Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona21/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   59

1968

wydawnictwa

Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia. Oprac. Tadeusz Kisielewski i Jan Nowak.

W-wa 1968.

[ss. 317-323: Wspomnienia Leokadii Marciniak z Gałkowa, pow. Brzeziny; wspomina trzech mieszkańców Gałkowa więzionych na Radogoszczu aresztowanych prawdopodobnie w 1944 r. i którzy wg niej zginęli podczas styczniowej masakry. „(...) Członkowie kółka samokształcenia nawiązali w późniejszym okresie kontakt z konspiracyjnymi organizacjami krajowymi i przenosili nieraz przez granicę tajną bibułę i gazetki. Trzech najaktywniejszych członków wykryto i osadzono w więzieniu w Radogoszczu, gdzie ponieśli śmierć przez spalenie. Byli to rodowici gałkowianie: syn gospodarza, kształcący się w ciężkich warunkach materialnych na Politechnice Warszawskiej – Stanisław SZCZEPANIAK, drugi, maturzysta, syn chłopa-kolejarza – Antoni PIĘTOWSKI, i rolnik z niższym wykształceniem, który osierocił żonę z trojgiem dzieci – Stanisław KAŹMIERCZAK. (...)” ]

CHRÓŚCIELEWSKA Honorata, Lekcji więcej nie będzie. Łódź 1968.

[powieść oparta na autentycznych faktach, m.in. literacki opis oddawania paczki dla więźnia Radogoszcza (ss. 44–49)]

Spis miejscowości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Warszawa 1968, s. 950.

[Miejscowści o nazwie „Radogoszcz, wg stanu na dzień 1 VI 1966; cztery: Łódź (woj. miejskie łódzkie), Łódź (woj. wielkopolskie, gm. ........, Łódź (woj. ..........., gm. ........; Łódź (woj. ........., gm. ........)


prasa

1968; maj


[bez Autora], W 23. rocznicę zwycięstwa. „Głos Robotniczy”, 9 V 1968, nr 110, s. 1.

[relacja + foto z podpisem: „W rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem przed mauzoleum w Radogoszczu żołnierze WP zaciągnęli warty honorowe.”]1968; wrzesień


[nekrolog Czesłwa Przybyszewskiego]. „Głos Robotniczy”, wyd. A, 13 IX 1968, nr 219, s. 2.

[Czesław Przybyszewski, mieszkaniec Łodzi, areszt. 6 I 1944 r., więziony w więzeniu przy ul. S. Sterlinga (Robert-Koch-Str.) 16, stąd w lipcu do więzienia radogoskiego i stąd 23 października do KL Mauthausen-Gusen (tu nr obozowy 108 907)]
1969

wydawnictwa

HEIKE O....., Die deutsche Arbeiterbewegung in Polen, 1835–1945. Dortmund 1969.

[s. 119: informacja o losach dwóch więźniów pochodzenia niemieckiego Radogoszcza: Oskarze i Alfredzie SEIDLER.]

BOJANOWSKI Tadeusz, Działalność PCK na terenie Łodzi podczas okupacji hitlerowskiej, w latach 1939–1945. [w:] Polski Czerwony Krzyż w Łodzi, 1919–1969. Łódź 1969.

[ss. 55–58: „(...) Łódzki oddział PCK starał się również pomagać ludziom osadzonym przez hitlerowców w łódzkich więzieniach. Wysyłano leki, żywność i odzież do więzienia przy ul. Krakowskiej [winno być: obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera przy ul. Krakowskiej – WŹ], przeniesionego w końcu listopada 1939 [winno być: ... na przełomie 1939 i 1940 r.... – WŹ] do fabryki Abbego na Radogoszczu (...).; + foto członków Biura Informacyjnego PCK w okresie 1939–1940, którzy aktywnie współpracowali z Komitetem Pomocy dla Polskich Więźniów Radogoszcza.]

CZERKAWSKI Andrzej, DUNIN–WĄSOWICZ Marek, Radogoszcz. [Wyd. 2], Warszawa 1969.

[publikacja z serii „Pomniki Walki i Męczeństwa”]

MICHOWICZ Janina, Więzienie przy ul. Gdańskiej (1939–1945 r.) w świetle relacji byłych więźniarek. [w:] „Rocznik Łódzki”, 1969, tom XII (XVI), ss. 147 – 152.

[s. 150: „(...) Więźniarki były wywożone bądź do Gestapo przy ul. Anstadta, bądź też w początkowym okresie istnienia więzienia, na Radogoszcz, ale nie obozu [więzienia radogoskiego – WŹ], lecz do domu mieszczącego się tuż przy kościele przy ul. Teresy [do przedwojennego klasztoru Karmelitanek Bosych; oddział tego więzienia w tym na Radogoszczu utworzono w 1941 r. i funkcjonował on do końca okupacji – WŹ]. (...); s. 152: „(...) Więzienie przy ul. Gdańskiej zapełnione było dnia 17 stycznia 1945 roku. Styczniowa ofensywa radziecka zaskoczyła władze więzienia. Część więźniarek zdołano ewakuować, jednakże pewnej części udało się rozproszyć w momencie przeprowadzania ich w kierunku Pabianic [grupa więźniarek została wyprowadzona 17 stycznia z więzienia i skierowana do więzienia radogoskiego, ale w drodze cofnięto ją z powrotem; gdy powróciły na Gdańską jego komendant miał się wyrazić, że „Bóg nad nimi czuwał; prawdopodobnie wiedział, że w nocy z 17 na 18 stycznia miała tam się dokonać masakra (por. ..gazeta ? ......... – WŹ]. (...)”]

RAPALSKI Stanisław, Byłem w piekle. [Wyd. 3, poprawione], Łódź 1969.

[W aneksie niepełny spisu więźniów obozu przejściowego w fabryce M. Glazera]

SZTAJNERT Bernard, Obecność. Łódź 1969.

[wiersze; s. ....: wiersz p.t. „Radogoszcz” („Za kilka lat rozbiorą ruiny więzienia, / By nie spadły na głowę wypalone ściany. (...)”.]

WALTER–JANKE Zygmunt, W Armii Krajowej – w Łodzi i na Śląsku. Warszawa 1969.

[ss. 39–42: informacje dotyczące obozu przejściowego w kinie „Zachęta” w Pabianicach, którego więźniowie, po jego likwidacji na przełomie października i listopada 1939 r., zostali przeniesieni do obozu przejściowego w fabryce M. Glazera na Radogoszczu w Łodzi;s. 60: informacje dotyczące Komitetu Opieki nad Więźniami Radogoszcza („W Radogoszczu, w starej fabryce, Niemcy urządzili obóz koncentracyjny [obóz przejściowy!! – WŹ] dla więźniów z miasta i okolicy. Przez pewien czas rodziny z prowincji przyjeżdżały z paczkami. Później paczek nie przyjmowano. W Łodzi był nawet oficjalny komitet opieki nad więźniami Radogoszcza, który urzędował przy ul. Piotrkowskiej. Pracował w nim jeden z oficerów sztabu Okręgu Łódzkiego ZWZ – por. Franciszek Moczkowski (ps. „Franek, „Gruchacz”). Komitet ten Niemcy wkrótce rozwiązali a Radogoszcz ogłosili dzielnicą „nur für Deutsche” [wieś Radogoszcz została z dniem 1 I 1940 włączona w obszar Łodzi, ale nie jako dzielnicy tylko dla Niemców – WŹ].].
prasa

1969; kwiecień


[bez Autora], W 24 rocznicę wyzwolenia więźniów Dachau i Ravensbrück. [w:] „Głos Robotniczy”, 30 IV 1969, nr 101, s. 4.

[doroczne spotkanie byłych więźniów obozów Dachau i Ravensbrück na terenie mauzoleum radogoskiego]1969; maj


[bez Autora], Powołanie komitetu budowy pomnika dzieci polskich. Kwiaty w Muzeum na Radogoszczu. „Głos Robotniczy”, 1 V 1969, nr 103, s. 5.

[Komitet budowy pomnika na miejscu b. obozu dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej.]1969; czerwiec


(B.R.), [informacja w rubryce „Kronika”]. [w:] „Za Wolność i Lud”, 16–30 VI 1969, nr 12, s. 16.

[„(...) Łódź. Na terenie b. obozu kaźni w Radogoszczu Zarząd Oddziału Łódź–Bałuty [ZBoWiD] zainaugurował obchody „Tygodnia Międzynarodowej Solidarności Kombatantów i Bojowników Ruchu Oporu”. Na otwarcie „Tygodnia” przybyła liczna grupa młodzieży harcerskiej i członków ZBoWiD. PO zapaleniu znicza i wysłuchaniu okolicznościowego przemówienia, harcerze złożyli kwiaty i zaciągnęli warty honorowe przed Mauzoleum. Również na terenie Radogoszcza w 24. rocznicę wyzwolenia obozu odbył się, staraniem Klubu b. Więźniów Mauthausen–Gusen”, wiec, w którym wzięli udział b. więźniowie, przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i młodzieżowych.”]

JABŁOŃSKI Józef, Z Radogoszcza do Oświęcimia, Gross–Rosen i Mauthausen. Pamiętnik lekarza. [w:] „Przegląd Lekarski”, R. 25 (1), ss. 161–165.

[J. Jabłoński był więziony na Radogoszcza od ok. IV do VIII 1942 r.;

”Aresztowany we wrześniu 1941 r. w powiecie kaliskim przez gestapo z powodu przynależności do ZWZ, zostałem przewieziony wraz z 72 członkami podziemnego ruchu oporu okręgu kaliskiego AK do śledczego więzienia w Łodzi przy ul. Sterlinga. Stamtąd wzywano nas w okresie kilku tygodni do gestapo przy ul. Anstadta na przesłuchania. (...) Siedziałem wtedy w celi nr 34. Komendant więzienia, który dowiedział się, że jestem lekarzem, polecił zatrudnić mnie w miejscowym ambulatorium więziennym. (...) Również w tym okresie w Łodzi [w Zgierzu, ok. 6 III 1942 r.! – WŹ] został wykonany wyrok śmierci na dwóch agentach gestapo z rozkazu organizacji podziemnej [nie! przypadkowo zastrzeleni przez członka AK Józefa Mierzyńskiego podczas wizji lokalnej z Jego udziałem – WŹ]. (...) Po zakończeniu śledztwa znalazłem się wraz z innymi na Radogoszczu. (...) Opieka lekarska na Radogoszczu była fikcją. Lekarzem więziennym był wtedy Niemiec, dr Winter, któremu pomagał niemiecki sanitariusz [volksdeutsch; Bruno Mathaus – Bronisław Maciejewski – WŹ].

1969; sierpień


RUDNICKI Henryk, Fabryka na ustroniu. „Głos Robotniczy”, 6 VIII 1969, nr 185, s. 3.

[Felieton z autorskiego cyklu „Ze środy na piątek” dotyczący obozu przejściowego w fabryce M. Glazera; kilka interesujących informacji (!!).]

(j.kr), W niedzielę, 31 sierpnia, wielka antywojenna manifestacja na Radogoszczu. „Dziennik Łódzki”, 30 VIII 1969, nr 206, s. 4.

[informacje organizacyjne]1969; wrzesień


[bez Autora], Wszystkie siły dla umocnienia pokoju i umocnienia naszej ludowej Ojczyzny! Przemówienie I sekretarza KŁ PZPR – towarzysza Józefa Spychalskiego na antywojennej manifestacji na Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 1 IX 1969, nr 207, s. 2.

[„(...) ......................... (...)”.]

Włod. [Lucjusz Włodkowski], Wszystkie siły dla utrwalenia pokoju! Antywojenna manifestacja mieszkańców Łodzi na Radogoszczu w 30 rocznicę tragicznego Września. [w:] „Głos Robotniczy”, 1 IX 1969, nr 207, s. 1 i 2.

[„(...) ......................... (...)”.]

[bez Autora], Patriotyzm i internacjonalizm to gwarancja naszego bezpieczeństwa i pokoju. Przemówienie I sekr. KŁ PZPR – Józefa Spychalskiego podczas manifestacji na Radogoszczu. Omówienie. [w:] „Dziennik Łódzki”, 2 IX 1969, nr 208, s. 2.

[„(...) ......................... (...)”.]

(j.kr.), Wiec na Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, 2 IX 1969, nr 208, ss. 1 i 2.

[relacja reporterska]

(zbk), Tablice pamiątkowe w miejscach straceń. [w:] „Dziennik Łódzki”, 2 IX 1969, nr 208, s. 3.

[Na murach d. fabryki metalowej „Promotor” przy ul. Rzgowskiej ... – miejscu półpublicznej egzekucji pięciu robotników tej fabryki i na ścianie budynku stojącego na terenie b. obozu przejściowego w fabryce M. Glazera przy ul. Liściastej 17.]

G.P., W pamiętną rocznicę. Odsłonięcie tablic. Wystawa broni i dokumentów. [w:] „Głos Robotniczy”, 2 IX 1969, nr 208, s. 6.

[tablice na b. fabryce M. Glazera przy ul. Liściastej i b. fabryce „Promotor” przy Rzgowskiej; wystawa p.t. „Broń i pamiątki żołnierzy września 1939 r. w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, przy ul. Gdańskiej 13.]

Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna