Bibliografia podmiotowa I przedmiotowa „akcentu” za rok 2009 od numeru 1Pobieranie 77.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar77.76 Kb.
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA „AKCENTU”

ZA ROK 2009

OD NUMERU 1 (115) DO NUMERU 4 (118)
Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

kryt. muz. – krytyka muzyczna

kryt. teatr. – krytyka teatralna

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz

wspom. – wspomnienie

wyp. – wypowiedź

zob. - zobacz

Antologia dramatu polskiego
*Antologia dramatu polskiego 1945-2005. Wybór i opracowanie Jan Kłossowicz. (Rzewuska Elżbieta. Dramaturgiczne puzzle Jana Kłossowicza). 2 (116) 2009.
Antoniak Edyta

Poetka w pułapce. (Jaros Urszula. Wiersze). rec. 4 (118) 2009.
Balcerzan Edward
Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku. szkic. 1 (115) 2009.
Ballod Maria
Lepsza strona; *** (opowiem ci wszystko); Odpowiedzi; *** (Meteory ranią znienacka); Wiek złoty; Trofea. w. 1 (115) 2009.
Barcicki Jan
*zob. Gawroński Ludwik. Lubelski kompozytor autorem „Poloneza Kościuszki”. 1 (115) 2009.
Bart Andrzej

*Fabryka muchołapek. (Górecka Magdalena. Sprzedać duszę za złudę przetrwania). 3 (117) 2009.


Bazylewski Andrzej
Antrakt (zarys życia). (Dmitroca Zbigniew). w. 2 (116) 2009.
Benka Urszula M.
Umierający łabędź. (Styczeń Janusz. Zamarzający łabędź). rec. 1 (115) 2009.

Berent Ewa


*Rdza. (Potent Małgorzata. Smak rdzy). 3 (117) 2009.

Białas Maciej
Penderecki w świecie nowych mediów. art. 2 (116) 2009.
Białek-Szwed Olga
Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne. (Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne. T. 1. red. Marek Sokołowski; Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju. T. 2. red. Marek Sokołowski). not. 2 (116) 2009.

Białoruska poezja


*Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. Wybór, redakcja i noty biograficzne Lawon Barszczeŭski, Adam Pomorski; Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej. Wybór i redakcja Adam Pomorski, przełożyli Jerzy Litwiniuk i Adam Pomorski. (Ziółkowska Renata. Białoruski danse macabre). 3 (117) 2009.
Biegalska Janina
Festiwal bliski ziemi. not. 2 (116) 2009.

Biela Bogusław


A u mnie ciągle w planach słońce teraźniejsze, obłoki aktualne, drogi na bieżąco. (Szymborska Wisława. Tutaj). rec. 3 (117) 2009.
Bielska Magdalena

*Wakacje, widmo. (Stawowy Renata. Oswajanie obcości). 4 (118) 2009.


Bierut Jacek
Hajs. proza art. 2 (116) 2009; *Fizyka. (Goworski Andrzej. Made of poetry). 3 (118) 2009.
Binduga Adam
Szuflada. proza art. 1 (115) 2009.
Błaszczyk Agata
Codzienne spotkania z niecodziennym. (Szmilichowski Andrzej. Windziarz Pana Boga). rec. 1 (115) 2009.
Bobkowski Andrzej

*zob. Marcińczak Łukasz. Życie i inne fikcje. 4 (118) 2009.Britaniszski Władimir


Mamine meble; ***(Pierwsza powojenna jesień); Baba; ***(Miejskie podwórka...); Rok 1835; Kółko w nosie; Instytut Górniczy. (Dmitroca Zbigniew) w. 4 (118) 2009.
Brozi Krzysztof J.
*zob. Troczyńska Monika. Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego. 2 (116) 2009.
Chabrowski Tadeusz
*Mnisi, czyli nierymowane strofy o cnotach. (Czwórnóg-Jadczak Barbara. O Bogu, o wartościach, o mnichach i o sobie). 1 (115) 2009; Białe nieszpory. cz. IV, proza art. 2 (116) 2009.
Chmiel Agata
nowy, wspaniały; fu, fu:; nocny pociąg, początek wakacji; zbrodnie, narzędzia, wiara; *** (panna d’Arc przyszła późno…). w. 2 (116) 2009.
Chutnik Sylwia

* Kieszonkowy atlas kobiet. (Ruman Anna. Ciemne strony kobiecości). 3 (117) 2009.


Cymerman Jarosław
Obroty przestrzeni w telewizyjnym pudle. (Limon Jerzy. Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego). rec. 2 (116) 2009.
Czornyj Maksymilian Dymitr

Panowie, takie mieliśmy rozkazy; Nigdy nie myśl. proza art. 4 (118) 2009.
Czwórnóg-Jadczak Barbara
O Bogu, o wartościach, o mnichach i o sobie. (Chabrowski Tadeusz. Mnisi, czyli nierymowane strofy o cnotach). rec. 1 (115) 2009.
Danielkiewicz Marek

Elegia na odejście kompozytora Adama Falkiewicza (1980-2007); Portret chłopaka w 16. rocznicę jego urodzin; Pożegnanie z Orfeuszem; Opowieści kanterberyjskie (7); Noc barmana; Dowody miłości. w. 3 (117) 2009.
Dehnel Jacek
*Balzakiana. (Gaworski Andrzej. Czy „można dzielnym być człowiekiem i o paznokcie mieć staranie”?). 1 (115) 2009.
Derecki Mirosław
*Lubelskie lata Edwarda Stachury. Wstęp Waldemar Michalski, posłowie Dariusz Pachocki. (Molik Andrzej. Mirosław Derecki o Stedzie). 2 (116) 2009.

Dmitroca Zbigniew
Bazylewski Andrzej. Antrakt (zarys życia). tłum. 2 (116) 2009; Britaniszski Władimir. Mamine meble; ***(Pierwsza powojenna jesień); Baba; ***(Miejskie podwórka...); Rok 1835; Kółko w nosie; Instytut Górniczy. tłum. 4 (118) 2009.Dunaj Ewa
Bezzasadność napomknień i powtórzeń. (Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. Piosenka o zależnościach i uzależnieniach). rec. 1 (115) 2009; Zmniejszyć rozdzielczość ego. (Markiewicz Dawid. Flashback). rec. 4 (118) 2009.

Dziemidok Bohdan


Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem. szkic. 3 (117) 2009.
Falkowska Janina
*Andrzej Wajda: History, Politics and Nostalgia in Polish Cinema. (Andrzej Wajda: historia, polityka i nostalgia w kinie polskim). (Grabias-Żurek Magdalena. Wajda widziany przez ocean). 2 (116) 2009.

Falusi Márton


Akwarela o świcie; Boże Narodzenie 2003; Nie pozwalasz dorosnąć. (Wróblewski Bogusław przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 3 (117) 2009.

Felsenbaum Michael


Nocny anioł. (Kubiszyn Marta). proza art. 4 (118) 2009.
Fert Józef
Notatnik podróżny Pana Credo, czyli pochwała narracji. (Wierzbicki Alfred Marek. Głosy i glosy). not. 1 (115) 2009.

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych


*zob. Biegalska Janina. Festiwal bliski ziemi. 2 (116) 2009.
Filip Grzegorz

Entropia zero. proza art. 3 (117) 2009.
Frączek Konstanty
Sprostowanie – dotyczy art. pt. Lubelskie korzenie Janiny Porazińskiej „Akcent” 4 (114) 2008. 2 (116) 2009.
Gajewska Grażyna
Cyborgi – figury globalizacji i industrializacji. szkic. 1 (115) 2009.
Gawroński Ludwik
Lubelski kompozytor autorem „Poloneza Kościuszki”. art. 1 (115) 2009; Zygmunt Puławski – zapomniany pilot i konstruktor. not. 4 (118) 2009.
Gembal Paweł
Wiersze rakowe i nie tylko: Z letniego na zimowe; Wątpliwości; Pierwszy wiersz rakowy; Drugi wiersz rakowy; Trzeci wiersz rakowy; Czwarty wiersz rakowy; Piąty wiersz rakowy; Szósty wiersz rakowy; Siódmy wiersz rakowy. w. 2 (116) 2009; *zob. (b.w.) „Życie – (...) umykająca zapadania pod drżącymi stopami”. not. wspom. 4 (118) 2009.
Goworski Andrzej
Czy „można dzielnym być człowiekiem i o paznokcie mieć staranie”? (Dehnel Jacek. Balzakiana). rec. 1 (115) 2009; O podróży uczynionej z wielości. (Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera) rec. 2 (116) 2009; Made of poetry. (Bierut Jacek Fizyka). rec. 3 (118) 2009.

Górecka Magdalena


Sprzedać duszę za złudę przetrwania. (Bart Andrzej. Fabryka muchołapek). rec. 3 (117) 2009.
Grabias-Żurek Magdalena
Wajda widziany przez ocean. Falkowska Janina. Andrzej Wajda: History, Politics and Nostalgia in Polish Cinema. (Andrzej Wajda: historia, polityka i nostalgia w kinie polskim). not. 2 (116) 2009.
Grauman Piotr
zob. Kobielski-Grauman Piotr.
Grotowski Jerzy
*zob. Lappo Irina. O petryfikacji. 2 (116) 2009.
Grządziel Karolina
Femina (czyli fotografia); okrążanie stołu zielonym butem; wyzwanie nocnego wędrowca; seks w autobusach podmiejskich; przyjacielu ja ci mówię; rozmowy z drogi. w. 2 (116) 2009.
Grzegorzewski Jerzy
* zob. Molik Andrzej. Przyczyna przyczynkarstwa: Grzegorzewski. 2 (116) 2009.
Gun-Aajav Ayurzana
Śniegowy romans. (Przełożyła z języka mongolskiego na rosyjski Khasbaataryn Mergen. Z języka rosyjskiego Maria Lamm) proza art. 1 (115) 2009.
Herbert Zbigniew
*zob. Balcerzan Edward. Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku. 1 (115) 2009.

Hnidiuk Jacek


Miłość, Bóg i Mariupol. (Sołtys Wojciech. I jeszcze dalej). rec. 3 (117) 2009.
Honczar Nazar

No patrz; ***(gotowość...); ***(niby od niechcenia obdarować nieznajomą...); ***(płakać – śmiesznie śmiać się – smutno...); ***(zabraknie mnie dla wszystkich...); ***(ja mrocznieję – zmierzcham się...); ***(śni mi się nieznana Italia...); ***(jak – umrę – to...). (Kamińska Aneta z udziałem autora). w. 3 (117) 2009; *zob. Kamińska Aneta. Lubelskie początki i ostatki Nazara Honczara). 3 (117) 2009.
Howorus-Czajka Magdalena
Trzeba dać świadectwo. art. 2 (116) 2009.

Hrabal Bohumil


*zob. Zubiński Tadeusz. Kochał piwo i koty – Hrabal romantyczny. 4 (118) 2009.

Huelle Paweł


*Opowieści chłodnego morza. (Ziółkowska Renata. Homo melancholicus). 1 (115) 2009.
Iwaszkiewicz Jarosław, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński

*Korespondencja. Opracował i przypisami opatrzył Radosław Romaniuk. (Kochańczyk Alina. Iwaszkiewicz i Jeleński – przyjaźń na odległość). 4 (118) 2009.


Jahrbuch Polen
*Jahrbuch Polen 2008 Jugend. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. (Sułek Justyna. To nie jest kraj dla młodych ludzi?). 2 (116) 2009.
Janicki Łukasz
Piasek, woda, dym… (Mikołajek Tadeusz. Inne sny). rec. 1 (115) 2009; Naiwne pytania. (Oleś-Owczarkowa Teresa. Rauska). rec. 3 (117) 2009.
Jankowska Magdalena
Z wiosennego spaceru; Nowe wyzwanie; ***(ostatnio mieszkała…); ***(nie utrzymuje z nim kontaktów…); Koincydencja; Dyskomfort. w. 1 (115) 2009; *zob. Michalski Waldemar. Magdaleny Jankowskiej salon poezji. 1 (115) 2009; Jak czytać Księgę? (Schulz Bruno. Noc wielkiego sezonu. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Babicki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 14 listopada 2009 r.) kryt. art. 4 (118) 2009.

Jaros Urszula


*Wiersze. (Antoniak Edyta Poetka w pułapce; Oszajca Wacław. To tylko połowa tęczy). 4 (118) 2009.

Jasieński Bruno


*Poezje zebrane. Wstęp, opracowanie i komentarze Beata Lentas, współpraca Małgorzata Ogonowska. (Wójtowicz Aleksander. Powrót Brunona Jasieńskiego). 3 (117) 2009.
J.Ś.
Stanisław Wujastyk – w 95 rocznicę urodzin. not. biogr. 1 (115) 2009.
Kabatc Eugeniusz
*Czarnoruska kronika trędowatych. (Termer Janusz. Magia i realizm, czyli inny obraz kresów). 1 (115) 2009.

Kamińska Aneta


Honczar Nazar. No patrz; ***(gotowość...); ***(niby od niechcenia obdarować nieznajomą...); ***(płakać – śmiesznie śmiać się – smutno...); ***(zabraknie mnie dla wszystkich...); ***(ja mrocznieję – zmierzcham się...); ***(śni mi się nieznana Italia...); ***(jak – umrę – to...). tłum. (z udziałem autora). w. 3 (117) 2009; Lubelskie początki i ostatki Nazara Honczara. art. 3 (117) 2009; stacjonarna przenośna; przyjdziesz za późno i wcale nie przyjdziesz (lubelski wiersz bezpowrotny); eugeniusza, sylwestra; prowincja dzień. w. 4 (118) 2009.
Kapuściński Ryszard
*zob. Szenyán Erzsébet. Migawki pamięci. 1 (115) 2009; *zob. Ligęza Wojciech. Monografia rozpisana na głosy. 3 (117) 2009; Piątkowski Franciszek. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Glosy. 3 (117) 2009; *zob. Sadkowski Wacław. O Kapuścińskim inaczej. 4 (118) 2009.
Kasperek Bogusław
Bema pamięci… (Kovács István. Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei). rec. 2 (116) 2009.
Kawczyńska Izabela

Powrót; Photos; Sfery intymne; Wodnice. w. 3 (117) 2009.

Kisiel Joanna


Zabawa w chowanego. (Podsiadło Jacek. Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé). rec. 3 (117) 2009.

Kiyuc Jakub


*zob. Ziętek Agnieszka. Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (hipo)centrum świata. 3 (117) 2009.
Klebaniuk Jarosław
Obiady czwartkowe; Oświadczyny. proza art. 1 (115) 2009.

Kłak Tadeusz


Co moje wierszem tylko stoi”. Szkic do portretu Waldemara Michalskiego. szkic. 3 (117) 2009.
Kłossowicz Jan
*Antologia dramatu polskiego 1945-2005. Wybór i opracowanie… 2 (116) 2009.

Kochańczyk Alina


Iwaszkiewicz i Jeleński – przyjaźń na odległość. (Korespondencja. Jarosław Iwaszkiewicz, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński. Opracował i przypisami opatrzył Radosław Romaniuk. rec. 4 (118) 2009.
Kobielski-Grauman Piotr
Sen mara; Ósmy Dzień – Czas Matek; Przycięty język. w. 1 (115) 2009.
Kondrasiuk Grzegorz
Pawła Mościckiego bomba domowej roboty. (Mościcki Paweł. Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej). rec. 2 (116) 2009.


Konieczny Marian


*zob. Woźniak Arkadiusz. Marian Konieczny – twórcza rzetelność i konsekwencja. 4 (118) 2009.
Kovács István
Historia na stadionie futbolowym. (Jerzy Snopek). wspom. 2 (116) 2009; *Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei. (Kasperek Bogusław. Bema pamięci…). 2 (116) 2009.

Kozak Anna


Grupa wsparcia; Opowieść chłopięca; Opowieść sercowa; Świąteczna potrawa. proza art. 3 (117) 2009.
Kraczoń Katarzyna
„Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”. Seminarium z okazji czterdziestolecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych. not. 1 (115) 2009.
Krahelska Krystyna
*zob. Wujastyk Stanisław. Krystyna. 1 (115) 2009.
Kreczmer Marcin

Karciane opowieści. proza art. 3 (117) 2009.
Kubiszyn Marta

Felsenbaum Michael. Nocny anioł. tłum. 4 (118) 2009.


Kudyba Wojciech
Klisze i sny. (Szeliga Paweł. Przez mleczną drogę). not. 1 (115) 2009.
Kula Ilona

Kobiecość; Pierwszy koniec; Obrona szaleństwa; ***(łatwo na poezję powiedzieć...); Staruszka. w. 3 (117) 2009.
Kurczewicz Danuta

Algebra nasz słaby punkt; Czyste intencje; Czekoladki; Piątek; Obiad; Przy rzece Usz. w. 3 9118) 2009.
Lameński Lechosław
Dotknięcie anioła. O malarstwie Urszuli Ślusarczyk słów kilka. art. 1 (115) 2009; Czarno-biały zapis emocji według Tadeusza Mysłowskiego. art. 3 (117) 2009.
Lamm Maria
Gun-Aajav Ayurzana. Śniegowy romans. tłum. 1 (115) 2009.
Lappo Irina
O petryfikacji. (Grotowski powtórzony. Wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek). rec. 2 (116) 2009.

Leszczyńska-Pieniak Eliza


Skarbczyk polskich pieśni. art. 4 (118) 2009.

Leśmian Bolesław


*zob. Michalski Waldemar. Leśmian ciągle odkrywany... 4 (118) 2009.

Ligęza Wojciech


Monografia rozpisana na głosy. („Życie jest z przenikania...” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył: Bogusław Wróblewski. Posłowie: Alicja Kapuścińska). rec. 3 (117) 2009.
Limon Jerzy
*Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego. (Cymerman Jarosław. Obroty przestrzeni w telewizyjnym pudle). 2 (116) 2009.
Łobodowski Józef
*zob. Matkowski Iwan. Józef Łobodowski – tłumacz literatury rosyjskiej. 2 (116) 2009.

Łyczek Jerzy


The Emigrant’s Book. (fragm.) proza art. 4 (118) 2009.
Machno Wasyl
Czortków. (Bohdan Zadura). proza art. 2 (116) 2009.
Mackiewicz Paweł
Dziel i rządź, czyli przychodzi baba do poety. (Różewicz Tadeusz. Kup kota w worku (work in progress). rec. 1 (115) 2009.
Majdanek – obóz koncentracyjny
zob. Howorus-Czajka. Trzeba dać świadectwo. 2 (116) 2009.
Maliszewski Karol

Robienie poezji z niczego. (Sommer Piotr. Dni i noce). rec. 4 (118) 2009.
Małecki Marcin
12.02 Listwianka-Koty. Jadis; Wokabularz z tańcem w tle; GurkenLeben; Połknięty Picasso rysuje trzy czarne punkty; kinderpsiura. w. 2 (116) 2009.

Marcińczak Łukasz


Życie i inne fikcje. szkic. 4 (118) 2009.
Markiewicz Dawid

Flashback. (Dunaj Ewa. Zmniejszyć rozdzielczość ego). 4 (118) 2009.
Markson David
Kochanka Wittgensteina. (Wicha-Wauben Elżbieta). proza art. 2 (116) 2009.
Matkowski Iwan
Józef Łobodowski – tłumacz literatury rosyjskiej. art. 2 (116) 2009.
Matusz Sławomir
Poezja zaimków i poetyka ciemni. „Martwe punkty” Macieja Meleckiego. not. 2 (116) 2009.
Mazur Ewa

***(Biedne lustra...); ***(A może każdy z nas rodzi się dla tej jednej sprawy); Lekkość; Prawdziwa miłość trwa wiecznie (dobry romans się nie kończy); Spotkanie; Po pierwsze – dla A.; Po drugie – dla A.; Po trzecie – dla A.; Przeprowadzka; ***(Jakże nieporadny był ten ślepiec). w. 4 (118) 2009.


Mazurek Anna

Nic więcej. (Zadura Bohdan. Wszystko). rec. 4 (118) 2009.
Mądzik Leszek
Anioł stróż. fel. 1 (115) 2009; Symbioza. fel. 2 (116) 2009; Pokój spokoju – ciemne lustro. fel. 3 (117) 2009; Ines de Castro. fel. 4 (118) 2009.
Media
zob. Białek-Szwed Olga. Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne. 2 (116) 2009.
Melecki Maciej
*zob. Matusz Sławomir. Poezja zaimków i poetyka ciemni. „Martwe punkty” Macieja Meleckiego. 2 (116) 2009.
Michalski Waldemar
Magdaleny Jankowskiej salon poezji. not. 1 (115) 2009; *zob. Kłak Tadeusz. „Co moje wierszem tylko stoi”. Szkic do portretu Waldemara Michalskiego. 3 (117) 2009; Leśmian ciągle odkrywany... (Leśmian, Leśmian... Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Zebrał Adam Wiesław Kulik). rec. 4 (118) 2009.
Mieczysłavsky Rafał

*rzucone na światło. (Orliński Marcin. Wstąp we mnie). 3 (117) 2009.


Mikołajek Tadeusz
*Inne sny. (Janicki Łukasz. Piasek, woda, dym…). 1 (115) 2009.
Miłosz Czesław
*zob. Balcerzan Edward. Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku. 1 (115) 2009.
Molik Andrzej
Przyczyna przyczynkarstwa: Grzegorzewski. (Kubły, kubły, miliony kubłów w zupie. Materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej poświęconej teatrowi Jerzego Grzegorzewskiego). rec. 2 (116) 2009; Mirosław Derecki o Stedzie. (Derecki Mirosław. Lubelskie lata Edwarda Stachury. Wstęp Waldemar Michalski, posłowie Dariusz Pachocki). rec. 2 (116) 2009.
Moser Jarosław
Lubię Toma Wattsa; Czasem kebab. Oda do Kaczora Donalda; Huragan. w. 1 (115) 2009.
Mościcki Paweł
*Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej. (Kondrasiuk Grzegorz. Pawła Mościckiego bomba domowej roboty). 1 (115) 2009.

Musialska Justyna


zob. Falusi Márton. 3 (117) 2009.
Mysłowski Tadeusz

*zob. Lameński Lechosław. Czarno-biały zapis emocji według Tadeusza Mysłowskiego. 3 (117) 2009.


Myśliwski Wiesław
*Widnokrąg. Reżyseria i adaptacja tekstu Bogdan Tosza. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prapremiera 31 stycznia 2009 r. (Wach Jarosław. Obcy i osamotnieni). 1 (115) 2009; *zob. Wach Jarosław. Zmysły w prozie Wiesława Myśliwskiego. 2 (116) 2009.
Nowosielski Kazimierz

Wysłuchany; Rozbłyski; Tu i tam; Przy oknie; Dary; W dłoni; Wiatr. w. 4 (118) 2009.

Oleś-Owczarkowa Teresa


*Rauska. (Naiwne pytania). 3 (117) 2009.

Orliński Marcin
„My tymczasem wznośmy tamę ponad końcem”. (Suska Dariusz. Czysta ziemia). rec. 1 (115) 2009; Wstąp we mnie. (Mieczysłavsky Rafał. rzucone na światło). rec. 3 (117) 2009.

Oszajca Wacław

To tylko połowa tęczy. (Jaros Urszula. Wiersze). rec. 4 (118) 2009.Paluch Justyna
fajerwerki; mitologie; wielbłąd; FWP; czytając Zagajewskiego; pobieranie. w. 1 (115) 2009.

Pasierb Janusz Stanisław


*zob. Reszczyk Agnieszka. Wśród antynomii. Pasierba rozważania o kulturze. 4 (118) 2009.
Penderecki Krzysztof
*zob. Białas Maciej. Penderecki w świecie nowych mediów. 2 (116) 2009.

Piątkowski Franciszek


Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Glosy. („Życie jest z przenikania...” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Bogusław Wróblewski. Posłowie Alicja Kapuścińska). 3 (117) 2009.

Podsiadło Jacek

Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé. (Kisiel Joanna. Zabawa w chowanego). 3 (117) 2009.
Potent Małgorzata


Smak rdzy. (Berent Ewa. Rdza). rec. 3 (117) 2009.
Puczyłowski Wacław
Wielkopolska inscenizacja Filipa Bajona i Andrzeja Kowalczyka. not. 1 (115) 2009.

Puławski Zygmunt


*zob. Gawroński Ludwik. Zygmunt Puławski – zapomniany pilot i konstruktor. 4 (118) 2009.

Pułka Tomasz
Ukraina (1); Ukraina (5); Ukraina (6); Ukraina (9); Ukraina (10); Ukraina (12). w. 2 (116) 2009.

Rabizo-Birek Magdalena


Opowieści łowczyni snów. (Sakowicz Krystyna. Księga ocalonych snów). rec. 4 (118) 2009.

Reszczyk Agnieszka


Wśród antynomii. Pasierba rozważania o kulturze. szkic. 4 (118) 2009.

Reuter Jerzy


Masaj Jakaya. proza art. 3 (117) 2009.

Roshwald Mordecai


Rzym i Jerozolima: opowieść o dwóch miastach. (tłum. Wróblewski Grzegorz W.). szkic. 4 (118) 2009.
Rosiek Stanisław
*[nienapisane]. (Uniłowski Krzysztof. Smutek pisania). 2 (116) 2009.
Różewicz Tadeusz
*Kup kota w worku (work in progress). (Mackiewicz Paweł. Dziel i rządź, czyli przychodzi baba do poety). 1 (115) 2009.
Różycki Marcin

Sukieneczka pozłacana; Krasnystaw; Spowiedź; Modlitwa; Śmierć; Ulica Okopowa; Modlitwa wieczorna Krystyny W. w. 3 (117) 2009.
Rudnicki Sławomir
Okulary Iwaszkiewicza; Dwie ojczyzny; Gwara chachłacka; Do katechetki; „X” to krzyż pochylon; Zdzisława Konty-Zadurowa; Agape Satana; Ultima Thule; Metamorfozy. w. 1 (115) 2009.

Ruman Anna


Ciemne strony kobiecości. (Chutnik Sylwia. Kieszonkowy atlas kobiet). rec. 3 (117) 2009.
Ryczkowska Emilia
Lubelskie lata Stanisława Wujastyka (wspomnienie w Monachium w lutym 2008 r.). spisała…1 (115) 2009.
Rzewuska Elżbieta
Dramaturgiczne puzzle (Jana Kłossowicza). (Antologia dramatu polskiego 1945-2005. Wybór i opracowanie Jan Kłossowicz). rec. 2 (116) 2009.
Sadkowski Wacław

O Kapuścińskim inaczej. (Podróże z Kapuścińskim. Część 2. opowieści czternastu tłumaczy. Pod redakcją Bożeny Dudko). rec. 4 (118) 2009.
Sakowicz Krystyna

Księga ocalonych snów. (Rabizo-Birek Magdalena. Opowieści łowczyni snów). 4 (118) 2009.

Schulz Bruno


* Noc wielkiego sezonu. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Babicki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 14 listopada 2009 r. (Jankowska Magdalena. Jak czytać Księgę?) 4 (118) 2009.
Snopek Jerzy
Kovács István. Historia na stadionie futbolowym. tłum. 2 (116) 2009.
Sokołowski Dariusz
Ojciec – próba portretu; Róg Rzemieślniczej; Obrazy; Fotel. w. 1 (115) 2009.

Sołtys Wojciech


*I jeszcze dalej. (Hnidiuk Jacek. Miłość, Bóg i Mariupol). 3 (118) 2009.

Sommer Piotr


*Dni i noce. (Maliszewski Karol. Robienie poezji z niczego). 4 (118) 2009.

Stabro Stanisław
*Oko Thery. (Zarębianka Zofia. Podróż poprzez czas ku sobie – zapomnianemu w historii). 1 (115) 2009.

Stawowy Renata


Oswajanie obcości. (Bielska Magdalena. Wakacje, widmo). rec. 4 (118) 2009.
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
*zob. Kraczoń Katarzyna. „Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”. Seminarium z okazji czterdziestolecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 1 (115) 2009.
Styczeń Janusz
*Zamarzający łabędź. (Benka Urszula M. Umierający łabędź). 1 (115) 2009.
Sułek Justyna
To nie jest kraj dla młodych ludzi? („Jahrbuch Polen 2008 Jugend”. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok). rec. 2 (116) 2009.
Suska Dariusz
*Czysta ziemia. (Orliński Marcin. „My tymczasem wznośmy tamę ponad końcem”). 1 (115) 2009.
Szeliga Paweł
*Przez mleczną drogę. (Kudyba Wojciech. Klisze i sny). 1 (115) 2009.
Szenyán Erzsébet
Migawki pamięci. szkic. 1 (115) 2009.
Szlachetka Małgorzata
Biedni Polacy patrzą na siebie. (Tokarska-Bakir Jolanta. Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy). rec. 2 (116) 2009.


Szmilichowski Andrzej
*Windziarz Pana Boga. (Błaszczyk Agata. Codzienne spotkania z niecodziennym). 1 (115) 2009.
Szuber Janusz
*zob. Goworski Andrzej. O podróży uczynionej z wielości. 2 (116) 2009.

Szymborska Wisława

Tutaj. (Biela Bogusław. A u mnie ciągle w planach słońce teraźniejsze, obłoki aktualne, drogi na bieżąco). 3 (117) 2009.Ślusarczyk Urszula
*zob. Lameński Lechosław. Dotknięcie anioła. O malarstwie Urszuli Ślusarczyk słów kilka. 1 (115) 2009
Termer Janusz
Magia i realizm, czyli inny obraz kresów. (Kabatc Eugeniusz. Czarnoruska kronika trędowatych.). rec. 1 (115) 2009.
Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
*Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. (Dunaj Ewa. Bezzasadność napomknień i powtórzeń). 1 (115) 2009.
Tokarczuk Olga
*Bieguni. (Wieliczko Karolina E. Śladami Kariosa). 1 (115) 2009.
Tokarska-Bakir Jolanta
*Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy). (Szlachetka Małgorzata. Biedni Polacy patrzą na siebie). 2 (116) 2009.
Tołkin Wiktor
*zob. Howorus-Czajka Magdalena. Trzeba dać świadectwo. 2 (116) 2009.
Torczyńska Monika
Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego. (Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego. Red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski). rec. 2 (116) 2009.
Uniłowski Krzysztof
Smutek pisania? (Rosiek Stanisław. [nienapisane]. rec. 2 (116) 2009.
Wach Jarosław
Obcy i osamotnieni. (Myśliwski Wiesław. Widnokrąg. Reżyseria i adaptacja tekstu Bogdan Tosza. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prapremiera 31 stycznia 2009 r.) rec. 1 (115) 2009; Zmysły w prozie Wiesława Myśliwskiego. szkic. 2 (116) 2009.

Wachowiak Eugeniusz


Zeller Michael. Trzy golddollary; Bożonarodzeniowa nowina; Krótka lekcja obcego języka. tłum. 4 (118) 2009.
Wajda Andrzej
*zob. Grabias-Żurek Magdalena. Wajda widziany przez ocean. 2 (116) 2009.
Wejbert-Wąsiewicz Ewelina

Non omnis moriar? Internet jako miejsce pochówku. szkic. 3 (117) 2009.

Węgrzyn Jakub


Miasto duch; Lublin; Profanom od sacrum; Szpital; Paranoja. w. (118) 2009.
Wicha-Wauben Elżbieta
Markson David. Kochanka Wittgensteina. tłum. 2 (116) 2009.
Wieliczko Karolina E.
Śladami Kariosa. (Tokarczuk Olga. Bieguni). rec. 1 (115) 2009.
Wierzbicki Alfred Marek
*Głosy i glosy. (Fert Józef. Notatnik podróżny Pana Credo, czyli pochwała narracji). 1 (115) 2009.

Witkowski Mateusz


Zima; fin de siècle; gołębnik; Boski pies; testament ch... w. 4 (118) 2009.

Wojciechowski Marek Lobo


Nieciągłość; formuła; wiesz, kim jestem?; szukać, znaleźć; defloracja; z pamiętnika buchaltera. w. 3 (117) 2009.
Woś Jan Władysław
Homer. proza art. 1 (115) 2009.
Woźniak Arkadiusz

Marian Konieczny – twórcza rzetelność i konsekwencja. art. 4 (118) 2009.

Wójtowicz Aleksander


Powrót Brunona Jasieńskiego. (Jasieński Bruno. Poezje zebrane). rec. 3 (117) 2009.

Wróblewski Bogusław

Falusi Márton. Akwarela o świcie; Boże Narodzenie 2003; Nie pozwalasz dorosnąć. (przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). 3 (117) 2009; *„Życie jest z przenikania...” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył (...) (Ligęza Wojciech. Monografia rozpisana na głosy; Piątkowski Franciszek. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Glosy. 3 (117) 2009.Wróblewski Grzegorz W.

Roshwald Mordecai. Rzym i Jerozolima: opowieść o dwóch miastach. tłum. 4 (118) 2009.Wujastyk Stanisław
Krystyna. wspom. 1 (115) 2009; Lubelskie lata Stanisława Wujastyka (wspomnienie w Monachium w lutym 2008 r.) spisała Ryczkowska Emilia. wspom. 1 (115) 2009; zob. (J. Ś.) Stanisław Wujastyk – w 95 rocznicę urodzin. 1 (115) 2009.
Zadura Bohdan
Machno Wasyl. Czortków. tłum. 2 (116) 2009; *Wszystko. (Mazurek Anna. Nic więcej). 4 (118) 2009.
Zarębianka Zofia
Podróż poprzez czas ku sobie – zapomnianemu w historii. (Stabro Stanisław. Oko Thery). rec. 1 (115) 2009; Według obrządku Melchizedeka. (Życiński Józef. Szlakiem miłości. Rozważania). rec. 4 (118) 2009.

Zeller Michael


Trzy golddollary; Bożonarodzeniowa nowina; Krótka lekcja obcego języka. (tłum. Wachowiak Eugeniusz). proza art. 4 (118) 2009.
Ziętek Agnieszka

Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (hipo)centrum świata. (Kiyuc Jakub. (Hipo)centrum. Galeria Biała w Lublinie, 6-25 marca 2009). not. 3 (117) 2009.Ziółkowska Renata
Homo melancholicus. (Huelle Paweł. Opowieści chłodnego morza). rec. 1 (115) 2009; Białoruski danse macabre. (Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. Wybór, redakcja i noty biograficzne Lawon Barszczeŭski, Adam Pomorski; Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej. Wybór i redakcja Adam Pomorski, przełożyli Jerzy Litwiniuk i Adam Pomorski). rec. 3 (117) 2009.

Zubiński Tadeusz


Kochał piwo i koty – Hrabal romantyczny. szkic. 4 (118) 2009.
Zyman Edward
Mikołaj Gogol kreuje rzeczywistość; Rewizor; ***(Coraz więcej dni…); ***(Czy znajdę Cię zanim…); Przychodzisz nie w porę. w. 2 (116) 2009.

Życiński Józef


* Szlakiem miłości. Rozważania. (Zarębianka Zofia. Według obrządku Melchizedeka). 4 (118) 2009.

Autorzy prac plastycznych


Borowski Tomasz 4 (118) 2009; Gołębiowski Artur 4 (118) 2009; Heidrich Andrzej 4 (118) 2009; Kołaczek Zbigniew 4 (118) 2009; Konieczny Marian 4 (118) 2009; Michałowska Krystyna 4 (118) 2009; Mysłowski Tadeusz 3 (117) 2009; Stanny Janusz 4 (118) 2009; Ślusarczyk Urszula 1 (115) 2009; Tołkin Wiktor 2 (116) 2009.

Autorzy prac fotograficznych


Baldovin Larissa 3 (117) 2009; Banasiak Anna 3 (117) 2009; Gontarz Dariusz 3 (117) 2009; Jarocka Małgorzata 2 (116) 2009; Makowski A. 2 (116) 2009; Mehlich Jan 4 (118) 2009; Ożóg Kazimierz S. 4 (118) 2009; Ryczkowska Emilia 1 (115) 2009; Słomka Karolina 3 (117) 2009; Wach Jarosław 2 (116) 2009; Warda Michał 4 (118) 2009; Wolak Aleksander 4 (118) 2009; Woźniak Arkadiusz 4 (118) 2009.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna