Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona33/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   59

1985

wydawnictwa

CHRÓŚCIELEWSKA Honorata, Lekcji nie będzie. Wyd. 2. Łódź 1985.

[powieść faktograficzna oparta na wspomnieniach Autorki z okresu II wojny światowej; ss. 44 – 49:

literacki opis przekazywania paczki dla więźnia Radogoszcza]

KĄKOLEWSKI Krzysztof, Dziennik tematów. Cześć druga. Warszawa 1985.[sprawa tajemniczych zwłok w prosektorium Akademii Medycznej w Łodzi wiązanych z tragedią Radogoszcza ]

Kształtowanie władzy ludowej w Łódź i województwie łódzkim w 1945 roku. Wybór źródeł. Łódź 1985.

[w materiale ilustracyjnym m.in.: fotokopia „Wolnej Łodzi” ze stycznia 1945 r. ze „Sprawozdaniem Nadzwyczajnej Komisji dla zbadania zbrodni niemieckich faszystów w obozie śmierci na Radogoszczu”, fotokopia tekstu kazania ks. Józefa Orłowskiego wygłoszonego podczas pogrzebu ofiar masakry, fotokopia klepsydry z zawiadomieniem o mszy żałobnej za dusze ofiar masakry w dniu 28 I 1945 r.]

Rudnicki Henryk, „Hendryk”, „Ze środy na piątek”. Łódź 1985.

[Wybór najlepszych felietonów z rubryki „Ze środy na piątek” publikowanych w „Głosie Robotniczym”, którego redaktorem był do śmierci (1905–1980). Wybór i przygotowanie do druku – red. Ryszard Poradowski.

Felietony dotyczące Radogoszcza: s. 7–8: „Jak w ukropie”, ss. 43–44: „Fabryka na ustroniu” (obóz w f-ce M. Glazera), ss. 89–90: „Ostatnie dni Litzmannstadtu” (Radogoszcz).]

WAADE Sylvia, Baracke 7. Berlin 1985, Westkreuz Veralg.

[wspomnienia z pobytu w obozie na Sikawie zamienionym po wojnie w obóz dla Niemców; podtytuł tłumaczony z niemieckiego: „Losy kobiet za kolczastym drutem – wielu poszło drogą na Sikawę, 1945–1946.; porównaj artykuł Janusza Dunina, p.t. „ „Babki” z baraku 7”. opubl. w: „Gazeta Łódzka”,28 VI 1994, nr 148, s. 5]

prasa

(rs), Tego pamięć nie zatrze. [w:] „Dziennik Łódzki”, 9 I 1985, nr 7, ss. 1 i 2.

[spotkanie ostatnich dziewięciu żyjących b. więźniów ocalałych ze styczniowej masakry 1945 r. studiu TVP–Łódź; byli to: Franciszek BRZOZOWSKI, Stanisław DĄBROWSKI, Tadeusz DYŁA, Stefan FENGLER, Konrad SALAMON, Franciszek JUSZCZAK, Bolesław WCISŁO, Franciszek ZAREMBSKI, Henryk MOLKA]

PORADOWSKI Ryszard, Zbrodnia na Radogoszczu – wspomnienia po 40 latach. [w:] „Głos Robotniczy”, 9 I 1985, nr 7, s. 1.

[spotkanie dziewięciu jeszcze żyjących b. więźniów ocalałych ze styczniowej masakry w studiu TVP–Łódź]

A.N., Uratowani z kaźni. [w:] „Express Ilustrowany”, 11–13 I 1985, nr 8, s. .... .

[spotkanie dziewięciu jeszcze żyjących b. więźniów ocalałych ze styczniowej masakry w studiu TVP–Łódź; informacja o nakręconym filmie telewizyjnym p.t. „Przed 40 rocznicą zbrodni w Radogoszczu”]

[List Czytelnika]. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 16 I 1985, nr 13, s. 3.

[Czytelnik – Zbigniew Szczerbaciuk: fragment listu „(...) Przybyłem do Łodzi w dniu 21 stycznia 1945 r. ze swoją jednostką. Przyjechaliśmy wprost z Warszawy (...). Łodzianie przytaczali wiele przykładów terroru i barbarzyńskiej działalności oprawców hitlerowskich, wśród których wymieniano obóz na Radogoszczu. Po wysłuchaniu wielu skarg na okrucieństwo udałem się w dniu następnym wraz z kolegami do miejsca zbrodni popełnionej przez hitlerowców na Radogoszczu. Widok był okropny, woń spalenizny potwierdzała zbrodnię. Łzy same spływały z oczu. Gdy wracaliśmy do samochodu dostrzegliśmy staruszkę, która wyciągnęła do nas ręce jak do kogoś najbliższego, wyrażając rozpacz zwróciła się do nas słowami” „żołnierze polscy – pomścijcie, pomścijcie!” (...).]

PORADOWSKI Ryszard, Jedyny ślad po więźniu Radogoszcza. Tajemnicza portmonetka. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 17 I 1985, nr 14, s. 3.

[dotyczy nadpalonej portmonetki ze zbiorów MTN–Łódź (sygn. M–1434) i znalezionego w niej dokumentu na nazwisko Henryk Strzelec;

porównaj: Ryszard Poradowski, Radogoszcz. [w:] „Głos Poranny”, 19 III 1991, nr 66, s. 6–7 (fotoreportaż z wizyty na Radogoszczu żony i córki Henryka Strzelca]

[PORADOWSKI Ryszard], Ciekawa wystawa w Klubie Dziennikarza. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 18 I 1985, nr 15, s. ..... .

[z materiałów do radogoskiej wystawy „GG w obiektywie hitlerowskiego fotografa.”, przygotowana przez pracowników MTN–Łódź, oddz. Radogoszcz; Klub Dziennikarza, ul. Piotrkowska 96]

[bez Autora], „... niedawno zrzuciło z siebie straszny koszmar... .” [w:] „Za Wolność i Lud, 19 I 1985, nr 3, ss. 6 i 7.

[„Jaką ujrzeli Łódź wkrótce po wyzwoleniu korespondenci prasy zagranicznej? Jaki obraz, jakie wrażenia przekazali swym czytelnikom na przykład dwaj dziennikarze: brytyjski i amerykański? (...) John GIBBONS, korespondent „Daily Worker” pisał: (…) W Radogoszczu, na przedmieściu Łodzi, widziałem zwęglone zwłoki ponad 3 tysięcy polskich więźniów politycznych [!? – WŹ], (...) Leigh WHITE, korespondent “Chicago Daily News”, tak oto relacjonował tragedię więźniów Radogoszcza: „Trzech tylko młodych ludzi zostało przy życiu po straszliwej masakrze [około 30-tu – WŹ], jaką urządzili Niemcy tuż przed swoją ucieczką wśród trzech tysięcy więźniów politycznych [!? – WŹ]. Dwaj z nich są obecnie w szpitalu i prawdopodobnie nie wyżyją. Trzeci to Franciszek Zarębski. Stało się to 18 stycznia, z rana w Radogoszczu, w gmachu byłej fabryki tekstylnej [włókienniczej – WŹ] (...) ................”]

(m), Spotkanie pokoleń w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 21 I 1985, nr 17, s. 2.

[sprawozdanie z manifestacji na Radogoszczu z okazji 40 rocznicy wyzwolenia Łodzi spod okupacji niemieckiej]

PORADOWSKI Ryszard, Łódzkie tramwaje w okresie okupacji. [w:] „Głos Robotniczy”, 28 I 1985, nr 23, s. ... .

[informacja o otwarciu wystawy czasowej w salach muzeum radogoskiego pod tym tytułem]

PORADOWSKI Ryszard, Tajemnicza portmonetka – już nie jedyny ślad po więźniu Radogoszcza. Zachował się także zapis w spisie więźniów. [w:] „Głos Robotniczy”, 8 II 1985, nr 33, s. 2.

[sprawa Henryka Strzelca, przywiezionego na Radogoszcz w styczniu 1945 r. gdzie najprawdopodobniej zginął podczas styczniowej masakry; nazwisko w spisie łaźni więziennej na kartach 159 i 167]

RUSSEK Kazimierz, W rocznicę zbrodni na Radogoszczu. [w:] „Za Wolność i Lud”, 10 II 1985, nr 7, s. 11.

[informacja z Łodzi w rubryce „Z życia ZBoWiD”]

MILCZAREK J., Hitlerowskie więzienie karne w Sieradzu. [w:] „Nad Wartą”, 11 IV 1985, nr 15, s. .... .[wielu więźniów Radogoszcza zostało wysłanych do tego więzienia, lub przywiezionych stamtąd]

PORADOWSKI Ryszard, W Łodzi powstanie Muzeum Wojskowe. [w:] „Głos Robotniczy”, 12 IV 1985, nr ....., s. .... .[idea powstania muzeum wojskowego na terenie muzeum radogoskiego]

KOZŁOWSKI Maciej M., oprac., Mordować po dzień ostatni. [w:] „Ziemia Kaliska”, 21 IV 1985, nr 16, ss. ..... .

[styczniowa masakra według zeznań więźniów ocalałych z niej: Rafała Żarneckiego, Franciszka Juszczaka, Stefana Fenglera]

M.J., „Lata za kolczastym drutem”. [w:] „Dziennik Łódzki”, 24 IV 1985, nr 95, s. .... .[informacja o otwarciu wystawy czasowej w muzeum radogoskim pod tym tytułem, dotyczącej problematyki obozów koncentracyjnych]

(jerg), „Lata spętane kolczastym drutem”. [w:] „Głos Robotniczy”, 25 IV 1985, nr 96, s. ... .[informacja o otwarciu wystawy czasowej w muzeum radogoskim pod tym tytułem]

RUSSEK Kazimierz, Obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej”. [w:] „Za Wolność i Lud”, 1 VI 1985, nr 22, s. 11.

[w rubryce „Z życia ZBoWiD”; m.in. w Łodzi na Radogoszczu]

MOCZAR Mieczysław, Wierzyliśmy w naszą piękną ideę. [w:] Za Wolność i Lud”, 27 VII 1985, nr 30, s. 4.

[pierwsze miesiące w wyzwolonej Łodzi; artykuł zilustrowany zdjęciem z terenu więzienia radogoskiego z 1939 r. lub 1940 z prośbą o identyfikację; w zbiorach MTN–Łódź pod sygnaturą I–1548]

[JAKUBEK Mariusz, oprac.], Zapomnieć nam nie wolno. „GR” rozmawia z dyrektorem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej – prof. Kazimierzem Kąkolem. [w:] „Głos Robotniczy”, 16 IX 1985, nr 216, s. 3.

[dotyczy nowej organizacji działalności Komisji]

PORADOWSKI Ryszard, Po 40 latach wyjaśniona została jeszcze jedna tajemnica Radogoszcza. Dzięki publikacjom „GR”. [w:] „Głos Robotniczy”, 28–29 IX 1985, nr 227, s. 2.[dotyczy Henryka Strzelca, którego żona i córka odnalazły się w Warszawie]

(M.), Remont muzeum zakończony. [w:] „Głos Robotniczy”, 4 X 1985, nr ....., s. ...... .

[Przedsiębiorstwo Państwowe „Pracownie Konserwacji Zabytków”, oddział w Łodzi zakończyły remont konserwatorski w Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu. Godny uznania jest fakt, że przedsiębiorstwo to podejmuje się w czynie społecznym stałej opieki technicznej nad tym pamiątkowym obiektem.”]

(J.G.), Wystawa na Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, 13 XI 1985, nr ...., s. .... .

[Otwarcie wystawy czasowej na Radogoszczu p.t. „40. rocznica wyzwolenia obozów hitlerowskich”]

(i), Spektakle dla szkół. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 18 XI 1985, nr 270, s. .... .

[„Dzielnicowy Dom Kultury Łódź–Bałuty i Muzeum Martyrologii na Radogoszczu zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych na 50–minutowe spektakle teatralne p.t. „Radogoszcz” w wykonaniu aktorów scen łódzkich. Treść sztuki oparta została na autentycznych zeznaniach byłych więźniów obozu w Radogoszczu. Spektakle odbywać się będą w poniedziałki, w sali [kinowej – WŹ] muzeum, przy ul. Zgierskiej 147. Początek o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00.; scenariusz w zbiorach MTN–Łódź, sygn. A – ..........”]

(MAJ.), Radogoszcz: lekcja historii. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 19 XI 1985, nr 269, s. .... .

[„Dzielnicowy Dom Kultury Łódź–Bałuty i Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego (oddział Radogoszcz) zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych na 50–minutowe spektakle teatralne p.t. „Radogoszcz” w wykonaniu aktorów scen łódzkich. Treść sztuki oparta została na autentycznych zeznaniach byłych więźniów obozu w Radogoszczu. Spektakle odbywać się będą w poniedziałki, w sali [kinowej – WŹ] muzeum, przy ul. Zgierskiej 147. Początek o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Przy tej okazji grupy młodzieży będą też mogły zwiedzić muzeum.” ; scenariusz w zbiorach MTN–Łódź, sygn. A – ..........”]

(H.S.), Studenci iraccy złożyli kwiaty pod pomnikiem na Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 2 XII 1985, nr 280, s. ..... .

[„W związku z obchodzonym w Iraku dniem upamiętniającym żołnierzy poległych w wojnie z Iranem wczoraj liczna grupa studentów i doktorantów irackich kształcących się w Łodzi złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Radogoszczu. Następnie młodzi Irakijczycy zwiedzili muzeum, zapoznając się z martyrologią narodu polskiego i historią zbrodni na Radogoszczu.]Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna