Bios setup narzędzie zapisujące dane konfiguracyjne bios do pamięci cmos w komputerze kompatybilnym z ibm pcPobieranie 19.16 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.16 Kb.
BIOS Setup - narzędzie zapisujące dane konfiguracyjne BIOS do pamięci CMOS w komputerze kompatybilnym z IBM PC.

Przeważnie zawiera ono taki zestaw opcji:

Standard CMOS Features - podstawowe funkcje BIOSu.

Date - Tutaj ustawimy datę systemową. Obowiązuje format: mm:dd:yy czyli kolejno: miesiąc, dzień i rok.

Time - Pozycja umożliwia ustawienie godziny systemowej. Obowiązuje format: hh:mm:ss czyli kolejno: godzina, minuty, sekundy.

IDE Primary/Secondary Master/Slave - Tutaj znajdują się zdefiniowane samodzielnie przez użytkownika bądź przez BIOS, urządzenia przyłączone do wbudowanego w płytę główną kontrolera IDE. Są to kanały: Kanał pierwszy (Primary) - urządzenie nadrzędne (Master) i urządzenie podrzędne (Slave) oraz Kanał drugi (Secondary) - analogicznie.

IDE HDD Auto-Detection - Opcja wykrywająca automatycznie urządzenia przyłączone do kanałów np. twarde dyski, czy CD-ROMy.

IDE Primary (Secondary) Master/Slave - Tutaj możemy zadecydować, czy nasz BIOS będzie automatycznie ustawiał parametry dysku (Auto) czy też chcemy je sami ustawić (Manual). Jeżeli natomiast chcemy by nasz BIOS w danym kanale "nie widział" dysku, możemy się posłużyć funkcją: "None".

Access Mode - Pozwala ustawić tzw. "tryb adresowania przestrzeni dysku twardego". Najlepszym ustawieniem jest tutaj parametr: "Auto", wtedy też BIOS będzie odczytywał niezbędne dane dotyczące adresowania bezpośrednio z dysku.

Drive A - Tutaj ustawimy właściwy typ stacji dyskietek. Oczywiście obecnie najczęściej jest to: "1,44, 3,5 in". Możemy to zmienić jeżeli używamy innego rodzaju stacji dyskietek.

Video - Opcja ta określa typ podsystemu graficznego. BIOS najczęściej automatycznie wykrywa i ustawia właściwy parametr (najczęściej "EGA/VGA").

Halt On - Dzięki tej funkcji możemy określić zachowanie się BIOSu gdy wystąpią określone problemy. Dla przykładu domyślna, aktywna opcja: "All errors" spowoduje zatrzymanie procedury testowej BIOSu, ze względu na wystąpienie określonego problemu sprzętowego, może to być np. brak klawiatury czy też brak stacji dyskietek.

Advanced Chipset Features - funkcje pozwalające ustawiać sposób działania sprzętu zainstalowanego na naszym komputerze.

DRAM Timing By SPD - Opcja powodująca, że BIOS automatycznie dopasuje parametry pracy pamięci na podstawie informacji odczytanych z tzw. układu SPD (Procedura odczytu obsługiwana jest przez chipset płyty głównej).

SDRAM Clock - ustawienia częstotliwości pracy pamięci.

SDRAM CAS Latency Time - ustawienia czasu opóźnienia sygnału CAS dla pamięci SDRAM. (Ustawienie domyślne to 3, ustawienia inne dla pamięci o czasie CAS, który wynosi 3 może być przyczyną niestabilnego działania systemu).

PCI Master Pipeline Req - Opcja włączająca/wyłączająca możliwość przesyłania danych poprzez urządzenia PCI bez potrzeby obciążania w tym procesie procesora.

System BIOS Cacheable - Ustawienie przyczyniające się do tego, że BIOS komputera będzie mógł być przeniesiony z wolniejszej pamięci ROM na szybszą RAM.

Video RAM Cacheable - Włącza lub wyłącza możliwość buforowania pierwszych 64 kB pamięci karty graficznej.

OnChip (OnBoard) USB - Włącza/wyłącza wbudowany w płytę główną kontroler USB.

OnChip Sound - Włącza/wyłącza kodek audio, jest to okrojona wersja karty dźwiękowej wbudowana w chipset płyty głównej.

Spread Spectrum - Funkcja redukująca zakłócenia elektromagnetyczne, które są wysyłane poprzez poszczególne elementy elektroniczne naszego komputera.

FSB Frequency - Pozwala nam ustawić prędkość szyny systemowej (magistrali łączącej procesor, pamięci RAM i chipset płyty głównej) na wybraną przez nas w celu np. overclockingu procesora i/lub pamięci.

Advanced BIOS Features - zaawansowane funkcje BIOSu.

Virus Warning (ang. Ostrzeżenie Wirusowe - Włącza/wyłącza kontrolę antywirusową. (Uwaga ta opcja podczas instalacji systemu może powodować błędy i ostrzeżenia o wirusie ingerującym w sektor MBR)

CPU Internal Cache - Włącza/wyłącza pamięć cache (optymalizuje przesył danych do/z procesora).

Procesor Number Features - Udostępnia lub ukrywa indywidualny numer procesora Intel Pentium III.

Quick Power On Selt Test - Włącza/wyłącza przyśpieszoną procedurę testową sprzętu obsługiwanego przez komputer.

First/Second/Third Boot Device (Boot Sequence) - Ustala kolejność odczytywania nośników, z których BIOS ma uruchomić system operacyjny.

Boot Other Device - Włącza/wyłącza możliwość bootowania z urządzeń podłączonych do zewnętrznego kontrolera.

Boot Up Floppy Seek - Uaktywnia sprawdzenie przez BIOS czy stacja dyskietek zainstalowana w komputerze obsługuje 40 czy 80 ścieżek (obecnie niespotykana).

Security Option - Ta funkcja pozwala nam wybrać, czy hasło (o ile jest zdefiniowane) ma blokować dostęp do komputera.

Power Management Setup - W kategorii tej zawarte są opcje dotyczące oszczędzania energii.

ACPI Suspend Type - Dzięki tej opcji określimy poziom "uśpienia" naszej maszyny.

"S1" oznacza wyłączenie jedynie wyświetlania obrazu i zatrzymanie zegara procesora.

"S3" informuje o wyłączeniu zasilania wszystkich elementów poza pamięcią RAM i obwodem zasilającym klawiaturę.

ACPI function - Włącza/wyłącza obsługę zaawansowanego interfejsu kontroli zasilania i zarządzania aplikacjami.

Power Management - Ustawia schematy działania mechanizmów oszczędzania energii.

HDD Power Down - Ustawia czas, po jakim twardy dysk, jeżeli jest nieaktywny, zostanie wyłączony.

Doze Mode - Ustawia czas, po którym, w przypadku braku aktywności, procesor przejdzie w "marny" tryb pracy. (Zmniejszenie szybkość jego pracy oraz wyłączenie niektórych modułów procesora).

Suspend Mode - Ustawia czas, po którym zostaną wyłączone prawie wszystkie urządzenia (twardy dysk, karta graficzna itp.).

PM Control by APM - Funkcja decydująca czy zarządzaniem energią zajmuje się BIOS (opcja "Disabled") czy też system operacyjny ("Enabled").

Video Off Option - Opcja określająca w jakiej sytuacji ekran ma zostać wygaszony.

Soft-Off by PWRBTN - Określa czy komputer wyłączy się natychmiast po wciśnięciu klawisza zasilania na obudowie, czy też będzie wymagane przytrzymanie tego wyłącznika przez około 4 sekundy.

RTC Alarm Resume (Power On by Alarm) - Umożliwia obudzenie komputera w określonym czasie.

Resume by Alarm - Ustawienie umożliwiające włączenie komputera o określonej godzinie.

Time (hh:mm:ss) Alarm - Pozycja ta jest wyłącznie aktywna jeżeli pozycja "Resume by Alarm" jest uaktywniona. Funkcja ta pozwala na ustawienie godziny, o której komputer ma się włączyć.

Date (of Month) Alarm - Pozycja ta pozwoli włączyć komputer w określonym dniu miesiąca.

PnP/PCI Configurations - Kategoria ta określa obsługę zainstalowanego w komputerze sprzętu poprzez mechanizm Plug&Play.

PNP OS Installed - Opcja informująca BIOS o zainstalowanym systemie operacyjnym, który obsługuje urządzenia Plug&Play.

Reset Configuration Data (Force Update ESCD) - W tej opcji zaznaczenie parametru "Disabled" ma uzasadnienie, jeżeli przydział zasobów poszczególnym urządzeniom jest prawidłowy i nie ma potrzeby jego zmiany.

Assign IRQ For USB - Uaktywnia złącze USB.

Integrated Peripherals - Opcje zarządzające interfejsami wbudowanymi w płytę główną

OnChip IDE Channel 0/1 - Uaktywnia poszczególne kanały (pierwszy - primary oraz drugi - secondary) interfejsu IDE wbudowanego w płytę główną.

IDE Prefetch Mode ("Pobrania wstępne") - Opcja umożliwiająca kontrolerowi szybszy dostęp do dysków twardych.

USB Controller - Włącza/wyłącza kontroler USB, znajdujący się na płycie głównej.

USB Keyboard Support Via - Określa sposób kontroli nad podłączoną klawiaturą USB. Kontrola ta może odbywać się poprzez BIOS bądź system operacyjny.

USB Mouse Support - Określa sposób kontroli nad podłączoną myszką USB. Kontrola ta może odbywać się poprzez BIOS bądź system operacyjny.

AC97 Audio - Włącza/wyłącza zintegrowaną na płycie głównej kartę dźwiękową.

IDE HDD Block Mode - Uaktywnia transfer blokowy z/do twardego dysku. Pozwala to na zapis i odczyt wielu sektorów jednocześnie.

POWER ON Function - Określa sposób włączania zasilania w komputerze.

KB Power ON Password - Ta opcja pozwala na wpisanie hasła, które będzie wymagane do włączenia komputera(ważne należy dodatkowo sprawdzić w dokumentacji płyty głównej, czy nie istnieje konieczność ustawienia zworki, w celu aktywacji funkcji uruchomienia komputera za pomocą klawiatury, bądź myszy).

Onboard FDD Controller - Uaktywnia wbudowany w płytę główną kontroler dyskietek.

Onboard IR Function - Ustala standard portu podczerwieni.

PWRON After PWR-Fail - Określa zachowanie się komputera po zaniknięciu zasilania.

Onboard Legacy Audio - Uaktywnia kodek audio, który jest wbudowany w płytę główną. Jest to kodek karty dźwiękowej zintegrowanej z płytą w trybie zgodności z SoundBlaster.

PC Health Status - Ta kategoria ma znaczenie jedynie diagnostyczne.

CPU Warning Temperature - Określa próg czułości dla alarmu, który będzie dotyczył zbyt wysokiej temperatury procesora.

CPU Fan Warning - Włącza/wyłącza komunikaty ostrzegawcze w razie nieprawidłowej pracy naszego wentylatora procesora.

System Fan Warning - Generuje komunikaty ostrzegawcze, dotyczące wentylatora znajdującego się na obudowie.

Frequency/Voltage Control - Kategoria ta daje możliwość podwyższenia wydajności niektórych elementów komputera.

Auto Detect DIMM/PCI Clk - Opcja ustawiająca zarządzanie częstotliwości szyn pamięci, PCI i procesora.

Spread Spectrum Modulated - Opcja włączająca/wyłączająca redukcję zakłóceń elektromagnetycznych.

Clock By Slight Adjust - Funkcji umożliwiająca ręczne ustawienie częstotliwości zewnętrznego zegara procesora (FSB).

Load Fail-Safe Options - Jest to opcja, która pozwala na wprowadzenie maksymalnie bezpiecznych ustawień BIOSu.

Load Optimized Defaults - Ta opcja pozwala na ustawienie optymalnych funkcji dla danej płyty głównej i BIOSu.

Set Password - Definiowanie hasła dostępu do komputera.

Save & Exit Setup - Zapisuje dokonane ustawienia i wychodzi z programu konfiguracyjnego.

Exit Without Saving - Umożliwia opuszczenie programu Setup bez zapisywania wprowadzonych przez nas zmian.Uruchamiamy zwykle przez naciśnięcie klawisza Del (lub np. F2) po uruchomieniu lub zresetowaniu komputera, przed rozpoczęciem ładowania systemu z dysku.

Pobieranie 19.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna