Biston betulariaPobieranie 34.4 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar34.4 Kb.
WYKŁAD 5. – 30.03.2010
Biston betularia – mutacja jednego genu. Ćma występuje na brzozie, normalnie jest popielata, jednak mutacja powoduje zmianę koloru ciała na znacznie ciemniejszy. W wyniku tego jest bardzo łatwa do wypatrzenia dla drapieżników. Dowcip polega na tym, iż na terenach przemysłowych kora brzozy na skutek zanieczyszczeń przybiera ciemniejszy kolor, co sprawia iż przewagę tutaj mają osobniki z mutacją, natomiast ćmy z prawidłowym genotypem i fenotypem są wybijane przez drapieżniki. Dlatego też ciemniejszą formę owej ćmy ochrzczono jako Biston carbonaria.

Papilio dardanus – występuje w Afryce. Samice tego motyla – i tu nie wiem czy uda mi się to sensownie wytłumaczyć – występują w formie charakterystycznej dla swego gatunku, ale występują też formy upodabniające się do innych gatunków pokrewnych. Różnice w rysunku na skrzydłach w tym przypadku uważa się za polimorfizm.

Następnie było coś o motylach madagaskarskich, u których samiczki upodabniają się do samców (po co do cholery???), jest to przykład tzw. selekcji pseudoseksualnej.Heliconius erato oraz H. melpomene – są przykładem mimikry batezjańskiej.
Storczyk Cryptostylis leptochila oraz błonkówka, a właściwie osa z rodzaju Lissopimpla są ze sobą niewiarygodnie ściśle związane. Z jaj złożonych przez samicę najpierw wykluwają się samce, a dopiero po pewnym czasie samice. Między Pojawiem samców i samic dochodzi do zakwitnięcia storczyka, który wydziela w tym czasie feromony niemal identyczne z feromonami samic owych os. Sprawia to, iż samce wabione tym zapachem przylatują do kwiatów, spijają nektar i zapylają przy okazji roślinę. O sile tego związku niech mówi fakt iż owa osa jest jedynym zapylaczem storczyka. Kiedy już do akcji wkroczą samice, będzie możliwe przedłużenie gatunku ;) zarówno os jak i storczyka

Maculinea alcon – jest to motyl związany z Gentiana pneumonanthe. Do czynienia mamy tu z zależnością występowania. Samice motyli składają jaja tylko i wyłącznie do kwiatów owej roślinki. Larwy zjadają kwiat: płatki, pyłek, nektar – ogólnie wszystko, a gdy czują, iż nadszedł czas na przepoczwarczenie przebijają dno kielicha i spadają na ziemię (jeśli mają szczęście), tam czekają aż znajdzie je mrówka (jeśli mają wielkie szczęście), a konkretnie mrówka z rodzaju Myrmica (jeśli mają zajebiste szczęście). W przypadku owego zajebistego szczęścia mrówka zaczyna traktować larwę jako członka swojej kolonii i zabiera ją do mrowiska. Tam larwa spryciarza jest karmiona i pielęgnowana aż do przepoczwarczenia. Imago po wyjściu ma na tyle rozumu by spierdzielać z mrowiska czym prędzej nim mrówki zorientują się, że zostały zrobione w konia i zechcą zjeść motyla na sniadanie.

ZABURZENIA EKOGENETYCZNE

U człowieka są to schorzenia wywołane warunkami zewnętrznymi… jeszcze raz powtarzam są to schorzenia a nie choroby.

Na granicy pomiędzy cechami monogenowymi i wielogenowymi znajdują się cechy amonogenowe (???), które są bezobjawowe i je właśnie nazywamy schorzeniami ekogenetycznymi.Genotyp o większym czynniku

Wywołujący czynnik środowiskowy

Schorzenie ekogenetyczne

Defekt dehydrogenazy glokozo-6-fosforanowej

Niektóre leki, bób

Niedokrwistość hemolityczna

Defekt syntazy uroporfirynogenu I

Pewne leki

Napady porfirii

Defekt cholinoesterazy

sukcynylocholina

Przedłużony bezdech

Cecha autosomalna dominująca

Halotan, sukcynylocholina

Hipotermia złośliwa

Defekt transkarbonylazy ornitynowej (nosicielkami kobiety)

Środek odstraszający owady

śpiączka

Wrażliwość na sukcynylocholinę: cholinoesteraza jest kodowana przez gen na chromosomie trzecim. W locus tym występują dwa allele E1u i E1a, a w wyniku tego możliwe są trzy genotypy:
genotyp

% występowania

Liczba dibukainowa

 

96

c.80

 

4

c.60

 

1/2500

c.20

W każdym z powyższych genotypów brak jest objawów schorzenia, do momentu zastosowania sukcynylocholiny.


Ostra porfiria przerywana: czynniki wywołujące atak:

→ leki: barbiturany, sulfonamidy, gryzeoflawina, fenytoina, estrogeny,

→ inne: zakażenia, głodzenie.

Atak porfirii objawia się bólem brzucha, wymiotami, ciemnym zabarwieniem moczu. Jest porfiria dziedziczona jako cecha autosomalna dominująca, co powoduje spadek stężenia syntazy uroporfirynogenu I – enzymu wytwarzanego przez gen na chromosomie 11.


Aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej określa gen położony blisko końca długiego ramienia chromosomu X (Xq28). Enzym ten jest ważny dla powstawania NADPH, zasadniczego czynnika redukującego we wszystkich komórkach. Znanych jest ponad 315 wariantów tego enzymu (allelizm wielokrotny). Największa częstość tych wariantów obserwowana jest na obszarach, gdzie panowała lub panuje malaria. Obliczono, iż ponad 100 milionów Lidzi na świecie ma wariant ze zmniejszoną aktywnością enzymu. Allelizm wielokrotny omówimy na konkretnym przykładzie królika:P
Allelizm wielokrotny u królika

allele

Genotypy

Królik

c+

c+c+, c+cch, c+ch, c+ca

agouti

cch

cchch, cchca, cchch

chinchilla

ch

chch, chca

Królik himalajski

ca

caca

albinos

c+ dominuje nad wszystkimi innymi allelami

Dehydrogenaza pełni ważna rolę w przemianie erytrocytów, będąc pierwszym enzymem na drodze pentozowej przemiany węglowodanowej i dostarczającym zredukowanych nukleotydów, które chronią krwinkę przed rozpadem w wyniku procesów utleniających. niedobór aktywności tego enzymu zabezpiecza przed występowaniem malarii – zakażone krwinki ulegają rozpadowi przed osiągnięciem dojrzałości przez zarodźce.

Czynniki wywołujące:

→ leki: leki antymalaryczne, sulfonamidy, nitrofurantoina, aspiryna, probenecid, chloramfenikol, chinidyna,

→ inne: bób.

Spotykane warianty dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej:wariant

Aktywność enzymu w %

Częstość występowania

B

100

Normalna

A

90

1/5 czarnoskórych afrykanów, nie Afrykanek :P

A-

15

1/10 czarnoskórych Afrykanów

B-

4

Nie zdążyłem przepisać;]

Męskie osobniki z wariantem B mogą wykazywać przedłużającą się żółtaczkę noworodkową.


5 KLAS AKTYWNOŚCI ENZYMÓ WG. ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA:
KLASA I – ciężki niedobór aktywności enzymu przebiegający z przewlekłą niesferocytarną niedokrwistością hemolityczną; aktywność enzymu bliska 0;

KLASA II – ciężki niedobór aktywności enzymu, zazwyczaj poniżej 10% normy (zaburzenia


występują zazwyczaj dopiero pod wpływem dodatkowych czynników uszkadzających, takich jak: leki, primochina, bób);

KLASA III – umiarkowany lub łagodny niedobór aktywności – 10-60% normy, z reguły brak objawów klinicznych, które mogą wystąpić dopiero pod wpływem bardzo silnych czynników uszkadzających;

KLASA IV – bardzo łagodny niedobór lub prawidłowa aktywność enzymu – 60-100% normy bez zaburzeń klinicznych;

KLASA V – aktywność enzymu co najmniej 200%...

Małą grupa osobników mogła się izolować od reszty populacji (genetyczna grupa izolowana). Członkowie założyciele będą nosicielami zmutowanych alleli dla niektórych cech recesywnych, tak że w obrębie tej grupy częstość pewnych alleli jest automatycznie większa niż w populacji ogólnej. Takimi izolowanymi populacjami są np. mennonici, Indianie Cana z Panamy, Finowie, Eskimosi.

Mennonici to sekta religijna założona przez Mennona Simonsa w XVI wieku w Holandii. Zdobył sporo zwolenniczek ;) Niektóre reguły kierujące życiem członków wspólnoty to: zakaz rozwodów, zakaz cudzołóstwa, wojen, pojedynków i zemsty. W okresie kryzysu 30tys. członków emigrowało do Rosji, a 100tys. wyjechało do USA… albo koloni angielskich :P Wśród emigrantów znalazł się Jacob Yoder, który miał brak enzymu – kinazy pirogronianowej, brak owy wywołuje anemię hemolityczną powodującą osłabienie, ale leczenie szpitalne nie jest konieczne. Ów pan osiadł w Pensylwanii, a całe jego potomstwo przejęło nienormalność dotyczącą enzymu – EFEKT ZAŁOZYCIELA.

Ogólnie motorami zmian w populacjach są: mutacje i przypadkowy dryf.


Mukowiscydoza – chromosom 7, gen odpowiedzialny za mukowiscydozę CF, powoduje nadmierne wydzielanie śluzu w płucach.

/w5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna