Biotechnologia zmiany kierujących pracą dyplomową magisterskąPobieranie 17.62 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.62 Kb.
Zmiana kierujących pracą dyplomową do akceptacji Rady Wydziału Chemicznego

w dniu 22.03.2011r.

BIOTECHNOLOGIA

Zmiany kierujących pracą dyplomową magisterską

ADAMSKA DOROTA

Temat aktualny: „Badanie oddziaływania kompleks terminacji transkrypcji Nrd1/Nab3 i białek wiążących 5’kop stabilnych RNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Anna Boguszewska – Chachulska

Nowy kierujący pracą: prof. dr hab. Joanna Cieśla

JACKIEWICZ JOANNA

Temat aktualny: „Poszukiwanie białkowych biomarkerów poza układem nerwowym w chorobie Huntingtona”

Kierujący pracą: dr inż. Zbigniew Ochal

Nowy kierujący pracą: dr Patrycja Wińska

KOŁAK KAROLINA

Temat aktualny: „Badanie funkcji i lokalizacji komórkowej białka NUS1 z Saccharomyces cerevisiae”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Maria Bretner

Nowy kierujący pracą: dr inż. Monika Wielechowska
LEJA ANNA

Temat aktualny: „Badanie prenylowanych białek u roślin”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Maria Bretner

Nowy kierujący pracą: dr inż. Edyta Łukowska - Chojnacka

LENARCZYK EWELINA

Temat aktualny: „Klonowanie i ekspresja ludzkiej podjednostki 6 syntazy ATP w drożdżach Saccharomyces cerevisiae”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Anna Boguszewska - Chachulska

Nowy kierujący pracą: prof. dr hab. Joanna Cieśla
MATAK DAMIAN

Temat aktualny: „Monitorowanie metabolizmu leków immunosupresyjnych przez chromatografię cieczową połączoną ze spektrometrią mas”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Maria Bretner

Nowy kierujący pracą: dr inż. Joanna Główczyk - Zubek
MICHALSKA ALEKSANDRA

Temat aktualny: „Mechanizmy kontroli wierności replikacji DNA-rola niekatalitycznych białek replikaz – model drożdżowy”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Anna Boguszewska - Chachulska

Nowy kierujący pracą: dr inż. Joanna Główczyk - Zubek

WIERZBICKA KATARZYNA

Temat aktualny: „Mikromacierze DNA. Przykład analizy statystycznej danych z wykorzystaniem programu R.”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Magdalena Rakowska - Boguta

Nowy kierujący pracą: dr inż. Mariusz Tryznowski

WŁODKOWSKA NATALIA

Temat aktualny: „Otrzymywanie rekombinowanych białek z etykietkami do tworzenia elektrochemicznych bioczujników białkowych”

Kierujący pracą: dr inż. Tomasz Kobiela

Nowy kierujący pracą: prof. dr hab. Joanna Cieśla

ZGRZYWA AGATA

Temat aktualny: „Wpływ transfekcji komórek glejaka ludzkiego sekwencją kodującą glutaminazę typu wątrobowego (LGA) na ekspresję i aktywność metylotransferazy DNA 06 metyloguaniny (MGMT)”

Kierujący pracą: dr inż. Zbigniew Ochal

Nowy kierujący pracą: dr Patrycja Wińska
ZMYSŁOWSKI ADAM

Temat aktualny: „Adaptacja i ocena przydatności testu wymiany chromatyd siostrzanych (SCE) i testu mutacji genowych w komórkach ssaczych (HPTR, TK)”

Kierujący pracą: prof. dr hab. Anna Boguszewska - Chachulska

Nowy kierujący pracą: prof. dr hab. Joanna Cieśla
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna