Bibliografia zawartości monitora unii europejskiejPobieranie 157.82 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar157.82 Kb.
  1   2   3   4   5

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

MONITORA UNII EUROPEJSKIEJ

ZA LATA 2007-2008
SPIS TREŚCI


BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 1

MONITORA UNII EUROPEJSKIEJ 1

ZA LATA 2007-2008 1

SPIS TREŚCI 1

WYKAZ SKRÓTÓW 2

GOSPODARKA, RYNEK 10

INNE 13

INSTYTUCJE UE 13KALENDARIUM WYDARZEŃ 14

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA 16POLITYKA 17

POLITYKA INFORMACYJNA 20PRACA, ZATRUDNIENIE, POLITYKA SPOŁECZNA 20

PRAWO 23

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 25

REGIONY, POLITYKA REGIONALNA 25

ROLNICTWO 26

UBEZPIECZENIA, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30

WYKAZ SKRÓTÓW

fot. – fotografia, fotografie

il. – ilustracja, ilustracje

im. – imienia

nr – numer, numery

oprac. – opracował, opracowała

portr. – portret, portrety

rozm. – rozmowa, rozmawiał, rozmawiała

s. – strona, strony

tab. – tabela

tł. – tłumaczył, tłumaczyła

wykr. – wykres
BEZPIECZEŃSTWO, OBRONNOŚĆ
2007

 1. Program badawczy w dziedzinie obronności. – 2007, nr 5, s. 27 – 28

 2. Raport Europolu o terroryzmie. – 2007, nr 5, s. 29

 3. LAITINEN Iikka. Agencja bezpiecznych granic / rozm. Beata Jurkowicz. – 2007, nr 7/8, s. 120 – 121

 4. MISZCZAK Krzysztof. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE : proponowane zmiany. – 2007, nr 10, s. 84 – 99

2008

 1. JAŁOSZYŃSKI Kuba. Unia wobec zagrożenia terroryzmem. – 2008, nr 7/8, s. 104 - 109

 2. KOZIŃSKI Agaton. Francuzi się zbroją. – 2008, nr 7/8, s. 110

 3. KOMOROWSKI Stanisław. Armia Europy. – 2008, nr 11, s. 11 – 12

 4. KHANNA Parag. Jak opanować chaos? – 2008, nr 11, s. 12 – 13

 5. WASZCZYKOWSKI Witold. Jednak w stronę NATO. – 2008, nr 11, s. 13 – 15

 6. BURAS Piotr. Bezpieczeństwo energetyczne UE – „wymiar rosyjski”. – 2008, nr 12, s. 87 - 91


BUDŻET UE
2007

 1. Reforma finansowania wydatków Unii Europejskiej.– 2007, nr 4, s. 18-19

 2. HARDT Łukasz. Perspektywy dla Polski : przegląd budżetu Unii Europejskiej. – 2007, nr 6, s. 69 – 73

2008

 1. JURKOWICZ Beata. Niezbędna reforma. – 2008, nr 1, s. 65-67

dot. reformy budżetu UE

 1. Budżet UE na 2008 przyjęty. źródło: Parlament Europejski. - 2008, nr 1, s. 67 - 68

 2. Zmienianie Europy. Przegląd budżetu Unii Europejskiej. – 2008, nr 1, s. 68 – 73

 3. KUŹMIUK Zbigniew. Zmiany w strukturze wydatków. – 2008, nr 2, s. 12 - 13


EDUKACJA, NAUKA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
2007

 1. Kształcenie Zawodowe a prawa rynku / oprac. AM, FM.– 2007, nr 1, s. 44-49

 2. BJ. 53 miliardy euro na badania naukowe.– 2007, nr 2, s. 25

 3. SEWERYŃSKI Michał. Głodny przed suto zastawionym stołem… / rozm. Bogna Opolska.– 2007, nr 3, s. 81-83

 4. Prawo o szkolnictwie wyższym.– 2007, nr 3, s. 83- 87

 5. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych / oprac. Bogna Opolska.– 2007, nr 3, s. 87-88

 6. Europejski Obszar Badawczy.– 2007, nr 4, s. 17-18

 7. BĄCKOWSKI Aleksander. Przemysł a badania naukowe. – 2007, nr 9, s. 7 – 13

 8. KLEINERT Michał. Atut młodzi naukowcy. – 2007, nr 9, s. 14 – 16

 9. Nauka w Unii pierwsza / oprac. (stm). – 2007, nr 9, s. 16 – 18

 10. BĄK Mieczysław. Barierą trudne partnerstwo. – 2007, nr 9, s. 19 – 21
  Dot. potencjału badawczego polskich naukowców

 11. MALINOWSKI Andrzej. Szkolnictwo naszą szansą. – 2007, nr 9, s. 21 – 22

 12. Wspieranie edukacji. – 2007, nr 9, s. 56 – 60

 13. POSZYTEK Paweł. Na naukę nigdy za późno. – 2007, nr 9, s. 61 – 64

 14. KP. przedszkolny dołek. – 2007, nr 9, s. 64 – 66

 15. KP. Oferta dla branży audiowizualnej. – 2007, nr 9, s. 67 – 69

 16. WILK Marian. Światu przyglądamy się bacznie / rozm. Stanisław Stupkiewicz. – 2007, nr 46 – 51

 17. Znikający cel lizboński. – 2007, nr 10, s. 52 – 53

Dot. europejskiego systemu oświaty i szkoleń

 1. Pomysłowi ludzie – 7. PR/ oprac. KP. – 2007, nr 10, s. 54 – 56

Dot. „Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR) na lata 2007-2013”

 1. JELIŃSKI Igor. B+R. – 2007, nr 10, s. 57 – 58

Dot. relacji nauki i przemysłu w Polsce

 1. RATYŃSKI Wojciech. Firmy czekają na konkurs. – 2007, nr 10, s. 58 – 60

Dot. wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach

 1. ŻYLICZ Maciej. Wadliwy system sterowania odgórnie. – 2007, nr 10, s. 60 – 61

Dot. rozwoju polskiej nauki

2008

 1. Szkoła nowoczesna i otwarta. / źródło: MNiSW. – 2008, nr 1, s. 45-46

 2. Finansowanie szkolnictwa wyższego. / źródło: MNiSW. – 2008, nr 1, s. 46-47

 3. BEŁCIK Anna. Konieczność kształcenia obywatelskiego. Rozmowa z prof. Leną Kolarską-Bobińską, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. – 2008, nr 5, s. 83 – 85

 4. LIPKA-SZOSTAK Katarzyna. Projekty na edukację. – 2008, nr 10, s. 72 – 76

 5. OTŁOWSKA Aneta. Tanie studia podyplomowe. – 2008, nr 10, s. 76 – 78

 6. GRZYMAŁA-KAZŁOWSKI Andrzej. Przede wszystkim edukacja. – 2008, nr 11, s. 60 – 61

 7. Prasa donosiła. Debata publiczna „Polscy Romowie 2008/2009”. – 2008, nr 11, s. 71 - 74

EKONOMIA, FINANSE
2007

 1. BERLIŃSKA Magdalena. Perspektywy rozszerzenia strefy Euro : wnioski z najnowszego Raportu Konwergencji.– Tab.– 2007, nr 1, s. 85-87

 2. AM. Bariery w sektorze bankowości detalicznej.– 2007, nr 2, s. 21-23

 3. Dyrektywa w sprawie usług płatniczych. – 2007, nr 5, s. 24

 4. ROSAMI Dariusz. Polska musi się solidnie przygotować. – 2007, nr 6, s. 7 – 8

Dot. wejścia strefy euro

 1. Ułatwienia dla klientów banków : dyrektywa o kredycie konsumenta. – 2007, nr 6, s. 28

 2. Protas Arkadiusz. Potrzebna umowa społeczna - 2007 nr 11, s. 17 - 18

 3. Potrzebne kolejne reformy. Z prof. dr hab. Urszulą Płowiec rozmawiał Tadeusz Milewski. – 2007, nr 12, s. 74 – 76

2008

 1. KAŹIMIERCZAK Andrzej. Co warto wiedzieć o euro? – 2007, nr 12, s. 77 – 84

 2. ORŁOWSKI Witold M. Kto zyska na euro? - 2008, nr 1, s. 83 – 88

 3. JURKOWICZ Beata. Potrzeba przejrzystości. Rozmowa z Reimerem Böge, przewodniczącym Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego. – 2008, nr 4, s. 57 – 59

reforma budżetu UE

 1. Nowy budżet Unii Europejskiej. Stanowisko polskiego rządu. – 2008, nr 4, s. 59 - 66


FUNDUSZE, PROGRAMY
2007

 1. AM. Wykorzystajmy szansę, jaką dają fundusze UE.– 2007, nr 1, s. 25

 2. PO „Innowacyjna Gospodarka” przyjęty.– 2007, nr 1, s. 26-27

 3. AM. Pozom wdrażania funduszy strukturalnych : stan na 30 listopada 2006.– 2007, nr 1, s. 28

 4. Podsumowanie wypada dobrze: program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004-2006. – 2007, nr 1, s. 30-37

 5. Wykorzystanie funduszy przez administrację.– 2007, nr 1, s. 38-41

 6. AM. Co może Wojewoda : nadzór nad wyłanianiem projektów w trybie konkursu w ramach regionalnych programów operacyjnych.– 2007, nr 1, s. 41-43

 7. Do Polski trafi ponad 67 mld euro / oprac. BJ.– 2007, nr 2, s. 35-36

 8. AK. PO „Rozwój Polski Wschodniej” przyjęty.– 2007, nr 2, s. 37-38

 9. AM. Rekordowy miesiąc.– 2007, nr 2, s. 38-40

 10. Przykłady projektów : przykładowy (tzw. indykatywny) wykaz dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.– 2007, nr 2, s. 41

Lista projektów na załączonej do Monitora pytce CD.

 1. S. N. Wytyczne dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.– 2007, nr 2, s. 42-46

 2. System zarządzania funduszami : harmonogram prac związanych z przygotowaniem do realizacji programów operacyjnych na lata 2007-2013.– 2007, nr 2, s. 46-49

 3. KM. Na co będziemy mogli przeznaczyć unijne środki? – 2007, nr 3, s. 40-45

 4. MRR. Fundusz Spójności – projekty 2000-2006 r. oraz kierunki działań do 2010 r.– 2007, nr 3, 46-47

 5. MRR. Poziom wdrażania funduszy strukturalnych.– 2007, nr 3, 48-49

 6. SARBA Sylwia. Skąd wziąć pieniądze na wkład własny?– 2007, nr 3, s. 49-51

 7. MRR. Plany Inwestycyjne wskazują projekty do realizacji.– 2007, nr 3, s. 51-54

 8. Fundusze na kulturę.– 2007, nr 3, s. 90-91

 9. Łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych.– 2007, nr 4, s. 50-51

 10. Wydatki z funduszy strukturalnych : prognoza na 2007 rok / oprac. AM.– 2007, nr 4, s. 54-57

 11. System wdrażania funduszy.– 2007, nr 4, s. 58-59

Uzasadnienie do ustawy na załączonej płycie CD

 1. AM. Poziom wdrażania funduszy strukturalnych.– 2007, nr 4, s. 60-61

 2. MRR. Jak Polska zmienia się dzięki ZPORR? – 2007, nr 4, s. 61-62

 3. MRR. Negocjacje w sprawie Programu Kapitał Ludzki.– 2007, nr 4, s. 62-63

 4. Polska beneficjentem funduszy UE. – 2007, nr 5, s. 52

 5. IDZIKOWSKA Lidia. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013. – 2007, nr 5, s. 53 – 59

 6. KORNBERGER-SOKOŁOWSKA Elżbieta. Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządowe. – 2007, nr 5, s. 61 – 67

 7. KE aprobuje nasze priorytety : zakończono negocjacje PO Kapitał ludzki. – 2007, nr 6, s. 47 – 49

 8. Osiągnięcia i wyzwania : kolejny okres w polityce spójności. – 2007, nr 6, s. 49 – 51

 9. Stan wdrażania unijnych funduszy strukturalnych. – 2007, nr 6, s. 52 – 53

 10. RUDZKA-LORENTZ Czesława. Sukcesy i porażki w realizacji projektów : NIK bada wykorzystanie środków unijnych. – 2007, nr 6, s. 53 – 59

 11. GROSSE Tomasz Grzegorz. Jak ograniczyć zagrożenia korupcyjne w wykorzystaniu funduszy unijnych. – 2007, nr 6, s. 82 – 87

 12. GĘSICKA Grażyna. Jesteśmy dobrze przygotowani / rozm. Agnieszka Miętkiwicz. – 2007, nr 7/8, s. 48 – 50

Dot. programów operacyjnych na lata 2007 - 2013

 1. Zasady pomocy publicznej : programy współfinansowane z funduszy UE. – 2007, nr 7/8, s. 50 – 52

 2. Porozumienia z wojewodami podpisane. – 2007, nr 7/8, s. 53 – 55

Dot. regionalnych Programów Operacyjnych

 1. Kluczowe pytania znalazły odpowiedź: negocjacje z Komisją Europejską. – 2007, nr 7/8, s. 55 – 56

Dot. programów operacyjnych na lata 2007 - 2013

 1. Stan wdrażania funduszy strukturalnych. – 2007, nr 7/8, s. 56 – 57

 2. Fundusze unijne dla samorządowców z Polski Wschodniej. – 2007, nr 7/8, s. 58 – 66

 3. Środki na kapitał ludzki. – 2007, nr 7/8, s. 67 – 71

 4. KASPRZAK Magdalena. Przewodnik po programach operacyjnych : z jakiego programu jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować projekty? – 2007, nr 9, s. 45 – 53

 5. Największe inwestycje finansowane z funduszy unijnych. – 2007, nr 9, s. 54 – 56

 6. Mamy programy. – 2007, nr 10, s. 33 – 35

 7. Finansowanie programów Operacyjnych / oprac. MF. – 2007, nr 10, s. 36 – 39

 8. ARENDARSKI Andrzej. Środki nie wystarczają / rozm. Agnieszka Ziętkiewicz. – 2007, nr 10, s. 40 – 41

 9. MURANOWICZ Monika. Inwestycje innowacyjne. – 2007, nr 10, s. 42 – 43

 10. Dotacje w formie zaliczek : pomoc na starcie. – 2007, nr 10, s. 43 – 45

 11. Fundusze tworzą pracownika / oprac. KP. – 2007, nr 62 – 65

Dot. wpływu interwencji funduszy UE na zatrudnienie

 1. ARENDARSKI Andrzej. Kolejne Wyzwania. - 2007, nr 11, s.19 - 20

 2. CHMIELEWSKA Marzena. Wyzwanie dla administracji. - 2007, nr 11, s. 22 - 23

 3. MRR. Jak wykorzystujemy fundusze strukturalne. - 2007, nr 11, s. 43 - 44

 4. PLUTTA Violetta. Dobre praktyki- klucz do pieniędzy. - 2007, nr 11, s. 44 - 47

 5. Banki a dotacje unijne / oprac. Parol Bartłomiej. – 2007, nr 11 s. 53 - 57

 6. MIĘTKIEWICZ Agnieszka. Fundusze pod specjalnym nadzorem. – 2007, nr 12, s. 3

 7. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do 31 października 2007 r. / źródło: MRR – 2007, nr 12, s. 29

 8. Największy program zatwierdzony / źródło: MRR. – 2007, nr 12, s. 30 - 32

 9. KOLANKIEWICZ Ewa. Kluczem plan działania. – 2007, nr 12, s. 33 - 35

 10. Kontrola i audyt 2007-2013 / oprac. MF – 2007, nr 12, s. 36 - 40

 11. Organizacje pozarządowe a fundusze – 2007, nr 12, s. 40 - 47

2008

 1. Wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności / źródło: MRR. – 2008, nr 1, s. 31 – 32

 2. MURANOWICZ Monika. Dotacje dla sektora MŚP. RPO Województwa Mazowieckiego. – 2008, nr 1, s. 32-34.

 3. MR. Wdrażanie projektów innowacyjnych. – 2008, nr 1, s. 39 – 44

Dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej i innowacyjności w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach PO Kapitał Ludzki

 1. MIĘTKIEWICZ Agnieszka. Wykorzystać entuzjazm beneficjentów. – 2008, nr 2, s. 3-4

Rozmowa z Danutą Hübner, komisarzem UE ds. polityki regionalnej

 1. Wykorzystanie funduszy strukturalnych. źródło: MRR. – 2008, nr 2, s. 31 – 32

 2. Kontrakty wojewódzkie podpisane. źródło: MRR. – 2008, nr 2, s. 32-33

 3. Projekty kluczowe zweryfikowane. oprac. na podstawie materiałów MRR. – 2008, nr 2, s. 32 - 41

 4. Rynek pracy dla 50+. Wsparcie w ramach PO Kapitał Ludzki. oprac. na podstawie materiałów MRR. 2008, nr 2, s. 42 – 46

 5. AM. Wykorzystanie funduszy europejskich. źródło: MRR. – 2008, nr 3, s. 41 – 43

 6. MOSSAKOWSKI Marek, Rola instytucji unijnych. Kontrola funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. – 2008, nr 3, s. 43 –49

 7. BIEŃKOWSKA Elżbieta. Skoncentrowani na polityce spójności. – 2008, nr 4, s. 7 – 8

 8. Wykorzystanie funduszy europejskich. źródło: MRR. – 2008, nr 4, s. 33 – 35

 9. Współpraca transgraniczna. źródło : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. – 2008, nr 4, s. 36 – 37

 10. Działania dla przedsiębiorców. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. – 2008, nr 4, s. 38 – 43

 11. BARTOSIAK Kamila. Model hybrydowy. Partnerstwo publiczno-prywatne. – 2008, nr 4, s. 44 – 46

 12. Jak wykorzystujemy fundusze europejskie? źródło: MRR. – 2008, nr 5, s. 35 – 37

 13. Nowe propozycje legislacyjne. źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. – 2008, nr 5, s. 37 – 38

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 1. CERKOWNIK Marta. Pomoc publiczna – zagadnienia ogólne. Programy Operacyjne 2007 – 2013. – 2008, nr 5, s. 42 – 51.

 2. Wykorzystanie funduszy europejskich. Źródło: MRR. – 2008, nr 6, s. 37 – 38

 3. JABŁECKA Małgorzata. Potencjał ewaluacyjny. Instytucje Pośredniczące PO KL. – 2008, nr 6, s. 38 – 40

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 1. KASPRZAK Magdalena. Unijne dotacje na służbę zdrowia. – 2008, nr 6, s. 41 – 50

 2. Europa Środkowa bez granic. oprc. AB – 2008, nr 7/8, s. 25 – 35

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

 1. LIPKA-SZOSTAK Katarzyna. Co w miejsce Interregów? – 2008, nr 7/8, s. 36 – 38

 2. LIPKA-SZOSTAK Katarzyna. W Funduszu Współpracy praca wre. – 2008, nr 7/8, s. 38 – 40

 3. Nowe kryteria wyboru. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. - 2008, nr 7/8, s. 40 – 41

 4. Zasady sprawozdawczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. oprac. AB. - 2008, nr 7/8, s. 41 - 46

 5. M-4 za unijne pieniądze. Jak uzyskać współfinansowanie wydatków na mieszkanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? – 2008, nr 9, s. 26 – 29

 6. DĄBROWSKA Joanna. GIF – inwestycje kapitałowe w fundusze podwyższonego ryzyka. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. – 2008, nr 9, s. 30 -34

 7. Szwajcarsko-polska współpraca. – 2008, nr 9, s. 34 – 36

 8. Lepsze zarządzanie unijnymi środkami. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. oprc. AB – 2008, nr 9, s. 36 – 40

 9. Sąsiedztwo i współpraca. Program polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. oprac. Anna Bełcik. – 2008, nr 10, s. 22 – 29

 10. Koszty współpracy transgranicznej. Jak kwalifikować wydatki w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013. – 2008, nr 10, s. 30 – 39

 11. Projekty bez granic. Aktualizacja Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. - 2008, nr 10, s. 40 - 45

 12. SORASIO Denise. bezZPORRny SUKCES. – 2008, nr 11, s. 27 – 28

 13. Członkowstwo w UE to czysta korzyść. – 2008, nr 11, s. 31 - 35

Choć wysokość unijnych funduszy wykorzystanych przez Polskę wciąż budzi wątpliwości, to na tle innych państw członkowskich Polska wypada przyzwoicie

 1. Finansowanie pomocy społecznej. Jak przygotować, zrealizować i rozliczyć projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie? – 2008, nr 12, s. 22 – 28

 2. Promocja projektów. – 2008, nr 12, s. 29 – 33

 3. PIETRASZKIEWICZ Krzysztof. Jak pokonać kryzys finansowy? – 2008, nr 12, s. 33 – 34

 4. RYBIŃSKI Krzysztof. Sytuację można jeszcze opanować. – 2008, nr 12, s. 34 - 35

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna