BibliografiaPobieranie 109.36 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar109.36 Kb.
Jan SITEK

BIBLIOGRAFIA

-------------------------------------------------

Ważniejszych wydawnictw dotyczących

/między innymi/ historii lat wojny i

okupacji Zamojszczyzny 1939 - 1944

----------------------------------------------------

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

OKRĘG ZAMOŚĆ


 1. Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie:

Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej.

Tom I. Kampania Wrześniowa 1939.

Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego w Londynie. Londyn 1986.


 1. Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie:

Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej.

Tom II. Kampanie na Obczyźnie.

Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie. Londyn 1975.


 1. Komisja Historyczna B. Sztabu Głównego w Londynie:

Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej.

Tom III. Armia Krajowa.

Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego Warszawa - Londyn 1999.


 1. Studium Polski Podziemnej: Armia Krajowa w Dokumentach 1939 – 1945.

Tom I. wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Londyn 1989.

 1. Studium Polski Podziemnej: Armia Krajowa w Dokumentach 1939 – 1945.

Tom II. czerwiec 1941 – kwiecień 1943. Londyn 1989.

 1. Studium Polski Podziemnej: Armia Krajowa w Dokumentach 1939 – 1945.

Tom III. kwiecień 1943– lipiec1944. Londyn 1989.

 1. Studium Polski Podziemnej: Armia Krajowa w Dokumentach 1939 – 1945.

Tom IV. lipiec - październik 1944. Londyn 1989.

 1. Studium Polski Podziemnej: Armia Krajowa w Dokumentach 1939 – 1945.

Tom V. październik 1944 – lipiec 1945. Londyn 1989.

 1. Studium Polski Podziemnej: Armia Krajowa w Dokumentach 1939 – 1945.

Tom VI. Uzupełnienie. Londyn 1989.

 1. Jan Zamoyski: Powrót na mapę. Polska Fundacja Kulturalna. Londyn 1984.

 2. Andrzej Albert /Wojciech Roszkowski/: Najnowsza Historia Polski 1918 – 1980. Wydawnictwo PLUS 1991.

 3. Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie:

Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie Światowej. Wojna Obronna Polski 1939.

Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1979. 1. Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie:

Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie Światowej.

Polski Ruch Oporu 1939 – 1945.

Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1988.


 1. Władysław Pobóg – Malinowski:

Najnowsza Historia Polityczna Polski Okres 1939 – 1945.

Tom I: Katastrofa Wrześniowa. Na Ziemi Cudzej i Własnej. W Kręgu Katynia.

W Moskiewskiej Sieci. Zmiany w Londynie, Podziemie w Kraju.

Wyd.: Tow. Wyd. Graf. Gdańsk 1989. 1. Władysław Pobóg – Malinowski:

Najnowsza Historia Polityczna Polski Okres 1939 – 1945.

Tom II: Teheran. Ziemie wschodnie - „Burza”. Powstanie Warszawskie. Jałta.

Wyd.: Tow. Wyd. Graf. Gdańsk 1989.


 1. Władysław Anders:

Bez Ostatniego Rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946.

Wydanie pierwsze. Miejsce i rok wydania nie podane. 1. Armia Krajowa Rozwój Organizacyjny. Redaktor Naukowy Krzysztof Komorowski. Wydawnictwo Bellona 1996.

 2. Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych:

Sesja Naukowa Poświęcona Wojnie Wyzwoleńczej Narodu Polskiego 1939-1945 /Materiały/.

 1. Tadeusz Rawski, Zdzisław Stąpor, Jan Zamojski:

Wojna Wyzwoleńcza Narodu Polskiego w latach 1939-1945.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1966.


 1. Wojskowy Instytut Historyczny:

Wojna Obronna Polski 1939. Wybór Źródeł.

Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1968. 1. Jerzy Kirchmayer:

Kampania Wrześniowa.

Wyd. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” Warszawa 1946. 1. Tadeusz Jurga

Obrona Polski 1939.

Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1990. 1. Apoloniusz Zawilski:

Bitwy Polskiego Września. Tom 1-szy. i 2-gi.

Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia. Warszawa 1972. 1. Wincenty Iwanowski:

Wysiłek Zbrojny Narodu Polskiego w czasie II Wojny Światowej.

Kampania Wrześniowa 1939.

Instytut Wydawniczy PAX 1961.


 1. Konrad Ciechanowski:

Armia „POMORZE” 1939.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1982.


 1. Piotr Bauer. Bogusław Polak:

Amia „POZNAŃ” w Wojnie Obronnej 1939.

 1. Waldemar Rezner:

Armia „POZNAŃ” 1939.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1992. 1. Mieczysław Bielski:

Grupa Operacyjna „PIOTRKÓW” 1939.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1991. 1. Jan Wróblewski:

Armia „PRUSY” 1939.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1986.


 1. Władysław Steblik:

Armia „Kraków” 1939.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1989.


 1. Ryszard Dalecki:

Armia „KARPATY” 1939.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1979.


 1. Ryszard Dalecki:

Armia „KARPATY” w Wojnie Obronnej 1939

Krajowa Agencja Wydawnicza. Rzeszów 1989. 1. Tadeusz Jurga, Władysław Korbowski:

Armia „MODLIN” 1939.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1987.


 1. Jan Wróblewski:

Samodzielna Grupa Operacyjna „POLESIE” 1939.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1989.


 1. Rafał Witkowski:

Ostatnia Reduta.

Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 1973. 1. Juliusz Rómmel:

Za Honor i Ojczyznę.

Wydawnictwo Iskry. Warszawa 1958. 1. Rajmund Szubański:

Polska Broń Pancerna 1939

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1982. 1. Wacław Zaleski:

W Warszawskiej Brygadzie Pancerno – Motorowej 1939.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1988. 1. Adam Kurowski:

Lotnictwo Polskie w 1939 roku.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1962. 1. Stanisław Skalski:

Czarne krzyże nad Polską.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1971. 1. Rajmund Szubański:

W Obronie Polskiego Nieba.

Biblioteka Pamięci Pokoleń. Rada Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.

Wyd. Książka i Wiedza. Warszawa 1978.


 1. Jerzy Pawlak:

Brygada Pościgowa – ALARM!

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1977. 1. Kazimierz Sławiński:

Z Lotów na Rozpoznanie.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1984. 1. Janusz Kędzierski:

Z kabiny obserwatora.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1975. 1. Adam Kurowski:

Bijcie się z nami Messerschmity!

Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Warszawa 1969. 1. Antoni Sikorski:

Kampania Wrześniowa na Lubelszczyźnie. Zarys ogólny.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1966. 1. Kampania Wrześniowa na Lubelszczyźnie. Działania wojenne.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1966. Ludwik Głowacki.

 1. Ludwik Głowacki:

Działania Wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1976. Wydanie I. 1. Ludwik Głowacki:

Działania Wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1986. Wydanie II. 1. Ludwik Głowacki:

17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w Kampanii 1939.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1969. 1. Franciszek Bernaś:

Na podbój świata.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1963. 1. Tadeusz Cyprian i Jerzy Sawicki:

Nie oszczędzać Polski.

Wydawnictwo ISKRY. Warszawa 1962. 1. Z prasy polskiej 1939 roku. W obliczu wojny.

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Kraków 1984.

 1. Henryk Batowski:

Europa zmierza ku przepaści.

Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1977. 1. Henryk Batowski:

Agonia pokoju i początek wojny. /sierpień – wrzesień 1939/.

Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1979. 1. Franciszek Bernaś, Julita Mikulska – Bernaś:

Najazd

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1974. 1. Piotr Łossowski:

Agresja Hitlerowska na Polskę

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1964. 1. Andrzej Rzepniewski:

Obrona Wybrzeża w 1939r. Przygotowania i przebieg działań.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1964


 1. Westerplatte. Wspomnienia relacje dokumenty.

Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Flisowski.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1959.


 1. Jerzy Pertek:

Wielkie Dni Małej Floty.

Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1958. 1. Jerzy Pertek:

Druga Mała Flota.

Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1959. 1. Maciej Jacek Kwiatkowski:

Wrzesień 1939 w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia.

Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1984. 1. Ludwik Landau:

Kronika Lat Wojny i Okupacji.

Tom I. Wrzesień 1939 – listopad 1940.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1962.


 1. Ludwik Landau:

Kronika Lat Wojny i Okupacji.

Tom II. Grudzień 1942 – czerwiec 1943.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1962.


 1. Ludwik Landau:

Kronika Lat Wojny i Okupacji.

Tom III. Lipiec 1943 – luty 1944.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1962.


 1. Stanisław Piotrowski:

Dziennik Hansa Franka.

Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1957. 1. Jan Maliszewski, Kazimierz Szepietowski, Stefan Sołtysik, Romuald Spławiński, Mieczysław Kula:

Żołnierze Września.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1971. 1. Stanisław Truszkowski:

Mój Wrzesień. Wspomnienia z kampanii 1939 r.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1959. 1. Jan Pabich:

Niezapomniane Karty. Z dziejów 6 Pułku Artylerii Lekkiej.

Wydawnictwo Literackie Kraków. 1982. 1. Piotr Aleksander Kukuła:

Maszerują Strzelcy.

Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1972. 1. Zbigniew Szacherski:

Wierni Przysiędze.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1966. 1. Tadeusz Kutrzeba:

Bitwa nad Bzurą. /9-22 września 1939 r./

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” Warszawa 1958. 1. Stanisław Stapf:

Znad Osy do Bzury.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1967 . 1. Ryszard Juszkiewicz:

Bitwa pod Mławą 1939.

Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Wyd. Książka i Wiedza 1. Karol Skrzypek:

Podkarpackim szlakiem Września:

Wydawnictwo „Śląsk”Katowice 1986. 1. Jan Brzoza:

Wojenko, Wojenko...

Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1973. 1. Jerzy Korczak:

Cóżeś ty za pani...

Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1979. 1. Grzegorz Cydzik:

Ułani, Ułani...

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1983. 1. Wiesław Mirecki:

Malowane Dzieci.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1986. 1. Stanisław Piotrowski:

W żołnierskim siodle.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1982. 1. Cezary Leżeński:

Zostały tylko ślady podków...

Biblioteka Pamięci Pokoleń. Rada Ochrony Pomników Walk i Męczeń.

Wyd. Książka i Wiedza. Warszawa 1978 .


 1. Apoloniusz Zawilski:

Bateria została. Relacja uczestnika Kampanii Wrześniowej.

Księgarnia Ludowa. Teofil Lemański. Łódź 1946. 1. Tadeusz Sztumberk-Rychter:

Artylerzysta piechurem.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1967. 1. Henryk Żelewski:

Dzieje bojowe 8 PP Leg. W walkach obronnych 1939 r.

Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Lublin 1984.


 1. Bogusław Cereniewicz:

Wrześniowe drogi.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1969. 1. Kazimierz Satora:

Opowieści wrześniowych sztandarów.

Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 1990. 1. Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer:

Historia Polski.

Editions Spotkania, 1986 Paryż. 1. Zbigniew Mierzwiński:

Generałowie II Rzeczpospolitej.

Wydawnictwo Polonia. Warszawa 1990. 1. Lech Kowalski:

Generałowie.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1992. 1. Andrzej Krzysztof Kunert:

Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944.

Tom I, II i III. Przedmowa Aleksander Gieysztor.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1987. /Tom III 1991/.


 1. Karol Liszewski:

Wojna Polsko- Sowiecka 1939.

Spółdzielnia Wydawnicza Profil 1986. 1. Stefan Korboński:

Między młotem a kowadłem.

Wydawnictwo Oelikon. Warszawa 1990. 1. ZMOWA IV rozbiór Polski. Wstęp i opracowanie

Andrzej Leszek Szcześniak.

Wydawnictwo „ALFA”. Warszawa 1990 1. Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944-1985.

Wyd. Polonia Londyn 1985.

 1. Tadeusz Bór Komorowski:

Armia Podziemna.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1994. 1. Stanisław Sosabowski:

Najkrótszą drogą.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1991. 1. Norman Davies:

Biały Orzeł- Czerwona Gwiazda.

Wydawnictwo Przedświt /nie podano daty wydania/ 1. Izabela Horodecka:

Ocalone od niepamięci.

Oficyna Wydawnicza AIDA. Sopot 1992. 1. Jerzy Śląski

Polska Walcząca 1939-1945.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1990. 1. Stefan Korboński:

Polskie Państwo Podziemne.

Wydawnictwo Nasza Przyszłość. Bydgoszcz /nie podano daty wyd./ 1. Jan Karski:

Tajne Państwo. Opowieść o Polskim Podziemiu.

Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”. Warszawa 1999. 1. Zdzisław Jan Nowak Jeziorański:

Kurier z Warszawy.

Wydawnictwo Res Publica i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Warszawa- Kraków 1989.


 1. Antoni Dąbrowski:

Był rozkaz umierać po cichu.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1992. 1. Marek Ney- Krwawicz:

Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945.

Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 1990. 1. Grzegorz Mazur:

Biuro Informacji i Propagandy SZP. ZWZ. AK 1939-1945.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1987. 1. Piotr Matusak:

Ruch Oporu w przemyśle wojennym okupanta.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministra Obrony Narodowej. Warszawa 1983.


 1. Marian Walczak:

Walka Ekonomiczna Narodu Polskiego 1939-1945.

Wydawnictwo Ministra Obrony Narodowej. Warszawa 1983. 1. Stanisław Podlewski:

Wolność krzyżami się znaczy.

Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Warszawa 1989. 1. Józef Turowski:

POŻOGA Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Państwowej Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1990. 1. Adolf Plich:

Partyzanci trzech puszcz.

Editions Spotkania. Warszawa 1992. 1. Marek Ney-Krwawicz:

Bojowe Sztandary i Proporce Armii Krajowej.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1991. 1. Dawid Stafford:

Wielka Brytania i Ruch Oporu w Europie /1940-1945/.

Zarys Dziejów Kierownictwa Operacji Specjalnych /SOE/.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1984.


 1. Kajetan Bieniecki:

Lotnicze Wsparcie Armii Krajowej.

Wydawnictwo ARCANA. Kraków 1994. 1. Felicjan Majorkiewicz:

Lata Chmurne Lata Dumne.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1983. 1. Tomasz Kostuch:

Podwójna pętla.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1988. 1. Jędrzej Tucholski:

Cichociemni.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1988. 1. Koło Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej:

Drogi Cichociemnych.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1993. 1. Jan Szatsznajder:

Cichociemni z Polski do Polski.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Wrocław 1985. 1. Przemysław Bystrzycki:

Znak Cichociemnych.

Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1985. 1. Cezary Leżeński:

Dajcie Im Imię.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1985. 1. Felicjan Majorkiewicz:

Dane nam było przeżyć.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1972. 1. Paweł Maria Lisiewicz:

Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej.

Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa 1987. 1. Leszek Gondek:

Polska karząca 1939-1945.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1988. 1. Paweł Maria Lisiewicz:

W Imieniu Polski Podziemnej. Z Dziejów Wojskowego Sądownictwa Specjalnego Armii Krajowej.

Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa 1988. 1. Witold Supiński:

Od Westerplatte do Hiroszimy. Zarys dziejów militarnych drugiej wojny światowej.

Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1958. 1. Włodzimierz T. Kowalski:

Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 19390-1945.

Książka i Wiedza. Warszawa 1985. 1. Lord Russell of Liverpool:

Pod biczem swastyki. Krótka Historia Hitlerowskich Zbrodni wojennych. --Z angielskiego tłumaczył i uzupełnia do polskiego przekładu opracował. Dr Stanisław A. Majewski.

Czytelnik. Warszawa 1959. 1. Janina Jaworska

Polska Sztuka Walcząca 1939-1945.

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1985. 1. Wojna i konspiracja. Wspomnienia dziennikarzy polskich pod redakcją Eugeniusza Rudzińskiego.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987.

 1. Cezary Chlebowski:

Reportaż z tamtych dni.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1988. 1. Okupacja hitlerowska w Polsce. Autorzy: Janusz Gumkowski i Kazimierz Leszczyński.

Wydawnictwo „POLONIA”. Warszawa 1961.

 1. Tomasz Szarota:

Stefan Rowecki „GROT”

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. 1. Maria Fieldorf, Leszek Zachuta:

Generał „NIL” August Emil Fieldorf

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1993. 1. Henryk i Ludwik Witkowscy:

Kedywiacy.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1973. 1. Stanisława Lewandowska:

Kryptonim „” LEGALIZACJA 1939-1945

Książka i Wiedza. Warszawa 1984. 1. Centralny Katalog Polskiej Prasy Konspiracyjnej 1939-1945.

Opracował Lucjan Dobroszycki.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1962. 1. Maria Michalczyk:

Diabeł „Piątej Kolumny”.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1986. 1. Michał Wojewódzki:

Akcja V-1, V-2.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1970. 1. Neil Orpen:

Lotnicy 44 na pomoc Warszawie.

Świat Książki. Warszawa 2006. 1. Andrzej Paweł Przemyski:

Z pomocą żołnierzom Podziemia.

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1991. 1. Waldemar Tuszyński:

Podziemny Front w Polsce. 1939-1945.

Biblioteka Pamięci Pokoleń. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Wyd. Książka i Wiedza. Warszawa 1980. 1. Władysław „ŻBIK” Kołaciński:

Między Młotem a Swastyką.

Wydawnictwo „Słowo Narodowe”. Warszawa 1991. 1. Aleksander Kunicki:

Cichy Front. Ze wspomnień oficera wywiadu dywersyjnego dyspozycyjnych oddziałów Kedywu KG AK.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1968. 1. Eugeniusz Wawrzyniak:

„O Panie, skrusz ten miecz”.

Instytut Wydawniczy. PAX. 1982. 1. Marian Swiderski:

Wśród lasów wertepów.

Instytut Wydawniczy. PAX. 1983 1. Andrzej Ropelewski:

Wspomnienia z AK.

Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik. Warszawa 1957. 1. Polskie Towarzystwo Leśne:

Leśnictwo Polskie w okresie Drugiej Wojny Światowej.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1967. 1. Wspomnienia Leśników Polskich 1939-1945.

Gniewnie szumiał las.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1982. 1. Janusz Gmitruk, Piotr Matusak, Witold Wojdyło:

Bataliony Chłopskie 1940-1945.

Wojskowy Instytut Historyczny.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1987.


 1. Kazimierz Banach:

Z dziejów Batalionów Chłopskich.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1968. 1. Maria Biernacka, Eugenia Jagiełło- Łysiowa, Henryka Kamińska:

W kolportażu i łączności Komendy Głównej Batalionów Chłopskich.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1982. 1. Władysław Gołąbek „BORYNA”, Stanisława Młodożeniec Warowna, Roch Sulima:

Partyzanckie twierdze.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1974. 1. Stefan Rodak „ROLA”

Maszerują Chłopskie Bataliony.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1960. 1. Stefan Rodak „ROLA”

Marszem Podziemnym.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1970. 1. Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL.

Opracowali: Tadeusz Kisielewski, Jan Nowak:

Chleb i Krew. Moja wieś w czasie okupacji.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1968.


 1. Wspomnienia uczestników tajnego nauczania. Wybrali i opracowali Mikołaj Kozakiewicz, Stanisław Brzozowski.

Szkoła w konspiracji

Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia. Warszawa 1960. 1. Aleksandra Skocka:

Jak było. Szkice i opowiadania z dziejów szkoły i Nauczyciela podczas okupacji niemieckiej w Polsce 1939-1945.

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1948. 1. Niezwyciężona szkoła. /Tajne nauczanie w czasie okupacji/.

Wydawca: Komisja Weryfikacyjna dla legalizacji tajnego nauczania przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

Warszawa 1947. 1. Kazimierz Satora:

Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu 1939-1944.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1985. 1. Stanisław M. Jankowski:

Steny biją celnie.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Kraków 1983. 1. Stanisław M. Jankowski:

Steny z ulicy Mogilskiej.

Wydawnictwo Literackie. Kraków 1977. 1. Mieczysław Edward Szpyra:

Moja wojna z Hitlerem, Banderą i Stalinem:

Norbertinum. Lublin 2001. 1. Opracował K.M.:

Na spotkanie ludziom z AK.

Państwowe Wydawnictwo „ISKRY”. Warszawa 1956. 1. Allen Paul:

KATYŃ Stalinowska masakra i tryumf prawdy.

Z angielskiego przełożyła i opracowywała redakcyjnie Zofia Kunert.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Świat Książki. Warszawa.


 1. Jędrzej Tucholski:

MORD W KATYNIU Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1991. 1. Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.

Z przedmową Władysława Andersa.

Wydawca i rok – nie podany. Wyd. Podziemne anonimowe. 1. Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.

Z przedmową Władysława Andersa.

Wyd. „GRYF” Londyn 1989. 1. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa:

Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945.

Informator encyklopedyczny.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1979. 1. Helena Boczek. Eugeniusz Boczek. Jacek Wilczur:

Wojna i dziecko.

Nasza Księgarnia. Warszawa 1968. 1. Joanna Mazurczyk, Krystyna Zawanowska:

Dzieciństwo i wojna.

Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik. Warszawa 1983. 1. Marian Turski – Wybór i opracowania.

Byli wówczas dziećmi.

Książka i Wiedza. Warszawa 1975. 1. Józef Wnuk- Helena Radomska-Strzemecka:

Dzieci Polskie oskarżają./1939-1945/.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1961. 1. Józef Kasperek:

Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1983. 1. Józef Kasperek:

Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej.

Wydawnictwo Lubelskie. Wydanie drugie Lublin 1983. 1. Irena Cecot,Tomasz Sałek,Mirosław Bańkowski:

Żołnierze Września1939.

Muzeum Barwy i Oręża „ARSENAŁ” w Zamościu. Zamość wrzesień 1989. 1. Bohdan Królikowski:

Na ułańskich drogach. Spotkania przedziwne.

Norbertinum. Lublin 1996. 1. Leszek Siemion:

Na wzgórzach Roztocza.

Wydawnictwa Lubelskie. Lublin 1978. 1. Henryk Kwiatkowski:

Bomby poszły.

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1985. 1. Ignacy Kurzępa Wspomnienia:

Lata wojny i okupacji.

Wydawca Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. Zwierzyniec 1997. 1. Stanisława Sowińska „Barbara”:

Rozszumiały się wierzby...

Wydawnictwo Iskry. Warszawa 1961. 1. ATLAS Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956.

Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa – Lublin 2007.

 1. Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski:

Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowej w Okręgu Lubelskim 1939-1944. Część pierwsza. Dokumenty.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1971. 1. Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski:

Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowej w Okręgu Lubelskim 1939-1944. Część druga. Dokumenty.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1971. 1. Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985.

Pod redakcją Tomasza Strzembosza.

Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1993. 1. Ireneusz Caban :

Okręg Armii Krajowej Lublin.

Oficyna Wydawnicza „CZAS”. Lublin 1994. 1. Ireneusz Caban:

Oddziały Armii Krajowej 7 Pułku Piechoty Legionów.

Oficyna Wydawnicza „CZAS”. Lublin 1994. 1. Ireneusz Caban:

Działalność zbrojna oddziałów partyzanckich AK 8 PP Leg.

Oficyna Wydawnicza „CZAS”. Lublin 1992. 1. Ireneusz Caban:

8 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej. Organizacja i działania bojowe.

Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1994. 1. Zygmunt Książek:

Z dziejów partyzanckich wspomnień Armii Krajowej 1939-1944.

Wydawca Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju. 1. Leszek Siemion:

Rajdy partyzanckie w Lubelskiem 1943-1944.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Lublin 1983. 1. Leszek Siemion:

Zamojski przełom.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1965. 1. Czesław Tchórz:

Z kowala- „Kowal” Wspomnienia z lat 1940-1944.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974. 1. Zygmunt Książek:

Zamojszczyzna w ogniu walk Wieś Walcząca 1939-1944.

Wydawca Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju. Warszawa- Biłgoraj. 1. Wojciech Borsuk:

Waszą śpiewamy gorzką chwałę.

Wydano staraniem członków Armii Krajowej Inspektoratu Zamość.

Warszawa 2001.


 1. Stanisław Zgrzywa:

Gmina Stary Zamość 1939-1944.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1964. 1. Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944. Pod Redakcją Dr. Zygmunta Klukowskiego.

Tom I. Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939-1944.

Zamość 1945. 1. Tom II. Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944.

Zamość 1946.

 1. Tom III. Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944.

Zamość 1946.

 1. Tom IV. Dywersja w Zamojszczyźnie 1939-1944.

 2. Zygmunt Klukowski:

Dziennik z Lat Okupacji Zamojszczyzny /1939-1944/.

Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza. Lublin 1958. 1. Zygmunt Klukowski:

Dziennik z Lat Okupacji Zamojszczyzny /1939-1944/.

Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza. Lublin 1959. /Wydanie II/. 1. Zygmunt Klukowski:

Dziennik 1944-45.

Oficyna Wydawnicza Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodnich.

Lublin 1990.


 1. Aleksander Przysada:

Zygmunt Klukowski lekarz za Szczebrzeszyna 1885-1959.

Wydawca: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Szczebrzeszyn 2000. 1. Jerzy Markiewicz:

Paprocie zakwitły krwią partyzantów.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1962. 1. Jerzy Markiewicz:

Nie dali ziemi skąd ich ród.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1967. 1. Jerzy Markiewicz:

Szkoły partyzanckiej walki.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1979. 1. Jerzy Markiewicz:

Partyzancki kraj.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1980. 1. Zygmunt Wierzchowiak:

Bohaterka Zamojszczyzny.

Zamość 1987. 1. Stefan Miler:

Rotunda – wiązanka wierszy.

Wydawca Zenon Michalski. Zamość 1944. 1. Krzysztof – Antoni Rychel:

„Konrad” i „Anioł” Z historii działań Oddziałów Partyzanckich ZWZ- AK Obwodu Zamość, Hrubieszów.

Koło Rejonowe ŚZŻAK w Łabuniach. Łabunie 2003. 1. Ryszard Huss:

Garnizon Zamojski wczoraj i dziś. /1618-1998/.

Wydawca ATUT Biuro Promocji- Elżbieta Jawor. Zamość 2003. 1. Lesław Gnot:

Boczne drogi.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1965. 1. Jerzy Jóźwiakowski:

Armia Krajowa na Zamojszczyźnie.

Tom I. Wydawnictwo „Norbertinum” 2007. 1. Jerzy Jóźwiakowski:

Armia Krajowa na Zamojszczyźnie.

Tom II. Wydawnictwo „Norbertinum” 2007. 1. Jerzy Jóźwiakowski:

Walki oddziałów ZWZ- AK- i BCH Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939-1944.

Tom I. Calendarium.

Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 1991.


 1. Zygmunt Klukowski, Alina Glińska, Jerzy Jóźwiakowski:

Walki oddziałów ZWZ- AK- i BCH Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939-1944.

Tom II. Opracowania i relacje.

Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 1990.


 1. Jan Grygiel:

Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939-1944.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1985. 1. Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej / Relacje wysiedlonych i partyzantów/. Materiały opracowała i wstępem poprzedziła Alina Glińska. Przedmowę napisał Jerzy Śląski.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1968.

 1. Bolesław Sobieszczański „PINGWIN”:

Wspomnienia z walk 3-go. Batalionu 9 p.p. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w latach 1939-1945.

Zamość 1998. 1. Witold Hryniewiecki:

My z Zamojszczyzny.

Instytut Wydawniczy. PAX. 1988. 1. Witold Hryniewiecki:

Nie dla nich zabrzmiały fanfary...

Nie dla nich zagrzmiały zwycięskie fanfary...

Wyd. Łódź 1993.


 1. Bolesław Sobieszczański. Jan Sitek. Andrzej Stompór. Janusz Tebinka:

Powstanie Zamojskie 1942-1944.

Wyd. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamojski.

Woj. Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Zamościu.

Zamość 1994. 1. Jan Sitek:

Referat historyczny z okresu okupacji niemieckiej 1939-1944.

Bondyrz kwiecień 2005. Wydawca: Prof. Jan Kowalczyk.

Realizacja: Agencja Reklamowo Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.


 1. Krzysztof Czubara:

Kennedy z Zamościa. Nie tylko wojenne tajemnice minionego wieku.

Wyd. Zakład Poligraficzny Krystyna Górska. Zamość 2007. 1. Wojciech Białasiewicz:

Afera „Wismana”. Z dziejów zamojskich grup szturmowych 1940-1942.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1985. 1. Ireneusz Caban:Na dwa fronty. Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami.

Oficyna Wydawnicza „Czas”. Lublin 1999.

 1. Janusz Peter:

Tomaszowskie za okupacji.

Wydano nakładem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Tomaszów Lubelski 1991.


 1. Szczepan Mateja:

W Ich Pamięci

Attyla Sp. Jawna w Zamościu. Zamość 2004. 1. Ireneusz Szymczak, Stefan Regulski, Wojciech Borsuk:

Oddziały Dywersji Bojowej „ŻBIKA”.

Wydawca: Oficyna Fakt „Zarządzanie i Finanse”. Warszawa 1994. 1. Wacław Jaroszyński, Bolesław Kłembukowski, Eugeniusz Tokarczuk:

Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki Oddziałów AK i BCH w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944.

Wydawca: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. 1992. 1. Konrad Bartoszewski:

Sąd Polowy.

Wydawca: Roman Sokal. Biłgoraj 1995. 1. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju:

Partyzancki czas. Biłgorajski Obwód Armii Krajowej w 1944 r.

W fotografii Edwarda Buczka.

Wydawca: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Biłgoraj 2004.


 1. Zygmunt Książek:

Walka i życie leśnych oddziałów partyzanckich w obwodzie Armii Krajowej Biłgoraj.

Wydawca: Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju. Warszawa- Biłgoraj 1993. 1. Waldemar Tuszyński:

Lasy Janowskie i Puszcza Solska.

Biblioteka Pamięci Pokoleń. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Wyd. Książka i Wiedza.


 1. Witold Dembowski:

Wieś Puszcza Solska w okresie okupacji 1939-1944.

Wydawca: Witold Dembowski. Biłgoraj 2004. 1. Konrad Bartoszewski „Wir”:

Puszcza Solska- Relacja - „Sturmwind II”, walki w Puszczy Solskiej 21-25 czerwca1944 rok.

Wydał: Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Zamościu.

Zamość 1994.


 1. Stanisław Puchalski:

Partyzanci „Ojca Jana”.

Wydawca: Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Stalowej Woli.

Stalowa Wola 1996.


 1. Maria Deresz:

Niebo bez słońca.

Instytut Wydawniczy. PAX. Warszawa 1983. 1. Józef Kasperek:

Konspiracyjny Ruch Ludowy na Lubelszczyźnie 1939-1944.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1988. 1. Wstęp i opracowanie Zygmunt Mańkowski, Jerzy Markiewicz, Jan Naumiuk:

Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie /1940-1944/.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1962. 1. Zygmunt Mańkowski, Jerzy Markiewicz, Jan Naumiuk:

Kalendarium Walk Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie /1940-1944/.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1963. 1. Wybór i opracowanie Maria Jędrzejec.

Wstęp Prof. dr. Józef Chałasiński.

Twierdzą nam będzie każdy próg. Kobiety Ruchu Ludowego w walce z okupantem hitlerowskim.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1968.


 1. Jan Jachymek, Albin Koprukowniak, Józef Marszałek:

Ruch Ludowy na Zamojszczyźnie.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1980. 1. Pod redakcją Janusza Gmitruka i Zygmunta Mańkowskiego:

Sesja popularnonaukowa w 40 rocznicę walk Batalionów Chłopskich

Zamość, 2-3 II 1983 r.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1985.


 1. Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny. Bitwy pod Wojdą, Zaborecznem i Różą 30 XII 1942- 1-2 II 1943.

Relacje uczestników i dokumenty zebrał, opracował i wstępem poprzedził Jerzy Markiewicz.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1957. 1. Praca zbiorowa pod redakcją: Józefa Niećki i Marii Szczawińskiej:

Żelazne Kompanie BCH.

Nakładem Spółdzielni Wydawniczej „CHŁOPSKI ŚWIAT”. Warszawa. 1. Zbigniew Ziembikiewicz:

W partyzantce u „RYSIA”.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1978. 1. Zbigniew Jakubik:

Czapki na bakier.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1963. 1. dr. Zygmunt Klukowski:

Zbrodnie niemieckie na Zamojszczyźnie.

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

Warszawa 1947.


 1. Michał Zawrotniak:

Zbrodnie Niemieckie w Zamojszczyźnie. Od początków września 1939 do końca lipca 1944 r.

Zamość 1946. 1. Jerzy Markiewicz:

Odpowiedzialność zbiorowa ludności polskiej powiatu biłgorajskiego podczas okupacji hitlerowskiej.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1958. 1. Wstęp: Czesław Madajczyk. Dokumenty zebrali i opracowali:

Franciszek Cieślak, Stanisława Lewandowska, Czesław Madajczyk, Tadeusz Tarnogrodzki.

Zamojszczyzna- Sonderlaboratorium SS. Tom I i II.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1977.


 1. Jerzy Śląski:

Żołnierze Wyklęci.

Oficyna Wydawnicza „RYTM”. Warszawa 1996. 1. Henryk Pająk:

Oni się nigdy nie poddali. Musieli iść do ziemi – z Ich Polskiej Ziemi.

Wydawnictwo Retro. Lublin 1997. 1. Piotr Woźniak:

Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia Ak-owca z więzień w PRL.

Copyright by Editions SPOTKANIA 1983. Paryż. 1. Tadeusz Żenczykowski:

Polska Lubelska 1944.

Editions Spotkania 1987. Paryż. 1. Wiktoria Kraśniewska:

Po wyzwoleniu.... /1944-1956/.

Instytut Literacki. Paryż 1985. 1. Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Rok Pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie / lipiec 1944- czerwiec 1945/.

Wstęp Sławomir Poleszak. Wybór i opracowanie: Leszek Pietrzak, Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk, Mariusz Zajączkowski.

Wyd. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2004.


 1. Stanisław Marat. Jacek Snopkiewicz:

Ludzie bezpieki. Dokumentacja czasu bezprawia.

Wydawnictwo ALFA Warszawa 1990. 1. Sławomir Cenckiewicz:

Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL.

Wydawnictwo ARCANA. Kraków 2005. 1. Anna Grażyna Kister:

Stufium Zniewalania. Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie /1944-1947/. Wydawnictwo ARCANA. Kraków 2005.

 1. Krzysztof Czubara:

BEZPIEKA Urząd Bezpieczeństwa na Zamojszczyźnie 1944-1947.

Atut Biuro Promocji. Zamość 2003. 1. Przygotował do druku Henryk Pająk:

Akcje Oddziałów „ZAPORY” w tajnych raportach UB-MO.

Wydawnictwo Retro. Lublin 1996. 1. Opracował Henryk Pająk:

„Zaporowcy” przed sądem UB.

Wydawnictwo Retro. Lublin 1997. 1. Instytut Pamięci Narodowej komisja Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zdzisław Broński „USKOK” Pamiętnik /1941-maj 1949/.

Wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak. Edycja tekstu Andrzej T. Filipek, Maciej Sobieraj.

Wyd. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2004.


 1. Józef Urbanowicz:

Ocalić od zapomnienia. /Z dziejów antysowieckiego oporu/.

Wydawnictwo – Biuro Tłumaczeń. Wrocław 1997. 1. Henryk Pająk:

„BURTA” kontra UB.

Wydawnictwo RETRO S.C. Lublin 1992. 1. Henryk Pająk:

„JASTRZAB” kontra UB.

Wydawnictwo RETRO S.C. Lublin 1993. 1. Henryk Pająk:

„ŻELAZNY” kontra UB.

Wydawnictwo RETRO S.C. Lublin 1993. 1. Zbigniew Jan Dąbrowski:

Wspomnienia, które zawsze wracają. 1939-1942. Pamięci Tych wszystkich, którzy na zawsze pozostali pod Czerwonym Słupem.

Wydawnictwo- Biuro Tłumacze, Wrocław 1997. 1. Bronisław Waluda:

Droga z Zamościa do Zamościa

Wydawnictwo Comandor. Warszawa1999. 1. Irena Soszka:

„Byłam numerem 325 083”. Wspomnienia o wojnie i o łagrze po wojnie.

Drukarnia ATTYLA. Zamość 1997. 1. Krzysztof Popiński, Aleksander Kokurin, Aleksander Gurjanow:

Drogi śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w czerwcu i lipcu 1941.

Biała seria. Archiwum Wschodnie Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania „Memoriał” Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej.

Wydawnictwo Karta, Warszawa 1995.


 1. Krzysztof Kąkolewski:

Umarły cmentarz.

Wydawnictwo Von Borowiecky. Warszawa. 1. Maciej Roman Bombicki:

AK i WIN przed sądami specjalnymi.

Polski Dom Wydawniczy „ŁAWICA”. Poznań 1993. 1. Piotr Gawryszczak:

Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944-1956.

Wyd. Norbertinum Lublin 1998. 1. Rafał Wnuk:

Konspiracja Akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1945 do 1956 roku.

 1. Henryk Pająk:

Strach być Polakiem.

Wydawnictwo RETRO S.C. Lublin. 1. Michał Grocki:

Konfidenci są wśród nas...

Editions Spotkania Warszawa. 1. Henryk Pająk:

Konspiracja młodzieży szkolnej 1945-1956.

Wydawnictwo RETRO S.C. Lublin 1994. 1. Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945-1956.

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Lublin 2001. 1. Halina Zakrzewska „BEDA”:

Niepodległość będzie Twoją nagrodą...

Tom I. W konspiracji 1939-1945.

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994.


 1. Halina Zakrzewska „BEDA”:

Niepodległość będzie Twoją nagrodą...

Tom II. W konspiracji 1939-1945.

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994.


 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro „C”.

INFORMATOR O nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956. Warszawa 1964 rok.

Wydawnictwo RETRO Lublin 1993. 1. Jerzy Poksiński:

„My, sędziowie, nie od Boga...” Z dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944-1956. Materiały i dokumenty.

Warszawska Oficyna Wydawnicza „GRYF”. Warszawa 1992. 1. Artur Leinwand:

Przywódcy Polski Podziemnej przed sądem moskiewskim.

 1. Agencja Wydawnicza „Placet” Warszawa 1992.

Straceni w polskich więzieniach 1944-1956.

Wydawnictwo RETRO Lublin 1994. 1. Straceni na Zamku Lubelskim. Dokumenty procesu 11 żołnierzy AK /kwiecień 1945/. Opracowała Zofia Leszczyńska.

Oficyna Wydawnicza „Czas”. Lublin 1995.

 1. Stanisław Harasimiuk:

Trzynastu. Zbrodnie NKWD i UB 1944-1954.

Krajowa Agencja Wydawnicza. Lublin 1994. 1. Zofia Leszczyńska:

Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może.

Zbrodnie polityczne 1944-1955.

Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku Lubelskim.

/1944-1955/. Część I.

Oficyna Wydawnicza „Czas”. Lublin 1998.


 1. Zofia Leszczyńska:

Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może.

Zbrodnie polityczne 1944-1955.

Członkowie organizacji niepodległościowych na Lubelszczyźnie skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe /1944-1955/. Część II.

Wydawnictwo Test. Lublin 2003. 1. Jan Maria Jackowski:

Bitwa o Polskę.

Inicjatywa Wydawnicza ..ad astra.. Warszawa 1993.


-------------------------------------------------
Mogą być również wykorzystane inne najnowsze opracowania .

Opracowano na podstawie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Jana Sitka.


Opracowanie autorskie – powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora – wzbronione -.

Bondyrz, dnia 10 czerwca 2009 roku.


/ - / Jan Sitek

Pobieranie 109.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna