Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona1/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
Ostatnia aktualizacja: 18 VI 2013 r.


Wojciech ŹRÓDLAK
BIBLIOGRAFIA RADOGOSKA
dotycząca

– obozu przejściowego w f-ce Michała Glazera na Radogoszczu (XI 1939 – I 1940)


– więzienia radogoskiego (Erweitertes Polizeigefängnis, Radegast; 1939–1945 r.)
– obozu pracy karnej na Sikawie w Łodzi (Arbeitserziehungslager; 1943–1945)
– muzeum radogoskiego na terenie b. więzienia (po 1945 r.)

ZESTAWIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W BIBLIOGRAFII:
AM ……..……. Akademia Medyczna w Łodzi (dziś Uniw. Medyczny w Łodzi)

ASP ............. Akademia Sztuk Pięknych
CSRS ........... Czesko–Słowacka Republika Socjalistyczna

CZbWP......... Centralny Związek b. Więźniów Politycznych
DRN ............ Dzielnicowa Rada Narodowa, np. Łódź–Śródmieście
FJN ............. Front Jedności Narodu
IPN ............. Instytut Pamięci Narodowej
KBW ............ Korpus Bezpieczeństwa Publicznego

KŁ ............... Komitet Łódzki (najczęściej w złożeniach KŁ PZPR)

KW .............. Komitet Wojewódzki (często w złożeniach: KW PZPR)

LM ............... Liga Morska

LOK ............. Liga Obrony Kraju

LWP ............. Ludowe Wojsko Polskie
ŁK ................. Łódzki Komitet (często w złożeniach: ŁK SD)
MHmŁ ............ Muzeum Historii m. Łodzi

MHRR ............ Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi

MKPG ............ Miejska Komisja Planowania Gospodarczego

MO ................ Milicja Obywatelska (dziś Policja)f

MRN .............. Miejska Rada Narodowa

MTN .............. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
NRD ............... Niemiecka Republika demokratyczna

NRF ................ Niemiecka republika Federalna
OSP ................ Ochotnicza Straż Pożarna

OKBZH–IPN ...... Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej

OKBZpNP ......... Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich przeciwko Narodowi

Polskiemu
PCK ................ Polski Czerwony Krzyż

PIW ................ Państwowy Instytut Wydawniczy

PSZ ................. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

PKZ ................. Pracownie Konserwacji Zabytków

PP ................... Przedsiębiorstwo Państwowe (np. PP PKZ – Przedsiębiorstwo Państwowe

„Pracownie Konserwacji Zabytków”)

PTTK ............... Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze

PWSSP ............. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi (dziś Akademia

Sztuk Pięknych w Łodzi)

PZPR ............... Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (często w złożeniach: KŁ PZPR)

PZZ ................. Polski Związek Zachodni
RFN ................. Republika Federalna Niemiec

SD ................... Stronnictwo Demokratyczne (często w złożeniach: ŁK SD)

SFOS ................ Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy

SiT” ................ Wydawnictwo „Sport i Turystyka” w Warszawie


TKKF ................ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

tow. ................. towarzysz; członek Polskiej Partii Robotniczej, później Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej
UŁ ……………….… Uniwersytet Łódzki
WAM ................ Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

WK ................... Wojewódzki Komitet (często w złożeniach: WK ZSL)

WP ................... Wojsko Polskie; Wojska Polskiego
ZBoWiD ............. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZG ..................... Zarząd Główny

ZHP ................... Związek Harcerstwa Polskiego

ZO ..................... Zarząd Okręgu

ZPB .................... Zakłady Przemysłu Bawełnianego

ZSL .................... Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (często w złożeniach: WK ZSL)

ZSRR .................. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (dziś Federacja Rosyjska)

ZW ..................... Zarząd Wojewódzki

1911
wydawnictwa
prasa

Pożar składów fabrycznych. [w:] „Rozwój“, 26 XII 1900/7 I 1911, nr 1, s. 3.

[„Onegdaj [czyli w dniu wczorajszym], o godz. 19,20, w składzie bawełny braci Weiss przy apreturze i farbiani w Radogoszczu [przy szosie zgierskiej (dziś Zgierska w okolicy skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego); z fabryką tą jest mylona fabryka S. Abbego, późniejsze więzienie], z niewiadomej przyczyny, wszczął się pożar.

Zanim przybył z Łodzi wezwany na ratunek I oddział straży ochotniczej i straż miejska, cały skład stał w płomieniach i ogień zagrażał wykańczalni i farbiarni. Ponieważ o ocaleniu choćby tylko części znacznych zapasów bawełny nie mogło być mowy, przeto akcję ratunkową ograniczono do ratowania budynków sąsiednich. Gdy zabrakło wody straż, usunąwszy niebezpieczeństwo pożaru wykańczalni, pozostawiła dogorywające zgliszcza składu pod dozorem miejscowych robotników.

Spłonęła znaczna ilość bawełny wraz z całym budynkiem. Straty wynoszą kilka tysięcy rubli”.]


1932

wydawnictwa

Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m.st. Warszawy], 1932/1933. Warszawa 1932.

[str. 339:

ABBE Samuel, fabryka wyrobów wełnianych i jedwabniczych = tel. 129–42: skład – Śródmiejska

[ob. S. Więckowskiego] 7, = tel. 227–07: fabryka – Żeromskiego 107, = tel. 150–34: mieszkanie –

Narutowicza 32.

str. 351:

– tel. 214–41: = GLAZER Michał, fabryka wyrobów włókienniczych, Radogoszcz, Żabieniecka 2, = tel.

110–90: skład chust i manufaktury, Zielona 2.]


prasa

[Wiktoria Kopczyńska z d. Bielecka; nekrolog], [w:] „Kurier Łódzki“, 4 VI 1932, nr 153, s. 5.

[Wiktoria Kopczyńska z d. Bielecka, zm. 3 VI 1932 r., w wieku 30 lat; dom pogrzebowy przy ul. Zgierskiej 63, pochwana na cm. radogoskim przy ul. Zgierskiej. Najprawdopodobniej był to drewniany budynek, który stał przy pólnocno-zachodnim narożniku muru fabryki–więzienia radogoskiego. Spłonął prawdopodobnie w II poł. lat 80-tych lub w I poł. lat 90-tych XX wieku. Jeżeli ten budynek miał wówczas nr 63, to posesja fabryki Abbego mogła mieć wtedy nr 61.]

Pobieranie 2.08 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna