Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona15/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   59

1959

wydawnictwa
prasa

styczeń 1959


[bez Autora], Łódź w latach 1959–1965. Z obrad Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 6 I 1959, nr 4, s. 6.

[„Na wczorajszym posiedzeniu Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi omawiano nader ważną i niewątpliwie dla wszystkich mieszkańców interesująca sprawę: ogólne założenia projektu rozwoju Łodzi w latach 1959–1965. Wprawdzie założenia te, przedstawione Prezydium przez MKPG, nie zostały jeszcze zatwierdzone – będą one przedmiotem szerokiej społecznej dyskusji – jednak warto się z nimi zapoznać, choćby najogólniej. (...) W latach 1959–1965 zakłada się: (...) adaptację byłego więzienia przy ul. Gdańskiej 13 na Muzeum Ruchów Robotniczych oraz adaptację byłego więzienia na Radogoszczu na Muzeum Martyrologii. (...).”]

(AST), Otwarcie wystawy „Łódzka organizacja KPP. Ciekawa i pouczająca. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 20 I 1959, nr 16, s. 2.

[„W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy p.t. „ Łódzka organizacja KPP w pracy i w walce”. W budynku przy ul. Gdańskiej 75, gdzie mieści się wystawa, zebrało się wielu towarzyszy, m.in. sporo starych działaczy KPP, PPS i klasowych związków zawodowych. Otwarcia wystawy dokonał I sekr. KW PZPR – Marian MIŚKIEWICZ, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Komitet Łódzki Partii [PZPR] reprezentowali sekretarze KŁ – [Tadeusz] Głąbski i ....... Wrębiak, zaś Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, zastępcy przewodniczącego – [Jerzy] Lorens i .......... i [Gabriel] Górtowski. (...) Klamrą zamykającą wystawę są dokumenty mówiące o działalności łódzkiej organizacji PPR w okresie okupacji. (...) Zebranych oprowadzał po wystawie i udzielał wyczerpujących informacji kierownik Referatu Historii Partii KŁ PZPR – Tadeusz Czapliński [pierwszy kierownik oddziału „Radogoszcz” MHRR od 1975 r. do śmierci w 198... – WŹ]. (...)”]

[bez Autora], W Łodzi powstaje Muzeum Ruchu Rewolucyjnego. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 28 I 1959, nr 23, s. 3.

[„Jak już donosiła prasa, na terenie Łodzi organizuje się Muzeum Ruchu Robotniczego Łodzi i okręgu. Zbiory tego muzeum będą rozmieszczone w dwóch miejscach: eksponaty związane z początkiem ruchów demokratycznych i niepodległościowych, aż do II wojny światowej – w dawnym budynku więziennym przy ul. Gdańskiej 13, będącym miejscem martyrologii rewolucjonistów łódzkich, zaś eksponaty związane z okresem okupacji i okresem Polski Ludowej – rozmieszczone zostaną na terenie byłej katowni hitlerowskiej – na Radogoszczu. (...) W chwili obecnej Biuro Organizacyjne zajmuje się gromadzeniem eksponatów dla przyszłej ekspozycji muzealnej. (...) Siedziba Biura Organizacyjnego Muzeum Ruchu Rewolucyjnego mieści się w Łodzi przy ul. Gdańskiej 75, tel. 302–07.”]

[porównaj: foto budynku w zbiorach B-ki im. J. Piłsudskiego w Łodzi w Prac. Regionalnej, zbiór fotografii łódzkiej, teka 6, sygn. 8]

luty 1959


(ast), Z zebrania komitetu organizacyjnego budowy Muzeum Ruchu Robotniczego. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 17 II 1959, nr 40, s. 1.

[“(…) W dniu wczorajszym odbyło się rozszerzone posiedzenie komitetu organizacyjnego budowy Muzeum Ruchu Robotniczego w Łodzi. Jak wiadomo Muzeum to mieścić się będzie w gmachu b. więzienia przy ul. Gdańskiej oraz częściowo (ekspozycja dotycząca okupacji) w budynku powięziennym na Radogoszczu. (...) Jak wynika z pierwszych projektów, powierzchnia sal wystawowych wyniesie ponad 650 m2 powierzchni, nie licząc sal wystawowych w Muzeum na Radogoszczu. (...) Godzi się zauważyć, że przedstawiciel SFOS zapewnił uczestników zebrania, że część funduszów zebranych w Łodzi i województwie na SFOS będzie przeznaczona na cele budowy Muzeum [zgodnie z nowymi uregulowaniami dotyczącymi funduszy SFOS, jako jeden z efektów wydarzeń roku 1956].”].

(GR), W 1242 r. Konrad Mazowiecki bawił w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 17 II 1959, nr 40, s. 1.

[“Niczym nie wyróżniająca się dziś dzielnica naszego miasta – Radogoszcz posiada bardzo bogatą historię. Przede wszystkim jest ona starsza od Łodzi. Wzmiankę o osadzie Radogoszcz spotykamy już w dokumencie wydanym 23 października 1242 roku. Natomiast pierwsza wiadomość o istnieniu wsi Łodzi pochodzi dopiero z roku 1332. W przeszłości Radogoszcz leżał na skraju księstwa łęczyckiego i stanowił ważny punkt strategiczny. Dzielnica Julianów powstała na terenie Radogoszcza dopiero w XIX wielu. Tu, gdzie dziś znajduje się park, piękny staw i łabędzie, w XIII wieku stał stary zamek [!?? – WŹ]. W 1242 r. odbył się w nim zjazd wszystkich książąt mazowieckich z Konradem Mazowieckim na czele. Były to czasy walki o tron krakowski, czasy najazdów tatarskich, które pustoszyły nawet centralną Polskę, w tym również księstwo łęczyckie.”]marzec 1959

kwiecień 1959

maj 1959

czerwiec 1959


H. BAT. [Halina Batorowicz], Przy zbiegu ulic Sowińskiego i Zgierskiej powstaną MAUZOLEUM i POMNIK zamordowanych więźniów Radogoszcza. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 30 VI 1959, nr 154, s. 4.

[„W sali wystawowej w parku im. H. Sienkiewicza [dziś galeria Biura Wystaw Artystycznych w Łodzi] oglądamy (tylko do soboty włącznie) projekt ukształtowania urbanistycznego, architektonicznego i rzeźbiarskiego Mauzoleum i Pomnika w Radogoszczu. Projekt opracowany został przez zespół: inż. architekt Tadeusz Herburt (główny projektant), inż. arch. Wacław Bald, art.-rzeźbiarz Tadeusz Łodziana, art.-malarz [rzeźbiarz – WŹ] Roman Modzelewski i art.-rzeźbiarz Mieczysław Szadkowski. Budowę Mauzoleum i pomnika sfinansuje Społeczny Fundusz Odbudowy. Kraju i Stolicy.

Przy zbiegu ulic Sowińskieg i Zgierskiej, na placu wyłożonym, granitowymi płytami, stanie 26-metrowy monument o bardzo wysmukłym kształcie [iglica radogoska – WŹ]. Na występującym bloku [w około ¼ wysokości iglicy od dołu] projektanci (inż. arch. Herburt i art.-rzeźbiarz Łodziana) umieścili płaskorzeźby – umęczone ludzkie twarze.

Ciekawie rozwiązano otoczenie części środkowej Radoogoszcza. Tzw. „ślepy mur” od ulicy Zgierskiej pokryją ozdobniki plastyczne z wziernikami, przez które przechodzień będzie mógł zobaczyć wnętrze podwórca [te rzeźby „przestrzenne”, wykonane przez R. Modzelewskiego, były podówczas niezwykle nowatorskim artystycznie rozwiązaniem – WŹ]. Od ul. Sowińskiego natomiast, m. in. przy monumencie powstanie 6-skrzydłowa brama żelazna z ozdobnikami imitującymi kolczasty drut. Wewnątrz, za drugą 3-skrzydłową bramą usypany będzie kopiec (szary żuzel przypominający proch [ostatecznie w miejsce żużla zasiano trawę]), a na nim wmurowany sarkofag z pięknym i jakże sugestywnym tekstem pióra poety [Tadeusza] Chróścielewskiego.

"TU SPOCZYWAJĄ ZAMORDOWANI W PRZEDDZIEŃ WOLNOŚCI PRZEZ NIENAWIŚĆ NARODU DO NARODU [jest: „Tu spoczywamy zamordowani w przeddzień wolności…],

IMIONA I CIAŁA ZABRAŁ NAM OGIEŃ,

ŻYJEMY TYLKO W WASZEJ PAMIĘCI,

NIECH ŚMIERĆ TAK NIELUDZKA NIE POWTÓRZY SIĘ.”

Organizatorz: wystawy (to dobrze. że pokazano ją społeczeństwu) umieścili w sali skrzynkę i proszą zwiedzających o wrzucanie do niej swoich kartek z uwagami o projektach dotyczących Mauzoleum i pomnika: Niech Radogoszcz – miejsce przez łodzian głęboko czczone – stabnie się w tych dniach ośrodkiem ich zainteresowania.”

lipiec 1959

sierpień 1959

wrzesień 1959

październik 1959

listopad 1959

grudzień 1959


Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna