Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona32/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   59

1984

wydawnictwa

DZIAŁALNOŚĆ gestapo w Łodzi. Materiały z sesji naukowej [zorg. przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich]. Łódź 1984.

[m.in. ref. Janusz Wróbel, „Wychowawczy” obóz pracy na Sikawie.; mps powiel., 10 stron]

GRÜNBERG Karol, SS–czarna gwardia Hitlera. Wyd. 2, poszerzone. Warszawa 1984, „Książka i Wiedza”

[Ogólne informacje n.t. działalności SS, organizacji i podziału obozów koncentracyjnych]

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1984, tom IV, z. 1, ss. 21, 40, 63–64.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; s. 21: obszerny biogram (+ foto) Tadeusza FABJAŃSKIEGO, m.in. więźnia Radogoszcza od VI do IX 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy 42 713); s. 40: obszerny biogram + foto Stefana MALINOWSKIEGO, m.in. więźnia Radogoszcza od 8 IV do VIII 1943, stąd wywieziony do KL Gross-Rosen (nr obozowy 85 650; ss. 63–64: obszerny biogram + foto Jerzego SZRAJBERA, m.in. więźnia Radogoszcza od 12 IV 20 VII 1944, stąd do KL Gross-Rosen, nr obozowy 6637].

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1984, tom IV, z. 2, ss. 23-24, 75-77.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; ss. 23-24: obszerny biogram (+ foto) Waleriana GUZENDY, wieźnia Radogoszcza od ok. XII 1943 do kon. II 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy 20 994 i 84 753); ss. 75-77: obszerny biogram (+ foto) Medarda SMEKTAŁY, więźnia Radogoszcza ok. X-XI 1942 r., również więźnia KL Gross-Rosen od 4 VIII 1944 r. (nr obozowy 87 221);

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1984, tom IV, z. 3, ss. 13-14, 19-20.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; ss. 13-14: obszerny biogram (+ foto) Tadeusza DRZEWUDZKIEGO, więźnia Radogoszcza od 28 X do 26 XI 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy 87 221); s. 19-20: obszerny biogram (+ foto) Józefa JABŁOŃSKIEGO, lekarza; więźnia Radogoszcza od ok. listopada 1941 do sierpnia 1942 r., gdzie pracował na izbie chorych; stąd wywieziony do KL Gross-Rosen (nr obozowy 8 574)].

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1984, tom IV, z. 4, ss. 25, 47.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; s. 25: obszerny biogram (+ foto) Jana JANICKIEGO, m.in. więźnia Radogoszcza od maja do sierpnia 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy 57 025); s. 47: obszerny biogram (+ foto) Stanisława RAJSKIEGO; więźnia Radogoszcza w I kw. 1944, stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy 23 459); porównaj wspomnienia z pobytu na Radogoszczu: „Przeżylismy Gross-Rosen”, W-wa 1987, t. II, z. 5, ss. 29-30; ss. 66-67: obszerny biogram (+ foto) Mariana SZYMAŃSKIEGO, więźnia Radogoszcza w 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy ........)

WRÓBEL Janusz, „Wychowawczy” obóz pracy na Sikawie. [w:] Działalność gestapo w Łodzi. Materiały z sesji naukowej [zorg. przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich]. Łódź 1984.

prasa

(DAS) [Sławomir Darzycki], W Miesiącu Pamięci Narodowej. Radogoszcz: zgromadzenie społeczeństwa Łodzi. Wystawa w Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 13 IV 1984, nr 89, s. 2.

[“(…) Tradycyjnie w kwietniu, obchodzonym w Kraju jako Miesiąc Pamięci Narodowej, odbyło się szereg okolicznościowych spotkań. (...). Wczoraj na Radogoszczu odbyło się zgromadzenie społeczeństwa Łodzi. Pod Pomnikiem–Mauzoelum Martyrologii warty honorowe zaciągnęli przedstawiciele organizacji młodzieżowych (...). Następnie u stóp Pomnika–Mauzoleum wiązanki biało–czerwonych kwiatów złożyli: sekretarz KŁ PZPR – Andrzej Hempel, przew. ŁK SD – Stanisław Żałobny, prezes WK ZSL – Jerzy Chojnacki. (...) Na zakończenie uroczystości orkiestra Wojska Polskiego odegrała „Międzynarodówkę” [„Wyklęty powstań ludu Ziemi / Powstańcie, których dręczy głód (...)]” ]

ANDRZEJCZAK Jerzy, Wielkanoc 1942. [w:] „Express Wieczorny. Kulisy”, Wyd. C, 21–24 IV 1984, nr 81, ss. …… .

[m.in. fragmenty odnalezionego właśnie pamiętnika byłego więźnia Radogoszcza – Edwarda Niesobskiego z zapiskami z Wielkanocy 1942 r.; porównaj: Edward Niesobski, Jadwiga Pfeiferówna, Dziennik harcerza i „Szarotki”. Oprac. red. Andrzej Drzycimski. Gdańsk 1986]

[bez Autora], Kto był więziony przez łódzkie gestapo? [w:] „Ziemia Kaliska”, 6 V 1984, nr 19, s. .... .

[m.in. na Radogoszczu]

S.B., Obozy jenieckie 1939–1945. Krajowa wystawa filatelistyczna w Łodzi. [w:] „Głos Robotniczy”, 14 IX 1984, nr ...., ss. 1 i 2.

[„(...) Także dzisiaj, o godz. 17.00, nastąpi uroczyste otwarcie w oddziale Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Miejscu Pamięci Narodowej na Radogoszczu ekspozycji [czasowej] – WŹ] p.t. „Wysiedlenia i przesiedlenia ludności polskiej w okresie okupacji z regionu łódzkiego. (...)”]

[PORADOWSKI Ryszard], Nie akt zemsty... . „GR” rozmawia z kierownikiem okręgu łódzkiej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytutu Pamięci Narodowej – Antonim Galińskim. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. ...., 27 IX 1984, nr 231, s. .... .

R. Por. [Ryszard Poradowski], „GR” pyta: kto zna losy tych zdjęć? Na tropach tajemnicy sprzed 40 lat. Z rodzinnego albumu Hansa Franka. GG w hitlerowskiej fotografii. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. ...., 5 X 1984, nr 238, s. 1.

[zdjęcia (ok. 1400 tzw. „wglądówek”) z terenu GG i okupacyjnego Krakowa, które przyniósł do redakcji „GR” łodzianin – Walenty Żyliński, pokazane na wystawie czasowej p.t. „GG w obiektywie hitlerowskiego fotografa” w muzeum na Radogoszczu, otwartej w listopadzie 1984 r.]

[bez Autora], Obchody rocznicy Września. Łódź. [w:] „Za Wolność i Lud”, 6 X 1984, nr 40, s. 11.

[„Centralnym punktem programu łódzkich obchodów 45 rocznicy wybuchu II wojny światowej była antywojenna manifestacja społeczeństwa Łodzi pod Pomnikiem–Mazoleum Martyrologii na Radogoszczu, zorganizowana przez Radę Wojewódzką PRON [Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego] i ZW ZBoWiD. (...) W czasie manifestacji odczytano apel o pokój i przyjaźń między narodami. Pod pomnikiem upamiętniającym męczeńska śmierć więźniów Radogoszcza złożono wieńce i kwiaty.”

(m), Zambijscy parlamentarzyści z wizytą w Łodzi. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 8 X 1984, nr ...., s. …. .

[zwiedzili również teren mauzoleum radogoskiego]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Kto zna losy 1400 fotografii z okresu okupacji hitlerowskiej. Czytelnicy na tropie tajemnicy sprzed 40 lat. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 10 X 1984, nr 242, s. …. .

[pokazane na wystawie czasowej p.t. „GG w obiektywie hitlerowskiego fotografa” na Radogoszczu w listopadzie 1984 r.]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Generalne Gubernatorstwo w obiektywie hitlerowskiego fotografa. Z inicjatywy „GR” i Muzeum na Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 10 XI 1984, nr 268, s. …. .

[informacja o otwarciu w tym dniu [10 XI 84] wystawy czasowej na Radogoszczu p.t. „GG w obiektywie hitlerowskiego fotografa” (200 fotografii z 1400 odnalezionych.)]

STRZELEWICZ Konrad, Tajemnica sprzed 40 lat. GG w fotografii. Kto jest autorem 1400 zdjęć? [w:] „Gazeta Krakowska”, 21 XI 1984, nr ...., s. 3.

[„(...) Zbiór tych zdjęć w trudnych do ustalenia okolicznościach znalazł się po wojnie w rękach zmarłego już ojca p. Walentego Żylińskiego. Są to głównie małoobrazkowe tzw. „wglądówki”. (...)Niemiecki album wydany w Krakowie w 1941 r. p.t. „Deutsches Vorrfeld im Osten” („Niemieckie przedpole na wschodzie”), opracowany przez Helmuta Gauweilera w porozumieniu z Głównym Wydziałem Propagandy GG (...). W wydawnictwie tym zreprodukowano kilka zdjęć, które jednocześnie znajdują się w zbiorze przyniesionym do redakcji przez p. Walentego Żylińskiego Potwierdza to zarazem tezę o nieprzypadkowym, a oficjalnym, dokumentalnym charakterze zbioru odnalezionego w Łodzi. (...)”]

STRZELEWICZ Konrad, Tajemnicze archiwum GG przewiezione z Łodzi do Krakowa. Po publikacji w „Gazecie”. [w:] ”Gazeta Krakowska”, 24–25 XI 1984, nr ....., s. 1 i 2.

[„(...) Władysław Klimczak z Muzeum Fotografii Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego (...) natychmiast wsiadł do samochodu i po kilkunastu godzinach do Krakowa powrócił... z odnalezionym archiwum.(...) Najwięcej, bo chyba z 80 proc. zdjęć, dotyczy Krakowa. (...) czuję, że maczał w tym wszystkie palce Kazimierz Didur, znakomity fotograf, portrecista, malarz, podczas okupacji pracownik firmy „Rösner PGG – Bilderdienst, Krakau” (...). Nasza pracownia [Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego] natychmiast, jeszcze tej nocy, przystępuje do reprodukcji zdjęć i wykonywania powiększeń. Chcemy je pokazać na specjalnej wystawie w siedzibie KTF. (...) W Łodzi zorganizowano ich wystawę na terenie byłego obozu w Radogoszczu. (...)”]

(ks) [Konrad Strzelewicz], GG w fotografii. Po publikacji w „Gazecie”. [w:] „Gazeta Krakowska”, 27 XI 1984, nr ....., s. ...... .

[„(...) zatrudniony przymusowo, na podstawie okupacyjnej ustawy o obowiązku pracy Kazimierz Didur w „PPG Bilderdienst”, rozpoznał zdjęcia jako wykonywane przez Otto Rösnera i innych fotografów niemieckich, kopiowane zaś przez 74-letniego dziś K. Didura.”]

PORADOWSKI Ryszard, Czytelnicy na tropie tajemniczych fotografii. Apel „Głosu” nie pozostał bez echa. Do akcji włączyła się „Gazeta Krakowska”. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 1 XII 1984, nr ...., s. 1 i 2.

„W czwartkowym głównym wydaniu „Dziennika Telewizyjnego [TVP-1] zaprezentowany został programu ukazujący zbiór zdjęć z czasów okupacji hitlerowskiej przyniesiony do naszej redakcji na początku października i wielokrotnie opisywany na lamach „Głosu Robotniczego”. Reporter krakowskiej TV nie wspomniał jednak, iż zdjęcia te dostarczył do redakcji „Głosu” łodzianin p. Walenty Żyliński i że nasza gazeta po raz pierwszy już przed wieloma tygodniami zajęła się tą sprawą. Aczkolwiek zdjęcia udostępniliśmy krakowianom w celu wyjaśnienia losów tajemniczej kolekcji fotografii, pragniemy poinformować, iż zgodnie z wolą ostatniego właściciela cały zbiór przekazany zostanie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej. Dziś jeszcze raz wracamy do tematu, przedstawiając dalsze szczegóły dotyczące tej cennej kolekcji. (...)”]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Wystawa w muzeum na Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 7 XII 1984, nr 291, s. .... .

[zdjęcie fragmentu wystawy z podpisem: “W oddziale Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego [w oddziale] na Radogoszczu czynna jest interesująca wystawa pt. „Generalne Gubernatorstwo w obiektywie hitlerowskiego fotografa”. Składają się na nią zdjęcia jednego z łodzian dostarczone niedawno do naszej redakcji. Dzięki czytelnikom „Głosu Robotniczego” i „Gazety Krakowskiej”, która podjęła się także trudu wyjaśnienia dziejów tajemniczych zdjęć, udało się już wyjaśnić sporo zdarzeń uwiecznionych na fotografiach sprzed 40 lat.”]

[bez Autora], Komunikat – apel. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 13 XII 1984, nr 296, s. 3.

[Komunikat-apel Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi poszukującej świadków rozstrzelania 32 więźniów obozu przejściowego w fabryce M. Glazera w dniu 12 XII 1939 r. w lesie wiączyńskim.]

(tar), Spotkania młodzieży w muzeum na Radogoszczu. [w:] Dziennik Łódzki”, 15 XII 1984, nr ...., s. .... .

[lekcje muzealne, spotkania z byłymi więźniami Radogoszcza]

PORADOWSKI Ryszard, Ze wspomnień krakowskiego fotografa [Kazimierza Didura]. Jak zdjęcia gubernatora Franka trafiły do Łodzi. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 21 XII 1984, nr 303, s. .... .

[„Gdy Walenty Żyliński przyniósł do naszej redakcji zbiór zdjęć z czasów okupacji hitlerowskiej, nie przypuszczałem, iż po czterdziestu latach uda się wyjaśnić tajemnicze dzieje prawie 1400 fotografii. Któż mógł przypuszczać, iż dzięki publikacjom prasowym trafię do człowieka, który wówczas zdjęcia te trzymał w swoich rękach i na ich odwrocie kreślił nic nie mówiące cyfry.(...)”]

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   59


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna