Biuletyn informacyjny nr 74Pobieranie 18.75 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.75 Kb.
4.11.2011 r.


BIULETYN INFORMACYJNY NR 74
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1


im. KEN w Białymstoku

Wydawany i redagowany przez Ewę Charkiewicz

SPIS TREŚCI:


  1. Uczniowska Rada Szkoły wybrana /s.2


  2. Wyniki IX Szkolnego Konkursu Wiedzy o Komisji Edukacji Narodowej /s.3

  3. Święto Drzewa 2011 /s.3

  4. Nasi nauczyciele „Mądrzy sercem”! /s.4

  5. I Wojewódzki Przegląd Twórczości Nauczycieli /s.4

  6. W różnorodności tkwi ukryta siła, która tworzy jedność” /s.5


Ad. 1 Uczniowska Rada Szkoły wybrana


W środę 5 października 2011  r., po raz piąty  w historii ZSP Nr 1, wybrana została Uczniowska Rada Szkoły – organ kierujący pracami Samorządu Uczniowskiego.
Nasze Plenarne Zebranie rozpoczęliśmy o godz. 9.00 w auli szkolnej. Z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy procedury zaczerpnięte z prawdziwej „dorosłej” demokracji. Przy wejściu należało okazać dowód tożsamości (legitymację szkolną) oraz złożyć podpis na specjalnej liście wyborczej. Następnie każdy z nas otrzymał kartę do głosowania, by oddać głos na wybranych kandydatów. Można było zaznaczyć na niej minimum jedno, maksimum dwanaście nazwisk osób, które - według nas - zasłużyły na miejsce w Uczniowskiej Radzie Szkoły. Nad prawidłowością głosowania czuwała trzyosobowa Komisja Skrutacyjna w składzie: Beata Olędzka, Justyna Suchowierska, Filip Tałałaj – uczniowie z klas III  LO. Komisja m.in. oplombowała urnę wyborczą, sprawdziła tożsamość głosujących, a także rozdała karty do głosowania i podliczyła wszystkie głosy.
Największą przychylność głosujących zdobyły następujące osoby:
1.   Bielawski Marcin kl. II U
2.   Ostrowski Maciej kl. II U
3.   Pasiuk Adam kl. III ATZ
4.   Łacina Artur kl. II C
5.   Łukaszuk Piotr kl. II U
6.   Mortel Bartłomiej kl. III ATZ
7.   Sepko Magdalena kl. II B
8.   Zontak Katarzyna kl. II U
9.   Czarkowski Mateusz kl. III ATZ
10.  Szumarska Magdalena kl. II A
11.  Łobodzińska Marta kl. I A
12.  Męczkowska Anna kl. I E

Po krótkiej naradzie Uczniowska Rada Szkoły zdecydowała, że funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 pełnić będzie Marcin Bielawski. Zastępcą Przewodniczącego został Maciej Ostrowski, Sekretarzem SU – Katarzyna Zontak, zaś Skarbnikiem SU – Adam Pasiuk.

Nasze parlamentarne zebranie było zarówno niezwykłym przeżyciem, jak
i prawdziwą szkołą wychowania, uczącą demokratycznych form współżycia. Niewątpliwie był to najlepszy sposób, byśmy jako uczniowie doświadczyli aktywności obywatelskiej, przygotowującej do przyszłego, czynnego życia w społeczeństwie.

Marta Opolska


Ad. 2 Wyniki IX Szkolnego Konkursu Wiedzy
o Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 9 października 2011 r. uczniowie ZSP nr 1 wzięli udział w dziewiątej  edycji konkursu poświęconego patronowi naszej szkoły - Komisji Edukacji Narodowej.


Oto wyniki konkursowych zmagań:
I. miejsce zajął Paweł Rzonca z kl. II b X LO
II. miejsce zdobyła Sylwia Wieczorek z kl. I a X LO
III. miejsce zajęła Kinga Lewandowska z kl. I a X LO
Laureaci konkursu w dniu Święta Szkoły otrzymają nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców ZSP nr 1.
Serdecznie gratulujemy!

Ewa Charkiewicz

Beata Okruszko

Ad. 3 Święto Drzewa 2011


10 października 2011 roku z okazji międzynarodowego Święta Drzewa odbyła się w naszej szkole VIII edycja konkursu wiedzy o lesie. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań zamkniętych dotyczących ekosystemów leśnych i ich ochrony.

I   miejsce   zajęła Agnieszka Szczech kl. II E


II  miejsce   - Marcin Barszczewski kl. III C
III miejsce   - Ewa Paszkowska II B


Opiekun koła ekologicznego Barbara Choińska

Ad. 4 Nasi nauczyciele „Mądrzy sercem”
W dniu wczorajszym z okazji  nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej Prezydent Miasta wyróżnił statuetką „NAUCZYCIEL MĄDRY SERCEM”  białostockich pedagogów, którzy ucząc i wychowując dzieci i  młodzież  stają się dla nich autorytetem, przyjacielem,  mądrym  towarzyszem  w procesie zdobywania wiedzy i poznawania świata. Jesteśmy dumni, że wśród grona 18 laureatów tej  bardzo  prestiżowej  nagrody znaleźli się Pan Dariusz Daniluk - Dyrektor naszej szkoły i Pani Małgorzata Olędzka - nauczyciel  fizyki i matematyki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY PANI PROFESOR I PANU DYREKTOROWI!
Ad. 5 I Wojewódzki Przegląd Twórczości Nauczycieli


W czerwcu 2011 roku odbył się I Wojewódzki Przegląd Twórczości Nauczycieli, którego organizatorem był MODM Białystok. Celem konkursu był:
• przegląd dokonań i osiągnięć nauczycieli,
• stworzenie nauczycielom warunków do prezentacji talentów w środowisku lokalnym,
• wspieranie rozwoju artystycznego nauczycieli.

Spośród nadesłanych prac jury nagrodziło Złotym Dyplomem twórczość Doroty Brańskiej, nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku – w kategorii twórczość literacka – wiersz. Nagrody zostały wręczone w czasie uroczystości miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 11 października 2011 roku w Auli Magna Pałacu Branickich. Uroczystości patronował Prezydent Miasta Białegostoku. Wybrane prace z kategorii twórczość literacka zostaną opublikowane w zeszytach metodycznych MODM.


Dorota Brańska
Ad. 6 „W różnorodności tkwi ukryta siła,
która tworzy jedność”

W okresie od 11. do 16 października 2011 r. w naszej szkole miała miejsce polsko-izraelska wymiana młodzieży. Partnerem w realizacji tego projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael, na czele z panią prezes Łucją Lisowską. Projekt współfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponieważ X LO wspólnie z Centrum wygrało konkurs MEN na „Międzynarodową Wymianę Młodzieży”.


W ramach wymiany grupa dziewięciu uczniów wraz z opiekunem przybyła
z Izraela do Białegostoku. Podczas pobytu goście poznawali kulturę, tradycje, zabytki
i historię Białegostoku, Podlasia oraz Polski. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że ta wymiana okazała się wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości, przełamania barier językowych oraz otwarcia na inną kulturę. Zintegrowanie się
i nawiązanie bliższego kontaktu niewątpliwie ułatwiło zakwaterowanie młodzieży
z Izraela w domach polskich uczniów. Oni natomiast już niebawem - bo 16 listopada - pojadą z rewizytą do Izraela.

Barbara Gałecka-Chomiczewska


Strona |Pobieranie 18.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna