Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona2/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

1933

wydawnictwa

Zbiór upadłości i nadzorów (ogłoszony przez Sąd Handlowy w Łodzi, w czasie od 1 I 1925 do 31 III 1933). Oprac. Tadeusz Chchecki i Antoni Bernard Bińkowski. Cześć I. Łódź 1933.

[str. 75: „(…) – GLAZER Michał, Przemysł Włokienniczy, Sp. Akc. w Łodzi”. ( informacje: 1) postępowanie sądowe mające nie dopuścić do upadku firmy rozpoczęło się 18 VII 1930 r. przez udzielenie odroczenia wypłat przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, 2) ogłoszenie upadłości Spółki nastąpiło w dn. 16 VIII 1932, 3) na ten dzień deficyt firmy wynosił 123.818 zł. Fabryki Samuela Abbego w tym wykazie nie ma !!) ]


prasa


1937

wydawnictwa

Skorowidz władz i miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej. Oprac.: J. Majewski i Witopld Błażyński. Wydał Tadeusz Bystrzycki. Nakładem Książnicy Naukowej w Przemyślu. Przemyśl 192…..

[W skorowidzu wymienione są cztery miejscowości o nazwie „Radogoszcz”: ……………………]


prasa

kwiecień 1937


[nekrolog Samuela Abbe‘go]. [w:] „Głos Poranny“, 10 IV 1937, nr 98, s. 8.

[Nekrolog od rodziny Samuela Abbe’go zawiadamiający o jego śmierci w dn. 9 IV 1937; pochowany na łódzkim cmentarzu żydowskim, kw. ….., rząd ……,grób ….].

[nekrolog Samuela Abbe‘go]. [w:] „Głos Poranny“, 11 IV 1937, nr 99, s. 8.

[Nekrolog od pracowników firmy „Samuel Abbe”]

[nekrolog Samuela Abbe‘go]. [w:] „Głos Poranny“, 13 IV 1937, nr 101, s. 4.

[Nekrolog z podziękowaniem od rodziny Samuela Abbe’go (żona, dzieci) dla uczestników pogrzebu]listopad 1937


– „Radogoszcz dla Armii“ [fotoreportaż]. [w:] „Łódź w Ilustracji“ [dod. do „Kuriera Łódzkiego“, 14 XI 1937, nr 46, s. 1.

[Podpis pod czterema zdjęciami: „W ubiegła niedzielę, dnia 7 listopada rb., w gminie podłódzkiej Radogoszcz, odbyło się uroczyste wręczenie karabinów, zakupionych przez tamtejszych mieszkańców, przedstawicielom garnizonu łódzkiego. Mimo niepewnej pogody uroczystość zgromadziła wielotysięczne tłumy na miejscowym boisku strzeleckim [Związku Strzeleckiego].

Na ilustracji z lewej strony od góry widzimy moment powitania p. generała Langnera, dowódcy DOK IV przez dzieci. U góry z prawej; uczeń miejscowej szkoly powszechnej wręcza p. gen. Langnerowi karabin ręczny, zakupiony przez dzieci radogoskie. U dołu od lewej: komtet zakupu karabinu maszynowego dla Armii. U dołu z prawej proboszcz katedralny, ks. prałat [……..] Cesarz wygłasza podniosłe przemówienie do zgromadzonych tłumów.”]

1939

wydawnictwa
prasa

Nicht verdienen, sondern dienen. Die Ansprache des Regierungspräsidenten. [w:] „Lodzer Zeitung“, 12 XI 1939, nr ....., s. 3

[rubryka „Der Tag in Lodz“; relacja z wizyty w Łodzi F. Übelhoera 11 XI 39; w przemówieniu wspomniał o utworzeniu obozu w Łodzi (prawdopodobnie chodzi o obóz przejściowy w fabryce M. Glazera]1940

wydawnictwa

Amtliches Fernsprech–Verzeichnis für das Ortsnetz Litzmannstadt. Ausgabe: Juli 1940. [b.m.w. 1940]

[nr-y telefonów:str. 46:

„(...) – Polizei–Gefängnis, Radogosch, Flurweg 1, tel. 112–26, 181–37“;str. 47:

(...) – Polnisches Komitee, Sammellager in Radogoszcz, Adolf–Hitler–Str. 138/140, tel. 133–43“]


prasa

– „Migacz” [Czesław Molenda], Sursum Corda. [Część 1] [w:] „Odwet. Biuletyn Informacyjny”, [Tarnobrzeg], 24 XI 1940, nr 30, ss. 2–3.

[Część 1 wspomnień byłego więźnia obozu przejściowego w fabryce M. Glazera i więzienia na Radogoszczu (w f-ce S. Abbego) – Czesława Molendy, ps. „Migacz”; był nauczycielem rysunku i reklamy, mieszkaniec Pabianic, aresztowany 11 XI 1939 r. podczas dużej akcji represyjnej skierowanej przeciwko inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego.

Części 1 i 3 obejmują wspomnienia od momentu aresztowania, poprzez osadzenie w obozie przejściowym w kinie „Zachęta” (w domu Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. T. Kościuszki 14), do wywiezienia do obozu przejściowego w f-ce M. Glazera na Radogoszczu w Łodzi.

„Odwet” to konspiracyjna gazetka wydawana na powielaczu w Tarnobrzegu, ale organizację konspiracyjną p.n. „Jędrusie”, która weszła w 1940 r. w skład Armii Krajowej. Czesław Molenda był jego redaktorem artystycznym, ale i zamieszczał tam pisane przez siebie materiały. Dla konspiracji na karcie tytułowej jako miejsce wydania podany jest Kraków.Oryginał w zbiorach Muzeum w Pabianicach, sygn. 369/4.]

– „Migacz” [Czesław Molenda], Sursum Corda. [Część 2] [w:] „Odwet”. Biuletyn Informacyjny, 1 XI 1940, nr 31, ss. 1–3.

[Część 2 wspomnień Czesława Molendy, ps. „Migacz” z obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera. Oryginał w zbiorach Muzeum w Pabianicach, sygn. 369/5.]

– „Migacz” [Czesław Molenda], Sursum Corda. [Część 3] [w:] „Odwet”. Biuletyn Informacyjny, ..........1940, nr 32 lub 33, ss. .......

[Część 3 wspomnień Czesława Molendy, ps. „Migacz” z obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera. Oryginał poszukiwany.]

– „Migacz” [Czesław Molenda], Sursum Corda. [Część 4] [w:] „Odwet”. Biuletyn Informacyjny, 22 XII 1940, nr 34, ss. 2–3.

[Część 4 wspomnień Czesława Molendy, ps. „Migacz” z obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera. Oryginał zbiorach Biblioteki Sejmowej w Warszawie, sygn. P–261.]

– „Migacz” [Czesław Molenda], Sursum Corda. [Część 5] [w:] „Odwet”. Biuletyn Informacyjny, 29 XII 1940, nr 35, ss. 1–3.

[Część 5 wspomnień Czesława Molendy, ps. „Migacz” z obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera.

Kserokopia z kserokopii w zbiorach Muzeum w Tarnobrzegu, sygn. MP–86; nie wiadomo gdzie znajduje się oryginał.]

Całość wspomnień Cz. Molendy opublikowana w: Biblioteka [„Kroniki m. Łodzi”], Łódź 2006, ss. 46 – 65.Pobieranie 2.08 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna