Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona48/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   59

2001

wydawnictwa

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dn. 20 2rześnia 2001, w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości. [w:] „Dziennik Urzędowy“ z dn. 29 września 2001, nr …., poz. .

[Na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 „o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”, więźniowie obozu przejściowego w fabryce M. Glazera na Radogoszczu zostali zaliczeni do grona kombatantów w myśl §5 tegoż Rozporządzenia: "Inne miejsca odosobnienia określone w art. 4, ust. 1, pkt 1, lit. b"; w punkcie 1 tegoż paragrafu: "przejściowe obozy policji bezpieczeństwa (obozy internowania)".

Statusu tego nie mają więźniowie „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu, ani osoby, które przeszły przez obóz przesiedleńczy na Radogoszczu.]

KOCHANOWSKI J.........., W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce, 1945–1950. Warszawa 2001.

[ss. 294 – 305: Centralny obóz dla oficerów niemieckich w Łodzi-Sikawie; od X 1948 – kon. 1950.]

MAŁEK Włodzimierz, Łódź – barwy miasta. Tekst: Ryszard Bonisławski. Łódź 2001.

[album fotograficzny; na stronie 94 dwa zdjęcia z mauzoleum radogoskiego. Podpis pod zdjęciem nr 101 (widok ogólny mauzoleum i iglicy radogoskiej): „Zgierska – obóz Radogoszcz – tragiczny ślad hitlerowskich zbrodni”. Zdjęcie nr 102 (widok ogólny frontonu budynku wystawowego), podpis: „Zgierska – Radogoszcz, wejście do Muzeum Tradycji Niepodległościowych – relief (projekt Kazimierz Karpiński)”]

ZABOROWICZ Janusz, śladami ks. Stanisława Zaborowicza. Włocławek 2001.

[ks. S. Zaborowicz, więzień Radogoszczana na przełomie 1941 i 1942 r., zginął w egzekucji 100 Polaków w Zgierzu 20 III 1942 r.]

ZABYTKI Łodzi, Zamościa oraz innych miast. Grafiki Kazimierza Zbigniewa Łońskiego. Łódź 2001.

[folder wystawy ekslibrisów w domu kultury „502” na Widzewie w Łodzi. Wśród reprodukowanych ekslibrisów ekslibris kustosza MTN–Łódź, oddz. Radogoszcz – Wojciecha Źródlaka z iglicą radogoską jako dominującym elementem plastycznym na nim]

prasa

styczeń 2001


(AM), Kwiaty przed Mauzoleum. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. A, 21 I 2001, nr 17, s. 9.

[podpis pod zdjęciem: “Kompania honorowa kombatantów oraz przedstawiciele garnizonu łódzkiego, szkół I władz miasta złożyli wczoraj kwiaty przed Mauzoleum na Radogoszczu. W ten sposób uczcili 56. rocznicę wyzwolenia Łodzi spod okupacji hitlerowskiej i męczeńską śmierć polskich więźniów.”]luty 2001


BUDZIAREK Marek, Miasto bez korzeni. Po wojnie. Co się stało z łódzkimi Niemcami. [w:] „Gazeta Wyborcza”, 8 II 2001, nr ....., s. .......

k[................]

(PAJ) [Jacek Pająk], „Grudzień na wystawie. [w:] „Dziennik Łódzki”, 28 II 2001, nr ...., s. 9.

[„Łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych zapraszają na otwarcie wystawy „Grudzień 1970. Gdańsk–Gdynia”. Wystawa jest poświęcona wydarzeniom 1970 r. na Wybrzeżu. Organizatorzy wystawy uzupełnili ją też łódzkimi akcentami przypominającymi strajk włókniarek w lutym 1971 roku. To właśnie po łódzkich protestach ówczesne władze obniżyły ceny żywności co zakończyło falę strajków. (...) Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi jutro o godz. 12.00 w oddziale „Radogoszcz”, przy ul. Zgierskiej 147. Gośćmi uroczystości będą prof. Jerzy Eisler, autor książki „Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje” oraz przywódca łódzkiego strajku – Wojciech Lityński”.]

[bez autora], Gdańsk ’70 – Łódź ’71. [w:] „Solidarność”. Regionalny informator związkowy [Łódź]”, luty 2001, nr 2, s. 1.

[„Gdański oddział IPN z okazji 30-lecia rocznicy wydarzeń grudniowych przygotował wystawę „Grudzień 1970. Gdańsk – Gdynia”. Do połowy marca można ją oglądać w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Radogoszcz (ul. Zgierska 147). (...)”. Materiał ilustrowany trzema zdjęciami z wystawy]marzec 2001

kwiecień 2001


(Iwo), Muzeum szuka pamiątek. [w:] „Express Ilustrowany”, 27 IV 2001, nr....., s. 5.

[„Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oddział „Radogoszcz” przygotowuje wystawę poświęconą obozowi dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej. W związku z tym poszukuje osób posiadających dokumenty czy fotografie związane z obozem, którzy zechcieliby je udostępnić. Każdy, kto zechciałby pomóc w uzupełnieniu zbiorów, proszony jest o kontakt z oddziałem Muzeum na Radogoszczu przy ul. Zgierskiej 147 (tel. 657-93-34, 655-36-66).”]maj 2001

czerwiec 2001


[bez autora], Pamięci obozowych dzieci. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. A, 2 – 3 VI 2001, nr 128, s. 6.

[informacja o otwarciu 1 czerwca wystawy czasowej p.t. „Tylko gorycz i tęsknota” w oddziale Radogoszcz]

[Jerzy Lesiński], Spalenie więźniów w Łodzi. [w:] „Nasz Dziennik”, 16 – 17 VI 2001, nr ...., s. .... .

[list czytelnika – Jerzego Lesińskiego, zięcia Józefa Janety, więźnia Radogoszcza, który zginął podczas styczniowej masakry w 1945 r.; „(...) Ciała więźniów były tak potwornie zwęglone, że mojego teścia kobiety rozpoznały dopiero po skórzanym palcu, naciągniętym na chory palec i tasiemce od medalika, która poruszona zamieniła się w popiół. Moja żona pewnie przez pół roku otrzymywała skromną zapomogę po ojcu, by w końcu usłyszeć, ze tym z AK się nie należy.”]lipiec 2001


(OL), Powrót do przeszłości. [w:] „Gazeta Wyborcza–Łódź”, 8 VII 2001, nr ...., s. 5.

[„W obozie panował surowy rygor, za drobne przewinienie karano chłostą –wspomina była więźniarka. W grudniu 1942 r., na terenie łódzkiego getta, w obrębie obecnych ulic Brackiej–E. Plater–Górniczej i Spornej, wyodrębniono obóz dla polskich dzieci i młodzieży. Historię obozu opowiada wystawa „Tylko gorycz i tęsknota.... Losy dzieci polskich w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi”, którą pokazuje filia Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu. (...).”]

[nekrolog], Henryk Debich. [w:] „Gazeta Wyborcza”, 9 VII 2001, nr ...., s. …...

[„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 2001 r. zmarł w wieku 80 lat śp. Henryk Debich. Wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, dyrygent, kompozytor, aranżer i pedagog, więzień Radogoszcza i Dachau, żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska (ministra obrony narodowej – Londyn 1948 r.) oraz innymi odznaczeniami państwowymi i honorowymi. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 lipca 2001 r. (czwartek), o godz. 14.00 mszą świętą w kościele pw. św. Mateusza w Pabianicach, po czym ceremonia pogrzebowa nastąpi o godz. 15.00 na cm. rzymskokatolickim w Pabianicach przy ul. J. Kilińskiego 55. Syn Mariusz z rodziną – Londyn, Kanada, bracia Eugeniusz i Bernard z rodzinami.”]

Por. „.......”, 1946, nr ...., s. .... (inf. p.t. „Trudno uwierzyć”; („Nie chce się po prostu uwierzyć, ażeby w obecnych czasach znalazła się jakaś placówka polska, któraby popierała Niemców, a jednak ...w Pabianicach zdarzył się taki wypadek, nad którym trudno przejść do porządku dziennego. Jak komunikują nam z miarodajnego źródła Szwalnia Mechaniczna w Pabianicach specjalną opieką otacza Niemki, m.in. Niemka Debichówna, która podczas okupacji odznaczała się tym, że wyrzucała z tramwajów Polki, cieszy się obecnie opieką kierowników tej placówki. (...)”.

sierpień 2001

wrzesień 2001


(PI), Tak łamano prawo. [w:] „Dziennik Łódzki”, wyd. A, 1 – 2 IX 2001, nr 204, s. 8.

[podpis pod zdjęciem:

“W oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu otwarto wystawę “Zbrodnie w majestacie prawa”. Zgromadzone na niej dokumenty i fotografie przedstawiają represje, jakimi poddawano młodocianych więźniów politycznych w obozie w Jaworznie od 1949 roku. Ekspozycję przygotował Związek Młodocianych Więźniów politycznych Lat 1944–1956 „Jaworzniacy”.”]

paździenik 2001

listopad 2001

grudzień 2001

Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna