Bibliografia podmiotowa I przedmiotowaPobieranie 105.59 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar105.59 Kb.
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA

AKCENTU”ZA ROK 2007

OD NUMERU 1 (107) DO NUMERU 4 (110)
Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

kryt. muz. – krytyka muzyczna

kryt. teatr. – krytyka teatralna

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz

wspom. – wspomnienie

wyp. – wypowiedź

zob. - zobacz


Adamczyk-Garbowska Monika

*Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów. Wybór, opracowanie i przedmowa (...). (Józefczuk Grzegorz. Jest różnica, kiedy pojedziesz do Kazimierza). 1 (107) 2007.Adamowski Dariusz


Sonet; Notes; To sen; Wszystko się odmieni. w. 3 (109) 2007.

Andrzejewski Marek


Jak listy; Lot Amsterdam – Tokio; Trolejbusowy batyskaf; Smutny jogurt;

Raz na walcu; Rozpal się ogniu; Życie jak skrzypce; Podręczny słowniczek. (teksty piosenek). w. 3 (109) 2007.

Badtke Marek


*Stachura alias Sted. (Pachocki Dariusz. Redaktor potrzebny od zaraz!). 3 (109) 2007.

Bart Andrzej


*Don Juan raz jeszcze. (Ryczkowska Emilia. Don Juan pod pantoflem?). 4 (110) 2007.

Bartmiński Jerzy, Rokosz Tomasz


Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. szkic. 1 (107) 2007.

Bekerman Marek


Ratujcie Jentla! proza art. 1 (107) 2007.

Beksiński Zdzisław


Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmawia z (...) Monika Skarżyńska. rozm. 1 (107) 2007.

Benka Urszula Małgorzata


*O. (Nowicki Bogdan. Urszula M. Benka a problem tożsamości. „W krainie Latofagów”). 4 (110) 2007.

Berdychowska Bogumiła


*Ukraina: Ludzie i książki. (Czyż Marcin. Życie za Bugiem). 4 (110) 2007.

Bernacki Marek


Praca jako los spełniony. O „Kamieniołomie” Karola Wojtyły. art. 3 (109) 2007.

Beszczyńska Zofia


Przejścia; Światło; Muzyka; Chłód; Bezsenność. proza art. 3 (109) 2007.

Białas Maciej


Sto lat niech żyje nam... Drugie urodziny TVP Kultura. art. 3 (109) 2007.
Bieniaszkiewicz Danuta

Mój pierwszy krok do mikrofonu (na płycie CD). wyp. 2 (108) 2007.

Borowicz Aldona


*Ogniem otworzę drzwi. (Jurkowski Stefan. Trzecie wejście poetki). 1 (107) 2007.

Borzęcka Joanna


Gniazda; Kryptonim: Adwent; Pułapki; I więcej. w. 2 (108) 2007.

Braun Kazimierz


W starym teatrze nowy. Lata 1964-1974 w Teatrze im. J. Osterwy. wspom. 2 (108) 2007.

Bryński Bolesław


przepływ. proza art. 4 (110) 2007.

Brzezińska Maria


Lubelskie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. (Skrót audycji emitowanej przez Radio Lublin S.A. dnia 11. 02. 2007). (na płycie CD). rozm. 2 (108) 2007.

Brzozowska Bożena


oko; okno nie na świat; plener; z deszczu pod niedopowiedzenie; okamgnienie. w. 3 (109) 2007.

Brzozowska-Krajka Anna


Mieczysław Haiman – działacz, historyk i poeta „serc tułaczych”. not. 1 (107) 2007.

Bukowski Michał


Poezja pytań. (Gierszon Urszula. Ziarno ruty rzucam w ogień). rec. 3 (109) 2007.

B.W. [Bogusław Wróblewski]


Schulz, Drohobycz, pogranicze. Fel. 1 (107) 2007.

Chabrowski Tadeusz


Diabeł się powiesił; Desant Aniołów w Garwolinie; Biskup i diabeł; Dla diabła stodoła; Anioł z Roztocza. w. 2 (108) 2007.

Cymerman Jarosław


Trzy tomy Pintera. (Pinter Harold. Dramaty: 1. Komedie zagrożeń; 2. Uwikłania rodzinne; 3. W imię praw człowieka). rec. 2 (108) 2007; Poeta „pionowych widzeń”. (Michalski Waldemar. Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów). rec. 3 (109) 2007; Iwaniuk zawsze był „na walizkach”. (Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice – wspomnienia – wiersze. Pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika, E. Zymana). rec. 3 (109) 2007.

Czaykowski Bogan, Czerniawski Adam


*O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach. Wstęp Magdalena Rabizo-Birek. (Janicki Łukasz. Od Platona do komercji). 3 (109) 2007.

Czechowicz Agnieszka


Listy i okolice. (Stachura Edward. Listy do pisarza). rec. 1 (107) 2007.

Czechowicz Józef


*zob. Madyda Aleksander. Nieznany znany wiersz Józefa Czechowicza. 4 (110) 2007.

Czermińska Małgorzata


Głosy rodziny człowieczej, czyli o sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 4 (110) 2007.

Czerniawski Adam, Czaykowski Bogdan


*O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach. Wstęp Magdalena Rabizo-Birek. (Janicki Łukasz. Od Platona do komercji). 3 (109) 2007.

Czornyj Maksymilian


Ojcowie; Wczorajsza sprawa. proza art. 2 (108) 2007.

Czycz Stanisław


*zob. Marecki Piotr, Niedziałkowska Dorota. „Absolutna szczerość”. Rozmowa z Adamem Macedońskim. 2 (108) 2007.

Czyż Marcin


Barokowe soboty; Dorośli; Maleństwo; Numer Buta to Literatura; Sumienie Piłkarza włoskiej Serie A; Naftusia. w. 1 (107) 2007; Barokowe soboty (pierwodruk: „Akcent” nr 1/2007). (na płycie CD) w. 2 (108) 2007; Życie za Bugiem. (Berdychowska Bogumiła. Ukraina: ludzie i książki). rec. 4 (110) 2007; Rozmowy polsko-ukraińskie. [Ukraina i Polska: dialog kultur (językowo-literackie i społeczno-polityczne stosunki). Zbiór prac naukowych]. rec. 4 (110) 2007.

Danielkiewicz Marek


La mala educaciόn; Michał Romanowski z papierosem; *** (SMS Nr 390); ***(SMS Nr 391); ***(SMS Nr 392); ***(SMS Nr 397); ***(SMS Nr 398); ***(SMS Nr 399); ***(SMS Nr 149); Powrót do Pustej Doliny w 2005 roku; Budapest in alive in my memory. w. 1 (107) 2007.

Dehnel Jacek


*Lala. (Kędzierski Michał. Dopełnienie bliższe i dalsze). 2 (108) 2007.
Derda Rafał

Przyśpiewki śmierci”. (Siwek Marcin. Nekyja). rec. 1 (107) 2007.


Drewnowski Tadeusz

*zob. Łukasiewicz Jacek. Żyć w kilku czasach. Na jubileusz (...). 2 (108) 2007.


Drzewiński Mariusz

*zob. Lameński Lechosław. Czy warto oglądać obrazy Mariusza Drzewińskiego? 2 (108) 2007.


Dunaj Ewa

Śpiewamy dalej? (Masłoń Krzysztof. Bananowy song. Moje lata 70.). rec. 2 (108) 2007; Zawołałam formę, by nie krzyczeć bezkształtnie. (Janko Anna. Dziewczyna z zapałkami). rec. 4 (110) 2007.
Dziwak Joanna

Resocjalizacja; bilans; Krajobraz naturalny, niedziela; ekstremalne metamorfozy; Pospieszny „sztygar”; Let’s play. w. 1 (107) 2007.

Elias Norbert


*Mozart. Portret geniusza. (Kędzierski Michał. Analiza geniuszu). 1 (107) 2007.

Franczuk Martyna


Kalendarze z reprodukcjami obrazów Gauguina; Diagnoza; Kobiety portretowe; Posthistoria; Pigmalionka; Zasługi geometrii. w. 1 (108) 2007.

Frankowska Bożena


Do czytania w wagonie i na wczasach. not. 4 (110) 2007.

Franzos Karl Emil


*zob. Golec Janusz. Europa czy Pół-Azja. 1 (107) 2007; Od Wiednia do Czerniowiec. fragm. (Golec Janusz). szkic. 1 (107) 2007.

Garbowski Marcin


Roshwald Mordecai. Być konserwatystą. Dialog sokratyczny. tłum. 4 (110) 2007.

Gawroński Ludwik


Koncerty rodziny Szymanowskich w Lublinie. art. 2 (108) 2007; Kraszewski a muzyka. art. 4 (110) 2007.

Gierszon Urszula


*Ziarno ruty rzucam w ogień. (Bukowski Michał. Poezja pytań). 3 (109) 2007.

Głowiński Michał


Widoczki z miasteczka: Starszy pan na rowerze; Młodzieniec ze skrzypcami; Młody ksiądz; Obrączka; „Pydyrasta”; Aktywista; Kukułka; U Kazi; Bożnica; Puste miejsce; Narożny dom; Smak ciastek z czasów dzieciństwa; Pańska skórka. proza art. 2 (108) 2007; *Kładka nad czasem. (Szlachetka Małgorzata. Topografia miejsc tajemnych). 4 (110) 2007.

Golec Janusz

Europa czy Pół-Azja? Granice kultury według Karla Emila Franzosa. szkic. 1 (107) 2007; Franzos Karl Emil. Od Wiednia do Czerniowiec. tłum. 1 (107) 2007.
Goławska Anna Maria


*Toskania i okolice. Subiektywny przewodnik. (współautor Lindberg Grzegorz). (Goworski Andrzej. O Toskanii subiektywnie). 1 (107) 2007; Postępująca personifikacja. w. biblioteka „Akcentu” tom 9, suplement do numeru 3 (109) 2007.
Gorzelak Urszula

Czy Bruno Schulz był masochistą? Odcienie kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”. szkic. 2 (108) 2007.

Goworski Andrzej

O Toskanii subiektywnie. (Goławska Anna Maria, Lindberg Grzegorz. Toskania i okolice. Subiektywny przewodnik). rec. 1 (107) 2007; O spotkaniu Zenona z Elei z Heraklitem. (Malicki Maciej. Takietam). rec. 2 (108) 2007; Dom Schulza. (Bruno Schulz a kultura pogranicza: Materiały dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu). rec. 4 (110) 2007.
Grechuta Marek


*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. I Festiwal Kultury im. Marka Grechuty w Zamościu. 4 (110) 2007.

Grzegorczyk Ewa


Jeszcze ciepłe obrazy. (Mitosek Zofia. Pelargonie). rec. 2 (108) 2007.

Haiman Mieczysław


*zob. Brzozowska-Krajka Anna. Mieczysław Haiman – działacz, historyk i poeta „serc tułaczych”. 1 (107) 2007.

Hałas Joanna


Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach? (Polska, Ukraina, Osadczuk. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85 rocznicę urodzin. Red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk). rec. 4 (110) 2007.

Jakubowska-Krawczyk Katarzyna


Przez rozumienie historii do współczesności. (Kozak Stefan. Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna). rec. 4 (110) 2007.

Janicki Łukasz


Problemy z interpretacją. (Sławiński Janusz. Miejsce interpretacji). rec. 1 (107) 2007; Od Platona do komercji. (Czaykowski Bogdan, Czerniawski Adam. O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach. Wstęp Magdalena Rabizo-Birek). rec. 3 (109) 2007.

Janko Anna


*Dziewczyna z zapałkami. (Dunaj Ewa. „Zawołałam formę, by nie krzyczeć bezkształtnie”). 4 (110) 2007.

Jankowska Magdalena


Czarne „Wesele”. (Stanisław Wyspiański. Wesele. Reżyseria Krzysztof Babicki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 18 listopada 2006 r.). rec. 1 (107) 2007; Świat prze(d)stawiony. (Müldner-Nieckowski Piotr. Piórko. Dramaty radiowe). rec. 3 (109) 2007; Teatr – próba wtajemniczenia. (Przez labirynt zwany teatr. Redakcja i projekt Anna Nowak, opracowanie graficzne Kinga Mazur, Łukasz Oleszczuk). not. 4 (110) 2007.

Janyszek Michalina


codziennie; za i przeciw; obdukcja; pole. w. 4 (110) 2007.
Jarzębski Jerzy

Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski. esej. 1 (107) 2007; Twarz badacza i nowoczesne problemy. (Święch Jerzy. Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku). rec. 3 (109) 2007.

Józefczuk Grzegorz


Jest różnica, kiedy pojedziesz do Kazimierza. (Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów. Wybór opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska). rec. 1 (107) 2007.

Jurkowski Stefan


Trzecie wejście poetki. (Borowicz Aldona. Ogniem otworzę drzwi). rec. 1 (107) 2007.

Kányádi Sándor


Spotkanie; Luźny sonet. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Kapuściński Ryszard


(4 marca 1932 r. – 23 stycznia 2007 r.)

***(korzenie mają kierunek pionowy...); Na odejście poety. w. 1 (107) 2007; *zob. Brzezińska Maria. Lubelskie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. (na płycie CD). 2 (108) 2007; *zob. Pisarek Walery. O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem o nadanie mu tytułu „Professor honoris causa Reipublicae Polonicae”. 4 (110) 2007; *zob. Mikołajewski Jarosław. Młodszy brat poetów. O liryce... 4 (10) 2007; *zob. Czermińska Małgorzata. Głos rodziny człowieczej, czyli o sztuce pisarskiej... 4 (110) 2007.

Karpowicz Ignacy


*Cud. (Wach Jarosław. Wielka nieobecna). 4 (110) 2007.

Kędzierski Michał


Analiza geniuszu. (Elias Norbert. Mozart. Portret geniusza). rec. 1 (107) 2007; Dopełnienie bliższe i dalsze. (Dehnel Jacek. Lala). rec. 2 (108) 2007.

Kirsch Donat


*Pasaż. (Termer Janusz. Jak nie czytać „Pasażu“ Donata Kirscha?). 2 (108) 2007.

Kondrasiuk Grzegorz


Bezsenność eseisty. (Kott Jan. Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze). rec. 2 (108) 2007; Na zachodzie ciemny las. (Stasiuk Andrzej. Ciemny las). rec. 2 (108) 2007; Kobiecość, teatr i znak zapytania. art. 4 (110) 2007.
Konfrontacje Teatralne

*zob. Lappo Irina. O „braciach naszych mniejszych” i polsko-białoruskim nieporozumieniu. 4 (110) 2007.Kopaczek Janusz


Powszechna encyklopedia filozofii” na edytorskim finiszu. (Powszechna encyklopedia filozofii). rec. 1 (107) 2007.

Kotecka Inga


pierwsza miłość; ***(pozwolić sobie na otwarte niezadowolenie); kobiety schielego; renowacja obrazu; czytanie snów; lipiec 1977. w. 3 (109) 2007.

Kott Jan


Strony o Tadeuszu Kantorze. (Kondrasiuk Grzegorz. Bezsenność eseisty). 2 (108) 2007.

Kovács István


Ważka. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007; Lubelscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. arch. 2 (108) 2007.

Kozak Stefan


*Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna. (Jakubowska-Krawczyk Katarzyna. Poprzez zrozumienie historii do współczesności). 4 (110) 2007.

Kraszewski Józef Ignacy


*zob. Gawroński Ludwik. Kraszewski a muzyka. 4 (110) 2007.

Kundera Milan


*Zasłona. Esej w siedmiu częściach. Przełożył Marek Bieńczyk. (Szkołut Tadeusz. Estetyka powieści i doświadczenia egzystencjalne). 1 (107) 2007.

Lameński Lechosław


Spojrzenie Grzegorza Sztabińskiego poza obraz. kryt. art. 1 (107) 2007; Niepokorni i sakralni. Artyści Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL. art. 1 (107) 2007; Czy warto oglądać obrazy Mariusza Drzewińskiego? art. 2 (108) 2007.

Lappo Irina


O „braciach naszych mniejszych” i polsko-białoruskim nieporozumieniu. art. 4 (110) 2007.

Laufer Paweł


Historia jednego królestwa. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej. fragm. proza art. 1 (100) 2007.

Lech Joanna


Za późno; Motyw zapalny; Żadnego pomysłu na tytuł; Zanik; Skrobanie; Odruch warunkowy; Laleczka. w. 4 (110) 2007.

Leszczyńska-Pieniak Eliza


Portret artysty przed trzydziestką. art. 3 (109) 2007; Szekspir w zamojskich plenerach. XXXII Zamojskie Lato Teatralne. art. 3 (109) 2007; I Festiwal Kultury im. Marka Grechuty w Zamościu. not. 4 (110) 2007.

Ligęza Wojciech


Na granicy snu. (Szewc Piotr. Całkiem prywatnie). rec. 3 (109) 2007.

Lindberg Grzegorz


Toskania i okolice. Subiektywny przewodnik. (współautorka Goławska Anna Maria). (Goworski Andrzej. O Toskanii subiektywnie). rec. 1 (107) 2007.

Lipska Ewa


*zob. Rabizo-Birek Magdalena. Drogowskazy paradoksów. O poezji... 2 (108) 2007.

Ławrynowicz Zygmunt


*zob. Madała Tadeusz. O Zygmuncie Ławrynowiczu w 20. rocznicę śmierci. 4 (110) 2007.

Łoziński Mikołaj


*Reisefieber. (Wach Jarosław. Proza dobrze złożona). 4 (110) 2007.

Łukasiewicz Jacek


Żyć w kilku czasach. Na jubileusz Tadeusza Drewnowskiego. wyp. 2 (108) 200; Jerzego Święcha projekt nowoczesności. (Święch Jerzy. Nowocześność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku). rec. 3 (109) 2007.

Macedoński Adam


Absolutna szczerość”. Rozmawiają z (...). Marecki Piotr i Niedziałkowska Dorota. rozm. 2 (108) 2007.

Madała Tadeusz


O Zygmuncie Ławrynowiczu w 20. rocznicę śmierci. not. 4 (110) 2007.

Madyda Aleksander


Religia jako afirmacja życia. (Zalewski Wojciech Maria. Religia w służbie Życia. Eseje humanistyczne). rec. 3(109) 2007; Nieznany znany wiersz Józefa Czechowicza. not. 4 (110) 2007.

Malicki Maciej


*takie tam. (Goworski Andrzej. O spotkaniu Zenona z Elei z Heraklitem). 2 (108) 2007.

Marcińczak Łukasz


Wergiliusz pod Samosierrą. Niezwykły świat lubelskich nekropolii. esej. 3 (109) 2007; Okrutny pomysł miłości. (Olechniewicz Artur. Tratwa). rec. 4 (110) 2007.

Marecki Piotr, Niedziałkowska Dorota

Absolutna szczerość”. Rozmowa z Adamem Macedońskim. rozm. 2 (108) 2007.
Marsall László


Spotkanie w pełni Czasów; Kontrargument. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Masłoń Krzysztof


*Bananowy song. Moje lata 70. (Dunaj Ewa. Śpiewamy Dalej?). 2 (108) 2007.

Mazurek Anna


Lublin w poezji. (Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wyd. II uzupełnione, wybór i opracowanie Waldemar Michalski). rec. 1 (107) 2007; Pióro z ognia. (Szuber Janusz. Czerteż). rec. 3 (109) 2007.

Mączka Jacek


Mgła; Wielkanc; (Nie)dzieje się nic; Ziemia Ulro; O nagłej śmierci bez przesady; Wilcze łyko piołun. w. 1 (107) 2007.

Mądzik Leszek


Wędrówka wody. fel. 1 (107) 2007; Spacer. fel. 2 (108) 2007; Kapuściński. fel. 3 (109) 2007; Stałość. fel. 4 (110) 2007.

Melecki Maciej


Język oczu; Nic dalej; Poza stronami; Zamieć wzięła i nie oddaje. w. (110) 2007.

Meniok Wiera


Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta. szkic. 1 (107) 2007.

Michalska Stefania


Zob. Michalscy

Michalscy Stefania i Waldemar


Polesia czar, czyli kajakiem po Prypeci i Stochodzie. dz. 3 (109) 2007.

Michalski Waldemar


Odkryć Wołyń na nowo. (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski). wyp. 1 (107) 2007; *Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wybór i opracowanie. (Mazurek Anna. Lublin w poezji). 1 (107) 2007; Podróż z „białym kamykiem” w czasie i przestrzeni... (Sann Arkadiusz. Biały kamyk). not. 1 (107) 2007; *Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów. (Cymerman Jarosław. Poeta „pionowych” widzeń). 3 (109) 20007; zob. Michalscy.

Mieczysłavsky Rafał


Farewell America, Farewell...; Mój Lublin; Gagarin kontra reszta świata; otworzyłem w niej drzwi; ***(pisałem wiersz...); My nie rozstajemy się, my znikamy na chwilę. w. 4 (110) 2007.

Mikołajewski Jarosław


Młodszy brat poetów. O liryce Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 4 (110) 2007.

Mitosek Zofia


*Pelargonie. (Grzegorczyk Ewa. Jeszcze ciepłe obrazy). 2 (108) 2007.

Młynarczyk-Pacewicz Monika


Władysław Pluta wobec tendencji racjonalistycznych w plakacie. art. 4 (110) 2007.

Młynarski Wojciech


*zob. Wróblewski Bogusław. Stańczyk i Kubuś w jednym stali dziele. O twórczości (...). 2 (108) 2007; W nieciekawych czasach; Moje ulubione drzewo (pierwodruk: „Akcent” nr 4/1987); Gruz do wywózki (pierwodruk: „Akcent” nr 2-3/1991). (na płycie CD). w. 2 (108) 2007.

Mózsi Ferenc


Tomek Sawyer – 1956. (Snopek Jerzy). fel. wspom. 2 (108) 2007.

Müldner-Nieckowski Piotr


*Piórko. Dramaty radiowe. (Jankowska Magdalena. Świat prze(d)stawiony). 3 (109) 2007.

Nadskakuła Olga


Niekończące się zdziwienie. (Stołecka Krystyna. Deus Kosmateus). rec. 3 (109) 2007.

Nagy Gáspár


Czyste płomienie przy końcu października. Oratoryjne wspomnienia bohaterów – męczenników 1956. (Zadura Bohdan). w. 2 (108) 2007.
Nic Wspólnego (grupa poetycka)

zob. Czyż Marcin; Sołtys Wojciech; Wociór Marcin. 2 (108) 2007.Niedziałkowska Dorota


O Stanisławie Czyczu. not. 2 (108) 2007; „Absolutna szczerość”. Rozmowa z Adamem Macedońskim. (współautor Piotr Marecki). rozm. 2 (108) 2007.

Nieznanowski Stefan


Sonet redivivus. (Rudnicki Sławomir. Sonety. T. 1). rec. 1 (107) 2007.

Nowak Bernard


*Smolice Nº86. (Ryczkowska Emilia. Układanka wspomnień). 2 (108) 2007.

Nowak Paweł


Świat komunikacji medialnej. (Słownik terminologii medialnej, pod red. Walerego Pisarka). rec. 3 (109) 2007.

Nowicki Bogdan


Urszula M. Benka a problem tożsamości. „W krainie Lotofagów”. (Benka Urszula Małgorzata. O.) rec. 4 (110) 2007.

Olechniewicz Artur


*Tratwa. (Marcińczak Łukasz. Okrutny pomysł miłości). 4 (110) 2007.

Oravecz Imre


Nadejście starości; Zima. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Osadczuk Bohdan


*zob. Hałas Joanna. Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach? 4 (110) 2007.

Ostrowska Eda


***(Jestem mamą maksymalnie); ***(Był taki człowiek...); ***(Zepsutym mamom...); ***(Zapłonęły pomarańcze...);***(W życiu i śmierci...); ***(Wszystko jest pełne...). w. 1 (107) 2007.

Pachocki Dariusz


Redaktor potrzebny od zaraz! (Badtke Marek. Stachura alias Sted). rec. 3 (109) 2007.

Pelica Grzegorz Jacek


Tradycje, język i religia w ogniu polityki. Lud prawosławny Lubelszczyzny w okresie międzywojennym XX w. art. 2 (108) 2007; Terespol w atmosferze „prostej wiary i wzruszenia”. not. 2 (108) 2007; Naukowy tryptyk czy interdyscyplinarny mix? (Pogranicze. Rocznik Naukowy Polska-Ukraina 2006. Red. Wiera Meniok, Wiesław Kamiński i Walerij Skotnyj). rec. 4 (110) 2007.

Piekarska-Madreiter Ela


wersja demo; pierwsza miłość; wzruszenie może trochę przesadne; stara kobieta i morze; ...pod klepsydrą. w. 4 (110) 2007.

Pinter Harold


*Dramaty: 1. Komedie zagrożeń; 2. Uwikłania rodzinne; 3. W imię praw człowieka. (Cymerman Jarosław. Trzy tomy Pintera). 2 (108) 2007.

Pisarek Walery


O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem o nadanie mu tytułu „Professor honoris causa Reipublicae Polonicae”. szkic. 4 (110) 2007.

Pluta Władysław


*zob. Młynarczyk-Pacewicz Monika. Władysław Pluta wobec tendencji racjonalistycznych w plakacie. 4 (110) 2007.

Powszechna encyklopedia filozofii


*zob. Kopaczek Janusz. „Powszechna encyklopedia filozofii” na edytorskim finiszu. 1 (107) 2007.

Rabizo-Birek Magdalena


Drogowskazy paradoksów. O poezji Ewy Lipskiej. szkic. 2 (108) 2007.

Raczyński Adam


Port z odpływem; Zima; Likier w okopach Mokotowa; Fundament; Muzyka z dubbingiem; Szklane okno z pozytywką. w. 1 (107) 2007.

Rejakowa Bożena


Ondrej znany jako Andy. (Warhol. red. Sava Stepanov). not. 3 (109) 2007.

Reuter Jerzy


Skarb; Z cyklu „Okna”; Wesele „Papugi”. proza. art. 4 (110) 2007.

Rewers Ewa


*Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. (Zieliński Michał Miłosz. Filozofia współczesnego miasta). 1 (107) 2007.

Rokosz Tomasz, Bartmiński Jerzy


Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. szkic. 1 (107) 2007.

Roshwald Mordecai


Być konserwatystą. Dialog sokratyczny. (Garbowski Marcin). esej. 4 (110) 2007.

Rudnicki Sławomir


*Sonety. T. 1. (Nieznanowski Stefan. Sonet redivivus). 1 (107) 2007.

Ruman Anna


Radość rozmowy. Radio Lublin gospodarzem spotkań z „Akcentem”. not. 4 (110) 2007.

Rusin Stefan


Trzcina; Do Magdaleny; ***(korony drzew budują słoneczny tunel); ***(Nad Doliną Pomników); ***(W fontannie światła). w. 3 (109) 2007.

Rybak Jerzy


Dualizm korpuskularno-falowy; bajka o wieloczynnikowym podobieństwie; przyszła mnie ani nawracać; pamiętam Kochanie – tylko reńskie białe półsłodkie z późnych winogron: Spätlese i jazz; ***(nie jestem symetryczny). w. 4 (110) 2007.

Ryczkowska Emilia


Układanka wspomnień. (Nowak Bernard. Smolice Nº86). rec. 2 (108) 2007; Don Juan pod pantoflem? (Bart Andrzej. Don Juan raz jeszcze). rec. 4 (110) 2007.

Sadkowski Wacław


Zamiast epitafium. (Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy. Pod redakcją Bożeny Dutko). rec. 3 (109) 2007.

„Sąsiedzi” – Festiwal Teatrów Europy Środkowej


*zob. Kondrasiuk Grzegorz. Kobiecość, teatr i znak zapytania. 4 (110) 2007.

Schulz Bruno


*zob. Wróblewski Bogusław. Schulz, Drohobycz, pogranicze; Święch Jerzy. Schulz – pisarz galicyjski; Jarzębski Jerzy. Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski; Meniok Wiera. „Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja miasta. 1 (107) 2007; Gorzelak Urszula. Czy Bruno Schulz był masochistą? Odcienie kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”. 2 (108) 2007; *zob. Goworski Andrzej. Dom Schulza. 4 (110) 2007.

Siwek Marcin


*Nekyja. (Derda Rafał. Przyśpiewki śmierci). 1 (107) 2007.

Skarżyńska Monika


Wszystko, co jest formą może podlegać deformacji. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim. rozm. 1 (107) 2007.

Sławiński Janusz


*Miejsce interpretacji. (Janicki Łukasz. Problemy z interpretacją). 1 (107) 2007.

Smolarek Iza


kulka; hda:120064896 sectors (61473 MB) w/2048 KiB Cache; mono; /mężczyźni/. w. 2 (108) 2007.

Snopek Jerzy

Mózsi Ferenc. Tomek Sawyer – 1956; Kányádi Sándor. Spotkanie; Luźny sonet; Marsall László.

Spotkanie w pełni Czasów; Kontrargument; Oravecz Imre. Nadejście starości; Zima; Kovács István. Ważka. tłum. 2 (108) 2007.
Sołtys Wojciech


***(między wystrzał snu...); ***(to musiało długo trwać...). (pierwodruk: „Akcent” nr 4/2006). (na płycie CD). w. 2 (108) 2007.

Stachura Edward


*Listy do pisarzy. Oprac. Dariusz Pachocki. (Czechowicz Agnieszka. Listy i okolice). 1 (107) 2007.

Stasiuk Andrzej


*Ciemny las. (Kondrasiuk Grzegorz. Na zachodzie ciemny las ). 2 (108) 2007.

Stołecka Krystyna


*Deus Kosmateus. (Nadskakuła Olga. Niekończące się zdziwienie). 3 (109) 2007.

Strękowski Jan


Podniebna miss. proza art. 4 (110) 2007.

Szewc Piotr


*Całkiem prywatnie. (Ligęza Wojciech. Na granicy snu). 3 (109) 2007.

Szkołut Tadeusz


Estetyka powieści i doświadczenia egzystencjalne. (Kundera Milan. Zasłona. Esej w siedmiu częściach. Przełożył Marek Bieńczyk). rec. 1 (107) 2007.

Szlachetka Małgorzata


Topografia miejsc tajemnych. (Głowiński Michał. Kładka nad czasem). rec. 4 (110) 2007.

Sztabiński Grzegorz


*zob. Lameński Lechosław. Spojrzenie (...) poza obraz. 1 (107) 2007.

Szuber Janusz


*Czerteż. (Mazurek Anna. Pióro z ognia). 3 (109) 2007.

Szymanowski Karol


*zob. Gawroński Ludwik. Koncerty rodziny Szymanowskich w Lublinie. 2 (108) 2007.

Świetlicki Marcin


*Muzyka środka. (Wójtowicz Aleksander. Sen, mara, wiersz (nie)wiara). 1 (107) 2007.

Święch Jerzy


Schulz – pisarz galicyjski. esej. 1 (107) 2007; *Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. (Łukasiewicz Jacek. Jerzego Święcha projekt nowoczesności). 3 (109) 2007; (Jarzębski Jerzy. Twarz badacza i nowoczesne problemy). 3 (109) 2007.

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie


*zob. Jankowska Magdalena. Teatr – próba wtajemniczenia. 4 (110) 2007.

Termer Janusz


Własny smak poezjii. (Wrocławski Bohdan. Inny smak księżyca). rec. 1 (107) 2007; Jak nie czytać „Pasażu” Donata Kirscha? (Donat Kirsch. Pasaż). rec. 2 (108) 2007.

Ukraina

*zob: Jakubowska-Krawczyk. Przez rozumienie historii do współczesności; Czyż Marcin. Życie za Bugiem; Hałas Joanna. Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach?; Pelica Grzegorz Jacek. Naukowy tryptyk czy interdyscyplinarny mix; Czyż Marcin. Rozmowy polsko-ukraińskie. 4 (110) 2007.
Urbanek Henryk


***(Ból...); ***(Osiołku...); ***(mroczna doskonałość...); ***(zawsze w nocy...). w. 4(110) 2007.

Wach Jarosław


Nagi król. (Witkowski Michał. Fototapeta). rec. 2 (108) 2007; Wielka nieobecna. (Karpowicz Ignacy. Cud). rec. 4 (110) 2007; Proza dobrze złożona. (Łoziński Mikołaj. Reisefieber). rec. 4 (110) 2007.

Waglewski Wojciech


Rzecz w tym; Mogło być; Biust; Bo Bóg dokopie; Flota zjednoczonych sił; Mydło – powidło. (teksty piosenek). w. 4 (110) 2007.

Warhol Andy


zob. Rejakowa Bożena. Ondrej znany jako Andy. 3 (109) 2007.

Wicha-Wauben Elżbieta


Rembrandt: „Trzej pieśniarze: zmysł słuchu”, ok. 1625; Rembrandt: „Studium głowy Chrystusa”, ok. 1645-1655; Meindert Hobbema: „Droga do Middelharnis”, 1689; Johannes Vermeer: „Uliczka”, 1658; Przed obrazami Jana von Goyena (1596-1656); Pieter de Hooch: „Domek na wsi”, 1663-1665; Jan Steen: „Para w sypialni”, ok. 1671; Jan Miense Molenaer: „Wieśniacy przed gospodą. Alegoria zmysłów”, ok. 1633-1634; Jacobus Victors: „Kot i kogut”; Gerard ter Borch: „Gesina pisząca list”, ok. 1655; Pieter de Hooch: „Dama z dwoma mężczyznami przy stole i służąca”, ok. 1658; Aert van der Neer: „Widok rzeki w świetle księżyca”; Aert van der Neer: „Krajobraz w świetle księżyca”, ok. 1645-1650. w. 3 (109) 2007.
Witkowski Michał

*Fototapeta. (Wach Jarosław. Nagi król). 2 (108) 2007.


Wociór Marcin

***(kiedy topiliśmy słońce...); Res publica. (pierwodruk: „Akcen” nr 3 /2006). (płyta CD). w. 2 (108) 2007.


Wojtyła Karol

*zob. Bernacki Marek. Praca jako los spełniony. 3 (109) 2007.
Wójtowicz Aleksander

Sen, mara, wiersz, (nie)wiara. (Świetlicki Marcin. Muzyka środka). rec. 1 (107) 2007.


Wrocławski Bohdan

*Inny smak księżyca. (Termer Janusz. Własny smak poezji). 1 (107) 2007.


Wróblewski Bogusław

Schulz, Drohobycz, pogranicze. fel. 1 (107) 2007; Przeciw stereotypom na pograniczu narodów i kultur w jednoczącej się Europie – casus „Akcentu”. fragm. wyp. 1 (107) 2007; Stańczyk i Kubuś w jednym stali dziele. O twórczości Wojciecha Młynarskiego. szkic. 2 (108) 2007; Płyta CD. Redakcja i opracowanie. 2 (108) 2007.


Zadura Bohdan

Nagy Gáspár. Czyste płomienie przy końcu października. Oratoryjne wspomnienia bohaterów – męczenników 1956. tłum. 2 (108) 2007.
Zalewski Wojciech Maria


*Religia w służbie Życia. Eseje humanistyczne. (Madyda Aleksander. Religia jako afirmacja życia). 3 (109) 2007.

Zamojskie Lato Teatralne


*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Szekspir w zamojskich plenerach. 3 (109) 2007.

Zgorzelski Czesław


*zob. Żbikowski Piotr. O Czesławie Zgorzelskim wspomnienie. 1 (107) 2007.

Zieliński Michał Miłosz


Filozofia współczesnego miasta. (Rewers Ewa. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta). rec. 1 (107) 2007.

Ziółkowski Jakub Julian


*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Portret artysty przed trzydziestką. 3 (109) 2007.

Zubiński Tadeusz


Inferno. proza art. 3 (109) 2007.

Żbikowski Piotr


O Czesławie Zgorzelskim wspomnienie. not. 1 (107) 2007.

Żuchowski Henryk Ryszard


*zob. Frankowska Bożena. Do czytania w wagonie i na wczasach. 4 (110) 2007.

Życiński Józef


Muza w kożuchu. fel. 1 (107) 2007; Ludzie drogi Kościoła. fel. 3 (109) 2007.


Autorzy prac plastycznych


Beksiński Zdzisław 1 (107) 2007; 2 (108) 2007; Borch ter Gerard 3 (109) 2007; Courbet Gustave 3 (109) 2007; Drzewiński Mariusz 2 (108) 2007; Herbert Zbigniew 1 (107) 2007; Hooch de Pieter 3 (109) 2007; Molenaer Jan Miense 3 (109) 2007; Moskwa Magdalena 1(107) 2007; Pluta Władysław 4 (110) 2007; Rząsa Antoni 1 (107) 2007; Schulz Bruno 2 (108) 2007; Sztabiński Grzegorz 1 (107) 2007; Vermer Johannes 3 (109) 2007; Ziółkowski Jakub Julian 3 (109) 2007.

Autorzy prac fotograficznych
adiasrtodigart.pl 4 (110) 2007; Beksiński Zdzisław 1 (107) 2007, 2 (108) 2007; Burdzanowska Iwona 2 (108) 2007, 4 (110) 2007; Dziurda Szymon 3 (109) 2007; Goławska Anna (suplement) 3 (109) 2007; Jędrzejek Jerzy 2 (108) 2007; Kaczanowski Maciej 1 (107) 2007, 2 (108) 2007; Kutnik Jerzy 2 (108) 2007, 4 (110) 2007; Malec Monika 4 (110) 2007; Marcińczak Łukasz 3 (109) 2007; Meniok Wiera 1 (107) 2007; Ochotny Sławomir (suplement) 3 (109) 2007; Pieniak Piotr 4 (110) 2007; Rumowski Krzysztof 4 (110) 2007; Tkaczyk Witold 3 (109) 2007; vermera 3 (109) 2007; Wach Jarosław 2 (108) 2007; Wróblewska Małgorzata 3 (109) 2007; Wygachiewicz Leszek 4 (110) 2007; Zgierska Marta 4 (110) 2007.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna