Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona27/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   59

1977

wydawnictwa

JACEWICZ Wiktor, WOŚ Jan, Wykaz duchownych zmarłych, zamordowanych lub represjonowanych przez okupanta w diecezjach: chełmińskiej, częstochowskiej, łomżyńskiej, łódzkiej i płockiej oraz archidiecezji warszawskiej. [w:] Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej. Tom 4: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko–katolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945. Zeszyt II: Jacewicz Wiktor, Woś Jan, ..... . Warszawa 1977.

[w biogramach kapłanów: ................. informacje o pobycie w więzieniu na Radogoszczu; bibliografia]

NAWROCKI Stanisław, O więzieniach hitlerowskich w tzw. „Kraju Warty” i ich ewakuacji w styczniu 1945 roku. [w:] „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, tom XXVII, Warszawa 1977, ss. 73 – 87.

[w tym o spaleniu Radogoszcza]


prasa

(j.kr.), Udokumentowana historia zbrodni hitlerowskich na Radogoszczu. [w:] „Dziennik Popularny”, wyd. A, 23 III 1977, nr 66, s. ……

[„Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi zakończyła śledztwo w sprawie hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu. (...) Sporządzono 290 protokołów przesłuchań świadków – byłych więźniów i członków ich rodzin (...). PO selekcji, około 240 protokołów zostanie przekazanych do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Przekazane tam zostaną również i inne materiały z prowadzonego śledztwa, m.in. 59 zdjęć więzienia na Radogoszczu (apele, wizytacja SS oraz spalone szczątki zwłok więźniów [po masakrze w styczniu 1945 r. – WŹ]), fotokopie oryginalnych dokumentów o tym miejscu zagłady, a także 470 aktów zgonów wydanych przez władze niemieckie. W aktach zgonu podaje się przeważnie jako powód śmierci – „zastrzelony podczas próby ucieczki”, lub „opór władzy”. Oprócz polegał na tym, ze – jak zeznają świadkowie – bity przez wachmana więzień odruchowo zasłaniał się rękoma przed razami.

Jak już informowaliśmy w Miesiącu Pamięci Narodowej, w trzeciej dekadzie kwietnia br., w Łodzi odbędzie się sesja naukowa na temat „Hitlerowski obóz na Radogoszczu”, którą przygotowuje OKBZH w Łodzi.”]

TARNOWSKA Zofia, Czarny cień Radogoszcza. [w:] „Dziennik Popularny”, 25 IV 1977, nr ...., s. …..

[ ................... ]

[…………], …………………. . [w:] „Express Ilustrowany”, 26 IV 1977, nr ......, s. ……..

[„Zarys historii więzienia radogoskiego; materiał stanowiący uzupełnienie informacji o mającej się odbyć w dniu jutrzejszym – 26 kwietnia – sesji naukowej n.t. dziejów więzienia radogoskiego]

TARNOWSKA Zofia, Radogoszcz oskarża. [w:] „Dziennik Popularny”, 27 IV 1977, nr ......, s. 2.

[ ................... (…) W Miesiącu Pamięci Narodowej, w miesiącu budzącego się życia całej natury – wracamy pamiecią do pomordowanych, by ich testament – NIECHAJ ŚMIERĆ TAK NIELUDZKA NIE POWTÓRZY SIĘ – niósł się sztandarem nad naszą pracą na rzecz pokoju. Nie zagrożonego, trwałego, powszechnego.

Taka idea będzie myślą przewodnią sesji naukowej, poświęconej hitlerowskiemu więzieniu policyjnego w Łodzi na Radogoszczu. Zorganizowała go [Okręgowa] Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich [w Łodzi; dziś IPN–Łódź], Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego [dziś MTN–Łódź]. Odbędzie się ona jutro [26 kwietnia 1977 r.] w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. (…) Historię więzienia przedstawi na sesji prof. dr hab. Jan Waszczyński (UŁ). O wynikach wstępnych badań zdrowia byłych więźniów Radogoszcza poinformuje płk dr n. med. F. Piotrowski (WAM). W programie znajduje się jeszcze kilka prac – wyczerpująco traktujących temat jakim jest hitlerowski więzienie policyjne w Łodzi na Radogoszczu.”]

[brak Autora], Naukowcy o hitlerowskiej kaźni w Radogoszczu. W Miesiącu Pamięci Narodowej

oskarża. [w:] „Express Ilustrowany”, 27 IV 1977, nr ......, s. 2.

[„W Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łódzi odbyła się wczoraj [25 IV 1977 r.] sesja naukowa poświęcona „Hitlerowskiemu więzieniu policyjnemu w Łodzi na Radogoszczu”. Otwarcia sesji, zorganizowanej przez Okręgową Komisje badania Zbrodni Hitlerowskich [w Łodzi; dziś IPN-Łódź] Obywatleski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego [dziś MTN–Łódź], dokonał Jerzy Gawroński, przewodniczący OKBZH, prezes Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. W obradach wzięli udział: prof. dr Czesław Pilichowski, dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Genowefa Stefańska, przewodnicząca Łódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, Jan Morawiec, v-ce prezydent Łodzi, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych,nauczyciele, młodzież szkolna, wojsko.

Uczesnicy sesji wysłuchali kilku referatów na temat więzienia w Radogoszczu (jego historię przedstawiliśmy we wczorajszym „Expresie”).

Podstawą do ich opracowania stały się materiały zgromadzone podczas śledztwa prowadzonego przez 10 lat przez OKBZH, a także badania lekarskie byłych wieźniów Radogoszcza.

Oto tytuły referatów i nazwiską autorów:

– doc. dr Ryszard ROSIN (UŁ), „Problematyka badań nad więzieniem policyjnym w Radogoszczu”,

– prof. dr hab. Jan WASZCZYŃSKI (UŁ), „Powstanie i organizacja poszerzonego więzienia policyjnego w

Radogoszczu”,

– mgr Antoni GALIŃSKI (kier. Biura OKBZH w Łodzi) i mgr Zbigniew PIECHOTA (v-ce prokurator, członek

zespołu śledczego OKBZH), „Zbrodnie popełnione przez hitlerowców na wieźniach Radogoszcza”,

– dr n. med. Jerzy KASZNICKI (AM), „Warunki sanitarne i zagadnienie „pomocy zdrowotnej” dla wieźniów

Radogoszcza w latach 1939 – 1945”,

– płk dr n. med. Jerzy PIOTROWSKI (WAM), Stan zdrowia byłych więźniów Radogoszcza”.

Jak już informowaliśmy wszystkie te prace złożą się na monografię o największym w dziejach naszego miasta miejscu zagłady ludności polskiej [nie ukazała się, ale materiały praktycznie gotowe od razu do druku znajdują się w archiwum oddziału łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto poszczególne wystąpienia w postaci maszynopisów znajdują się w b-ce Instytutu (w dziale „maszynopisy”) – WŹ].

ZAJĄCZKOWSKI Jerzy, Radogoszcz: śledztwo w stadium finalnym. [w:] „Za Wolność i Lud”, 2 VII 1977, nr 27, ss. 12, 13, 20.

[informacja o sesji naukowej p.t. „Hitlerowskie więzienie policyjne w Łodzi na Radogoszczu” zorganizowanej przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi [dziś IPN–Łódź – WŹ], Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi. Wywiad z członkiem Prezydium OKBZH w Łodzi – prof. Janem Waszczyńskim o raz kier. Biura OKBZH w Łodzi – mgr Antonim Galińskim.

„(...) Jakie cele przyświecały organizatorom sesji ? – Sądzę, że przede wszystkim sesja miała za zadanie doprowadzić do możliwie najpełniejszego, kompleksowego, opracowania dziejów tego więzienia – mówi prof. J. Waszczyński – ponieważ dotychczas, poza fragmentarycznymi opracowaniami, takiego całościowego opracowania ni było – a Radogoszcz jest przecież w Łodzi najbardziej eksponowanym Miejscem Pamięci Narodowej, najbardziej pamiętnym ze względu na długotrwałość i rozmiar popełnionych tam zbrodni. (...).

Wynikiem sesji będzie, o ile nam wiadomo, publikacja książkowa.... – Tak – potwierdza A. Galiński – zamierzamy jako pewnego rodzaju finał naszych badań w tym zakresie wydać w roku bieżącym publikację, która będzie zawierała materiały z sesji, poszerzone o ustalenia, jakie w dalszym ciągu prowadzimy.................

Ilu ich było [ocalałych ze styczniowej masakry] ? – ............... A ilu żyje dawnych więźniów Radogoszcza ? .................

W różnych źródłach różnie szacuje się ogólną liczbę więźniów, którzy przeszli przez Radogoszcz: 30 i 40 tysięcy.Która z nich, według aktualnych ustaleń, jest bardziej prawdopodobna?...............

Czym szczególnie wyróżniał się Radogoszcz spośród innych więzień hitlerowskich?................

Od kiedy prowadzone było śledztwo związane ze zbrodniami popełnionymi w więzieniu w Radogoszczu?.................

Co sprawiało najwięcej trudności przy prowadzeniu badań śledczych?................

Jakie kwestie związane z Radogoszczem pozostają jeszcze otwarte?..................” ]

MODRO Andrzej, Radogoszcz. Nie tylko historia. Z zastępcą prokuratora wojewódzkiego – ............. rozmawia Włodzimierz Stokowski. [w:] „Odgłosy”, ... VII 1977, nr 25, s. 3.

[z okazji sesji naukowej n.t. „Hitlerowskie więzienie policyjne w Łodzi na Radogoszczu”]

TARNOWSKA Zofia, Okaleczeni ludzie. [w:] „Dziennik Popularny”, 3–4 IX 1977, nr 199, s. .... .

[„(...) Przez 5 lat wojny przez więzienie radogoskie przeszło 30-40 tys. osób. Jest wśród nich grupa tych co przeżyli, świadków w śledztwie prowadzonym i zakończonym przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni hitlerowskim w Łodzi przeciwko zbrodniarzom winnym ludobójstwa na ofiarach Radogoszcza. Metodą losowania wybrano 80 osób, które przebywały na Radogoszczu ponad 3 miesiące (włączając w to okres spędzony w więzieniach śledczych0, proponując im przeprowadzenia badań celem określenia związku ich stanu zdrowia z pobytem w miejscu kaźni.

Na badania przeprowadzone w klinice Wojskowej Akademii Medycznej zgłosiło się 61 osób. W celach porównawczych przebadano grupę także 61 osób, które nie były karane wiezieniem ani pobytem w obozie. Starano się więc określić związek przyczynowy pomiędzy stanem zdrowia byłych więźniów a ich pobytem w hitlerowskim więzieniu.

Wyniki badań są wstrząsające. U 42 osób rozpoznano choroby układu nerwowego (u 9 w grupie porównawczej), u 28 pourazowe bóle głowy, u 18 nadciśnienie tętnicze (7 w porównawczej), u 21 uszkodzenie mięśnia sercowego (8 w porównawczej), u 17 gruźlicę płuc czynną i wyleczoną (1 w porównawczej), u 8 choroby wątroby i trzustki (2 w porównawczej) a u 23 choroby reumatyczne (6 w porównawczej). (...) Po latach życia w warunkach unormowanych, w warunkach opieki zdrowotnej, wystąpiły jednak u wielu osób nowe choroby z przewagą przewlekłych, przeplatane okresowymi, natężonymi dolegliwościami. U poszczególnych osób występuje kilka chorób jednocześnie, z wyjątkiem trzech – wszyscy badani zgłaszali wiele dolegliwości. Powszechny jest niemal zespół psychoorganiczny – ofiary kaźni nie są w stanie relacjonować swych przeżyć. Występują charakterystyczne zespołu psychiczne, zaburzenia snu, sny koszmarne, nasilone drżenie kończyn, przedwczesna miażdżyca naczyń mózgowych, przyspieszenie procesu starzenia się, osłabienie pamięci. (...)”.

porównaj:

– KASZNICKI Jerzy, Warunki zdrowotne i zagadnienie „pomocy zdrowotnej” dla więźniów Radogoszcza w Łodzi, w latach 1939–1945.

Łódź 1976. (maszynopis (31 kart); biblioteka IPN–Łodź, sygn. 64/m

– PIOTROWSKI Feliks, Wstępne wyniki badań lekarskich byłych więźniów Radogoszcza. Łódź 1975 (maszynopis (25 kart) w bibliotece Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) – Łódź, sygn. 65/m.
Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna