Bibliografia podmiotowa I przedmiotowaPobieranie 97.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar97.26 Kb.
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA

AKCENTU”ZA ROK 2006

OD NUMERU 1 (103) DO NUMERU 4 (106)
Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.
Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

kryt. muz. – krytyka muzyczna

kryt. teatr. – krytyka teatralna

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz

wspom. – wspomnienie

wyp. – wypowiedź

zob. - zobacz

Abramowicz Mieczysław

*Każdy przyniósł, co miał najlepszego. (Janicki Łukasz. Prawda fikcji). 4. (106) 2006.
Adamczyk-Garbowska Monika

Awot Jeszurun – poeta z Krasnegostawu. not. 3 (105) 2006.
Andruchowycz Jurij

Elegia lat sześćdziesiątych (z nr-u 3/1997). w. czyta Bohdan Zadura. Zapis na płycie CD. 4 (106) 2006.
Andrzejuk Artur

Wnuczka Bolesława Chrobrego pierwszym polskim pisarzem. art. 2 (104) 2006.
Balcerzan Edward

*Zuchwalstwa samoświadomości. (Mackiewicz Paweł. Świadomość samochwalstwa, zuchwalstwo świadomości). 1 (103) 2006.


Bałdyga Zofia

wiersz z tytułem w kopercie; środa, siódma rano; wiersz łodzią; modelki (według Seurata). w. 1 (103) 2006.
Baran Józef

*Zielnik miłosny i inne liryki. (Stawowy Renata. Miłość Józefa Barana). 3 (105) 2006.


Bardijewski Henryk

*Dzikie Anioły i inne opowiadania. (Marcińczak Łukasz. Poczciwego ironisty zabawy pożyteczne). 4 (106) 2006.


Baricco Alessandro

*Zamki na piasku. (Masiuk Olga. Kolejna opowieść Baricco). 4 (106) 2006.


Bartmiński Jerzy

zob. Niewiadomski Donat. Od „Konopielki” do „Ślicznej Liliji”. 1 (103) 2006.


Bartosz Adam

*Nie bój się Cygana, Na dara Romestar. Wstęp Ludwik Stomma. (Przychodzka Agnieszka. Obcy, ale bliscy – o historii i współczesności Romów). 3 (105) 2006.


Bawołek Waldemar

*Raz dokoła. (Wach Jarosław. Inercja albo rzeczywistość utkana z miraży). 4 (106) 2006.


Bazaczek Dariusz

Krucjata. proza art. 1 (103) 2006.
Beksiński Zdzisław

*zob. Skarżyńska Monika. Beksiński. 4 (106) 2006; Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmawiała Monika Skarżyńska. rozm. 4 (106) 2006; opowiada o sobie – rozmowa z Moniką Skarżyńską (styczeń 1994): 1) Dobra, niech będzie postmodernizm, 2) Rzeźba, 3) Kilka rzeczy miało znaczenie. zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.


Bernacki Marek

...zawsze w innym miejscu. (Kudyba Wojciech. Tyszowce i inne miasta). rec. 2 (104) 2006.


Białek­Szwed Olga

Juliusza Brauna przewodnik po świecie mediów. (Braun Juliusz. Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo). rec. 3 (105) 2006; Tajemnica, suspens i sztuka pisania. (Dąbała Jacek. Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing). not. 4 (106) 2006.
Biegasiewicz Piotr

Do Kai Wasilewskiej; Borewicz; Państwo Lileyowie; list nerudy do żony matyldy; *** (o zmierzchu). w. 3 (105) 2006.
Bieszczad Maciej

Tak blisko; Legion; Poeta Tu Fu pisze wiersz; Bezsenność; Przejście; Przemiany; Spojrzenie. w. 2 (104) 2006.
Bilica Krzysztof

*Wokół Chopina i Polski. (Michalska Stefania. Chopin znany i nieznany). 2 (104) 2006.


Bitner Dariusz

Przebudzenie. proza art. 2 (104) 2006.
Błotnicka-Mazur Elżbieta

Dzieła znane i nieznane – Pankiewicz i Boznańska w Warszawie. art. 1 (103) 2006.
Biskupska Beata

Między „jeszcze” a „już”. Trwanie zagrożone w poezji Anny Frajlich. kryt. lit. 4 (106) 2006.
Bocheński Tomasz

*Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. (Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego). 4 (106) 2006.


Boznańska Olga

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Dzieła znane i nieznane. 1 (103) 2006.


Brakoniecki Kazimierz

*Ziemiec. Prowincjałki rowerowe. (Mackiewicz Paweł. Miejscowy instynkt). 2 (104) 2006.


Braun Juliusz

* Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo. (Białek­Szwed Olga. Juliusza Brauna przewodnik po świecie mediów). 3 (105) 2006.


Chabrowski Tadeusz

Dusza w klatce; Polskie diabły; Kot w worku; Spowiedź duszy; Cerowanie prozy; Majowe nabożeństwo. w. 1 (103) 2006.
Chemperek Dariusz

Nowe edycje dzieł poetów staropolskich z Lubelszczyzny. (Żale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego...; Piotr Ciekliński. Hymny na święta Panny Naświętszej). rec. 3 (105) 2006.
Chopin Fryderyk

zob. Michalska Stefania. Chopin znany i nieznany. 2 (104) 2006.


Ciekliński Piotr

*Hymny na święta Panny Naświętszej. (Chemperek Dariusz. Nowe edycje dzieł poetów staropolskich z Lubelszczyzny). 3 (105) 2006.
Clifton Lucille

księżycowe dziecko; pieśń pochwalna; rok później; niebo. (Kosk-Kosicka Danuta E. ). w. 2 (104) 2006.
Cymerman Jarosław

Gawęda dr. Jekylle’a. (Ziemkiewicz Rafał. Ciało obce). rec. 2 (104) 2006; Odyseusz w głębi ciemnego lasu guziczków. (Życiński Józef. Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka). om. 2 (104) 2006.
Czechowicz Józef

zob. Mazurek Anna. Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle. 1 (103) 2006.


Czuku Marek

Chyba że się myli; Dostojewski; Bin Laden zakłada bojówki; Kamienne kręgi. w. 1 (103) 2006.
Czyż Marcin

Rysiu Był i Nie Będzie. art. wsp. 1 (103) 2006; Woody Allen by nie płakał. (Karpa Irena. Freud by płakał. Przeł. M. Petryk). rec. 4 (106) 2006.
Danielkiewicz Marek

zob. Kochańczyk Alina. Pejzaże prowincji. Uwagi o liryce.... 1 (103) 2006.


Danyłenko Wołodymyr

Uszy; Miasto Tórwywan. (Pastuszak Marcin). proza art. 4 (106) 2006.
Dąbała Jacek

Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing. (Białek-Szwed Olga. Tajemnica, suspens i sztuka pisania..). not. 4 (106) 2006.
Dąbrowska Maria

*Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909 – 1925. (Kochańczyk Alina. Rozmowy o miłości). 4 (106) 2006.


Dąbrowska Emilia

*Sztuka albo życie. Estetyka modernistyczna „Jednego wyjścia” Stanisława Ignacego Witkiewicza. (Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego). 4 (106) 2006.


Dehnel Jacek

Przez most i dalej; Róża jest różyczką jest pączkiem. w. 3 (105) 2006.
Długosz Leszek

*Na rynku usiąść w Kazimierzu (+ Audio CD). Ilustracje Jerzy Gnatowski. (Gembal Paweł. Na rynku usiąść w Kazimierzu...). 2 (104) 2006.


Dmitruk Małgorzata

*zob. Mądzik Leszek. Siła pokory. Spotkanie z twórczością.... 4 (106) 2006.


Duchamp Marcel

zob. Kutnik Jerzy. Kiedy sztuka trafia do klozetu (...). 2 (104) 2006.


Dunaj Ewa

Coraz chłodniej. (Maliszewski Karol. Inwazja i inne wiersze). rec. 2 (104) 2006;

Niezniszczalne dekoracje nicości. (Szymańska Adriana. Z dziennika dywersantki). rec. 3 (105) 2006.
Dunin Ryszard

*zob. Czyż Marcin. Rysiu Był i Nie Będzie. 1 (103) 2006.


Drozdowski Bohdan

Kącik debiutów” (po pięćdziesięciu latach). szkic. 1 (103) 2006.


Drzewucki Janusz

*Akropol i cebula. (Janicki Łukasz. Po prostu Zbigniew Herbert). 3 (105) 2006.


Dworak Edyta

Legenda do mapy poezji. (Niewiadomski Andrzej. Locja). rec. 3 (105) 2006.
Fert Józef F.

Meltemi. w. 1 (103) 2006.
Ficowski Jerzy

*zob. Meniok Wiera. W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”. 3 (105) 2006.


Finkielkraut Alain

*Niewdzięczność. Rozmowa o naszych czasach. Rozmawiał Antoine Robitaille. Przełożył Sławomir Królak. (Szkołut Tadeusz. Wzrastać we wspólnocie. Dziedzictwo kulturowe małych narodów). 1 (103) 2006.


Fita Stanisław

Kraszewski w „Obrazach...”. (Obrazy kultury polskiej w twórczości Ignacego Kraszewskiego. Red. Barbara Czwórnóg-Jadczak). rec. 1 (103) 2006.
Frajlich Anna

*zob. Biskupska Beata. Między „jeszcze” a „już”. Trwanie zagrożone w poezji (...). 4 (106) 2006.


Gawroński Ludwik

Kajetan Koźmian o muzyce i zabawach (W 150. rocznicę śmierci). art. 3 (105) 2006.
Gembal Paweł

Na rynku usiąść w Kazimierzu.... (Długosz Leszek. Na rynku usiąść w Kazimierzu... (+ Audio CD). rec. 2 (104) 2006.
Gertruda

*zob. Andrzejuk Artur. Wnuczka Bolesława Chrobrego pierwszym polskim pisarzem. art. 2 (104) 2006.


Goworski Andrzej

Sowa. proza art. 4 (106) 2006.
Gutauskas Leonardas

*Listy z Wieszwili. Tłum. Joanna Tabor. (Pachocki Dariusz. W poszukiwaniu straconego siebie). 1 (103) 2006.


Guz Jacek

Jak ręką odjął; Między; Zamarzamy; Szaty; Śmierć ogrodu; ***(Nikt już nie drażni moich zmysłów...). w. 3 (105) 2006.
Hartwig Julia

*Zaułek Hartwigów. (Szlachetka Małgorzata. Lublin wykreowany w fotografii). 3 (105) 2006.


Huelle Paweł

Dziwne konsekwencje dziwnego przebudzenia. proza art. 3 (105) 2006.
Houellebecq Michel

*Platforma. Przeł. Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska. (Wijowski Robert. Wolność przegrana). 2 (104) 2006.


Hulewicz Jerzy

*zob. Wójcik Mirosław. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościenkami a Gorzeniem. 4 (106) 2006; Listy do Emila Zegadłowicza. oprac. Mirosław Wójcik. koresp. arch. 4 (106) 2006.


Hulewicz Witold

*zob. Wójcik Mirosław. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościenkami a Gorzeniem. 4 (106) 2006; Listy do Emila Zegadłowicza. oprac. Mirosław Wójcik. koresp. arch. 4 (106) 2006.


Irwaneč Ołeksandr

Gdziekolwiek kimkolwiek...; Ani to dobre... (z nr-u 3/1997). w. czyta Bohdan Zadura. Zapis na płycie CD. 4 (106) 2006.
Jacobsen Josephine

Ostatnia wola i testament; To jest ta pora; Przesłuchanie. (Kosk-Kosicka Danuta E.). w. 2 (104) 2006.
Janiak Kamila

Lato; wiersz o róży z filipowic; international eve; pomnik; w/m; kopa lat; mechanik; dwanaście koni. w. 2 (104) 2006.
Janicki Łukasz

Na marginesach poezji. (Sommer Piotr. Po stykach). rec. 1 (103) 2006; [współaut. Potent Małgorzata]. Światy widoczne z „Zaułka”. (Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006; Po prosu Zbigniew Herbert. (Drzewucki Janusz. Akropol i cebula). rec. 3 (105) 2006; Prawda fikcji. (Abramowicz Mieczysław. Każdy przyniósł, co miał najlepszego). rec. 4 (106) 2006.
Jankowska Magdalena

Realność z fikcją księgę piszą... Bohdan Zadura w Polskim Radiu. art. 1 (103) 2006.
Jeszurun Awot

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Awot Jeszurun – poeta z Krasnegostawu. 3 (105) 2006; Miasto ciałem swym; Analogie: Było nas dwóch braci; Fragmenty. (Zawanowska Marzena). w. 3 (105) 2006.


Jęczeń Robert

Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego. (Dąbrowska Emilia. Sztuka albo życie. Estetyka modernistyczna „Jedynego wyjścia” Stanisława Ignacego Witkiewicza; Boheński Tomasz. Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. (Makarczyk-Schuster Ewa. Przestrzeń i znaki przestrzeni w utworach scenicznych Stanisława Ignacego Witkiewicza z lat dwudziestych albo czy na końcu sceny można wyciągnąć jeszcze rękę? Przeł. M. Borowski). rec. 4 (106) 2006.
Jóźwiak Andrzej

Rondo. proza art. 3 (105) 2006.
Kapuściński Ryszard

*Ten inny. (Szkołut Tadeusz. Inny Kapuścińskiego). 3 (105) 2006.


Karpa Irena

*Freud by płakał. (Czyż Marcin. Woody Allen by nie płakał). 4 (106) 2006.


Kędzierski Michał

zenit 12xp; Z pamięci; kot w hipermarkecie; ***(Sukiennice; Ulica różana; Wymówka; Most Grunwaldzki); Z miasta Ł. w. 1 (103) 2006.
Kitowska-Łysiak Małgorzata

Partita na jeden instrument. art. 2 (104) 2006.
Kłak Tadeusz

Stachura i „przeklęte miasto”. szkic. 2 (104) 2006.
Kmieć Piotr

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata. Partita na jeden instrument. 2 (104) 2006.


Kochanowski Jan

zob. Chemperek Dariusz. Nowe edycje dzieł poetów staropolskich z Lubelszczyzny. 3 (105) 2006.


Kochańczyk Alina

Pejzaże z prowincji. Uwagi o liryce Marka Danielkiewicza. kryt. lit. 1 (103) 2006; Rozmowy o miłości. szkic. 4 (106) 2006.
Kołodziejska Agnieszka

Françoise; Wyjeżdżam z miasta; Monsun; Rozdział zamknięty; Bez powrotu. w. 2 (104) 2006.
Kondrasiuk Grzegorz

Żarliwość i analiza. (Kornaś Tadeusz. Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”). rec. 1 (103) 2006; Ferment. Po pierwszym Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”. om. 3 (105) 2006.
Kopij Marta

*Fridrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918. Struktura recepcji. (Lichorobiec Jadwiga. „Wieczny powrót...” do filozofii Fridricha Nietzschego). 2 (104) 2006.


Kornaś Tadeusz

* Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. (Kondrasiuk Grzegorz. Żarliwość i analiza). 1 (103) 2006
Kosk-Kosicka Danuta E.

Pastan Linda. Etyka; Jesień w Przeglądzie Literackim; Pragnienie soli; Autoportret. tłum.; Jacobsen Josephine. Ostatnia wola i testament; To jest ta pora; Przesłuchanie. tłum.; Clifton Lucille. księżycowe dziecko; pieśń pochwalna; rok później; niebo. tłum. 2 (104) 2006.


Kozak Anna

Tam gdzie wszystkie dzieci idą; Krótka historia ze środka lata; Sąsiad spod dwójki; Wiatr ze Wschodu. proza. art. 1 (103) 2006.
Koźmian Kajetan

*zob. Gawroński Ludwik. Kajetan Koźmian o muzyce i zabawach (W 150. rocznicę śmierci). 3 (105) 2006.


Kraszewski Józef Ignacy

zob. Fita Stanisław. Kraszewski w „Obrazach...”. 1 (103) 2006.


Kruk Erwin

*Znikanie. (Sobieraj Sławomir. Pamięć w ramie teraźniejszości). 2 (104) 2006.


Kruszewski Wojciech

Nie zawsze fragment. (Wencel Wojciech. Imago mundi). rec. 3 (105) 2006.
Krzyżanowski Jerzy R.

*Dekady. Opowiadania lubelskie. (Polanowski Tadeusz. Opowiadania z czasów walki). 4 (106) 2006.


Kudyba Wojciech

*Tyszowce i inne miasta. (Bernacki Marek. ...zawsze w innym miejscu). 2 (104) 2006.


Kutnik Jerzy

Twarze Ameryki. (Wystawa „Twarze Ameryki” w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury). art. 1 (103) 2006; Kiedy sztuka trafia do klozetu. W przeddzień 90 rocznicy „Fontanny” Duchampa. art. 2 (104) 2006.


Kuźnicki Sławomir

Piąta rano; Summer in the city; Titanic; Bezimienny; „Tradycja i talent indywidualny”. w. 4 (106) 2006.
Kwaśnicka Marta

Nadwornego kompozytora króla polskiego, elektora saskiego i wielkiego księcia litewskiego msza n-moll; O poecie; Alkibiades; Inigo; Tyber; Zamyślenie kanonika. w. 4 (106) 2006.
Lachowski Marcin

Inauguracja Zachęty w Lublinie. art. 1 (103) 2006.
Lameński Lechosław

Człowiek w twórczości Adama Myjaka. art. 1 (103) 2006; Z wizytą w zamojskim BWA. art. 1 (103) 2006; O hedonistycznym spojrzeniu na świat. Jerzy Tyburski – malarz i animator. art. 3 (105) 2006.
Lenc Ryszard

Charon z rozstaja dróg. proza. art. 4 (106) 2006.
Leszczyńska-Pieniak Eliza

Między rzeczywistością a wyobrażeniem. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej w Zamościu. not. 4 (106) 2006.
Lewandowski Jan

Samotność państw bałtyckich. szkic. 4 (106) 2006.
Lichorobiec Jadwiga

Wieczny powrót...” do filozofii Fridricha Nietzschego. (Kopij Marta. Fridrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918. Struktura recepcji). not. 2 (104) 2006.


Ligęza Wojciech

Monolog doświadczenia. (O powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”). kryt. lit. 4 (106) 2006.
Litwińczuk Robert

Smak pomarańczy; Mieszkanie do wynajęcia; Na Kaiserstraße; Wystawki. proza. art. 4 (106) 2006.
Löw Ryszard

Wydarta niepamięci. (Stein Anita W. Aleje jerozolimskie. Układ i posłowie Tadeusz Lewandowski). not. 1 (103) 2006.
Łukasiewicz Jacek

Dziesięć uwag o wierszach Bohdana Zadury. szkic. 2 (104) 2006.
Łukowski Stanisław Andrzej

*Peryferie (zapiski 1971-2004). (Wach Jarosław. Odkurzyć wrażliwość). 1 (103) 2006.


Machno Wasyl

Nitka; Czarna dziewczyna; CHINATOWN: Sklep rybny; Opera pekińska; Biedni Chińczycy. (Zadura Bohdan). w. 3 (105) 2006; Biedni Chińczycy; Sklep rybny. (czyta Bohdan Zadura). Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.
Machul Piotr

Elafonisi; wiersz błękitny; ***(słońce takie); próba portretu; z Heraklita (prawie); zamiast wiersza białego. w. 1 (103) 2006.
Mackiewicz Paweł

Świadomość samochwalstwa, zuchwalstwo świadomości. (Balcerzan Edward. Zuchwalstwa samoświadomości). rec. 1 (103) 2006; Miejscowy instynkt (Brakoniecki Kazimierz. Ziemiec. Prowincjałki rowerowe). 2 (104) 2006; Na Bocznej, na Lubomelskiej. Kronikarz miejsc wstydliwych i peryferyjnych. (Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003). rec. 3 (105) 2006.
Madejowski Mateusz

***(gładzę sufit nieba zimnym oknem); wdziewiczenie; ***(miałem zamiar zadzwonić); ***(śmierć głodu jest oddechem); Ściany. w. 3 (105) 2006.


Majdosz Tomasz

Sanocka opowieść na dwa głosy. (Szuber Janusz, Szulc Władysław. Mojość). not. 4 (106) 2006.
Makarczyk-Szuster Ewa

*Przestrzeń i znaki przestrzeni w utworach scenicznych Stanisława Ignacego Witkiewicza z lat dwudziestych albo czy na końcu sceny można jeszcze wyciągnąć rękę? Przeł. M. Borowski. (Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego). 4 (106) 2006.


Malczewska Patrycja

Nowa proza flamandzka. Odrodzenie literackie we Flandrii. art. 3 (105) 2006.
Maliszewski Karol

*Inwazja i inne wiersze. (Dunaj Ewa. Coraz chłodniej). 2 (104) 2006.
Marcińczak Łukasz

Prus i Żeromski w kraju Feaków. esej. 2 (104) 2006; Magdalenka po polsku. (Olszewski Michał. Chwalcie łąki umajone). rec. 2 (104) 2006; „Szpotawa panna” i napoleońskie komplikacje. (Rylski Eustachy. Warunek). rec. 4 (106) 2006; Poczciwego ironisty zabawy pożyteczne. (Bardijewski Henryk. Dzikie Anioły i inne opowiadania). rec. 4 (106) 2006.
Markiewicz Dawid

Allen Ginsberg pisze pożegnalny wiersz dla przyjaciela, który umarł przy torach kolejowych w Meksyku; Wakacje; Zbigniew Derda poucza młodego poetę o czym powinien pisać wiersze; Podróż na księżyc; Sylvia Plath oddaje płaszcz do ekologicznej pralni; Włóczędzy Dharmy. w. 1 (103) 2006.
Masiuk Olga

Kolejna powieść Baricco. (Baricco Alessandro. Zamki z piasku). rec. 4 (106) 2006.
Mazurek Anna

Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle. szkic. 1 (103) 2006.
Mądzik Leszek

Siła pokory. Spotkanie z twórczością Małgorzaty Dmitruk. not. 4 (106) 2006.
Meniok Wiera

W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”. art. 3 (105) 2006.
Michalska Stefania

Chopin znany i nieznany. (Bilica Krzysztof. Wokół Chopina i Polski). om. 2 (104) 2006.
Michalski Waldemar

Złoty Słownik” współczesnych pisarzy i badaczy literatury. (Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny). rec. 3 (105) 2006.


Miłosz Czesław

zob. Mazurek Anna. Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle. 1 (103) 2006.


Misiewicz Tomasz

Małe zwycięstwo wielkich przegranych. (Przybylski Ryszard. Krzemieniec; opowieść o rozsądku zwyciężonych). rec. 1 (103) 2006.
Młynarski Wojciech

Kto ze mną? w. 1 (103) 2006.
Myjak Adam

*zob. Lameński Lechosław. Człowiek w twórczości Adama Myjaka. 1 (103) 2006.


Myśliwski Wiesław

Traktat o łuskaniu fasoli. proza. art. 1 (103) 2006; *Traktat o łuskaniu fasoli. (Ligęza Wojciech. Monolog doświadczenia [...]; Swarowska Iga. O łuskaniu fasoli i wszystkich sprawach ludzkich). 4 (106) 2006; *zob. Święch Jerzy. Trzy uwagi o twórczości (...). zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006; Z kim narrator rozmawia; Literatura idei i literatura języka; „Pan Tadeusz” jest operą; Konkret intuicja, prawa czytelnika; Czy można wierzyć literaturze?; Pamięć i obowiązek nieufności. Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.
Niewiadmoski Andrzej

*Locja. (Dworak Edyta. Legenda do mapy poezji). 3 (105) 2006.


Niewiadomski Donat

Od „Konopielki” do „Ślicznej Liliji”. (Polskie kolędy ludowe. Antologia. Zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył Jerzy Bartmiński). rec. 1 (103) 2006.
Nowak Bernard

Choler jasny; „Gore! Gore!”. proza. art. 3 (105) 2006.
Olszewski Michał

*Chwalcie łąki umajone. (Marcińczak Łukasz. Magdalenka po polsku). 2 (104) 2006.


Oszajca Wacław

doczekałem się; ekologom; teodycea; mistyczny moment; widziałem boga; przed wschodem słońca; Życie; pasterka w księżpolu. w. 4 (106) 2006.
Pachocki Dariusz

W poszukiwaniu straconego siebie. (Gutauskas Leonardas). Listy z Wieszwili. Tłum. Joanna Tabor). not. 1 (103) 2006; Jak się pozbyć literatury, czyli krótka historia „Czystej opowieści”. art. 3 (105) 2006.
Panas Władysław

zob. Żurek Sławomir Jacek. Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci). 1 (103) 2006.


Pankiewicz Józef

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Dzieła znane i nieznane (...). 1 (103) 2006.


Pasierb Janusz St.

zob. Reszczyk Agnieszka. Poetycka ikona Pasji. 3 (105) 2006.


Pastan Linda

Etyka; Jesień w Przeglądzie Literackiem; Pragnienie soli; Autoportret. (Kosk-Kosicka Danuta E.). w. 2 (104) 2006.
Pastuszak Marcin

Danyłenko Wołodymyr. Uszy; Miasto; Tórwywan. tłum. 4 (106) 2006.


Pawłyczko Dmytro

Na bosaka (z nr-u 3/2000). w. czyta Bohdan Zadura. Zapis na płycie CD. 4 (106) 2006.
Polanowski Tadeusz

Opowiadania z czasów walki. (Krzyżanowski Jerzy R. Dekady. Opowiadania lubelskie). not. 4 (106) 2006.
Potent Małgorzata

[współaut. Janicki Łukasz]. Światy widoczne z „Zaułka”. (Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006.


Prus Bolesław

*zob. Marcińczak Łukasz. Prus i Żeromski w kraju Feaków. 2 (104) 2006.


Przesmycka Karolina

Wielkie ucieczki do małej stabilizacji. Stanisław Staszewski – zapomniany bard. not. 4 (106) 2006.
Przyboś Uta

***(Martwa otchłań); Oczywistość opatrzności; Ewa; Auschwitz 2005; Przeszli; Boże Narodzenie; Dni łaski. w. 3 (105) 2006.
Przybylski Ryszard

*Krzemieniec; opowieści o rozsądku zwyciężonych. (Misiewicz Tomasz. Małe zwycięstwo wielkich przegranych). 1 (103) 2006.
Przychodzka Agnieszka

Obcy, ale bliscy – o historii i współczesności Romów. (Bartosz Adam. Nie bój się Cygana. Na dara Romestar ). rec. 3 (105) 2006.
Rabizo-Birek Magdalena

Kresowy szaniec rysunku. (V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Lubaczów 2005). art. 1 (103) 2006.
Reszczyk Agnieszka

Poetycka ikona Pasji. (Sykuła Ewa. Pasja według Pasierba). rec. 3 (105) 2006.
Rylski Eustachy

*Warunek. (Marcińczak Łukasz. „Szpotawa panna” i napoleońskie komplikacje). 4 (106) 2006.
Schulz Bruno

*zob. Meniok Wiera. W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”. 3 (105) 2006.


Singerów (rodzina)

Zob. Tomaszewski Jerzy. Ocalone w księdze. 1 (103) 2006.


Sinkowski Adrian

Miejsce, rzeczywistość, słowa. (Sośnicki Dariusz. Skandynawskie lato). rec. 2 (104) 2006.
Skarżyńska Monika

Beksiński. not. 4 (106) 2006; Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim. rozm. 4 (106) 2006.
Sobieraj Sławomir

Pamięć w ramie teraźniejszości. (Kruk Erwin. Znikanie). rec. 2 (104) 2006.
Solecki Mariusz

Laur w Zaułku. (Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006; Na służbie u Pani Krytyki. (Wolski Jan. Dotykanie wiersza). not. 1 (103) 2006.
Sołtys Wojciech

***(Między wystrzał snu a woń cmentarza); ***(Spojrzenie umiera); ***(Półnagi. Zamknięta przestrzeń); Polski nacjonalista porzuca ciało i zagłębia się w metafizyczną noc; ***(To musiało długo trwać); ***(najczęściej rano po czymś); april profundis. w. 4 (106) 2006.
Sommer Piotr

*Po stykach. (Janicki Łukasz. Na marginesach poezji). 1 (103) 2006.


Sośnicki Dariusz

*Skandynawskie lato. (Sinkowski Adrian. Miejsce, rzeczywistość, słowa). 2 (104) 2006.
Sprawka Jerzy B.

Z zamkniętego kręgu. proza. art. 3 (105) 2006.
Stachura Edward

*zob. Kłak Tadeusz. Stachura i „przeklęte miasto”. 2 (104) 2006; *zob. Pachocki Dariusz. Jak się pozbyć literatury, czyli krótka historia „Czystej opowieści”. 3 (105) 2006.


Staniewski Włodzimierz

zob. Kondrasiuk Grzegorz. Żarliwość i analiza. 1 (103) 2006;


Staszewski Stanisław

*zob. Przesmycka Karolina. Wielkie ucieczki do małej stabilizacji (...). 4 (106) 2006.


Stawowy Renata

Miłość Józefa Barana. (Baran Józef. Zielnik miłosny i inne liryki). rec. 3 (105) 2006.
Stein Anita W.

Aleje jerozolimskie. Układ i posłowie Tadeusz Lewandowski. (Löw Ryszard

Wydarta niepamięci). 1 (103) 2006.
Styczeń Janusz

Sweter; Kobieta nocna, kobieta dzienna. w. 4 (106) 2006.
Swarowska Iga

O łuskaniu fasoli i wszystkich sprawach ludzkich. (Myśliwski Wiesław. Traktat o łuskaniu fasoli). rec. 1 (103) 2006;
Sykuła Ewa

*Pasja według Pasierba. (Reszczyk Agnieszka. Poetycka ikona Pasji). 3 (105) 2006.
Szepaniak Lucjan

*„Bo byłem chory...”. Poezje szpitalne. Wstęp, wybór, opracowanie Alina Aleksandrowicz. (Timofiejew Artur. ...the rest is silence). 3 (105) 2006.


Szkołut Tadeusz

Wzrastać we wspólnocie. Dziedzictwo kulturowe a tożsamość małych narodów. (Finkielkraut Alain. Niewdzięczność. Rozmowa o naszych czasach. Rozmawiał Antoine Robitaille. Przełożył Sławomir Królak). rec. 1 (103) 2006; Inny Kapuścińskiego. (Kapuściński Ryszard. Ten inny). rec. 3 (105) 2006.
Szlachetka Małgorzata

Miasteczka umarłe, miasteczka nieśmiertelne. (Więcławska Katarzyna. Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł). rec. 1 (103) 2006; Lublin wykreowany w fotografii. (Hartwig Julia. Zaułek Hartwigów). rec. 3 (105) 2006; Listy na wielką skalę. (Witkiewicz Stanisław Ignacy. Listy do żony. /1923-1927/). rec. 4 (106) 2006.
Szuber Janusz

Coś się zacina, coś pracuje dalej. w. 4 (106) 2006; *Mojość [współautor Szulc Władysław. (Majdosz Tomasz. Sanocka opowieść na dwa głosy). 4 (106) 2006.
Szulc Władysław

*Mojość [współautor Szuber Janusz]. (Majdosz Tomasz. Sanocka opowieść na dwa głosy). 4 (106) 2006.
Szymańska Adrianna

*Z dziennika dywersantki. (Dunaj Ewa. Niezniszczalne dekoracje nicości). 3 ( 105) 2006.
Święch Jerzy

Trzy uwagi o twórczości Wiesława Myśliwskiego. Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.
Taborski Bolesław

Szymanowski w Edynburgu; Tempus fugit; Moda; Orfeusz; Piosenka Hipolaka. w. 4 (106) 2006.
Taras Katarzyna

*Witkacy i film. (Wójtowicz Aleksander. Filmowe inspiracje Witkacego). 4 (106) 2006.


Timofiejew Artur

...the rest is silence. (Szepaniak Lucjan. „Bo byłem chory...”. Poezje szpitalne). rec. 3 (105) 2006.


Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz

*Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003. (Mackiewicz Paweł. Na bocznej, na Lubomelskiej. Kronikarz miejsc wstydliwych i peryferyjnych). 3 (105) 2006.


Tomaszewski Jerzy

Ocalone w księdze. (Biłgoraj, czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma. Red. Monika Adamczyk-Garbowska, Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zob. Lachowski Marcin. Inauguracja Zachęty w Lublinie. 1 (103) 2006.


Tuszewski Jerzy

Nie ma zamkniętych epok w sztuce albo o przekraczaniu granic w słuchowisku z perspektywy 80 lat. 2 (104) 2006.


Twardowski Jan ks.

zob. Życiński Józef abp. Zostań z nami Janie... Homilia na pogrzebie (...). 1 (103) 2006.


Tyburski Jerzy

*zob. Lameński Lechosław. O hedonistycznym spojrzeniu na świat... 3 (105) 2006.


Tyszkiewicz Samuel Fryderyk

*zob. Woś Jan Władysław. Gdy wydawca jest artystą... 2 (104) 2006.


Wach Jarosław

Odkurzyć wrażliwość. (Łukowski Stanisław Andrzej. Peryferie (zapiski 1971-2004). rec. 1 (103) 2006; Rynek książki w Polsce 2005. not. 2 (104) 2006; O Aniołach. (Winiarski Ryszard K. Anioły przedmieścia). rec. 3 (105) 2006; Inercja albo rzeczywistość utkana z miraży. (Bawołek Waldemar. Raz dokoła). rec. 4 (106) 2006.
(WBW)

Rzeźbiarze i teatr w Topólczy. not. 4 (106) 2006.
Wencel Wojciech

*Imago mundi. (Kruszewski Wojciech. Nie zawsze fragment). 3 (105) 2006.
Więcławska Katarzyna

*Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł. (Szlachetka Małgorzata. Miasteczka umarłe, miasteczka nieśmiertelne). 1 (103) 2006
Wijowski Robert

Wolność przegrana. (Houellebecq Michel. Platforma. Przeł. Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska). rec. 2 (104) 2006.
Winiarski Ryszard K.

*Anioły przedmieścia. (Wach Jarosław. O Aniołach). 3 (105) 2006.


Witkiewicz Stanisław Ignacy

*Listy do żony (1923-1927). Przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler. (Szlachetka Małgorzata. Listy na wielką skalę). 4 (106) 2006; zob. Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego. 4 (106) 2006; zob. Wójtowicz Aleksander. Filmowe inspiracje Witkacego. 4 (106) 2006.


Wociór Marcin

Lublin; Obrazki polskie. Alma Mater; ***(kiedy topiliśmy słońce...); Res publica; ***(właściwie to punkt wyjścia...). w. 3 (105) 2006.
Wojciechowska-Kucięba Joanna

Niebezpieczne związki”, czyli potęga kobiecych kaprysów. szkic. 1 (103) 2006.


Wolski Jan

*Dotykanie wiersza. (Solecki Mariusz. Na służbie u Pani Krytyki). 1 (103) 2006.


Woś Jan Władysław

Gdy wydawca jest artystą... Samuel Fryderyk Tyszkiewicz (1889-1954) i jego oficyna wydawnicza. art. 2 (104) 2006.
Woźniak Weronika

bella triste; jeden wymiar; nazwij to końcem; gdzie byłam; ręka co wyciąga puste losy; śmierć. w. 2 (104) 2006.
Wójcik Mirosław

Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem. art. 4 (106) 2006; Listy: Jerzy Hulewicz do Emila Zegadłowicza i Witold Hulewicz do Emila Zegadłowicza. oprac. 4 (106) 2006.
Wójtowicz Aleksander

Smak Big Maca. (Żadan Serhij. Big Mac. Przeł. M. Petryk). rec. 2 (104) 2006; Filmowe inspiracje Witkacego. (Taras Katarzyna. Witkacy i film). rec. 4 (106) 2006.
Wróblewski Bogusław

Słowo o „Traktacie”. (Traktat o słowie). Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006; Zdzisław Beksiński, Wiesław Myśliwski i poeci z Ukrainy w „Akcencie”. Płyta CD. Koncepcja i opracowanie redakcyjne. 4 (106) 2006.
Wróblewski Grzegorz

(Zmiana); Nenufary i wodorosty, o umiejętności poruszania się w wodzie za pomocą ruchów tułowia; Noc w obozie Corteza; Zenit; Chorągiewki, delfiny, wolny czas. w. 2 (104) 2006.
Wydrzyński Jakub

U hipisów. proza. art. 2 (104) 2006.
Zadura Bohdan

*zob. Jankowska Magdalena. Realność z fikcją księgę piszą... 1 (103) 2006; *zob. Łukasiewicz Jacek. Dziesięć uwag o wierszach Bohdana Zadury. 2 (104) 2006; Machno Wasyl. Nitka; Czarna dziewczyna; CHINATOWN: Sklep rybny, Opera pekińska, Biedni Chińczycy. tłum. 3 (105) 2006.


Zaułek Poetów. Almanach młodych

*zob. Solecki Mariusz. Laur w Zaułku; Janicki Łukasz, Potent Małgorzata. Światy widoczne z „Zaułka”. 1 (103) 2006.


Zawanowska Marzena

Jeszurun Awot. Miasto ciałem swym; Analogie: Było nas dwóch braci; Fragmenty. tłum. 2 (105) 2006.


Zegadłowicz Emil

Zob. Wójcik Mirosław. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem. 4 (106) 2006.


Ziemkiewicz Rafał

*Ciało obce. (Cymerman Jarosław. Gawęda dr. Jekylle’a). 2 (104) 2006.


Żadan Serhij

*Big Mac. Przeł. M. Petryk. (Wójtowicz Aleksander. Smak Big Maca). 2 (104) 2006.
Żeromski Stefan

*zob. Marcińczak Łukasz. Prus i Żeromski w kraju Feaków. 2 (104) 2006.


Żurek Sławomir Jacek

Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci). szkic. 1 (103) 2006; Zastygłe w polszczyźnie. O świętach żydowskich. art. 3 (105) 2006.
Życiński Józef abp.

Zostań z nami Janie... Homilia na pogrzebie ks. Jana Twardowskiego. wyp. 1 (103) 2006; Z prowincji w świat. fel. 2 (104) 2006; *Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka. (Cymerman Jarosław. Odyseusz w głębi ciemnego lasu guziczków). 2 (104) 2006; Samotność kryształu. fel. 3 (105) 2006.

Autorzy prac plastycznych

Ardley Colin 4 (106) 2006; Arneson Robert 2 (104) 2006; Beksiński Zdzisław 4 (106) 2006; Bidlo Mike 2 (104) 2006; Brancusi Constantin 2 (104) 2006; Carlin Martin 1 (103) 2006; Dmitruk Małgorzata 4 (106) 2006; Duchamp Marcel 2 (104) 2006; Freytag-Loringhoven Elsa 2 (104) 2006; Gober Robert 2 (104) 2006; Hartley Marsden 2 (104) 2006; Hörnschemeyer Franka 4 (106) 2006; Kahlo Frida 2 (104) 2006; Kmieć Piotr 2 (104) 2006; Levine Sherrie 2 (104) 2006; Millett Kate 2 (104) 2006; Myjak Adam 1 (103) 2006; Prior William Matthew 1 (103) 2006; Rauschenberg Robert 2 (104) 2006; Schamberg Morton 2 (104) 2006; Segal George 2 (104) 2006; Stieglitz Alfred 2 (104) 2006; Thek Paul 2 (104) 2006; Tyburski Jerzy 3 (105) 2006; Warhol Andy 2 (104) 2006; Wesselmann Tom 2 (104) 2006; Weston Edward 2 (104) 2006; Zocchi Emilio 2 (104) 2006.Autorzy prac fotograficznychBeksiński Zdzisław 4 (106) 2006; Czarnecki T. 2 (104) 2006; Ćwiek J. 2 (104) 2006; Hejke K. 2 (104) 2006; Marczewski A. M. 3 (105) 2006; Pieniak Piotr 4 (106) 2006; Polakowski Andrzej 2 (104) 2006; Stopyra Andrzej 4 (106) 2006; Zieliński Michał Miłosz 4 (106) 2006.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna