Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona38/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   59

1991

wydawnictwa

GICGIER Tadeusz, Nocny na Łódź–Kaliską [wiersze]. Łódź 1991, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki.

[s. 22: wiersz p.t. „Pamięć Radogoszcza” („Ludzkie kukiełki nieruchome, / do rozmiaru niemowląt skurczone, (...)” )]

ZARACHOWICZ Władysław, Nas nie pożarły płomienie. Warszawa 1991 ss. …..–…. .

[notariusz, mieszk. Łęczycy, członek AK, więzień Radogoszcza od 16 X 42 do 7 IV 1943, następnie KL Gusen (nr 15 345); jedne z najobszerniejszych, wydanych(!) wspomnień b. więźnia Radogoszcza na stronach , zm. w 1993 lub 94 r.]


prasa

[zdjęcie, foto A. Wach], [w:] „Dziennik Łódzki”, 21 I 1991, nr 17, s. 1.

[podpis pod zdjęciem: „Wczoraj, w 46. rocznicę tragedii, jaka rozegrała się w hitlerowskim więzieniu na Radogoszczu oraz w intencji pokoju na całym świecie, odbyły się w parafialnym kościele ojców Karmelitów (przy u. Czereśniowej) uroczyste modły (celebrowane przez bp Bohdana Bejze).”]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Pamięci ofiar Radogoszcza. [w:] Głos Poranny”, 21 I 1991, nr 17, s. 3.

[„46 lat temu w progu wolności Łódź przeżyła jeszcze jeden dramat – opuszczający miasto hitlerowcy podpalili więzienie na Radogoszczu mordując przebywających tam ludzi. Czcząc pamięć ofiar Radogoszcza, bp B. Bejze odprawił w kościele pw. św. Józefa mszę, w której uczestniczyli m.in. byli więźniowie i rodziny pomordowanych w styczniu 1945 roku. Pod pomnikiem na Radogoszczu odbyło się zakończenie rajdu („Rajd Wyzwolenia” odbywający się od 1963 r.) z udziałem członków PTTK i PCK. Głos zabrał m.in. jeden z ocalałych więźniów. Złożono wiązanki kwiatów w miejscu uświęconym krwią Polaków.”]

STOPA Krystyna, Do redaktora „DŁ”. [w:] „Dziennik Łódzki”, 31 I 1991, nr 26, s. 2.

[„Do dziś oczekiwałam przeproszenia ze strony Władz Miasta za nieobecność podczas uroczystości upamiętniającej ofiary zbrodni hitlerowców na Radogoszczu. Przemawiając do zebranych, jeden z nielicznych łodzian pan Lechosław Fularski (przeżył Radogoszcz i obóz zagłady), daremnie wypatrywał was panowie posłowie, senatorowie i rajcowie. Na szczęście, nie zwiódł Kościół, obecny w osobie ks. bpa Bohdana Bejze. Nie zawiodły, niektóre organizacje społeczne, np. OSP, PTTK i PCK i harcerze. Nie zwiódł też mój „Dziennik”! Panie redaktorze! Zadaj ę sobie pytanie: czyżby ta zbrodnia nie była już godna pamięci ? Proszę zrozumieć moją gorycz, ja nowej władzy zaufa lam, ja ich wybrałam, a tu taki zawód.... .”]

M.B., Pamięci poległych harcerzy, [w:] „Dziennik Łódzki”, 1 II 1991, nr 27, s. 8.

[W Muzeum Tradycji Niepodległościowych (oddział) na Radogoszczu czynna jest wystawa p.t. Harcerze Chorągwi Łódzkiej w latach 1939–1945.”. Można zobaczyć pamiątki po rozstrzelanych harcerzach oraz tych, którzy na skutek swojej działalności trafili do obozów koncentracyjnych. PO raz pierwszy wystawiono akta łódzkiego gestapo. Na wystawie są również dokumenty, odznaki i różne ślady działalności w regionie łódzkim „Szarych Szeregów”, „Legionu Wyzwolenia”, ”Harcerstwa Niepodległości XVI Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. gen. K. Pułaskiego.”]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Radogoszcz. [w:] „Głos Poranny”, 19 III 1991, nr 66, s. 6–7.

[fotoreportaż z wizyty na Radogoszczu żony i córki byłego więźnia – Henryka Strzelca, który zginął tu podczas styczniowej masakry 1945 r.; dowiedziały się o tym fakcie dopiero teraz po przypadkowym odnalezieniu dokumentu w zbiorach Muzeum i ogłoszeniu tego w łódzkim „Głosie Robotniczym” w styczniu 1985 r.; por.: PORADOWSKI Ryszard, Jedyny ślad po więźniu Radogoszcza. Tajemnicza portmonetka. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 17 I 1985, nr 14, s. 3.]

NAŁĘCZ–MAŁACHOWSKI Raul [autor listu do Redakcji], Raul Małachowski przyjedzie z Santiago. Światowe spotkanie Łodzian. [w:] „Dziennik Łódzki”, 9 VIII 1991, nr 185, ss. 1 i 2.

[Autor listu – syn gen. Stanisława Nałęcz–Małachowskiego, dowódcy Okręgu Korpusu IV–Łódź w latach 1926–1934 – był m.in. więźniem Radogoszcza od 19 X do 23 X 1944; „(...) W maju 1943 r. zostałem wraz z matką aresztowany przez gestapo. Matka zmarła w więzieniu kobiecym przy ul. Gdańskiej, a ja po

ciężkim śledztwie, znalazłem się w więzieniu na Radogoszczu, a następnie w obozach koncentracyjnych Mauthausen i Gusen. (...)”]

(bo), Tragiczne losy duchowieństwa. [w:] Dziennik Łódzki”, 18 X 1991, nr ..., s. .....

[„Podczas sesji naukowej (w Pabianicach) p.t. „Martyrologia duchowieństwa polskiego” odsłonięto wystawę (przygotowaną przez zespół pracowników Muzeum Tradycji Niepodległościowych–oddział Radogoszcz) zatytułowaną „Bogu i Ojczyźnie. Męczeńskie losy duchowieństwa polskiego podczas II wojny światowej”. Wystawę można oglądać jeszcze przez trzy tygodnie w sali parafialnej kościoła p.w. św. Mateusza w Pabianicach. Prezentowane są w niej unikatowe zdjęcia przedstawiające egzekucje polskich duchownych, zdjęcia obozowe księży z Oświęcimia, Dachau, Sachsenhausen i innych miejsc męczeństwa. Są wśród nich także zdjęcia bł. Michała Kozala, sufragana diecezji włocławskiej, który poniósł śmierć w Dachau. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zamierza szerzej przedstawić tę tematykę na dużej wystawie przygotowywanej na listopad br.. W związku z tym pracownicy Muzeum zwracają się do wszystkich mieszkańców Łodzi z prośbą o wypożyczenie wszelkiego rodzaju pamiątek, na przykład fotografii duchownych, ich listów z obozów i innych eksponatów związanych z tematyką obozową. Wystawa poświęcona tym zagadnieniem będzie pierwszą na terenie naszego miasta i jedną z nielicznych w kraju”.]

(G.P.), Kto pamięta tę twarz ?, [w:] „Przegląd Koniński”, 17 XI 1991, nr 46, s. .....

[„Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu oraz Muzeum w Turku, usilnie proszą osoby, które znały przedstawionego na fotografii mężczyznę o pilny kontakt. Podajemy adres: Muzeum, pl. Wojska Polskiego1, Ratusz, 62-700 TUREK. Fotografia przedstawia ppor. Kazimierza Pietrasa, ur. 9 III 1914 r., aresztowanego 7 VII 1942 r. i zamordowanego w Radogoszczy 2 III 1943 roku [NIE ! Nie był na Radogoszczu, ani tu nie zginął. Zginął rozstrzelany w KL Auschwitz; por. MTN, M-3332 – portret rysunkowy wykonany przez współwięźnia – Franciszka Jabłonkę w więzieniu przy ul. S. Sterlinga – WŹ]. Prosimy o kontakt szczególnie osoby, które zetknęły się z tym oficerem w ostatnich latach przed wybuchem wojny oraz w pierwszych latach okupacji w Turku lub dawnych powiatach: tureckim, konińskim i kolskim. Mógł posługiwać się innym nazwiskiem; jeden z pseudonimów to „Pietrasik”. Fotografia ilustrująca ten tekst jest reprodukcją wspomnianego wyżej portretu ołówkowego.]

......., Duchowni męczennicy lat 1939–1945. [w:] „Gość Niedzielny”, nr 49, s. ....... .

[informacja – w dziale „Kronika”: „W Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Radogoszcz w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 147 otwarto (15 XI 1991 WŹ) wystawę p.t. „Bogu i Ojczyźnie – Martyrologia Duchowieństwa Polskiego, 1939–1945”. Jest to pierwsza tak duża wystawa poświęcona tej tematyce w świeckim muzeum w Polsce. (...) Wystawa upamiętnia tragiczny los ponad 2800 polskich księży, zakonników i sióstr w okresie ostatniej wojny.”]

WRÓBEL Grzegorz Jacek, „Bogu i Ojczyźnie – wystawa w Łodzi. [w:] „Niedziela”, 22–29 XII 1991, nr 51–52, s. 4.

[„15 listopada, w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Radogoszcz w Łodzi (ul. Zgierska 147) została otwarta wystawa p.t. „Bogu i Ojczyźnie – Martyrologia polskiego duchowieństwa, 1939–1945”. (...) Wystawę przygotował zespół: Andrzej Rukowiecki, Grzegorz Wróbel, Agnieszka Jędrzejewska, Wojciech Źródlak. W otwarciu wystawy uczestniczył bp Bohdan Bejze. Liczny był udział byłych więźniów i młodzieży. Wśród kilku wygłoszonych przemówień było również przemówienie ks. prał. Lucjana Jaroszki, więźnia KL Dachau. Wystawa będzie eksponowana do końca czerwca 1992 roku.”]

........., Datki na Muzeum. [w:] „Gazeta Łódzka”, 23 XII 1991, nr ....., s. ..... .

[problemy finansowe muzeum radogoskiego]
Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna