Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona37/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   59

1989

wydawnictwa

KACZKOWSKI Adam, Bramy tragedii (album fotograficzny). Warszawa 1989, „SiT”.

[s. 83: zdjęcie Radogoszcza, s. 95: encyklopedyczna informacja o więzieniu radogoskim]

GALIŃSKI Antoni. Zbrodnicza likwidacja więzienia w Radogoszczu, 17–18 I 1945. [w:] „Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich–Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Zeszyt 1, 1989, ss. 64 – 70.[artykuł napisany w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych Nr 11.06 „Polacy–Niemcy. Tradycje i Dążenia” w którym Autor – dyrektor Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich–Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi – prezentuje stan badań nad więzieniem radogoskim do tego czasu ]
prasa

........, Uroczyste modły w intencji ofiar wojny. [w:] „Dziennik Łódzki”, 24 I 1989, nr 20, s. .... .

[msza w 44. rocznicę masakry w więzieniu radogoskim, w pobliskim kościele oo Karmelitów Bosych p.w. św. Józefa, przy ul. Czereśniowej]

(j.kr), Interesująca wystawa na Radogoszczu. Łodzianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. I, 4 IV 1989, nr 79, s. .... .

[„W muzeum na Radogoszczu (ul. Zgierska 147) wczoraj otwarto – pierwszą tego rodzaju (w Łodzi – WŹ) – wystawę „Łodzianie w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. (...)”

(hosz.), Łodzianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. [w:] „Express Ilustrowany”, .... IV 1989, nr ….., s. …. .

[“U progu “Miesiąca Pamięci Narodowej”, w Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu, otwarta została wczoraj wystawa obrazująca udział łodzian w walkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (...)”]

NOWAK Paweł, [informacja pod zdjęciem]. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 4 IV 1989, nr 79, s. ….. .

[“Wczoraj, w Muzeum Martyrologii I Walki w Radogoszczu, została otwarta wystawa p.t. „Łodzianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane, pochodzące ze zbiorów łódzkich kolekcjonerów, fotogramy, dokumenty oraz odznaczenia obrazujące szlak bojowy łodzian walczących w czasie II wojny światowej na Zachodzie.”]

MARKIEWICZ Wojciech, Wystawa, którą warto zobaczyć. [w:] „Express Ilustrowany”, 10 IV 1989, nr 70, s. ..... .

[„(...) Od momentu otwarcia wystawa jest uzupełniana o kolejne pamiątki przynoszone tutaj przez łodzian. M.in. pani Barbara Piaskowska, której ojciec, August Bezeg, walczył pod Monte Cassino, przekazała metalowy identyfikator z krzyżem poświęconym w Jerozolimie oraz pamiątkowy sygnet ojca. Wystawa, którą urządzono z okazji „Miesiąca Pamięci Narodowej” czynna będzie do końca sierpnia. Warto ją z pewnością obejrzeć.(...)”]

RUSSEK Kazimierz, Łodzianie w PSZ na Zachodzie. Wystawa na Radogoszczu. [w:] „Za Wolność i Lud”, ........ IV 1989, nr ....., s. ..... .

[„(...) Na inaugurację łódzkich obchodów „Miesiąca Pamięci Narodowej” [w Łodzi], w Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu, otwarta została wystawa obrazująca udział łodzian w walkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zorganizowana staraniem Klubu Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych nad Zachodzie przy ZW ZBoWiD, we współpracy z dyrekcją Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi, zawiera bogate i oryginalne eksponaty stanowiące w 70 procentach prywatne pamiątki byłych żołnierzy uczestników II wojny światowej. (...) Opracowanie plastyczne wystawy” Jerzy Szydłowski i Andrzej Rukowiecki. Scenariusz: Andrzej Rukowiecki, współpraca: Kazimierz Pasieka, Eugeniusz Duch, Agnieszka Banasiak, Grzegorz Wróbel.”]

(jerg), Manifestacja na Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, 2 IX 1989, nr 204, s. ..... .

[„Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczął się wczoraj kulminacyjny moment manifestacji pokojowej u stóp pomnika Martyrologii i Męczeństwa na Radogoszczu, zorganizowanej w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po odegraniu hymnu państwowego i okolicznościowym wystąpieniu wiceprezydenta Łodzi – Kazimierza Jujki, odbył się apel poległych w pełnej gali wojskowego ceremoniału. Wieńce i wiązanki kwiatów złożyły następnie na płycie pomnika delegacje łódzkiej organizacji partyjnej z I sekretarzem KŁ PZPR – Adamem Walczakiem, członkowie kierownictwa WK ZSL, ŁK SD, Urzędu Miasta Łodzi, związków kombatanckich, organizacji społecznych i zawodowych oraz młodzieżowych.”]

1990

wydawnictwa

FIJAŁEK Jan, INDULSKI Janusz, Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno–historyczne. Łódź 1990.

[ss. 440–442, 461–462: informacje dotyczące obozy przejściowego w fabryce M. Glazera i więzienia radogoskiego]

MULAK Jan, Polska lewica socjalistyczna, 1939–1944. Warszawa 1990.

[s. 240: „(...) Wielu socjalistów niemieckich padło ofiarami terroru hitlerowskiego: (...) w Radogoszczu został spalony Rudi Ende. (...)”]

PIĄSTKA Zbigniew, W cieniu alei cmentarnych. Przewodnik biograficzny po cmentarzach chrześcijańskich przy ul. Ogrodowej i Srebrzyńskiej w Łodzi. Łódź 1990.

[Biogramy osób więzionych na Radogoszczu, w f-ce Michała Glazera (obóz przejściowy, ul. Liściasta) i Samuela Abbego (więzienie policyjne, ul. Zgierska).

s. 23: BRAUN Jan [Tymoteusz] (1887–1968; kier. Szk. Powsz. nr 30 przy ul. Wspólnej [obóz przesiedleńczy w f-ce S. Abbego];

kwatera 9 – n),ss. 63-64: MARCZYŃSKI Jan (1896 – 1941; nauczyciel [więzienie]; kwatera 9 – I),

ss. 89-90: RAPALSKI Stanisław (1891–1979; działacz socjalistyczny i społeczny [obóz przejściowy]; kwatera 11 – e),

s. 93: RŻEWSKI Aleksy (1885–1939; działacz polityczny, prezydent miasta (1919-1923) [obóz przejściowy]; kwatera 4 – d),

s. 112: TOMCZAK Kazimierz (1883–1967; kapłan, bp sufragan [obóz przejściowy]; kwatera 8 – a),

ss. 121–122: WOŁOSEWICZ Wacław (1911–1982; artysta-rzeźbiarz [współtwórca oprawy plastycznej mauzoleum radogoskieg];

kwatera 4 – h),s. 141: BIEDERMANN Paweł (1874–1944; przemysłowiec [obóz przejściowy]; kwatera Ib –6),

s. 148: GEYER Gustaw, junior (1887 – 19..?..; przemysłowiec, syn Gustawa, wnuk Ludwika Geyera [obóz przejściowy; czł.

Komitetu Pomocy Polskim Więźniom Radogoszcza], kwatera L – 2)s. 158: GUNDLACH Stanisław (1883–1950; inżynier [obóz przejściowy]),

s. 158: GUNDLACH Ludwik (1882–1941), dr nauk ….. [obóz przejściowy])

ss. 177–178: TOCHTERMANN Adolf (187? – 195?), lekarz [obóz przejściowy]; kwatera L – 5).

TRZNADEL Jacek, Hańba domowa – rozmowy z pisarzami. Lublin 1990, wyd. „Test”.

[s. 248: rozmowa z Andrzejem Braunem, juniorem, który wspomina, że wraz z Ojcem – Andrzejem, seniorem, przeszedł przez obóz w fabryce M. Glazera skąd zostali zwolnieni; (uwaga: w tekście rozmowy A. Braun nie jest precyzyjny w określaniu swoich dziejów radogoskich]

prasa

WITASZCZYK Jerzy, Życiorys. [w:] „Dziennik Łódzki”, 18 I 1990, nr 18, s. 3.

[życiorys Franciszka Lewandowskiego, m.in. więźnia Radogoszcza we wrześniu 1944 r., stąd do KL Gross Rosen (nr 64 812); porównaj: obszerny biogram [w:] „Przeżylismy Gross Rosen”, tom IV, z. 5, s. 41]

[bez Autora], Z Łodzi. 45. rocznica zbrodni w Radogoszczy. [w:] „Przegląd Katolicki”, 25.02–4 III 1990, nr 8/9, s. .... .

[Msza w intencji ofiar ludobójstwa na Radogoszczu i w okresie II wojny światowej]

(ab), Uroczysta msza na Radogoszczu. W intencji ofiar hitlerowskiego więzienia. [w:] „Dziennik Łódzki”, 1 V 1990, nr 100, s. 1.

[„Poświęcenie krzyża i uroczysta msza święta w intencji spalonych żywcem ofiar hitlerowskiego więzienia na łódzkim Radogoszczu złożyły się na wczorajszą uroczystość zorganizowaną w miejscu tej kaźni. Mszę odprawił bp Władysław Ziółek, który dokonał również poświęcenia krzyża. Zebrani złożyli pod nim wieńce. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Łodzi – Waldemar Bohdanowicz. W uroczystości wziął również udział przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarności” Ziemi Łódzkiej, Andrzej Słowik, dowódca garnizonu łódzkiego WP, gen. bryg. – Ryszard Wilczyński, obecni byli przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich, harcerskich, więźniów byłych obozów hitlerowskich. Przed polowym ołtarzem zajęła miejsce kompania honorowa WP. Uroczystość zakończono odśpiewaniem „Boże coś Polskę..”.]

[bez Autora], Żyjemy tylko w Waszej pamięci. [w:] „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, 3 V 1990, nr 4, s. 2.

[ „(...) W intencji ofiar hitlerowskiego więzienia, 29 kwietnia b.r., w 45. rocznicę jednej z najbardziej okrutnych zbrodni popełnionych w czasie minionej wojny odbyły się ogólnołódzkie uroczystości poświęcenia krzyża i pontyfikalna msza święta. (...) Koncelebrowaną mszę świętą odprawił ks. bp ordynariusz [diecezji łódzkiej] Władysław Ziółek w asyście księży biskupów: Jana Kuliga, Bohdana Bejze, i Adama Lepy. W „Miesiącu Pamięci Narodowej” przywołaliśmy inne bolesne daty: 70. rocznicę wojny polsko–bolszewickiej, Katyń, zamknięcie łódzkiego getta, pokonanie totalitaryzmu hitlerowskiego (!!??; ale „pismakowi” się „strzeliło”, jak kulą w płot – WŹ . (...)”]

BUDZIAREK Marek, Golgota łódzka. [w:] „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, 10 V 1990, nr 5, s. 4–5.

[Radogoszcz]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu w latach 1939–1945. Sesja naukowa na Radogoszczu. [w:] „Głos Poranny”, 4 V 1990, nr 78, s. 5.

[„Likwidacja inteligencji polskiej była jednym z celów służących wymazaniu naszego kraju z mapy Europy. Wkrótce po wkroczeniu hitlerowców do Łodzi r. rozpoczęły się aresztowania i egzekucje. 24 maja 1940 r. odszedł z Łodzi ostatni wielki transport więźniów (z łódzką młodzieżą męską – WŹ) skierowany do KL Dachau. (...). Tych faktów było więcej. Jeszcze raz przypomniane zostaną podczas sesji naukowej p.t. „Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu w latach 1939–1940”, jak odbędzie się wkrótce w muzeum na Radogoszczu. Jej organizatorami są: OKBZH–IPN w Łodzi, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”. (...)”]

(MS.), Nowy pomnik w Kiełczygłowie. [w:] „Głos Poranny”, 18 V 1990, nr 90, s. ......

[„Na miejscu starego pomnika ku czci pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej stanął w Kiełczygłowie nowy. Okazało się, że starego nie można było odremontować, nadawał się jedynie do rozbiórki. W rocznicę zwycięstwa na III Rzeszą – 9 maja, po południu, uroczyście odsłonięto nowy. Wiązankę kwiatów złożno [też] na zbiorowej mogile ofiar pomordowanych w czasie wojny, znajdującej się na pobliskim cmentarzu. (...)”.

Oba pomniki związane są z publiczną egzekucją 10. Polaków na rynku w Kiełczygłowie w dniu 16 IX 1942 r., jakoby przywiezionych z więzienia radogoskiego, co jednak nie znalazło w aktach śledztwa prowadzonego przez łódzki IPN, sygn. Ds. 288/67. Najprawdopodobniej zabrano ich z więzienia sieradzkiego, ale mylna informacja o Radogoszczu stale krąży! – WŹ]

PORADOWSKI Ryszard, Hitlerowcy nie szczędzili inteligencji. Sesja naukowa na Radogoszczu. [w:] „Głos Poranny”, 19–20 V 1990, nr 91, s. 2.

[sesja naukowa p.t. „Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego, 1939–1945]

SONDEJ Maria, Łódź w okresie wojny i okupacji. [w:] „Gazeta Łódzka”, 8 IX 1990, nr 93, s. 1.

[informacja o otwarciu zmodernizowanej wystawy stałej w muzeum radogoskiem p.t. „Łódź w okresie wojny i okupacji”]

(rs), Wojenna Łódź. [w:] „Dziennik Łódzki”, 10 IX 1990, nr 209, s. 4.

[„Stała wystawa „Łódź w okresie wojny i okupacji”, której zwiedzanie często dopełnia lekcje historii, została zmieniona i znacznie wzbogacona. Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu, oprócz licznych pamiątek po żołnierzach Września (dużo nowych eksponatów broni), prezentuje przekazane przez rodziny poległych dokumenty po oficerach poległych w Starobielsku i Ostaszkowie. Po raz pierwszy eksponowane są afisze śmierci – obwieszczenia o wyrokach na mieszkańcach Łodzi i okolic. Muzeum ma w przygotowaniu wystawę o martyrologii łódzkich Żydów i dzieci. Placówka mieszcząca się przy ul. Zgierskiej 147 zwraca się do posiadaczy pamiątek po więźniach Radogoszcza, by zechcieli wzbogacić planowane ekspozycje.”]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Wojna i okupacja – w Radogoszczu. [w:] „Głos Poranny”, 9 X 1990, nr 211, s. 3.

[„Od początku września br. w Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu czynna jest interesująca [stała – WŹ] wystawa p.t. „Łódź w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej”. Zgromadzono na niej sporo pamiątek dotyczących wojny obronnej, pobytu hitlerowców w Łodzi i ruchu oporu. Oprócz broni można zobaczyć, m.in. słynne „afisze śmierci”, czyli ogłoszenia wyroków na Polaków, pieczęcie, a także niezwykle cenne (odkryte niedawno poza granicami Polski) zdjęcia z getta żydowskiego w Łodzi. Są też, pamiątki po jeńcach pochodzących z Łodzi.”

KEMPA Andrzej, Socjalistyczny prezydent miasta. Wybitni łodzianie. [w:] „Głos Poranny”, 18 X 1990, nr 219, s. 6.

[Aleksy Rżewski; ...................... ]Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna