Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona34/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   59

1986

wydawnictwa

MAĆKOWIAK Tadeusz, Łódzkie Łagiewniki. [Wyd. 1.] Łódź 1986, s. 32.

[(...) Cmentarz [w Łagiewnikach]. (...) 6) Mogiła Bolesława [w wyd. 2 z 1998 r.: Władysława] GRALEWSKIEGO, który zginął w Radogoszczu 18 stycznia 1945 roku [podczas styczniowej masakry]. (...).]

NIESOBSKI Edward, PFEIFERÓWNA Jadwiga, Dziennik harcerza i „Szarotki”. Oprac. red.: Andrzej Drzycimski. Gdańsk 1986, ss. 189 – 238.

[Niesobski był więziony na Radogoszczu od 4 XII 1941 do 22 V 1942 i tu prowadził swój tajny dziennik, który udało mu się wynieść z Radogoszcza; cenne źródło do dziejów Radogoszcza !!!;porównaj: pierwsza wzmianka o tym „Dzienniku” [w:] „Express Wieczorny. Kulisy”, wyd. C, 21 – 24 IV 1984, nr 81, ss. …..; rec.: Kozłowski Maciej, Romeo i Julia wojennych lat. [w:] „Ziemia Kaliska”, 23 XI 1986, nr .... . ]

ŁÓDŹ 1939 – 1945. Hitlerowska polityka eksterminacyjna. [Mapa]. Łódź 1986, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi i Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Łodzi, format 67,5 x 76,0 cm.

[Na odwrocie mapy wiadomości encyklopedyczne o hitlerowskich instytucjach terroru, w tym o obozie w fabryce M. Glazera i więzieniu na Radogoszczu]

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1986, tom IV, z. 4, ss. ..............

[wydawnictwo na prawach rękopisu; ss. 47–48: obszerny biogram + współczesne zdjęcie Stanisława RAJSKIEGO, m.in. więźnia Radogoszcza od ok. stycznia do lutego 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr obozowy 23 439); ............... ]

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1986, tom IV, z. 5, ss. 41-42, 43-44.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; s. 41–42: obszerny biogram + współczesne zdjećie Franciszka LEWANDOWSKIEGO, m.in. więźnia Radogoszcza od ok. sierpnia do 20 XI 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen, nr obozowy 64 812 [porównaj: „Dziennik Łódzki”, 18 I 1990, nr 18]; s. 43–44: obszerny biogram + wsp olczesne zdjęcie Stanisława ŁAWNICZAKA, m.in. więźnia Radogoszcza; według biogramu od 2 VII 1942 r. i stąd wywieziony do KL Gross-Rosen (nr obozowy 3 402), według kartoteki byłych więźniów Radogoszcza w MTN-Łódź na Radogoszczu od 2 VI 1944 (przywieziony z Ostrzeszowa) i stąd 6 VII 1944 r. transportem specjalnym (prawdopodobnie do KL Gross Rosen; prawidłowo winno być, że na Radogoszczu był więziony w 1944 r.].

prasa

OBCHODY 41. rocznicy wyzwolenia Łodzi. Wręczenie Nagród m. Łodzi. Otwarcie wystawy „Wojna i dziecko”. W hołdzie bohaterom. Odznaczenia dla zasłużonych. Galowy koncert w Teatrze Wielkim. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 18–19 I 1986, nr 15, s. .... .

– „DZIECKO i Wojna”. Wystawa w Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego [na Radogoszczu]. [w:] „Głos Robotniczy”, 18–19 I 1986, nr 15 s. .... .

[„W siedzibie Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego na Radogoszczu otwarta została wczoraj wystawa fotografii obrazujących los dziecka w okresie wojny i okupacji. Organizatorzy ekspozycji wykorzystali zarówno materiały ikonograficzne będące w posiadaniu muzeum jak i wydane w formie albumów w kraju i przez organizacje antyfaszystowskie za granicą. Wystawa prezentuje reprodukcje owych zdjęć, wykonanych w czasie wojny przez profesjonalistów i amatorów a pochodzących bardzo często z archiwów niemieckich. Są one wstrząsającym dokumentem życia dzieci i młodzieży w okupowanej Polsce, ich niewolniczej pracy, obozowej katorgi, zagłady, ale także i walki, głównie w okresie Powstania Warszawskiego. Na ekspozycję złożyło się 250 fotografii, ukazujących dziecko w różnych sytuacjach, w czasie od września 1939 r. do pierwszych miesięcy po wyzwoleniu. Otwarcie wystawy, w którym uczestniczył vice prezes Woj. Komitetu Zjedn. Stronnictwa Ludowego – Zdzisław Ignaczak, zakończyła projekcja filmu [dokumentalnego] p.t. „Obóz na Przemysłowej”. Ekspozycja p.t. „Dziecko i wojna” czynna będzie do kwietnia br. .”]

(MAJ.), Pamięci więźniów Radogoszcza. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 20 I 1986, nr 16, s. ..... .

[„(...) W rocznicę wyzwolenia Łodzi, pod pomnikiem na Radogoszczu, tradycyjnie już odbywają się manifestacje. Wczoraj na terenie muzeum przy ul. Zgierskiej zorganizowano apel poległych.(...)”]

(j. kr.), Spotkanie – lekcja historii. Na Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 20 I 1986, nr 16, s. .... .

[„Wczoraj, w 41. rocznicę wyzwolenia Łodzi spod hitlerowskiej okupacji odbyła się patriotyczna manifestacja społeczeństwa naszego miasta.(...)”

(mich.), Interesująca wystawa biletów tramwajowych. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 4 II 1986, nr 29, s. .... .

[„Muzeum Martyrologii i Walki w Radogoszczu, przy współudziale tworzącego się [w Łodzi] Muzeum Komunikacji Miejskiej [dziś Muzeum Komunikacji Miejskiej przy MPK-Łódźź – WŹ] otworzyło wystawę [czasową] p.t. „Bilety tramwajowe okupowanej Łodzi”. Zbiór biletów z lat 1939–1945 eksponowany jest na oryginalnych kartach katalogu biletów. (...)”]

(rs), Nigdy więcej wojny! [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 16 IV 1986, nr 89, s. .... .

[„Pod takim hasłem Muzeum Martyrologii Walki ogłosiło konkurs rysunkowy dla szkół podstawowych. Od wczoraj w muzeum na Radogoszczu oglądać można rezultaty. (...)”]

(J.M.), Kwiecień – „Miesiąc Pamięci Narodowej”. Kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci. Pokojowe zgromadzenie w Radogoszczu. Odznaczenia dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 17 IV 1986, nr 90, s. ..... .

[„(....) Pod hasłem „Nigdy więcej wojny” odbyło się wczoraj na dziedzińcu Mauzoleum–Muzeum Martyrologii na Radogoszczu uroczyste, pokojowe zgromadzenie mieszkańców Łodzi. Przed obeliskiem, upamiętniającym męczeńską śmierć więźniów w przededniu wyzwolenia, wartę honorową zaciągnęli żołnierze WP oraz członkowie pocztów sztandarowych organizacji politycznych i kombatanckich. Przybyła kompania honorowa WP, a reprezentacyjna orkiestra wojskowa odegrała hymn narodowy. Wice–przewodniczący Łódzkiego Komitetu Pokoju, prof. Waldemar Michowicz, w swym wystąpieniu podkreślił, że w „Miesiącu Pamięci Narodowej” czcimy pamięć tych wszystkich, którzy oddali życie na wszystkich frontach II wojny światowej, czcimy też pamięć bezbronnych ofiar faszyzmu i ludobójstwa – więźniów obozów koncentracyjnych. (....)”]

(j. kr.), Uroczyste zgromadzenie społeczeństwa Łodzi na Radogoszczu. Nigdy więcej wojny. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 17 IV 1986, nr 90, ss. 1 i 2.

(j.kr.), W hołdzie najmłodszym ofiarom hitleryzmu. Spotkanie kombatantów. Odznaczenia byłych więźniów obozów koncentracyjnych w „Miesiącu Pamięci Narodowej”. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 17 IV 1986, nr 90, s. ..... .

MAG. Apel młodzieży szkolnej. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 25 IV 1986, nr 97, s. .... .

[„(...) W związku z „Miesiącem Pamięci Narodowej”, w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 odbył się z inicjatywy tamtejszego koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej apel, a trakcie którego nawiązano do tragicznych wydarzeń w obozach na Radogoszczu oraz przy ul. Przemysłowej.(...)”]

(MAJ.), W 41. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen–Gusen. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 6 V 1986, nr 105, s. ..... .

[„5 maja 1945 r. wyzwolone zostały obozy koncentracyjne Mauthausen–Gusen. Co roku, w rocznicę wyzwolenia, łódzkie środowisko byłych więźniów tych obozów koncentracyjnych spotyka się na terenie Mauzoleum na Radogoszczu by wspomnieć dzień wyzwolenia, oddać hołd pamięci kolegów, którzy nie doczekawszy wolności polegli na obczyźnie. (...)”]

RUSSEK Kazimierz, W „Miesiącu Pamięci Narodowej”. [w:] „Za Wolność i Lud”, 17 V 1986, nr 20, s. 11.

[w rubryce „Z życia ZBoWiD”; m.in. relacja z obchodów w Łodzi]

RUSSEK Kazimierz, Łódź. [w:] „Za Wolność i Lud”, 28 VI 1986, nr 26, s. 11.

[„Dla uczczenia Dnia Zwycięstwa i Dnia Kombatanta, W Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi otwarto wystawę p.t. „Drogi do zwycięstwa”. Zorganizowana wspólnym staraniem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD i dyrekcji Muzeum, wystawa obrazuje wkład Polaków w zwycięstwo nad hitleryzmem. (...)”]

A.S., „Walka o pokój – wielkim zbiorowym obowiązkiem”. Uroczystości w rocznicę września 1939 r. w województwach łódzkim, piotrkowskim, płockim, sieradzkim i skierniewickim. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 2 IX 1986, nr 204, ss. 1 i 3.

[m.in. relacja z obchodów na terenie Radogoszcza]

peR, Manifestacja Łodzian na Radogoszczu. W 47. rocznicę wybuchu II wojny światowej. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 2 IX 1986, nr 204, s. .... .

WRÓBEL Zbigniew, Patriotyczne manifestacje, wiece, apele poległych. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. [w:] „Trybuna Ludu”, 2 IX 1986, nr ...., s. ..... .

[m.in. relacja z obchodów na Radogoszczu]

M., „Drogi do zwycięstwa”. [w:] „Dziennik Łódzki”, 1 X 1986, nr 229, s. ... .

[„Wystawa [czasowa] „Drogi do zwycięstwa” cieszyła się wielkim zainteresowaniem w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, gdzie była eksponowana [od maja – WŹ]. Teraz, uzupełniona nowymi eksponatami, prezentowana jest w Muzeum Martyrologii i Walki w Radogoszczu. Obrazuje ona wkład Polaków w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem podczas drugiej wojny światowej. Ma ona charakter oświatowy – adresowana jest głównie do łódzkiej młodzieży szkolnej, służy utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy o latach ostatniej wojny.”].

[bez Autora], Zmarł Zdzisław Lutrosiński. [w:] „Słowo Ludu", 28 X 1986, nr 252, s. ...

[„20 października przestało bić serce tow. Zdzisława Lutrosińskiego, syna ziemi łódzkiej, który życiem i pracą wiernie służył regionowi tatrzańskiemu. Zmarł w wieku 73 lat. Jego droga życiowa wypełniona była pracą dla Podhala.

Tuż po tragicznej kampanii wrześniowej 1939 r. wstępuje do konspiracji, jest więźniem gestapo, [więzienia na Radogoszczu – WŹ], później obozu w Mauthausen. Przeżycia okupacyjne pozostawiają trwały ślad na Jego zdrowiu, jest zmuszony przyjechać pod Giewont. Wiernie służył tej ziemi. Bez reszty włączył się w nurt spraw społecznych i politycznych. Jest sekretarzem KM PZPR, długie lata przewodniczącym Rady Narodowej w latach 1958 – 1965 oraz 1980 – 1984.

Rozwój regionu tatrzańskiego jest i był jego zasługą. Odegrał znaczną rolę w Polskim Towrzystwie Ekonomicznym, ZBoWiD. Towarzysz Lutrosiński miał szczególny dar do słuchania ludzi, niesienia im pomocy. Nawet w ostatnich latach, złożony chorobą, służył innym radą i pomocą. Za swoją pracę i postawę odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem 40-lecia Polski Ludowej.

Wolą tow. Zdzisława było spocząć w rodzinnej, robotniczej Łodzi, obok swych najbliższych [na cm. katolickim przy ul. Ogrodowej – WŹ]. Ale na podhalańskiej ziemi pozostanie pamięć o Jego życiu i działalnośći.

Wczoraj na cmentarzu komunalnym [w Zakopanem] nastąpiło pożegnanie Zmarłego. Cześć Jego pamięci."]

[nekrolog Zdzisława Lutrosińskiego], [w:] „Gazeta Krakowska", 23 X 1986, nr 248, s. ……….

"20 X 1986 r. zmarł w Zakopanem Zdzisław LUTROSIŃsKI, w latach 1965–1974 dyrektor odd. Polskiego Biura Podróży "Orbis" w Zakopanem.

Zmarły przez wiele lat swego życia pełnił wysokie funkcje społeczne, gosopdarcze i polityczne, był znany ze swej pracowitości, rzetelności, uczciwośći. Za swe zasługi odznaczony został Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecia PRL i 40-lecia Polski Ludowej, złotymi odznakami „Zasłużonego Działacza Kultury", „Zasłużonego Działacza Turystyki", „Za Zasługi dla Miasta Zakopane", „Za Zaslugi dla Ziemi Krakowskiej", odznakami „Zasłużonego działacza FJN", „10 lat w Służbie Narodu".

Pozostawił po sobie najlepsze wspomnienie i życzliwą pamięć. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 24 października w Łodzi, [na cm. katolickim przy ul. Ogrodowej – WŹ]."

KOZŁOWSKI Maciej, Romeo i Julia wojennych lat. [w:] „Ziemia Kaliska”, 23 XI 1986, nr ....., s. .... .

[rec. książki: Niesobski Edward, Pfeiferówna Jadwiga, Dziennik harcerza i „Szarotki”. Gdańsk 1986. E. Niesobski był więziony na Radogoszczu w od 21 V do 11 VI 1942 roku.]
Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna