. (Langfus Anna. Skazana na życie. Przeł. Hanna Abramowicz). rec. 2 (112) 2008.
Ziółkowska Renata

Poszukiwanie zagubionego szczęścia. (Lizakowski Adam. Chicago – city of belief – miasto wiary). rec. 3 (113) 2008.Zmorzanka Anna Z.

Poezja przez życie pisana (o twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II). szkic. 3 (113) 2008.

Życiński Józef abp


Zobowiązująca obecność. art. 3 (113) 2008.

Autorzy prac plastycznych


Borowski Wacław 1 (111) 2008; Boznańska Olga 1 (111) 2008; Caravaggio Michelangelo 4 (114) 2008; Jarnuszkiewicz Jerzy 2 (112) 2008; Jaros Urszula – suplement 3 (113) 2008; Kapusta Janusz 4 (114) 2008; Kawiak Tomek 4 (114) 2008; Kukawski Tomasz 2 (112) 2008; Lebenstein Jan 1 (111) 2008; Makowski Tadeusz 1 (111) 2008; Pankiewicz Józef 1 (111) 2008; Rychliński Zbigniew 4 (114) 2008; Siemaszko Olga 4 (114) 2008; Stryjeńska Zofia 1 (111) 2008; Waliszewski Zygmunt 1 (111) 2008; Wilkoń Józef 4 (114) 2008; Witwicki Zdzisław 4 (114) 2008; Zamoyski August 2 (112) 2008; Żak Eugeniusz 1 (111) 2008.

Autorzy prac fotograficznych


Ciechan Stefan 3 (113) 2008; Czudowski Marek 3 (113) 2008; Drozda Teresa 1 (111) 2008; Gontarz Dariusz 4 (114) 2008; Holzman Marek 3 (113) 2008; Hot Party 4 (114) 2008; Kwirant Michał – suplement 4 (114) 2008; Mari Arturo 3 (113) 2008: Sołtys Wojciech – suplement 3 (113) 2008; Stachura Junior Jerzy 4 (114) 2008; Wach Jarosław 1 (111) 2008, suplement 4 (114) 2008; Wantuch Wacław 1 (111) 2008; Wienberg Harry 3 (113) 2008; Zwierzchowski Feliks 3 (113) 2008.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna