Bibliografia stare druki – wersja 18. 12. 2009 Skrót Tytuł pozycjiPobieranie 58.25 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar58.25 Kb.

BIBLIOGRAFIA STARE DRUKI – wersja 18.12.2009

Skrót

Tytuł pozycjiAdams

Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. Vol. 1-2 / comp. by H. M. Adams. - London, 1967.

BDI

Dizionario biografico degli italiani. 1. - Roma, 1960.

Benzing, Buchdrucker 1963

Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet / von Josef Benzing. - Wiesbaden, 1963.

Benzing, Buchdrucker 1982

Die Buchdrucker des 16. und 17 Jahrhunderts im deutschen Sprachgebit. 2 Aufl. / von Josef Benzing. Wiesbaden 1982.

Benzing, Haguenau

J. Benzing: Bibliographie Haguenovienne. Bibliographie des ouvrages imprimés à Hagenau (Bas-Rhin) au XVIe siècle. Baden-Baden 1973. Bibliotheca Bibliographica Aureliana I.

Benzing, Lupus

J. Benzing: Die Drucke der Lupus presse zu Kö1n. Arnd und Johann von Aich. W: "Archiv für Geschichte des Buchwesens", 1958, s. 365-370.

Benzing, Lutherbibliogr.

J. Benzing: Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod. Bearb. in Verbindung mit der Weimarer Ausgabe unter Mitarbeit von H. Claus. Baden-Baden 1966. Bibliotheca Bibliographica Aureliana X, XVI, XIX.

Benzing, Verleger

Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts / Josef Benzing. w: Archiv fur Geschichte des Buchwesens. Bd. 18. -Frankfurt am Main, 1977.

Bibl. Gd. PAN, Pol. niezn. Estr.

1. A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa: Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. [z. 1]. Gdańsk 1968.

2. A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska: Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. [z. 2]. Gdańsk, Poznań 1969.3. L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska: Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. [z. 3]. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980..

Bibl. Śl., Pol. niezn. Estr.

J. Berger-Mayerowa: Nie znane Estreicherowi „Polonica” i „Silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Seria 1-2. Katowice 1961-1968.

Bibl. UMKTor., Pol. niezn. Estr.


L. Jarzębowski, F. Jurewicz: Polonika nie umieszczone w Bibliografii Polskiej Estreicherów. Starodruki, wiek XVI. Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z. 11: Nauka o Książce 2. s 93-142.

BJ 16

Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asseervantur : BJ 16. T. 1-8. - Baden-Baden, 2002-2007.

BJP 16

Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. Red. M. Malicki, E. Zwinogrodzka. T. 1-2. Kraków 1992-1994.

BM

Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum. London 1908-1962. Part I—IX. (Part I—VIII lithographic reprint. London 1963).

BM Short Dutch

Short-Title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish Books Printed in other Countries from 1470 to 1600 now in the British Museum. London 1965.

BM Short French

Short-Title Catalogue of Books Printed in France and of French Books Printed in other Countries from 1470 to 1600 in the British Museum. Oxford 1924.

BM Short French, Suppl.

Short-Title Catalogue of Books Printed in France and of French Books Printed in other Countries from 1470 to 1600 now in the British Library. Supplement. London 1990.

BM Short German

Short-Title Catalogue of Books Printed in the German Speaking Countries and German Books Printed in other Countries from 1455 to 1600 now in the British Museum. London 1962.

BM Short Italian

Short-Title Catalogue of Books Printed in Italy and Italian Books Printed in other Countries from 1465 to 1600 now in the British Museum. London 1958.

BM Short Spain

Short-Title Catalogue of Spanish, Spanish-American and Portuguese Books printed before 1601 in the British Museum, by Henry Thomas, [London 1966.]

Bobolanum, Pol. niez. Estr.

L. Grzebień: Uzupełnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie. Lublin 1969. (Nadb. z Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1969. T. 19 s. [48-] 80).

BPW 16

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. 2, Polonica XVI wieku / oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa, przy współudz. Jadwigi Adamczyk. - Warszawa, 1957.

BPW 17

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. 3, Polonica XVII wieku / oprac. Jadwiga Rudnicka, przy współudz. Janiny Górki i Kazimiery Sokołowskiej-Grzeszczykowej. - Warszawa, 1976.

BPW Inc. 1949

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. 1, Inkunabuły / oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa. – Warszawa 1949.

BPW Inc. 2005

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : Inkunabuły / Alodia Kawecka-Gryczowa ; oprac. Michał Spandowski. Wyd, 2 zm. i uzup. Warszawa 2005

Bułhak, Wietor

H. Bułhak, Wiedeńska oficyna Hieronima Wietora. Materiały do dziejów zasobu typograficznego oraz bibliografia druków z lat 1510- 1518 [w:] Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. Warszawa 1989.

Burbianka, Scharffenbergowie

M. Burbianka, Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu. Wrocław 1968, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Śląskie Prace Bibliograficzne i Biblio­tekoznawcze. T. XII.

BUW 15

Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1 : cz. 1 - XV w. / opracowała Teresa Komender. - Warszawa, 1994.

BUW 16

Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1 : cz. 2 - XVI w. : A / opracowała Teresa Komender. - Warszawa, 1994.

BUWr

J. Ożóg: Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu. T. 1-2. Wroclaw 1988-1991.

BUWr, Pol. niezn. Estr.

H. Sadowska: Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 1-2. Roczniki Biblioteczne. R. II: 1958 s. 155-188 + 4 tabl.; R. IX: 1965 s. 171-197 + 4 tabl. (Cz. 1 ukazała się również w formie odb.).

Cubrzyńska Supraśl

M. Cubrzyńska-Leonarczyk: Oficyna supraska 1695-1803 ... Warszawa 1993.

Cubrzyńska, Supraśl – katalog

M. Cubrzyńska-Leonarczyk: Katalog druków supraskich, Warszawa 1996.

Cytowska

M. Cytowska: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku, Wrocław 1961.

Druk. cyryl. BN

Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Zofia Żurawińska i Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. Warszawa 2004.

Drukarze

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1 cz.1 Małopolska wiek XV-XVI. - Wrocław, 1983

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1 cz.2 Małopolska wiek XVII-XVIII. - Kraków, 2000.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.3 cz.1 Wielkopolska. - Wrocław, 1977.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.3 cz.2 Mazowsze z Podlasiem. - Warszawa, 2001.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4 Pomorze. - Wrocław, 1962.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 5 Wielkie Księstwo Litewskie. - Wrocław, 1959.Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 6 Małopolska - ziemie ruskie. - Wrocław, 1960.

Ed.Ital

Le edizioni italiane del XVI secolo : censimento nazionale. T. 1-3 / Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche. - Roma, 1985 -1993. Ed. Ital. (wg nukat wyd. 1)

EDIT 16

Le edizioni italiane del XVI secolo. T. 1- . Roma 1989-.

EDIT 16 online

Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo(http://edit16.iccu.sbn.it/).

Erasmus- Drucke

I. Bezzel, Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in bayerischen Bibliotheken. Ein bibliographischer Verzeichnis. Stuttgart 1979.

ESTC online

English Short-Title Catalog (1473-1800) (http://estc.ucr.edu/).

Estr. XV-XVIII

Bibliografia Polska : stulecie XV-XVIII / przez K. Estreichera. - Kraków, 1891-.

FG

L. Formanowicz: Katalog druków polskich XVI w. Biblioteki Kapitulnej w Gnieznie. Poznan 1930.

Gryczowa, Ariańskie oficyny

A. Kawecka-Gryczowa: Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia. Wrocław 1974

Gryczowa, Drukarnia Latająca

A. Kawecka-Gryczowa, Dzieje „Drukarni latającej”. Działalność i wędrówki. [Warszawa 1971]. Nadb. z: „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 7.

Gryczowa, ZA

A. Kawecka-Gryczowa: Biblioteki ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej. Wroclaw 1988.

GW

Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Herausgegeben von der Kommission fur den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1-7, 8 (Lief. 1). Leipzig 1925-1940.

HAB-P

M. Gołuszka, M. Malicki, Polnische Drucke und Polonica 1501­1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbijttel. – Druki polskie i polonica 1501-1700. Katalog zbior6w Herzog August Bibliothek, Wolfenbiittel, Bd. 1: 1500-1600, Teil 1-2, Munchen 1992.

IA

Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Aureliae Aquensis 1965-2000.

IBP

1. Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante A. Ka­wecka-Gryczowa. Composuerunt M. Bohonos, E. Szandorowska. T. 1-2. Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.

2. Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante A. Ka­wecka-Gryczowa. Composuerunt M. Bohonos, M. Spandowski et E. Szandorowska. Wrocław - Warszawa - Kraków 1994.KBRacz

Katalog Biblioteki Raczyńskich 1885-1931. T. 1.- Poznań, 1932.

Kopera

F. Kopera, Spis druków epoki Jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten­-Czapskiego w Krakowie. Kraków 1900.

Mieczkowska, Sejm i prawo

H. Mieczkowska: Sejm i prawo w starych drukach Biblioteki Sejmowej … Warszawa 1993.

Mundt

H. Mundt: Bio-bibliographisches Verzeichnis von Universitäts- und Hochschuldrucken (Dissertationen) vom Ausgang des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts ... Bd 1-3. München 1977.

Ossol. 16

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Oprac. M. Bohonos. Wrocław 1965.

Ossol. 17

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : Polonica wieku XVII. T. 1-9 / oprac. Barbara Górska i Wiesław Tyszkowski. - Wrocław [etc.], 1991-1997.

Paisey

D.L. Paisey: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Wiesbaden 1988.

Pelcowa, Kórnik

P. Buchwald-Pelcowa, Katalog starych druków Biblioteki Kómickiej. T. 1, cz. 2. Wrocław 1969.

Pelcowa: Dawne wydania

P. Buchwald-Pelcowa: Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993.

Piekarski, Bibliogr. nova

K. Piekarski: Bibliographica nova et emendata. „Silva Rerum” I: 1925, s. 78-80; II: 1925, s.12-14, 96-97; III: 1927, s. 8-9, 53-54, 69-72, 130-133, 181-182.

Piekarski, Koch.

K. Piekarski: Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. Wyd. 2. Kraków 1934.

Piekarski, Kórnik

K. Piekarski, Katalog Biblioteki Kórnickiej. T. 1: Polonika XVI-go wieku. Kraków 1929.

Piekarski, Miscellanea

(K. Piekarski, Miscellanea bibliograficzne. T. 1-4. Kraków 1930-1931. Odb. z: „Przegląd Biblioteczny” R. 1930.

Piekarski, O chronologii

K. Piekarski, Uwagi o chronologii statutów sejmowych z czasów Zygmunta Starego. Kraków 1929.

Piekarski, Ungler

K. Piekarski: Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516. Kra­ków 1926.

Pol. Typ.

Polonia typographica saeculi sedecimi : zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Z. 1, Kasper Hochfeder, Kraków 1503-1505. Wrocław 1968. Z. 2, Jan Heller 1505-1525. Kraków 1963. Z. 3, Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516. Wrocław 1959. Z. 4, Jan Heller (Kraków) 1505-1525. Kraków 1962. Z. 5, Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. Wrocław 1964. Z. 6, Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. Wrocław 1966. Z 7, Druga drukarnia Floriana Unglera 1521–1536. Wrocław 1970. Z. 8, Aleksander Augezdecki : Królewiec - Szamotuły 1549-1561. Wrocław 1972. Z. 9, Maciej Wirzbięta, Kraków 1555/7-1605. Wrocław [etc.] 1974. Z. 10, Maciej Wirzbięta, Kraków 1555/7-1605. Wrocław 1975. Z. 11, Maciej i Paweł Wirzbiętowie, Kraków 1555/7-1609. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547. Wrocław [etc.] 1981.

PSB

Polski słownik biograficzny. T. 1-. Kraków 1935-.

PTPN

Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI w. Oprac. E. Stelmaszczyk. Poznań 1991.

Ritter M

Fr. Ritter: Catalogue des incunables et livres du XVIe siècle de la Bibliothèque Municipale de Strasbourg. Strasbourg-Zurich 1948.

Ritter Rep III

Fr. Ritter: Repertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P. III: Catalogue des incunables ne figurant pas A la Bibliothèque Natio­nale et Universitaire de Strasbourg. Strasbourg 1960.

Ritter BNU

Fr. Ritter: Repertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P.I: Catalogue des incunables alsaciens de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Strasbourg 1938.

Ritter Rep II

Fr. Ritter: Repertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P. II: Repertoire bibliographique des livres du XVIe siècle qui se trouvent A la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Vol. I-IV. Strasbourg 1937 - 1955.

Ritter Rep IV

Fr. Ritter: Repertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P. IV: Catalogue des livres, du XVIe siècle ne figurant pas A la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Strasbourg 1960.

Sipayłło, Superexlibrisy

M. Sipayłło: Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1988.

Sommervogel

C. Sommervogel, Bibliotheque de la Compagne de Jesus. T. I - X. Bruxelles 1890­1909.

SPKP

Słownik pracowników książki polskiej / pod red. Ireny Treichel. - Warszawa, 1972.

SPKPSup

Słownik pracowników książki polskiej: suplement / pod red. Ireny Treichel. - Warszawa, 1986.

STCN online

Short Title Catalogue Netherlands (www.kb.nl/stcn/).

VD 16

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts. VD 16. 1. Abteilung: Verfasser – Körperschaften – Anonyma. Bd. 1-22. Stuttgart 1983-1995.

VD 16 online

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke der 16. Jahrhunderts (www.vd16.de/).

VD 17 online

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (www.vd17.de/).

Voznesenskij 1991

А.V. Voznesenskij: Кirilličеskiе izdаniâ stаrооbrâdčеskih tipоgrаfij kоncа XVIII - nаčаlа XIX vеkа. Каtаlоg, Lеningrаd 1991.

Voznesenskij 1994

А.V. Voznesenskij: Prеdvаritеl’nyj spisоk stаrооbrâdčеskih kirilličеskih izdаnij XVIII vеkа, Sаnkt-Pеtеrburg 1994.

W

T. Wierzbowski: Bibliographia polonica XV ac XVI ss. T. 1-3. Varsoviae 1888-1894.

Wendland, Signete


H. Wendland: Signete. Deutsche Drucker- und Verlegerzeichen 1457-1600, Hannover 1984.


Wing

D. Wing: Short-title catalogue of books printed in England, Scotland .. 1641-1700 ... T.1-3.New York 1945-1951.

Zapasko, Isaevič

Â. Zapasko, Â. Isaevič: Pаmâtki knižkоvоgо mistеctvа. Каtаlоg stаrоdrukіv vidаnih nа Ukrаїnі, L’vіv 1981-1984 – 3 wol.: Kniga pеršа (1574-1700), Кniga druga, čаstinа pеršа (1701-1764), Кniga drugа, čаstinа drugа (1765-1800).

: download -> document
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 18-24. 02. 2010
document -> Biuletyn jhp bn nr 15/2005
document -> Ukd w opracowaniu rzeczowym zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
document -> Wykaz haseł usuniętych z kartoteki haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 12-17. 02. 2010
document -> Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w systemach informacyjno-wyszukiwawczych Biblioteki awf kraków
document -> IV. Hasło osobowe
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej
document -> Rekordy usunięte 21-27. 05. 2010
document -> Rekordy modyfikowane 04-10. 03. 2010
document -> Po promocja Czytelnictwa Priorytet 3 – Rozwój czasopism kulturalnych Nabór II – czerwiec 2008 Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna