Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Edward Bańkowski. Wrocław: MedPharm Polska, coPobieranie 16.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.22 Kb.

BIOCHEMIA

Literatura obowiązkowa 1. Biochemia. D. Hames, N. Hooper. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 2. Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Edward Bańkowski. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2014.

 3. Laboratorium z biochemii dla studentów farmacji. Pod red. Jakuba Gburka. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Biochemia Harpera: ilustrowana. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

 2. Biochemia: krótki kurs. John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

 3. Ćwiczenia z biochemii. Pod red. Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005.

BIOLOGIA MOLEKULARNA

Literatura obowiązkowa 1. Genomy. T.A. Brown. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 2. Podstawy biologii komórki. Cz. 2. Bruce Alberts [i in.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 3. Podstawy biotechnologii. Red. nauk. Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen. Bielecki, Aleksander Chmiel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Genetyka medyczna: podręcznik dla studentów. Red. Gerard Drewa, Tomasz Ferenc. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.

 2. Molecular medicine: an introductory text. Ronald J. Trent. Amsterdam: Elsevier Academic Press, cop. 2005.

CHEMIA LEKÓW

Literatura obowiązkowa 1. Chemia leków: dla studentów farmacji i farmaceutów. Marianna Zając, Ewaryst Pawełczyk, Anna Jelińska. Poznań: Akademia Medyczna, 2006.

 2. Chemia leków: podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów. Red. nauk. Alfred Zejc, Maria Gorczyca. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.

Literatura uzupełniająca 1. Chemia medyczna: cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna. Dieter Steinhilber, Manfred Schubert-Zsilavecz, Hermann J. Roth. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012.

 2. Ilościowa analiza środków leczniczych. Pod red. M. Gajewskiej. Warszawa: AM, 1988.

FARMAKOGNOZJA

Literatura obowiązkowa 1. Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji. Pod red. Ireny Matławskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008.

 2. Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji. Stanisław Kohlmünzer. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007.

 3. Fitoterapia i leki roślinne. Red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz. 1-2. H. Rządkowska-Bodalska, W. Olechnowicz-Stępień. Wrocław: AM, 1974.

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU I

Literatura obowiązkowa 1. Ćwiczenia z receptury. Pod red. Leszka Krówczyńskiego, Renaty Jachowicz. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

 2. Farmacja praktyczna. Red. nauk. Renata Jachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2010.

 3. Farmakopea Polska – część: VI, VII, VIII, IX, X

 4. Preparaty galenowe. Janusz Pluta [i in]. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2010.

 5. Receptura apteczna: podręcznik dla studentów farmacji. Redakcja naukowa Renata Jachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Farmacja stosowana: podręcznik dla studentów farmacji. Pod red. Stanisława Janickiego, Adolfa Fiebiga, Małgorzaty Szmitowskiej. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

 2. Leki współczesnej terapii: 2001. Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska. Split Trading: Wydawnictwa Fundacji Buechnera, cop. 2001. – różne wydania

 3. Technologia postaci leku: z elementami biofarmacji. Kurt H. Bauer, Kar-Heinz Frömming, Claus Führer. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012.

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU II

Literatura obowiązkowa 1. Farmacja praktyczna. Red. nauk. Renata Jachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2010.

 2. Farmacja stosowana: podręcznik dla studentów farmacji. Pod red. Stanisława Janickiego, Adolfa Fiebiga, Małgorzaty Szmitowskiej. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

 3. Technologia postaci leku: z elementami biofarmacji. Kurt H. Bauer, Kar-Heinz Frömming, Claus Führer. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Farmakopea Polska – część: VI, VII, VIII, IX, X

 2. Technologia nowoczesnych postaci leków. Pod red. Rainera H. Muellera, Gesine E. Hildebrand. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna