Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona13/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   59

1955

wydawnictwa

Radogoszcz nie powtórzy się więcej. Jednodniówka w X rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Łódź 1955, ZŁ ZBoWiD [Zarząd Łódzki Zw. Bojowników o Wolność i Demokrację], ss. 25, ilustracje.

[Materiały dotyczące Radogoszcza:s. 1: FEDORSKI Stefan, Miejsce Radogoszcza,

s. 2: RUDNICKI Henryk, Ślubujemy czuwać i walczyć,

s. 3: KŁACZKOW Sergiusz, „Nad „Czarną Księgą Radogoszcza” [obecnie w zbiorach MTN–Łódź, sygn. I–10585],s. 4: Dotrzymaliśmy słowa... (Wywiad z b. więźniem Radogoszcza – Franciszkiem Zborowskim),

s. 5: CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, „Mury Radogoszcza” [wiersz],

s. 6–7: SAWICKI Jan, Dwa spotkania z Adelą S.,

s. 11: PIEŃKOWSKI Piotr, Wspomnienia z Radogoszcza.]
RAPALSKI Stanisław, Pierwsze dni Radogoszcza. Wspomnienie o tow. dr Aleksandrze Margolisie.

[Maszynopis z ok. 1955 r. (16 kart) w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie; jest to materiał dotyczący obozu w fabryce M. Glazera, którego obszerne fragmenty Autor włączył do publikacji swoich wspomnień p.t. „Byłem w piekle”, których pierwsze wydanie ukazało się w 1960 r.]

........., .........., [w:] „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”, 1955, nr 4–5, ss. ....... .

[materiał poświęcony księżom diecezji łódzkiej wiezionym na Radogoszczu]

[Wiersze Tadeusza Chróścielewskiego z cyklu „Mury Radogoszcza”]. [w:] „Kronika”, 1955, nr 6, s. 4.

[wiersze: „Radogoszcz nocą”, „Poranek w Radogoszczu”, „Do legendy”.]


prasastyczeń 1955


RUDNICKI Henryk, Radogoszcz. [w:] „Głos Robotniczy”, 15 I 1955, nr 13, s. 3.

[okolicznościowy materiał z fragmentem wspomnień jednego z ocalałych więźniów – .......... ]

[bez Autora], Wiec społeczeństwa łódzkiego na miejscu kaźni w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 17 I 1955, nr 14, s. 1 i 2.

[podczas tej uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową na ścianie ocalej klatki schodowej spalonego budynku b. więzienia o treści: „W dziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci więźniów Radogoszcza, bestialsko zamordowanych w tych murach przez okupanta hitlerowskiego w przeddzień wyzwolenia Łodzi. 17 styczeń 1945 – 1955. Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.”]

Do rodzin pomordowanych w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 1 IV 1955, nr 78, s. 4.

[Komunikat w związku z rozpoczęciem prac nad upamiętnieniem terenu b. więzienia; akcja zbierania pamiątek przez łódzki ZBoWiD; obecnie znajdują się one w zbiorach MTN–Łódź.]


kwiecień 1955


[bez Autora], Wielka manifestacja w Radogoszczu na rzecz utrwalenia pokoju. Nigdy więcej obozów koncentracyjnych. [w:] „Głos Robotniczy”, 25 IV 1955, nr 97, s. 1.

[„W dniu wczorajszym [24 IV 1955], na terenie byłej katowni hitlerowskiej w Radogoszczu odbył się z okazji 10 rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych wielki wiec, połączony z otwarciem muzeum pamiątek po byłych więźniach Radogoszcza”.Tekst pod zdjęciem ilustrującym powyższą informację: „Fragment wiecu na terenie byłej katowni hitlerowskiej w Radogoszczu”. [Była to pierwsza wystawa STAŁA na terenie b. więzienia radogoskiego, pomieszczona w parterowej hali obok spalonego budynku – WŹ] ].

[bez Autora], Wystawa w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 28 IV 1955, nr 100, s. 4.

[foto z podpisem:

„24 bm. na terenie b. katowni hitlerowskiej Radogoszcza, otwarto wystawę pamiątek, obrazujących martyrologię jego więźniów. Wystawa otwarta jest codziennie w godz. od 16.00 do 19.00. Na zdjęciu: Stanisława Jóźwiak, której syn – Stanisław został w 1945 r. zamordowany, ogląda wraz z wnuczką Angeliną dokumenty zbrodni hitlerowców.

[O okolicznościach otwarcia tej wystawy w: Chróścielewski Tadeusz, To i owo, a już historia. Łódź 1997, ss. 136–141. Według tych wspomnień autorem wystawy był .....?..... Jackowski, w tym czasie były instruktor ds. plastycznych Wydz. Kultury i Sztuki Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi – WŹ] ]

czerwiec 1955


[bez Autora], Budowniczowie Pałacu Kultury i Nauki odwiedzili Łódź. [w:] „Głos Robotniczy”, 14 VI 1955, nr 140, s. 1.

[tekst pod zdjęciem:

„W czasie swego pobytu w Łodzi budowniczowie Pałacu Kultury i Nauki im. Stalina [w Warszawie] zwiedzili m.in. teren byłej hitlerowskiej katowni w Radogoszczu.”]

1956

wydawnictwa

Chróścielewski Tadeusz, Najmilsze strony [poezje]. Warszawa 1956.

[s. .....: wiersz p.t. „Mury Radogoszcza”]

PIOTROWSKI Stanisław, Dziennik Hansa Franka. Warszawa 1956. Wyd. Prawnicze.

[ss. 51–54 i 394–397: informacja n.t. „Akcji AB” i jej realizacji w Łodzi, na potrzeby której powstał obóz w fabryce M. Glazera]

SŁOBODNIK Włodzimierz, Mowa codzienna [wiersze]. Łódź 1956.

[s. ....: wiersz p.t. „Radogoszcz”]

CZARNY Jan, Spojrzenia [wiersze]. Warszawa 1956.

[ s. .......: wiersz p.t. „Reportaż z Radogoszcza”]


prasa

[bez Autora], Dobre wyniki załogi ZPB im. 100 Poległych w Zgierzu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 5 I 1956, nr 4, s. 1.

[Chodzi z Zakład „F” w Zgierzu, ul. 1 Maja ....., Przędzalni Bawełny im. gen. „Waltera” w Łodzi; dawna fabryka Henryka Posselta]

MAŁECKI Ryszard, 19 Stycznia. [wiersz] [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 19 I 1956, nr 16, s. 1.

[„Miasto pod śniegiem... miasto zbudzone // Oczekiwaniem udręczone... // Styczniowej nocy czarny całun, // Na wschodzie grom armatnich strzałów, // Na d Radogoszczem blask płomieni. // Konają – żywcem podpaleni... // Miasto skrwawione!... (...)”]
Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna