BiblioterapiaPobieranie 25.36 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.36 Kb.
BIBLIOTERAPIA
Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Raciborzu

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:


 1. Bibliotekarz, biblioterapeuta, animator / A. Nobis // Biblioterapeuta. -2001, nr 1, s. 5 – 6

 2. Bibliotekarz - biblioterapeuta / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 6, s. 13-15

 3. Biblioterapia - idee i praktyka / T. Kruszewski // Bibliotekarz. - 2000, nr 3, s. 16 - 19

 4. Biblioterapia – warto spróbować / I. Borecka // Biblioteka w Szkole // 1998, nr 9, s. 11

 5. Biblioterapia / K. Baranowicz // Edukacja i Dialog . -1999, nr 2, s. 34

 6. Biblioterapia / O. Chmielewska // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 29 – 31

 7. Biblioterapia / Nola Kortner // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 1-2

 8. Biblioterapia a ergonomia / Inka Milewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9

 9. Biblioterapia dzieci / P. Wągiel // Scholasticus. - 1995, nr 1, s. 63

 10. Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia / W. Szlachta // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 5, s. 13

 11. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach j. polskiego/ M. Niedźwiecka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211 - 214

 12. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej / podsumowanie programu z lat 1989 – 1996 / E. Tomasik // Szkoła Specjalna. -1998, nr 1, s. 16 – 20

 13. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 3-4, s. 26-33

 14. Biblioterapia może pomóc / Z. Chachowska // Biblioterapeuta. – 2005, nr 1, s. 6 – 12

 15. Biblioterapia pedagogiczna // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2003, nr 1, s. 30 –33

 16. Biblioterapia w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Z. Węgierski // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 6, s. 29

 17. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / A. Andrzejewska // Opieka – Wychowanie – Terapia. - 2001, nr 1, s. 29

 18. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / W. Matras // Biblioterapeuta. – 2007, nr 4, s. 2- 8

 19. Biblioterapia w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo / J. Ceglarek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 2, s. 30-31

 20. Biblioterapia w pracy z grupą / K. Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 23 – 26

 21. Biblioterapia w psychiatrii / Z. Podbielski // Biblioterapeuta. – 2004, nr 4, s. 1 – 6

 22. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47

 23. Biblioterapia w szkole czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy / I. Borecka // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 22

 24. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych / B. Małysiak// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 23 – 24

 25. Biblioterapia wobec kryzysów wieku dorastania / I. Borecka// Biblioterapeuta. - 2002, nr 1, s. 1 – 3

 26. Biblioterapia wobec uczniowskiej agresji / K. Matuszek // Biblioterapeuta. – 2005, nr 2, s. 8 – 12

 27. Biblioterapia. Potrzeba nowego spojrzenia / J. Kościów // Biblioterapeuta. – 2006, nr 1, s. 1 – 3

 28. Chory i niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych / Danuta Szymanowska – Waligóra // Biblioterapeuta . -2005, nr 2, s. 5 – 8

 29. Chrześcijańska biblioterapia / Adrian Uljasz // Świat książki dziecięcej dodatek do Poradnika Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 5-7

 30. Czy książki mogą leczyć / Iwona Zachciał // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 12 – 13

 31. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 70 – 72

 32. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk - Smolec// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4 – 5

 33. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1 – 2, s. 12

 34. „Książka leczy” – biblioterapeutyczne działanie książki / A. Zych // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25 –26

 35. Książka pomaga / Lidia Ippoldt // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 32 – 34

 36. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 10 – 11

 37. Książka wobec dzieci chorych / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 1, s. 8 – 10

 38. Kształcenie bibliotekarzy – biblioterapeutów w Polsce / L. Ippoldt // Biblioterapeuta. – 2002, nr 4, s. 3 – 5

 39. Lecznica dla duszy / K. Szeliga // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22 – 27

 40. Lektury dzieci chorych / Józef Szocki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1990, nr 8, s. 312

 41. Literatura dla dzieci zalecana do biblioterapii. Wybór za lata 2000 – 2006 / Bożena Gil // Biblioterapeuta. – 2006, nr 3, s. 6 – 21

 42. Modele postępowania biblioterapeutycznego wobec nieuleczalnie chorych / Małgorzata Ciechanowska // Biblioterapeuta.- 2004, nr 4, s. 6 -16

 43. O biblioterapii // Biblioterapeuta. - 2003, nr 1, s. 19 –21

 44. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // Bibliotekarz. – 2000, nr 7 – 8, s. 31

 45. O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii / W. Czernianin // Biblioterapeuta. – 2007, nr 3, s. 1 – 7

 46. O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka // Bibliotekarz. – 2001, nr 3, s. 11

 47. Paraliteracka twórczość rozrywkowa w służbie biblioterapii / E. Krawczuk – Bielesza // Biblioterapeuta.- 2005, nr 2, s. 1 – 4

 48. Pierwsze kroki w biblioterapii / Mirosława Świątek // Biblioterapeuta . – 2001, nr 1 s. 14 -15

 49. Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / A. Łaba // Pedagogika Pracy. – 2007, nr 51, s. 156 – 162

 50. Pojęcie biblioterapii, zadania i mechanizm oddziaływania / Maria Molicka // Biblioterapeuta. – 2005, nr 4, s. 1- 5

 51. Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 9

 52. Seminarium z cyklu „Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej” 20. 10.1995 / E. Paradowska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 115 -117

 53. Spotkania biblioterapeutyczne z grupą dzieci niedosłyszących /słabosłyszących / M. Zatorska / /Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - t. 6, s. 72 –77

 54. Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 2, s. 1 – 5

 55. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 12 – 16

 56. Uczniowie w wieku dorastania jako podmiot działań biblioterapeutycznych / Jadwiga Matys// Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 6 – 10

 57. Warsztat biblioterapeuty / Anna Urgacz // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 9 – 18 i 2001, nr 4, s. 17 – 20

 58. Warsztat biblioterapeuty / M. Wiedrowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s. 34 – 35

 59. Wartość terapeutyczna lektur szkolnych / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. – 2007, nr 4, s. 14 – 20

 60. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, s. I – III

 61. Wykorzystanie poradników w procesie samopomocy. Wprowadzenie do biblioterapii rozwojowej / E. Zierkiewicz // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 1 –7

 62. Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / G. Sarniak // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 9 – 11

 63. Zajęcia biblioterapeutyczne. Opis i analiza przypadku / R. Zawadzka// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

 64. Zastosowanie komputera w biblioterapii / V. Trela // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 7 – 8, s. 10 – 12

 65. Zdrowi inaczej czyli o biblioterapii / J. Dunin// Nowe Książki - 1995, nr 3, s. 71

 66. Znaczenie potrzeb, motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w biblioterapii / J. Dreszer // Biblioterapeuta. – 2007, nr 2, s. 8 – 14WYDAWNICTWA ZWARTE

i rozdziały w wydawnictwach zwartych:


 1. Bajki dodają odwagi : wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości / Brigitta Schieder ; [przekł. Małgorzata Kowalik] .- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006. - 144 s. : il.

 2. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [et al.] ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, koment. Katarzyna Klimowicz]
  Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2009. - 237, [3] s. : il.

 3. Biblioterapia / W:/Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. 1. – Warszawa, 2003.- s. 380 – 386

 4. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej: skrypt dla studentów pedagogiki / I. Borecka. - Wałbrzych, 2001

 5. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka .-Poznań : Media Rodzina, 2011. - 381 s.

 6. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / I. Borecka, S. Wontorowska – Roter. – Wałbrzych, 2003

 7. Biblioterapia w praktyce: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. E. J. Konieczna. – Kraków, 2006

 8. Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / I. Borecka.- Wałbrzych, 2002

 9. Biblioterapia: teoria i praktyka: poradnik / I. Borecka . – Warszawa, 2001

 10. Biblioterapia: z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki/ red. M. Fedorowicz, T. Kruszewski, T. II. – Toruń, 2007

 11. Dobór materiałów do zajęć biblioterapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi / B. Szczupał // W: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece. – Warszawa, 1996. - s. 48 – 54

 12. Dziecko niepełnosprawne w bibliotece: materiały z seminarium w Gdańsku oraz Krynicy Morskiej / red. J. Nowicki, M. Szyszko. -Warszawa, 1996

 13. Książka w procesie rehabilitacji dziecka autystycznego / E. Szmytkowska // W: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece. – Warszawa, 1996. - s. 28 – 33

 14. Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów. Uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej / M. Czerwińska // W: Wybrane problemy osób starszych / red. A. Nowicka. – Kraków, 2008. – s. 239 – 251

 15. Książki, które pomagają żyć: rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej: materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodzie/ opr. E.B. Zybert. - Warszawa, 2000

 16. Literatura piękna a zdrowie psychiczne / W. Krzemińska. – Warszawa, 1973

 17. Rola książki w życiu i procesie rewalidacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / H. Borzyszkowska // W: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece. – Warszawa, 1996. - s. 16 – 22,

 18. Specjalizacja biblioterapeutyczna i arteterapeutyczna w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu / K. Hrycyk // W: Pogranicza – literatura, teatr i psychologia / red. A. Radzik. – Kraków, 2001 . – s. 128 – 137,

 19. Z motylem w tle: o baśni i w biblioterapii i terapii pedagogicznej / I. Borecka. – Wałbrzych, 2004

 20. Zastosowanie biblioterapii w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi przewlekle chorymi w zakładzie leczniczym / B. Szczupał // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / red. S. Guz, J. Andrzejewska. – Lublin, 2005. – s. 51 - 63

 21. Zastosowanie biblioterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / K. Duda // W: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece. – Warszawa, 1996. - s. 23 – 27

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna