Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski Lista publikacjiPobieranie 111.86 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar111.86 Kb.Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski
Lista publikacji (do 2005 r. włącznie)

1. Książki własne


 1. La crescita della comunità - Corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi. Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Pontificio Istituto Biblico, Romae 1983.

 2. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. O chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia, Warszawa 1999.

 3. Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000.

 4. Posługiwanie ojcostwu Boga, Warszawa 2001.

 5. Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Kraków 2003.

 6. Dobra nowina dla grzesznika. Rekolekcje wygłoszone dla Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin 7-9 kwietnia 2000 r., Pelplin 2004.

 7. Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, Część I. Zgromadzenie eucharystyczne. Obrzędy wstępne, Warszawa 2004.

 8. Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, Część II. Liturgia słowa, Warszawa 2005.

2. Książki opracowywane i redagowane


 1. Komentarze i marginalia Biblii Jerozolimskiej do Ewangelii. Przekład i dostosowanie do polskiego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, Gniezno 1992.

 2. [red.] Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie. 1, Rzym 1996.

 3. [red.] Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie. 2. Sympozjum: Studia rzymskie – wyzwanie formacyjne (1995), Rzym 2000.

 4. [red.] Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie. 3. Sympozjum: sługa Ewangelii wobec trudności ze względu na Ewangelię (1996), Rzym 2001.

3. Artykuły w pracach zbiorowych


 1. Papieski Instytut Polski w służbie Kościoła w Polsce. Współczesność na tle historii, w: Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie, s. 7-24, Rzym 1996.

 2. Dojrzewanie do miłości na drodze katechumenatu dzięki wprowadzeniu w poznawanie Boga jako Ojca, w: Materiały z XXIV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie Częstochowa 26-28 lutego 1999, 1999.

 3. Jedność - szukanie tylko podobnych czy komunia różnych. Niektóre podstawowe zagadnienia dotyczące relacji międzyosobowych w Biblii, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej. Materiały z Konferencji Międzynarodowe Lublin-Dąbrowica 22-24 października 1999 roku, s. 18-36, Krościenko 2000.

 4. Relacja kapłana-studenta do wspólnoty kościelnej w różnych jej wymiarach i przejawach wg Ef 4, 7-13, w: Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie, Rzym 2000.

 5. Egzystencjalna weryfikacja orędzia ewangelicznego w życiu sługi Ewangelii w kontekście zgromadzenia (Łk 4, 16-30), w: Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie, s. 185-212, Rzym 2001.

 6. Podsumowanie Konferencji:, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej II. Materiały z II Konferencji Międzynarodowej Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 roku, s. 144-149, Krościenko 2001.

 7. Refleksja podczas drogi wśród starszych braci. w: Ks. Jacek Kucharski (zebrał i opr.), Śladami Jezusa, w: Biblioteka Pielgrzyma, s. 51-57, Warszawa 2001.

 8. Rola przebaczenia grzechów w Nowym Przymierzu według Jr 31, 31-34, w: Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga Pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin. Zebrał i opracował ks. W. Chrostowski, s. 190-203, Warszawa 2001.

 9. Świadectwo doświadczenia wierności Boga w sytuacjach kryzysowych. Analiza wybranych fragmentów Psalmu 22, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej II. Materiały z II Konferencji Międzynarodowej Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 roku, s. 96-131, Krościenko 2001.

 10. Hymn pochwalny dzieła Boga w Chrystusie, w: Ks. Paweł Podeszwa, Ks. Waldemar Szczerbiński (red.), Ad Sapientiam Cordis. Księga Pamiątkowa Dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. Rocznicę urodzin, s. 299-322, Gniezno 2002.

 11. La formazione e la maturazione delle relazioni umane “ad imaginem Dei in Christo”. Alcune problematiche fondamentali attinenti le relazioni personali nella Bibbia, w: Persona umana imago Dei et Christi in historia. Atti del Congresso Internazionale, Roma 6-8 settembre 2000. Studi 1999-2000. A cura di Maria Rossi e Teodora Rossi, s. 211-233, Roma 2002.

 12. Miłosierdzie Boże objawione w maluczkich, w: P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), Minister Verbi. Liber sollemnis Excellentissimo Domino Domino Archiepiscopo Henrico Muszyński Metropolitae Gnesnensi ad honorandum decimum quartum eiusdem vitae lustrem expletum dedicatus oblatusque, s. 141-164, Gniezno 2003.

 13. Potrzeba ewangelizacji dla chrystianizacji religijności (odreligijnienia chrześcijaństwa), w: Edukacja. Kultura. Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin, pod redakcją Ks. Krzysztofa Koneckiego i Ks. Ireneusza Werbińskiego, s. 471-494, Toruń 2003.

 14. Wezwanie do nowej ewangelizacji Europy w obliczu tendencji integracyjnych, w: St. Urbański (red.), Chrześcijańska Europa. Wykłady wygłoszone w Studium Duchowości Europejskiej przy Centrum Kultury Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w latach 1999-2002, s. 116-133, Warszawa 2003.

 15. Pytanie o fundament moralności chrześcijańskiej w świetle Mt 4, 12 – 5, 2, w: Sentire cum Ecclesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. Ks. Paweł Podeszwa, s. 169-197, Gniezno 2004.

 16. Rola cierpienia w dopełnianiu się życia człowieka, w: Wobec cierpienia. Konferencja Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich „Psychologia i psychoterapia wobec cierpienia”. Konstancin 21-23 marca 2003 roku, R. Jaworski, A Rusak, W. Simon (red.), s. 11-38, Płock 2004.

 17. Jan Paweł II – osoba i dzieło, w: Fides quaerens intellectum. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w hołdzie Ocju Świętemu Janowi Pawłowi II, red, s. 23-32, Toruń 2004.

 18. Pascha żydowska kontekstem ustanowienia Eucharystii – antycypacji Paschy Jezusa, W: Eucharystia świętowaniem Paschy Jezusa i Kościoła, Materiały z Drugiego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej, Siedlce 16 kwietnia 2005 r., red. Ks. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, Warszawa – Siedlce 2005, ss. 151, s. 7 - 32, Warszawa – Siedlce 2005.


4. Artykuły naukowe w czasopismach


 1. Identità e dinamismo della vita cristiana secondo Col. 1, 13-11 (parte prima). , Rivista Biblica, R. 33: 1985 nr 1, s. 63-79.

 2. Identità e dinamismo della vita cristiana secondo Col. 1, 13-11 (parte seconda), Rivista Biblica, R. 33: 1985 nr 2, s. 192-228.

 3. Neokatechumenat, Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, R. 40: 1985 nr 3-4, s. 83-97.

 4. Droga Neokatechumenalna, Communio, R. 6: 1986 nr 34, s. 82-88.

 5. W obronie tożsamości chrześcijańskiej. Analiza Kol 1, 3-11, Studia Gnesnensia, T. 13: 1999, s. 85-112.

 6. Chwalebna Eucharystia pokarmem pokornej Oblubienicy, Studia Warmińskie, XXXVII (2000), s. 297-311.

 7. Eucharystia i nowość życia chrześcijańskiego (Jr 31,31-34; J 6, 58), Liturgia Sacra, R. 6: 2000 nr 2, s. 255-269.

 8. Historia Filipa (Dz 8,25-40). Paradygmat ewangelizacji, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4(2000), s. 206-213.

 9. L’Eucaristia nutrimento della Sposa umile. La Chiesa umile manifestazione della gloria dell’Eucaristia, Ecclesia Mater, R. 38: 2000 nr 1, s. 12-20.

 10. Zasadnicze czynniki wzrostu wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1, 3-11 (część II), Studia Gnesnensia, T. 14: 2000, s. 5-38.

 11. Darmowy pokarm. Jezusowy dar wydania siebie mocą dla człowieka, Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 4(2003), s. 269-279.

 12. Moc umierania duchową cechą pasterza, Pastores, 19(02) 2003, s. 26-35 i Pastores 1(2005), s. 18-27.

 13. Moc umierania jako cecha duchowa pasterza, Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 2(2003), s. 103-113.

 14. Zgromadzenie eucharystyczne znakiem urzeczywistniającym jedność, Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 1(2003), s. 5-16.

 15. Dynamika Eucharystii – związek z Paschą. Wykład monograficzny wygłoszony w ramach cyklu wykładów nt. Encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 9 X 2003 r., Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 3(2004), s. 199-209.

 16. Eucharystia jako znak wyzwolenia. Wykład monograficzny wygłoszony w ramach cyklu wykładów nt. Encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 9 X 2003 r. (2), Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 4(2004), s. 311-324.

 17. Potrzeba przygotowania do celebrowania i przeżywania Eucharystii. Wykład monograficzny wygłoszony w ramach cyklu wykładów nt. Encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23 X 2003 r, Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 1(2005), s. 3-10.

 18. Teologiczny wymiar skrutyniów (1). Wykład wygłoszony w ramach cyklu wykładów nt. katechumenatu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4 grudnia 2004 r., Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 2(2005), s. 111-126.

 19. Teologiczny wymiar skrutyniów (2). Wykład wygłoszony w ramach cyklu wykładów nt. katechumenatu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4 grudnia 2004 r, Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej, 3(2005), s. 219-239.

 20. Maria Madre in servizio del Corpo del suo Figlio, Ecclesia Mater, R. 42: 2004 nr 2, s. 98-104.

5. Artykuły popularnonaukowe w czasopismach


 1. Prawda i moc Krzyża, Słowo. Dziennik Katolicki, R. 1:1993 nr 54, 07-04-1993, s. 1 i 3.

 2. La morte di Gesú in croce, L’Osservatore Romano, R. 133: 1993 nr 82, 09-04-1993, s. 6.

 3. Nel mistero dell’Immacolata il mistero dell’uomo-creatura dinanzi al Suo Creatore, L’Osservatore Romano, R. 133: 1993 nr 295, 24-12-1993, s. 5.

 4. Dall’"albero della vita" l’inizio della nuova creazione, L’Osservatore Romano, R. 134: 1994 nr 211, 14-09-1994, s. 6.

 5. Jedyne prawdziwe Święto, List Jedności INMK, 4(96-97), s. 9-10.

 6. La fedeltà di Dio ha trovato in Maria la sua dimora in mezzo agli uomini, L’Osservatore Romano, R. 137: 1997 nr 282, 07-12-1997, s. 9.

 7. Il Signore prende possesso del suo santuario, L’Osservatore Romano, R. 137: 1997 nr 27, 02-02-1997, s. 9.

 8. La realtà cristiana dell’essere donna, L’Osservatore Romano, R. 137: 1997 nr 56, 08-03-1997, s. 8.

 9. Come polvere continuamente plasmata nelle mani di Dio, L’Osservatore Romano, R. 137: 1997 nr 35, 12-02-1997, s. 4.

 10. Il Mistero della vita nascente, L’Osservatore Romano, R. 137: 1997 nr 296, 25-12-1997, s. 9.

 11. Il soffio dello Spirito nella vita di Maria Madre della Chiesa, L’Osservatore Romano, R. 137: 1997 nr 113, 18-05-1997, s. 6.

 12. Namaszczenie w Betanii, Słowo. Dziennik Katolicki, R. 5: 1997 nr 60, 26-03-1997, s. 8.

 13. San Paolo: sulla strada di Damasco ha accolto la luce della rivelazione di Dio, L’Osservatore Romano, R. 138: 1998 nr 20, 25-01-1998, s. 8.

 14. Il servizio pastorale come partecipazione e riflessione della paternità di Dio, L’Osservatore Romano, R. 139: 1999 nr 279, 04-12-1999, s. 7.

 15. Il ruolo della figura del Padre nella formazione al sacerdozio, L’Osservatore Romano, R. 139: 1999 nr 286, 13-12-1999, s. 12.

 16. Droga do Emaus, Pastores, 9(4)2000, s. 101-108.

 17. L’identità del sacerdote studioso - studente e professore, L’Osservatore Romano, R. 140: 2000 nr 299, 29-12-2000, s. 3.

 18. Un saldo e costante punto di riferimento per la formazione spirituale e culturale, L’Osservatore Romano, R. 140: 2000 nr 276, 29-11-2000, s. 4.

 19. Maria Santissima Madre di Dio, L’Osservatore Romano, R. 140: 2000 nr 301, 31-12-2000, s. 5.

 20. Czy propagowanie homoseksualizmu to droga do realizacji prawa do równości?, Światło w ciemności, 8(2001) nr 5-6(23-24), s. 33-36.

 21. Męczeństwo chrześcijan na arenie Cyrku Nerona – Teren dzisiejszej Auli Pawła VI - miejsce prapremiery Filmu Quo Vadis, Niedziela, R. 44: 2001 nr 35, s. 16.

 22. Męczeństwo chrześcijan na arenie Cyrku Nerona – Teren dzisiejszej Auli Pawła VI - miejsce prapremiery Filmu Quo Vadis, Quo Vadis. Chrześcijańskie pismo Polaków we Włoszech, (18)2001 nr 13, s. 5 i 17.

 23. Przestrzeń wzrostu, Pastores, 12(3)2001, s. 103-109.

 24. Il film «Quo Vadis» tratto dal romanzo di Sienkiewicz, L’Osservatore Romano, R. 141: 2001 nr 197, 30-08-2001, s. 6.

 25. Przemienieni przez Eucharystię, Pastores, 17 (4) 2002, s. 7-15.

 26. W szkole Jezusa, Pastores, 16(3)2002, s. 105-110.

 27. Małżeństwo karmione Eucharystią, Podlaskie Echo Katolickie, 20(2003), s. 10.

 28. Jak proch ciągle formowany w rękach Boga, Podlaskie Echo Katolickie, 10(2003), s. 1.9.

 29. Chrześcijańskie spojrzenie na kobietę, Podlaskie Echo Katolickie, 11(2003), s. 6.

 30. Jedność małżeńska – mrzonka czy rzeczywistość? Mur zburzony w ciele Jezusa Chrystusa, Słowo wśród nas, 13 (2003) 8(130), Wrzesień 2003, s. 10-15.

 31. Po ludzku czy po Bożemu? Dwoje w przymierzu z Bogiem, Słowo wśród nas, 13 (2003) 8(130), Wrzesień 2003, s. 16-20.

 32. Ślub kościelny? – Tak, ale świadomie. Małżeństwo chrześcijańskie a inne koncepcje małżeństwa, Słowo wśród nas, 13 (2003) 8(130), Wrzesień 2003, s. 4-9.

 33. Czy można się nawrócić samemu?, Pastores, 24(3)2004, s. 29-38.

 34. L’abbondanza dei segni e l pericolo degli abusi, Undicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. L’Eucaristia fonte e culmine della vita della Chiesa. Quindicesima congregazione Generale, mercoledì mattina 12 ottobre. (Intervento), L’Osservatore Romano, R. 145: 2005, nr 240, 13-10-2005, s. 10.

 35. Język znaków i rola Słowa w przekazywaniu Tajemnicy, XI zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. 12 X- XV Kongregacja, L’Osservatore Romano. Wydanie Polskie, 1(2006), s. 35-36.

6. Recenzje


 1. Ocena dorobku Jego Eminencji Kard. Angelo Sodano. w: La festa solenne per la consegna del Dottorato honoris causa della Pontificia Facoltà Teologia di Breslavia a Sua Eminenza Signor Cardinale Angelo Sodano Segretario di Stato, Duomo di Breslavia del 9 X 2002, Wrocław .

 2. Recenzja rozprawy doktorskiej: Ks. Roman Tkacz SAC, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1 – 3, 2). Studium historyczno-egzegetyczne, Warszawa 2002, ss. 402 + 3 ss mapy – bez numeracji (promotor: ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Chrostowski), Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, 11-12-2002.

 3. Recenzja nostryfikacyjna rozprawy doktorskiej: Ks. Paweł Podeszwa, «Misericrdia voglio non sacrificio». La rilettura di Os 6,6 nel Vangelo di Matteo, Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Theologiae, Romae 2001, ss.380. Wydział Teologicznym UKSW w Warszawie, 16-11-2001, ss.3, mps.

 4. Valutazione delle pubblicazioni del prof. Andrzej Gieniusz CR. Pontificia Universita Urbaniania, 19-04-2002, ss. 2.

 5. Recenzja naukowa książki: Bogusław Górka, Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii św. Jana, Gdańsk 2005, ss.374. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

7. Skrypty


 1. List Świętego Pawła do Filemona. Wykłady prowadzone w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie w roku akademickim 1982/83, Gniezno PWSD 1983.

 2. Apokalipsa św. Jana. Wykłady prowadzone dla księży w ramach formacji permanentnej (Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie) w roku akademickim 1983/84, Gniezno 1984.

 3. List do Rzymian. Wykłady prowadzone w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie w roku akademickim 1983/84, Gniezno PWSD 1984.

 4. Pismo Święte Nowego Testamentu. Jezus Chrystus. Skrypt dla studentów Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Gnieźnie i Bydgoszczy, Gniezno 1984.

 5. Liturgia życia zbawionego. Postępowanie w Chrystusie Jezusie – Panu. Wykłady z Nowego Testamentu prowadzone w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, Rzym – Gniezno 1990.

 6. Ewangelia i chrześcijański imperatyw moralny. Wykłady w PWSD w Gnieźnie 20– 28 marca 1992, Gniezno 1992.

 7. Il carattere battesimale della vita cristiana. Dispense per uso degli uditori – Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Roma 1993.

 8. Relacja między Prawem a Ewangelią w odniesieniu do życia chrześcijańskiego. Wykłady prowadzone w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie w roku akademickim 1992/93, Gniezno 1993.

 9. Etica del Nuovo Testamento. Il kerigma e l’impegno morale. Dispense per uso dei uditori – Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Roma 1994.

 10. Biblijne odniesienia encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” Skrypt do wykładów w Prymasowskim Wyższym Seminarium w Gnieźnie w roku akademickim 1994/95, Gniezno 1995.

 11. Il Vangelo e i Vangeli. Dispense per uso degli studenti. Pontificia Università Urbaniana, Roma 1996.

 12. Il Vangelo sfida che chiama l’uomo alla conversione. Pontificia Università Urbaniania, Roma 1996.

 13. La vita cristiana dal vangelo e dai sacramenti. Dispense per uso dei uditori dell’Istituto di Catechesi Missionaria. Pontificia Universita Urbaniana, Roma 1996.

 14. San Paolo: Atti e lettere. Dalla legge alla conoscenza del Vangelo visto come potenza di Dio che salva Pontificia Universita Urbaniania, Roma 1996.

 15. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Blask Zmartwychwstania pośród ciemności Męki Skrypt wykładów w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie 14 – 25 marca 1997, Gniezno 1997.

 16. San Paolo. Dispense per uso degli studenti Pontificia Università Urbaniana, Roma 1997.

8. Materiały homiletyczne, konferencje


 1. Jezus a bezradność człowieka. 17 ndz.zw. B – do młodzieży, Współczesna Ambona, 3/1985, s. 28-30.

 2. Królestwo Boże. 11 ndz.zw. B – do młodzieży, Współczesna Ambona, 2/1985, s. 110 113.

 3. Tobie, Panie, zaufałem”. 2 ndz. W. Postu C – do młodzieży, Współczesna Ambona, 1/1986, s. 69-71.

 4. On był przybity za nasze grzechy. Wielki Piątek, Biblioteka Kaznodziejska, 2(1986), T. 116, s. 83-84.

 5. Pokuta i Eucharystia. Wielki Czwartek, Biblioteka Kaznodziejska, 2(1986), T. 116, s. 81 82.

 6. Proście, a będzie wam dane". 17 ndz.zw. C, Biblioteka Kaznodziejska, 6(1986), T. 116, s. 334-336.

 7. Umarli dla grzechu - wkraczamy w nowe życie. Wielka Sobota, Biblioteka Kaznodziejska, 2(1986), T. 116, s. 85-86.

 8. Panie- naucz nas modlić się. 17 ndz.zw. C, Przegląd Katolicki, R. 74: 1986, nr 30, 27-07-1986, s. 2.

 9. Pierwsze miejsce. 22 ndz. zw. C, Przegląd Katolicki, R. 74: 1986, nr 35, 31-08-1986, s. 2.

 10. Ból Ojca objawiony w Ukrzyżowanym Synu. Wielki Piątek, Biblioteka Kaznodziejska, T. 118, 3-4(1987).

 11. Duchowość eucharystyczna. Wielki Czwartek, Biblioteka Kaznodziejska, T. 118, 3-4(1987).

 12. Objawienie daru chrześcijańskiego życia. 33 ndz.zw. A – do dorosłych, Współczesna Ambona, 4/1987, s. 38-40.

 13. Pojednajcie się z Bogiem. Środa Popielcowa, Biblioteka Kaznodziejska, 2(1987), T. 118, s. 65-67.

 14. Szczęśliwa wina. Wielka Sobota, Biblioteka Kaznodziejska, T. 118, 3-4(1987).

 15. Zawada i opoka. 22 ndz.zw. A, Przegląd Katolicki, R. 75:1987, nr 35, s. 2.

 16. Rozmnożenie. 18 ndz.zw. A, Przegląd Katolicki, R. 75:1987, nr 31, 02-08-1987, s. 2.

 17. Dar jednania. 23 ndz.zw. A, Przegląd Katolicki, R. 75: 1987, nr 36, 06-09- 1987, s. 2.

 18. Ojcze, Panie. 14 ndz.zw. A, Przegląd Katolicki, R. 75: 1987, nr 27, 05-07-1987, s. 2.

 19. Wie wszystko. 3 ndz.Wielkan. A, Przegląd Katolicki, R. 75: 1987, nr 18, 03-05-1987, s. 2.

 20. Odsuńcie kamień. 5 ndz. W. Postu A, Przegląd Katolicki, R. 75: 1987, nr14, 05-04-1987, s. 2.

 21. Aby przejrzeli... 4ndz. W. Postu A, Przegląd Katolicki, R. 75: 1987, nr 13, 29-03-1987, s. 2.

 22. Oczyszczenie świątyni. 3 ndz. Wielkiego Postu B, Przegląd Katolicki, R 76: 1988, nr 10, s. 2.

 23. Człowiek nie może żyć sam. 27 ndz. zwykła B, Przegląd Katolicki, R. 76 1988, 02-10-1988, s. 2.

 24. Winny krzew. 5 ndz. Wielkan. B, Przegląd Katolicki, R. 76 1988, nr 18, 01-05-1988, s. 2.

 25. Zabrano Go. Ndz. Zmartwychwstania Pańskiego B, Przegląd Katolicki, R76:1988, nr 14/15, 03-04-1988

 26. 10-04-1988, s. 2.

 27. Keryssein. 5 ndz.zw. B, Przegląd Katolicki, R 76: 1988, nr 6, 07-02-1988, s. 2.

 28. Czy go posłuchają?. 26 ndz. zw. C, Przegląd Katolicki, R 77: 1989, nr 40, 01-10-1989, s. 2.

 29. Gość mojego życia. 22 ndz. zw. C, Przegląd Katolicki, R 77: 1989, nr 36, 03-09-1989, s. 2.

 30. Ekonomia życia. Święto Przemienienia Pańskiego, Przegląd Katolicki, R. 77 1989, nr 32, 06-08-1989, s. 2.

 31. W domu Ojca. 4 ndz. W.Postu C, Przegląd Katolicki, R. 77: 1989, nr 10, 05-03-1989, s. 2.

 32. Daj mi odwagę. 5 ndz.zw. A, Przegląd Katolicki, R. 77: 1989, nr 6, 05-02-1989, s. 2.

 33. Święto Niepokalanej Matki Kościoła, List Jedności INMK, 4/96-97, s. 5–8.

 34. Kosztowanie słodyczy imienia Jezus. Sobota 29 tydz.zw, Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej. Materiały z Konferencji Międzynarodowe Lublin-Dąbrowica 22-24 października 1999 roku, s. 54-59.

 35. W 147 rocznicę fundacji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Homilia. Uroczystość NMP Królowej Polski, Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie, s. 251-252.

 36. Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem: Homilia podczas Eucharystii, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej II. Materiały z II Konferencji Międzynarodowej Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 roku, s. 132-136.

 37. Homilia na rozpoczęcie roku akad. 1998/99 w Papieskim Instytucie Polskim, w: Historia i Współczesność. Papieski Instytut Polski w Rzymie, Tom 3, s. 281-282.

 38. Homilia podczas Mszy św. w Morgen Landzie w: Ks. Jacek Kucharski (zebrał i opr.), Śladami Jezusa, Biblioteka Pielgrzyma, s. 40-44.

 39. Przygotowanie do spożywania Komunii św. pod dwiema postaciami:, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej II. Materiały z II Konferencji Międzynarodowej Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 roku, s. 140-143, Krościenko 2001.

 40. Jest już ostatnia godzina. Homilia na zakończenie roku - 31 XII, Biblioteka Kaznodziejska, 6(2001), T. 145, s. 193-195.

 41. Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi: Homilia podczas jutrzni, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej II. Materiały z II Konferencji Międzynarodowej Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 roku, s. 91-95.

 42. Ogień – chrzest oczyszczenia relacji. Homilia na 20 Ndz.zw, Biblioteka Kaznodziejska, 4(2001), T 145, s. 66-70.

 43. Pomsta. 3 Ndz. Adwentu, Biblioteka Kaznodziejska, 6(2001), T. 145, s. 111-114.

 44. Poślubienie. 2 Ndz.zw, Biblioteka Kaznodziejska, 1(2001), T. 145, s. 34-37.

 45. Radosna nowość chrześcijańskiego życia. Ndz.Zmartw, Biblioteka Kaznodziejska, 2(2001), T. 145, s. 95-98.

 46. Zbawienie u Boga naszego i u Baranka: Homilia podczas jutrzni, w: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej II. Materiały z II Konferencji Międzynarodowej Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 roku, s. 137-139.

 47. Homilia na Uroczystość Chrystusa Króla 2002, Podlaskie Echo Katolickie, 48(2002), s. 6.

 48. Rodzina nadzieją jednostki, w: XI Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, 7 września 2002, s. 3-15.

 49. Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 1, Siedlce 2003, ss. 23.

 50. Pierwsze spotkanie Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego z Akcją Katolicką. Siedlce, 24 listopada 2002r., Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 1, Siedlce 2003, s. 3-11.

 51. życie poddane Duchowi Bożemu. Spotkanie Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego z Radą Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach, 12 kwietnia 2003 r., Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 1, Siedlce 2003, s. 12-23.

 52. Życzenia na Nowy Rok 2003 złożone 31 XII podczas I Nieszporów Uroczystości Bożej Rodzicielki, Podlaskie Echo Katolickie, 2(2003), s. 1.7.

 53. Bojaźń chrześcijanina: Nie sprzeciwiać się Bogu, Podlaskie Echo Katolickie, 12(2003), s. 6.

 54. Nasza Ojczyzna Homilia wygłoszona podczas uroczystości NMP Królowej Polski – 3 maja 2003, Podlaskie Echo Katolickie, 19(2003), s. 10.

 55. Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 2, Siedlce 2004, ss. 36.

 56. Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 3, Siedlce 2004, ss. 39.

 57. Fundament chrześcijańskiego działania. Konferencja wygłoszona na spotkaniu Członków Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach, 27 marca 2004 r, w: Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 3, Siedlce s. 3-21.

 58. Idźcie i wy do mojej winnicy… Konferencja wygłoszona na spotkaniu Członków Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach, 8 maja 2004 r, w: Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 3, s. 23-39.

 59. Odpowiedzialność za czyn. Historiozbawczy wymiar odpowiedzialności chrześcijańskiej. Konferencja podczas Drugiego Diecezjalnego Dnia Akcji Katolickiej, Łuków 30 sierpnia 2003r, w: Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej 2, s. 7-23.

 60. Odpowiedzialność za słowo. Słabość i moc Słowa Boga Konferencja podczas Spotkania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Siedlce 25 października 2003 r., w: Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej 2, s. 24-36.

 61. Szczególny talent – znajomość Jezusa Chrystusa. Homilia do czytań: 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30, w: Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski do Akcji Katolickiej. 2, s. 3-7.

 62. Maryja – „tak” wypowiedziane Bogu. Wybór fragmentów publikacji o tematyce maryjnej, Podlaskie Echo Katolickie, 17(2004), s. 9.

 63. Homilia wygłoszona podczas Uroczystości Wniebowzięcia NMP, Leśna Podlaska, 15 sierpnia 2004 r. cz. I, Podlaskie Echo Katolickie, 33(2004), s. 10.

 64. Chrześcijański wymiar ekologii Druga część homilii wygłoszonej przez JE w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, Podlaskie Echo Katolickie, 34(2004), s. 11.

 65. Matka cudu przemiany. Homilia Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP podczas Odpustu parafialnego i dożynek parafialnych w Międzyrzecu Podlaskim, Podlaskie Echo Katolickie, 35(2004), s. 8.12.

 66. Nie opierajcie się działaniu Boga. Homilia wygłoszona przez Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w dniu dożynek powiatowych w Łomazach, 29 sierpnia 2004 r, Podlaskie Echo Katolickie, 36(2004), s. 612.

 67. Przyjmijcie Boży plan. Homilia wygłoszona przez Ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego podczas Eucharystii w dniu dożynek diecezjalnych w Woli Gułowskiej, 8 września 2004 r, Podlaskie Echo Katolickie, 38(2004), s. 6.16.

 68. Liturgia – dziełem Boga w nas, Podlaskie Echo Katolickie, 40(2004), s. 6.

 69. Duchowy wymiar sztuki, Podlaskie Echo Katolickie, 41(2004), s. 5.

 70. Przebaczajmy jedni drugim. Słowo Pasterza, Przewodnik Katolicki, 48(2004), s. 3.

 71. Liturgia Boga we mnie, Katecheza liturgiczna wygłoszona przez JE Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego 8 lutego w katedrze siedleckiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 38(3/2004), s. 38-42.

 72. W Eucharystii przylgnąć do Chrystusa, Katecheza liturgiczna wygłoszona przez JE Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego 15 lutego w katedrze siedleckiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 438 (3/2004), s. 43-46.

 73. Nowa ewangelizacja potrzebuje liturgii. Przemówienie otwierające sympozjum, w: Liturgia i ewangelizacja. Materiały z pierwszego sympozjum liturgicznego Diecezji Siedleckiej, Siedlce 16 października 2004r, red. Ks. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, s. 7-20, Warszawa – Siedlce 2005.

 74. Podsumowanie sympozjum, w: Liturgia i ewangelizacja. Materiały z Pierwszego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej, Siedlce 16 października 2004 r, red. Ks. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, s.137-141, Warszawa - Siedlce 2005.

 75. Służba to nie przysługa. Katecheza wygłoszona podczas spotkania z animatorami i parami odpowiedzialnymi Ruchu Światło–życie w diecezji siedleckiej, Łuków, 12 listopada 2004, Oaza. Pismo Ruchu Światło–życie, 1(2005), s. 2-4.

 76. Chciał być z nami. Podlasie żegna Wielkiego Papieża Jana Pawła II, Gościniec Bialski, 2(2005), s. 15.16.

 77. Podstawy wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego zakorzenione w Eucharystii, W: XIII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, 18 września 2004, s. 3-8, Siedlce 2005.

 78. Psalm odpowiedzią ludu na słowo Boże, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 7 listopada w kościele pw. św. Józefa w Siedlcach, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 41(2/2005), s. 29-33.

 79. Alleluja! – Wychwalajmy Pana, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona14 listopada w kościele pw. św. Antoniego w Kotuniu, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 41(2/2005), s. 34-37.

 80. Ewangelia – Dobrą Nowiną o zwycięstwie nad śmiercią, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 5 grudnia w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mokobodach, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 25-29.

 81. Ewangelia – objawieniem sensu krzyża, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 12 grudnia 2004 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/20054), s. 29-33.

 82. Nie do wyśledzenia Jego drogi, Homilia w Nieszporach, w. Liturgia i ewangelizacja. Materiały z pierwszego sympozjum liturgicznego Diecezji Siedleckiej, Siedlce 16 października 2004r, red. Ks. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, s. 142-145, Warszawa - Siedlce 2005.

 83. Ewangelia – słowo niweczące logikę grzechu, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 19 grudnia 2004 r. w katedrze siedleckiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 33-38.

 84. Homilia pomocą w przeżywaniu tajemnicy Jezusa Chrystusa, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 30 stycznia 2005 r. w katedrze siedleckiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 38-43.

 85. Homilia – przepowiadanie mistagogiczne, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 6 lutego 2005 r. w Woli Gułowskiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 43-48.

 86. Wyznanie wiary odpowiedzią na Słowo Boże, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 13 lutego 2005 r. w katedrze siedleckiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 48-52.

 87. Wyznawanie wiary w życiu warunkiem i owocem chrztu, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 20 lutego 2005 r. w katedrze siedleckiej, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 52-55.

 88. Tajemnica wcielenia Chrystusa centralną prawdą wyznania wiary, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 27 lutego 2005 r. w kościele Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego w Szczałbie, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 43(4/2005), s. 55-59.

 89. Nawróciliście się do Pasterza i stróża dusz Waszych”, Homilia podczas Eucharystii, W: Eucharystia świętowaniem Paschy Jezusa i Kościoła, Materiały z Drugiego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej, Siedlce 16 kwietnia 2005 r., red. Ks. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, Warszawa – Siedlce 2005, ss. 151, s. 120 - 124.

 90. Chrześcijanin człowiekiem adwentu, Katecheza liturgiczna bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszona 28 listopada 2004 r. w kościele pw. św. Teresy w Siedlcach, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 44(1/2006), s. 59-63.

9. Biogramy i sprawozdania, wstępy


 1. Przedmowa. w: Christianitas antiqua. Commentationes, vol. I, red. B. Górka : Kondycja chrześcijaństwa dzisiaj a inicjacja chrześcijaństwa starożytności, Gdańsk 2005, s. 7-10.

 2. La Biblioteca del catechista – indicazioni bibliografiche, Catechesi Missionaria, R.7: 1991 nr 2, s. 43-45.

 3. Z życia Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Nowy rok akademicki. Sympozjum: Rzymskie studia kościelne- wyzwanie formacyjne, Kronika Rzymska, R. 13: 1995 nr 105, s. 20-23.

 4. Sługa Ewangelii wobec trudności ze względu na Ewangelię. Sympozjum w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie, Kronika Rzymska, R. 15: 1997 nr 110, s. 17-19.

 5. Znaki liturgiczne w służbie formacji (Sympozjum w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie. 20-23 listopada 1997), Niedziela, R. 40: 1997 nr 51-52, s. 8.

 6. Jesienne Sympozjum formacyjne, Kronika Rzymska, R. 16:1998 nr 114, s. 25-27.

 7. Wspomnienie dwóch śp. Rektorów Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, Kronika Rzymska, R. 16: 1998 nr 117, s. 37-39.

 8. Z życia Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, Kronika Rzymska, R. 16: 1998 nr 114, s. 24-25.

 9. Nowy rok akademicki 1998/99 w Papieskim Instytucie Polskim, Kronika Rzymska, R. 17: 1999 nr 118, s. 15-17.

 10. Rekolekcje Episkopatu Polski na Jasnej Górze. 22-25 listopada 1999, Niedziela, R. 42: 1999 nr 49, s. 27.

 11. Studia w Rzymie to postawa czuwania, Kronika Rzymska, R. 17: 1999 nr 121, s. 34-36.

 12. 90-lecie Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, Kronika Rzymska, R. 18: 2000 nr 125, s. 18-19.

 13. Rola figury ojca w formacji do kapłaństwa. Sympozjum w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie. 2-5 grudnia 1999, Niedziela, R. 43: 2000 nr 2, s. 14.

 14. Z życia Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. 91. rok akademicki, Kronika Rzymska, R. 18: 2000 nr 125, s. 20-21.

 15. Wyzwolenie w Chrystusie, Niedziela, R. 43: 2000 nr 48, s. 26.

 16. Rekolekcje kapłanów w Krościenku, Niedziela, R. 44: 2001 nr 24, s. 17.

 17. Wstęp. w: Ks. Jacek Kucharski (zebrał i opr.), Śladami Jezusa, Biblioteka Pielgrzyma, s. 5-8, Vocatio, Warszawa 2001.

 18. Obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rzymie.. 15 grudnia 2001 – S. Maria in Trastevere, Kronika Rzymska, R XX:2002 130, s. 24-26.

 19. Słowo wstępne, w: Biblia Jerozolimska dla wszystkich, s. 5, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2002.

 20. Wspomnienia z pobytu w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, w: ks. Paweł Podeszwa; ks. Wojciech Polak (red.), Księga Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2002, s. 253-258, Gaudentinum, Gniezno 2002.

 21. Wstęp, w: Richard Cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, ss.351, s. 7-10, WAM i „Światło–życie”, Kraków 2002.

 22. List wprowadzający, w: Dobra Nowina. Międzynarodowe wydanie dla dzieci, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2003.

 23. List wprowadzający, w: Dobra Nowina. Międzynarodowe wydanie dla młodzieży, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2003.

 24. Pomagał spontanicznie i po przyjacielsku, w: Ksiądz Bogumił Lewandowski w służbie Stolicy Apostolskiej, zebrał i opracował ks. Krzysztof Konecki, s. 195-196, Włocławek 2003.

 25. Przedmowa, w: Męska rozmowa. Chrześcijanie a homoseksualizm, red. C. Gawryś, K. Jabłońska, s. 7-10, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2003.

 26. Słowo Biskupa Siedleckiego, w: G. Jaśkiewicz, Keryks – kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu, s. 3-5, Siedlce 2003.

 27. Słowo Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, w: Ks. Eugeniusz Matyska, Teologiczna koncepcja działalności pasterskiej biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego (1918-1939), s. 5-7, Siedlce 2003.

 28. Wstęp, w: Sanktuaria Południowego Podlasia, Jan Maraśkiewicz, Aneta Semeniuk, Biała Podlaska 2003, s. 9-11.

 29. Wstęp, w: Puer natus est nobis, Chór Miasta Siedlce (płyta), s. 5-6, Siedlce 2003.

 30. Duchowy wymiar sztuki w: El Greco. Ekstaza świętego Franciszka - od 15 października 2004 r. prezentowany w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, s. 5-7.

 31. Wstęp, Anna Wasak, Bogumił Wawer, Obrona krzyża w Miętnem. Wspomnienia, dokumenty, Radom 2004, s. 9-15.

 32. Słowo inaugurujące konferencję, W: Aborcja w ujęciu prawa, medycyny i psychologii. Materiały z konferencji naukowej. Akademia Podlaska, 10-11 grudnia 2004, red. Dorota Franków, Siedlce 2005, ss.138, s. 9-12.

 33. Omówienie wybranych punktów ze “Wskazań Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, W: Eucharystia świętowaniem Paschy Jezusa i Kościoła, Materiały z Drugiego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej, Siedlce 16 kwietnia 2005 r., red. Ks. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska, Warszawa – Siedlce 2005, ss. 151, s. 106 119.

 34. Wprowadzenie, w: Mocni Chrystusem. Album dedykowany Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI, Michalineum 2005, ss. 159.

10. Listy Pasterskie


 1. Posłuszeństwo Ewangelii - Eucharystia. List Pasterski Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego Ordynariusza Diecezji Siedleckiej do Kapłanów i wiernych świeckich. X Niedziela Zwykła, 9 czerwca 2002r, Siedlce 2002.

 2. Lettera Pastorale sul mistero d’incarnazione Del Figlio di Dio per Avvento e Natale 2002, Siedlce 2002.

 3. List Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego na 58. Tydzień Miłosierdzia (2002).

 4. List Pasterski o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego na Adwent i Boże Narodzenie 2002, Siedlce 2002.

 5. Słowo do Kapłanów o niektórych aspektach sprawowania liturgii, Siedlce 2002.

 6. Słowo Pasterskie o muzyce w Liturgii (2002).

 7. List Pasterski na Dzień życia konsekrowanego (2003).

 8. Z listu pasterskiego Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 31(4/2002), s. 42-47.

 9. List pasterski o przeżywaniu Tajemnicy Paschalnej na Triduum Paschalne 2003, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 37(2/2004), s. 13-27.

 10. Materiały do pracy na Rok Eucharystii (2005).

 11. Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Słowo Pasterskie na Rok Eucharystii, w: Materiały do pracy na Rok Eucharystii (2005).

 12. List pasterski Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego o przygotowaniu Kongresu Eucharystycznego, z 24 marca 2005.

 13. Wskazania Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego dotyczące świętowania Triduum Paschalnego (2005).

 14. Eucharystia w życiu i misji Kościoła, Słowo Pasterskie na Rok Eucharystii, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 42(3/2005), s. 35-44.

 15. W tajemnicy Niepokalanej pełnia nowego stworzenia, List pasterski na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ‘, w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu, Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów Episkopatu Polski, 42(3/2005), s. 52-58.

 16. Chrzest w życiu i misji Kościoła. Część I. Boża wizja człowieka, Materiały na rok 2005/2006, Siedlce 2005, ss.48

 17. I frutti del Santissimo sacramento nella vita e nella missione della Chiesa, Lettera Pastorale del vescovo di Siedlce, Mons. Zbigniew Kiernikowski, L’Osservatore Romano, R. 145: 2005, nr 243, 16-10-2005, s. 10.

11. Wywiady


 1. Będę promować pluralizm w Kościele. Rozmowa z nowym biskupem siedleckim Zbigniewem Kiernikowskim, Wiadomości KAI, 24(2002), s. 7-8.

 1. Na drodze do chrześcijańskiej miłości. Rozmowa z ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, Pasterzem Diecezji Siedleckiej, Posłaniec Świętej Teresy, 10(2002), s. 8-9.

 2. Neokatechumenat w całkowicie nowej sytuacji. Rozmowa bp. Zbigniewem Kiernikowskim, ordynariuszem siedleckim, pierwszym biskupem, który otrzymał sakrę po przebyciu całej formacji Drogi Neokatechumenalnej, Wiadomości KAI, 2(2002), s. 20.

 3. Przeżywając samych siebie. Rozmowa z JE Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, Ordynariuszem Diecezji Siedleckiej, Tygodnik Siedlecki, 48(2002), s. 11-14.

 4. W relacjach Biskup – wierny pojawiła się nowa jakość. Rozmowa Romana Laszuka z ks. Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, Ordynariuszem Diecezji Siedleckiej, Słowo Podlasia, 43(2002), s. 2 i 4.

 5. Wchodzić w głębię Tajemnicy Bożego Narodzenia. Z ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim – rozmawia Małgorzata Kołodziejczyk, Podlaskie Echo Katolickie, 51(2002), s. 1 i 6.

 6. Rodzina drogą świętości. Rozmowa z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, ordynariuszem siedleckim, Nasz Dziennik, 28 - 29-12-2002, s. 8.

 7. Być posłusznym Ewangelii. Rozmowa Anny Wasak z nowym biskupem siedleckim Zbigniewem Kiernikowskim, Nasz Dziennik, 18-05-2002.

 8. Nie” wobec związków homoseksualnych. Rozmowa z JE Ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, ordynariuszem siedleckim, Podlaskie Echo Katolickie, 35(426), s. 10.

 9. Za” czy „przeciw” Unii Europejskiej?. Odpowiedź ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, Biskupa Siedleckiego, na pytanie postawione przez dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego”, Podlaskie Echo Katolickie, 8(2003), s. 7.

 10. Jestem po to, by umacniać w wierze. Rozmowa A. Wasak z Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, Podlaskie Echo Katolickie, 23(2003), s. 1 i 11.

 11. Legalizacja, na którą nie można się zgodzić. Rozmowa z JE Ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, ordynariuszem siedleckim, Światło w ciemności, 3(32), s.4-9.

 12. Sceptyczni entuzjaści. Bp Zbigniew Kiernikowski – wypowiedź w ramach Ankiety „TP”: Biskupi polscy o integracji europejskiej, Tygodnik Powszechny, 6(2003), s. 8-9.

 13. Ofiarować Bogu swoje życie. Rozmowa z Jego Ekscelencją ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim, ordynariuszem siedleckim, Nasz Dziennik, 01 - 02-02-2003, s. 11.

 14. Być ojcem w służbie życia. Rozmowa z JE ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, Podlaskie Echo Katolickie, 18(2004, s. 1.8.

 15. Chrześcijanin to człowiek Paschy. Rozmowa z ordynariuszem siedleckim JE ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, Podlaskie Echo Katolickie, 14(2004, s. 1.9.

 16. Chrześcijanin to człowiek Paschy. Cz. II. Rozmowa z ordynariuszem siedleckim JE ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, Podlaskie Echo Katolickie, 15(2004, s. 6.

 17. Jestem pełen ufności i nadziei. Druga część rozmowy z JE ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim z okazji II rocznicy ingresu do katedry siedleckiej, Podlaskie Echo Katolickie, 23(2004), s. 8.

 18. Jestem pełen ufności i nadziei. Trzecia część rozmowy z JE ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim z okazji II rocznicy ingresu do katedry siedleckiej, Podlaskie Echo Katolickie, 24(2004), s. 9.

 19. Katechezy liturgiczne. O rozpoczynającym się cyklu katechez liturgicznych z ordynariuszem diecezji siedleckiej ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim rozmawiają ks. Janusz Wolski, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie i ks. Krzysztof Skwierczyński, Podlaskie Echo Katolickie, 1(2004), s. 1.8-9.

 20. Otwórzmy się na słowo Boże. Rozmowa z JE ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim z okazji drugiej rocznicy ingresu do katedry siedleckiej, Podlaskie Echo Katolickie, 22(2004), s. 8.

 21. Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma. Rozmowa panelowa w ramach X Targów Wydawców Katolickich, Pastores, 26(2005), s. 69-79.

 22. Chciał być z nami. Podlasie żegna Wielkiego Papieża Jana Pawła II, Gościniec Bialski, 2(2005), s. 15.16.

 23. Eucharystia wyzwala człowieka. O Eucharystii, życiu duchowym i odchodzeniu od Kościoła. Z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, ordynariuszem diecezji siedleckiej rozmawia Marcin Jarzembowski, Przewodnik Katolicki, 26(2005), s. 18-19.

 24. Bogactwo przeżyć. Z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowski, ordynariuszem siedleckim rozmawia Artur Rogalski, Decydent, 9(2005), s. 14-15.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna