Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona12/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   59

1951

wydawnictwa
prasa

styczeń 1951


(jb), Łódź złożyła hołd poległym. 5 tysięcy łodzian wzięło udział w uroczystościach w Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, 19 I 1951, nr 19, s. 2.

[„(...) ......................... (...)”.]

[bez Autora], Ofiary na muzeum w Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, 22 I 1951, nr 22, s. 3.

[„Komitet Opieki nad grobem byłych więźniów Radogoszcza [na cmentarza. św. Rocha przy ul. Zgierskiej – WŹ] składa serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania kwoty 6.528 zł na muzeum pamiątek po więźniach Radogoszcza.”]luty 1951

marzec 1951

kwiecień 1951

maj 1951


[bez Autora], Zapaśnicy fińscy w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 23 V 1951, nr 140, s. 6.

[Złożyli kwiaty i zwiedzili teren b. więzienia.]czerwiec 1951

lipiec 1951

sierpień 1951

wrzesień 1951

paździenik 1951

listopad 1951

grudxzień 19511952

wydawnictwa

BRAUN Tadeusz, ŻELAZKO Władysław, Łódź. Przewodnik turystyczny. Wyd. Komitetu dla Spraw Turystyki. W–wa 1952.

[wszystkie wzmianki n.t. więzienia radogoskiego w tym wydawnictwie:s. 24: „W Łodzi jesienią 1939 r. stworzono obóz wyniszczenia na Radogoszczu [więzienie – WŹ], w którym wymordowano tysiące łodzian.”;

s. 34: „Na północny–zachód od parku [julianowskiego] rysuje się z dala wieża kościoła Karmelitanów, na wprost zaś widnieją w oddali czerwone mury i kominy [komin ! – WŹ] fabryki położonej przy zbiegu ulic Zgierskiej i gen. J. Sowińskiego. Była tu w ciągu całego okresu okupacji (1939–1945) katownia hitlerowska, przez którą przeszło tysiące Polaków. W dniu 18 stycznia 1945 roku, w przeddzień oswobodzenia Łodzi, zostało tu spalonych żywcem około 2000 [1.500 – WŹ] więźniów. Wspólne mogiły ofiar tych bestialskich mordów znajdują się na pobliskim cmentarzu św. Rocha.”]

Łódź w walce [wiersze]. [Łódź 1952], ŁK FJN [Łódzki Komitet Frontu Jedności Narodu].

[s. .....: Mieczysław Jastrun, „Radogoszcz” („Widziałem w Radogoszczu / Ludzi spalonych żywcem.

(...)”.]


POSPIESZALSKI K.M., Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Cz. 1: Ziemie „wcielone”. Poznanń 1952.

[ ……………………………..... ]

Wyzwolenie. Warszawa 1952, Wyd. MON.

[zbiór wspomnień z okresu przechodzenia wojsk radzieckich przez ziemie polskie;ss. 182–183: relacja Tadeusza Ledziona, urzędnika z Warszawy, podówczas przebywającego w Łodzi, m.in. n.t. spalenia Radogoszcza; .............].
prasa

styczeń 1952


GARDA Wacław, Noc faszystowskiej zbrodni. Wspomnienia uratowanego więźnia z Radogoszcza. [w:] „Dziennik Łódzki” 19 I 1952, nr 17, s. 3.

[Adama Sowiaka]luty 1952

marzec 1952

kwiecień 1952

maj 1952

czerwiec 1952

lipiec 1952

sierpień 1952

wrzesień 1952


[bez Autora], Wystawa obrazująca zbrodnie faszystowskie została otwarta w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 8 IX 1952, nr 215, s. 4.

[„Staraniem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację otwarta została wczoraj [7 IX] w byłym więzieniu w Radogoszczu wystawa, obrazująca zbrodnie faszystów niemieckich, popełnione na więźniach tego obozu [więzienia – WŹ]. Otwarcia dokonał, w obecności sekretarza Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, tow. – Warszawskiego, były więzień obozu – Franciszek Zborowski. Na wystawę składa się szereg dokumentów, plansz i fotografii, narzędzia tortur itp..”]

[bez Autora], Wystawę na Radogoszczu winni zwiedzić wszyscy. [w:] „Dziennik Łódzki”, 9 IX 1952, nr 216, s. 4.

[„W ramach „Tygodnia Walki z Faszyzmem i Wojną” trwającego od 7 do 14 IX b.r. – odbyło się w ubiegła niedzielę uroczyste otwarcie wystawy na terenie byłego więzienia hitlerowskiego w Radogoszczu. Otwarcia wystawy dokonał z ramienia Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi – Jan Warszawski. (...) Byli więźniowie Radogoszcza – Franciszek Zborowski i Stanisław Jabłoński wezwali, w imię pamięci ofiar zamordowanych przez hitlerowskich oprawców, do wzmożenia walki o Pokój i Plan 6-letni

Zorganizowana przez Zarząd Grodzki [łódzki – WŹ] Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Wydział Kultury PRN w Lodzi wystawa [była to druga wystawa czasowa o tematyce radogoskiej – WŹ] jest jednym z licznych dokumentów zbrodni dokonanych przez hitlerowskich faszystów na narodzie polskim.

Wystawę winien zwiedzić każdy obywatel. Zakłady pracy i szkoły winny urządzić zbiorowe wycieczki na wystawę. Wcześniej zgłoszone wycieczki do zarządu Grodzkiego ZBoWiD przy ul. Piotrkowskiej 49 (tel. 165–11) otrzymają specjalnego przewodnika.

Wystawa otwarta będzie w ciągu bieżącego tygodnia codziennie, od 14.00 do 17.00.”]

październik 1955

listopad 1952

grudzień 1952
1953
w opracowaniu

1954
wydawnictwa

DYLIK Jan, DYLIK Z........, KACZMAREK Roman, Województwo łódzkie. Przewodnik turystyczny, W–wa 1954.

[s. 68: „(...) Na północ od parku [im. A. Mickiewicza] znajduje się muzeum martyrologii polskiej, spalony obóz, miejsce tragicznej kaźni z okresu okupacji hitlerowskiej. Przez więzienie radogoskie przeszło kilkadziesiąt tysięcy więźniów. Jedni ginęli na miejscu, większość wysyłano stąd do obozów koncentracyjnych. Najboleśniejszym przeżyciem dla Radogoszcza było podpalenie więzienia i spalenie żywcem około pół tysiąca [??; około półtora tysiąca – WŹ] więźniów, w przeddzień wyzwolenia Łodzi. Na miejscowym cmentarzu [pw. św. Rocha] znajdują się [dwie] wspólne mogiły spalonych więźniów Radogoszcza. (...)”]


prasa

styczeń 1954


Społeczeństwo łódzkie uczci pamięć zamordowanych w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 14 I 1954, nr 11, s. 1.

[„Dnia 17 stycznia b.r., o godz. 11.00, w IX rocznicę spalenia więźniów w kaźni hitlerowskiej w Radogoszczu, odbędzie się uroczysta manifestacja społeczeństwa łódzkiego. Przemówienie wygłosi przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi – tow. Ryszard Olasek, po czym nastąpi składanie wieńców na grobach pomordowanych. Zbiórka organizacji masowych i społeczeństwa łódzkiego o godz. 10.45 na dziedzińcu Radogoszcza.”]

[bez Autora], Społeczeństwo Łodzi złożyło hołd pamięci ofiar Radogoszcza. [w:] „Głos Robotniczy”, 18 I 1954, nr 14, s. 1.

[relacja z uroczystości]marzec 1954


Leon Schiller, [życiorys pośmiertny]. [w:] „Łódzki Expres Ilustrowany”, 27 III 1954, nr 74, s. 1.

[Pośmiertny życiorys. Nie wspomniano w nim, ze był krótko więziony na Radogoszczu.]
Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna