Biblioteka dziekanaPobieranie 15 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15 Kb.
BIBLIOTEKA DZIEKANA

ZARZĄDZANIE

1. Józef Penc „SRATEGIE ZARZĄDZANIA”, Warszawa 1995 r.

2. Ireneusz Durlik „INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA” , Strategia wytwarzania projektowanie procesów i systemów produkcyjnych. Warszawa 1996 r.

3. Ireneusz Durlik „INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA” Strategia organizacji i zarządzania produkcją. Warszawa 1996 r.4. Hilmar J. Vollmuth „CONTROLLING od A do Z. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne”. Wyd.II Warszawa 2000 r.

 1. Horst Steinmann, Georg Schreyogg, „ZARZĄDZANIE” podstawy kierowania przedsiębiorstwem koncepcje, funkcje, przykłady. Wyd. IV. Wrocław 2001 r.

 2. Ricky W. Griffin „PODSTAWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI” Wyd.Naukowe PWN Warszawa 2002 .

 3. Karolina Krzywicka – Szpor, „ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I OKRESEM PRZEJŚCIOWYM”

 4. Stanisław Marciniak „CONTROLLING filozofia projektowanie”, Wyd.II . Warszawa 2004 r.

 5. Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała „CONTROLLING OPERACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE” Wyd.Naukowe PWN Warszawa 2003 r..

 6. Adam Trembecki „ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI W GÓRNICTWIE stabilizacja procesu wydobywczego”. Katowice – Warszawa 2004 r..

 7. Dr Alicja Miś, dr Tomasz Sapeta, dr Beata Buchelt, mgr Urban Pauli „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw.

 8. Stanisław Pajączkowski, Halina Węgrzyn „ WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU” Legnica 2006 r..

 9. Rafała Krupskiego (pod red.) „ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE” strategie małych firm. Wałbrzych 2005 r.

 10. Rafał Miłaszewski „STRATEGIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GMINIE”. Poznań – Białystok 1999 r.

 11. Richard Koch „STRATEGIA - Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię” PRZEWODNIK. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

 12. Ryszard Brol „EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE MIASTEM”. WAE Wrocław 2004 r.

 13. Wojciech Dziemianowicz, Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak „WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY” PFPiRMi ŚP Warszawa 2000 r.

 14. Alojzy Zalewski „NOWE ZARZĄZANIE PUBLICZNE W POLSKIM SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2005 r.

 15. Edward Nowak „RACHUNKOWOŚĆ W CONTROLLINGU PRZEDSIĘBIRSTWA” PWE, Warszawa 1996 r.

 16. Stanisław Nowosielski „CENTRA KOSZTÓW I CENTRA ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE” Wyd. AE Wrocław 2001 r.

 17. William G.Nickels „ZROZUMIEĆ BIZNES” Wyd. BELLONA, Warszawa 1995r.

 18. David Campbell, George Stonehouse, Bill Houston „BUSINESS STRATEGY”, Planta Tree, Great Britain, 1999 r.

 19. James Speakman, Kewin Hogan „PERSWAZJA” Psychologiczne taktyki wywierania wpływu, magia osiągania sukcesu. 2007 r.

 20. Sparkteam GWP, przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz „KORPOLANDIA” Gdańsk 2005 r.

 21. Donald N.Sull oraz Yong Wang „MADE In CHINA - Czego zachodni menedżerowie mogą się nauczyć od pionierów chińskiej przedsiębiorczości”, Akademia sukcesu Warszawa 2006 r.

 22. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska „CONCEPTS OF MANAGEMENT” University. Warszawa 2008 r.

 23. WSM dr Czesław Kozak „FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ ORGANIZACJI W ZMIENNYM OTOCZENIU III” cz. II Legnica 2003 r.

 24. Susan Jeffers „PEWNOŚĆ W NIEPEWNOŚCI jak zachować spokój umysłu w obliczu nieznanego”. Warszawa 2004 r.

MARKETING

 1. Biblioteka Gazety Wyborczej „BIZNES ” 3 tom pt.: MARKETING wyd. naukowe PWN.

 2. Stanisław Lis „MAKROEKONOMIA” Zeszyt 1. Tarnów 2002 r.

 3. Anne M.Schuller, Gerhard Fuchs „MARKETING LOJALNOŚCIOWY Total Loyalty Marketing”. Warszawa 2005 r.

 4. Janusz Klisiński Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy „MARKETING” Legnica 2004 r.

 5. Lechosław Grabarski, Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzosek „MARKETING”. PWE Warszawa 1994r.

 6. Piotr H. Lewiński „RETORYKA REKLAMY”. WUW . Wrocław 1999 r.

Inne pozycje

 1. Tomasz Bogajewski „ OPAKOWANIA w POZNANIU WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO ” Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski. Poznań 2008 r.

 2. Klaudia Giordano „PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY W PRAKTYCE” . Wyd. KUL Lublin 2005 r.

 3. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny „INFORMATOR DYDAKTYCZNY na rok 2000/2001” Wrocław 2000 r.

 4. TPN w Legnicy „LASY NAD ZŁOŻEM WĘGLA „LEGNICA” stan aktualny – zagrożenia – przyszłość” tom I. Legnica 2006 r.

 5. Ewa J.Nowacka „SAMORZĄD TERYTORIALNY w USTROJU PAŃSTWOWYM” Warszawa 2003 r.

 6. Franciszek Jurasz „INSTRMENTY EKONOMICZNE W GOSPODARCE DPADAMI KOMUNANYMI” Instytut Gospodarki Odpadami w Warszawie. Warszawa 1998 r.

 7. Leszek Gilejko „SPOŁECZEŃSTWO A GOSPODARKA socjologia ekonomiczna ” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2005 r.

 8. Marek Stefański „POZYCJE I FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne. Włocławek 2004 r.

 9. Joseph P.Forgas, Kipling G.Williams, Ladd Wheeler „UMYSŁ SPOŁECZNY” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2005 r.

 10. Jerzy Mączyński, Wacław Demecki „POSZUKIWANIE MODELU SZKOŁY WYŻSZEJ W PROCESIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ” WSM Legnica 2007 r.

 11. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – TARNOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI” Tarnów 2002 r.

 12. Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski - Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy „ROZPRAWY STUDIA MONOGRAFIE” Legnica 2003 r.

 13. Prof. dr hab. Stanisław Pajączkowski - Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy „ROZPRAWY STUDIA MONOGRAFIE” Legnica 2004 r.

 14. Socrates „PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SOCRATES” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2004 r.

 15. James Tooley, Foreword by Martin Jacomb – „BUCKINGHAM AT 25”

 16. Jerzy Śleszyński „EKONOMICZNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA” Arles Warszawa 2000 r.

 17. Leszek Patrzałek „FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” . WAE Wrocław 2004 r.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna