Biuletyn informacyjnyPobieranie 130.95 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar130.95 Kb.

BIULETYN INFORMACYJNY
Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacyjno – Gospodarcze POLARAB

Ul. Szwedzka 43/9, 03-420 Warszawa, POLAND. E-mail: polarab@wp.plNr 3/07/(3)O
2007-08-20
d redakcji

Biuletyn zawiera informacje dotyczące Syryjskiej Republiki Arabskiej i ofert eksportowych przekazanych przez Ambasadora tego kraju.

Pierwsze kontakty z Syryjską Republiką Arabską sięgają roku 2003, kiedy to ówcześni Członkowie Klubu POLARAB wywodzący się ze Stowarzyszenia Ruchu Studenckiego, a wielu z nich to obecni założyciele Stowarzyszenia POLARAB, omawiali możliwości współpracy oraz wymiany gospodarczo-handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Syryjską Republiką Arabską. Rozważano wówczas problemy o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym oraz możliwości współpracy z Syrią. Ukierunkowano działania na rozwój stosunków gospodarczych, turystycznych i kulturalnych. Zorganizowano Regionalne Spotkanie Gospodarcze w Grzegorzewiczach k/Warki, które odbyło się 24 września 2005 roku z udziałem władz samorządowych i gminnych oraz dyplomacji państw: Republiki Libańskiej, Syryjskiej Republiki Arabskiej i Królestwa Maroka.

Zdając sobie sprawę z faktu, że społeczeństwo polskie popiera ideę współpracy polsko-arabskiej, Stowarzyszenie POLARAB podjęło kontynuację tej współpracy i działań integracyjnych z włączeniem Polskiej Polonii i studentów. MSEG POLARAB deklaruje gotowość współpracy ze wszystkimi, którzy interesują się losami Polski i chcą uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych problemów Polaków rozsianych na całej kuli ziemskiej, gdziekolwiek na świecie znajdują się ich skupiska, przenosząc wypracowane stanowiska wobec tych problemów na forum parlamentarne, rządowe i samorządowe. Rozwojowi takiej współpracy zwłaszcza gospodarczej będą sprzyjały między innymi niżej wymienione działania Stowarzyszenia POLARAB. 1. Organizacja programu Regionalnych Spotkań Gospodarczych na terytorium Rzeczpospolitej Polski z udziałem przedstawicieli państw arabskich.

 2. Przygotowywanie, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych.

 3. Nawiązywanie kontaktów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych z Departamentami: Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Współpracy Rozwojowej, które służyć będą ułatwieniu wyjazdów gospodarczych polskim przedsiębiorcom.

 4. Opracowanie, na wspólnie wypracowanych zasadach, elektronicznego „e-katalogu” określającego potrzeby przedsiębiorców państw arabskich i państwa polskiego.

 5. Włączenie do współdziałania organizacje polskiej kultury z określeniem zasad i metod współpracy.

 6. Włączenie studentów arabskich i studiujących arabistykę do wspólnych prac naukowo-badawczych.

 7. Czynny udział w wypracowywaniu zawodowego systemu edukacyjnego dla obywateli arabskich w Polsce.

 8. Dążenie do powołania Międzynarodowej Rady POLARAB do spraw Gospodarczych, Studenckich i Polonijnych.

 9. Opracowanie zasad organizacyjnych i warunków funkcjonowania jednostek POLARAB w krajach arabskich i przedłożenie ich Dziekanowi Korpusu Państw Arabskich w Warszawie. Dotyczy to współpracy z czternastoma krajami arabskimi Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, do których wchodzą:

- Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna;

- Królestwo Arabii Saudyjskiej;

- Państwo Kuwejt;

- Republika Libańska;

- Królestwo Maroka;

- Palestyna;

- Arabska Republika Egiptu;

- Syryjska Republika Arabska;

- Republika Iraku;

- Republika Tunezji;

- Republika Jemenu;

- Wielka Libijska Arabska Dżamahirije Ludowo-Socjalistyczna;

- Królestwo Jordanii;

- Zjednoczone Emiraty Arabskie.

MSEG POLARAB prowadzi działania na międzynarodowym rynku w ośmiu branżach:


 1. Samochodowej;

 2. Maszynowej;

 3. Budowlanej;

 4. Turystyczno-sanatoryjnej;

 5. Rynkowej;

 6. Rolniczo-spożywczej;

 7. Medycznej;

 8. Edukacyjnej.

Centralny Zarząd MSEG POLARAB jest przekonany, że powyższe działania będą dobrze służyły przyspieszeniu rozwoju kontaktów międzynarodowych, umocnieniu więzi Polonii z Polską i krajami zaprzyjaźnionymi, rozwojowi współpracy w zakresie nauki, kultury i sportu, wspólnych wakacji dzieci i młodzieży, popularyzacji festiwali studenckich i współpracy regionalnej, zacieśnieniu wzajemnych kontaków gospodarczych.
Syryjska Republika Arabska


Syryjska Republika Arabska w fotografii

List Ambasadora Syryjskiej Republiki Arabskiej do MSEG POLARAB
GOSPODARKA

Branża rolno-spożywcza

Propozycje Syryjskiej Republiki Arabskiej na 2007r.


L.p.

Produkt

Ilość produkowana rocznie tys. t/rok

Ilość przewidziana na eksport tys. t/rok

Dostępność produktów

OWOCE

1

Cytrusy

844

200-250

XI-XII

2

Jabłka

358

80-100

Cały rok

3

Gruszki

31

7-10

VI-IX

4

Winogrona

243

50

IX-XI

5

Morele

76

10

VII

6

Czereśnie

25

10

VII-IX

7

Brzoskwinie

27

10

VII-IX

8

Śliwki

33

5-10

VI-IX

9

Figi

37

10-15

VIII-IX

10

Orzeszki pistacjowe nie łuskane

21

5

VIII-X

11

Oliwa z oliwek

202

50-75

Cały rok

WARZYWA

12

Pomidory

965

300-350

Cały rok

13

Cebula

116

10-15

IX-XI

14

Ziemniaki

541

50-75

Cały rok

15

Arbuzy

812

70-100

VII-X

16

Melony

101

10-15

VII-X

17

Ogórki i cukinia

236

20-25

V-X

18

Bakłażany

157

10-15

VI-X

19

Papryka

50

7-10

VI-X

20

Oczyszczona bawełna

360

170

Cały rok

21

Soczewica

125

20-30

Cały rok

22

Cieciorka

45

10-15

Cały rok

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

23

Mleko świeże

tys. t

2 129

Cały rok

24

Mięso

tys. t

216

Cały rok

25

Jaja

mln. szt.

4 003

Cały rok

26

Drób

tys. t

172

Cały rok


Obowiązujące przepisy prawne

Legislative Decree /8/

President of the Republic,

pursuant to the provisions of the Constitution,

Decrees the following:Article 1:

In the context of applying the provisions of this Legislative Decree, the following terms are hereby defined:

A. Supreme Council: Supreme Investment Council.

B. Commission: Syrian Investment Commission (SIC), established according to the provisions of the Syrian Investment Commission Law.

C. Board: the SIC Board of Directors.
D. Investment: Establishing, expanding, developing or upgrading enterprises.

E. Investor: Natural or artificial person investing in Syria pursuant to the provisions of this Legislative Decree.

F. Enterprise: Any economic activity operated by an investor pursuant to the provisions of this Legislative Decree.

G. Assets: the machines, tools, equipment, apparatus and non-tourist transportation means (local and imported) those are new and not renewed.

H. Foreign Capital: any capital duly incoming from abroad by Syrians, Arabs or foreigners.
Chapter 1: Investment Guarantees

Article 2:

A. It shall be permissible for investors to possess and rent lands and real estates required for establishing or expanding investment enterprises, even if the area exceeds the ownership ceiling defined by the effective laws and regulations, provided that they are exclusively used for the enterprise.

B. When an enterprise is cancelled or completely dissolved, the investor shall have to:

• cede to others, of Syrian Arab citizenship, pursuant to the effective laws and regulations any extra ownership beyond the legally defined ceiling.

• A non-Syrian investor shall have to cede the ownership of the enterprise’s lands and buildings. In case the cession is from a Syrian or foreign investor to a non-Syrian investor for the purpose of establishing an investment enterprise, an in advance approval shall be obtained from the Board, and a deadline of 2 years max. should be set to carry out the relevant cession.
Article 3:

enterprises and investments licensed pursuant to the provisions of this Legislative Decree can’t be seized or appropriated, neither could there be any limitations with regard to their ownership or revenues disposal, unless for public utilisation and In return of an immediate and just compensation that is equal to the enterprise current value just before appropriation. Payment should be in a convertible currency for foreign capital. With no violation to the provisions of the Public Funds Collection Law No. 341 of 1956, it shall be impermissible to seize the enterprise but via a judicial ruling.


Article 4:

a. A non-Syrian investor and his family shall have work and residence licenses during the enterprise execution and operation life.

b. An investor shall have the right to get work and residence licenses for the enterprise non-Syrian workers in accordance with effective laws and regulations.
Article 5:

a. An investor shall have the right to re-transfer the outcome of dealing with his/Her share of the enterprise in a convertible currency and after settling the taxes due on that dealing.

b. Pursuant to the provisions of this Legislative Decree, an investor shall have the right to annually transfer abroad the profits and interests resulting from the invested foreign capital In a convertible currency after settling the taxes due on those profits and interests.

c. Six months after the foreign capital transference, an investor shall have the Wright to retransfer his foreign capital abroad, if difficulties and conditions beyond the investor’s ability prevented him from investing that capital. Those conditions are assessed by the Board, chich shall have the right, in special cases, to approve retransferring the Foreign Capital abroad without having to adhere to the above mentioned period.

d. Arab and Foreign experts, workers and technicians working for any approved enterprise, shall have the right to transfer abroad 50% of their net wages, salaries and bonuses, and 100% of their end-service allowances, in a convertible currency, provided that they settle the taxes due on those wages, salaries and bonuses.

e. Transference shall be through the properly licensed banks.

f. An investor shall have the right, upon the Board approval, to enter and take out the tools used for the installation of the enterprise assets.
Article 6:

a. Provisions of international bilateral and multilateral investment and investment insurance-related agreements effective in Syria and signed with other countries

or Arab and international organisations, shall be taken into consideration.

b. An investor shall have the right to insure his enterprise at any of the insurance companies licensed in Syria.


Article 7:

a. Investment-related disputes between an investor and Syrian public bodies and institutions shall be settled amicably. If the disputing parties could not reach a solution amicably in three months from the date of making a written notification for an amicable settlement by one of the disputing parties, each of them shall have the right to take the case to one of the following:

1. Arbitration.

2. Competent Syrian Courts.

3. Arab Investment Court created pursuant to the Unified Agreement for the Investment of Arab Capitals in the Arab states in 1980.

4. Investment Insurance and Protection Agreement signed by Syria and the investor’s country, or any Arab or international organization.

b. All investment-related disputes shall be considered by the competent court as summary proceedings.
Chapter 2: Investment Advantages & Incentives

Article 8:

a. Any enterprise of the following sectors shall benefit from all the exemptions stipulated in the effective Income Tax Law and its amendments as well as all advantages and guarantees stipulated in this Legislative Decree:

• Agricultural and land reclamation enterprises.

• Industrial enterprises.

• Transport enterprises.

• ICT enterprises.

• Environment enterprises.

• Service enterprises.

• Electricity, Oil and Mineral Wealth enterprises.

• Any other enterprises the Supreme Council decides to cover with the provisions of his Legislative Decree pursuant to a recommendation from the Board.

b. The Board shall issue the necessary instructions to identify and define the sectors mentioned in Item (a) of this article.
Article 9:

Enterprises, licensed pursuant to the provisions of this Legislative Decree, shall hale the right to import all their needs, without being restricted to the provisions of import suspension, prohibition or restriction, direct import from the country of origin system and exchange system provisions. And against any other effective stipulation, the imported assets shall be exempted from customs duties and that include the machines, tools and equipment used in production process and non-tourist transportation means, provided that they are used exclusively for the enterprise and that ceding them shall be impermissible but after the Board approval. The Supreme Council shall issue, following a Board recommendation, a system that defines the relevant principles, provisions and procedures.


Article 10:

For the purposes of this Legislative Decree, investment zones and the minimum value of each investment developmental zone assets shall be defined by a decision from the Cabinet.


Article 11:

A. Following a justified suggestion from the Board, the Supreme Council shall hale the right to decide granting the investment facilitations, exemptions and advantages stipulated in this Legislative Decree, as well as any other additional advantages and guarantees, to any other enterprise.

B. The Supreme Council shall have the right to use discount bases other than the ones mentioned in the effective Income Tax Law and its amendments for the enterprises of special importance for national economy.
Chapter 3: General Provisions

Article 12:

Any investor in an approved enterprise shall have to:

a. Inform the SIC in writing, as soon as the assets are installed and prepared, of the date of the enterprise’s operation commence or actual production.

b. Keep systematic accounts for the enterprise in accordance with the international accounting standards and provide the SIC with a copy of the enterprise balance sheets ratified by a licensed accounts auditing company or office.

c. Keep a detailed record of the enterprise assets.

d. Submit any information, data or documents required by the SIC and allow any officer authorised by the SIC to compare the data and information with the reality.


Article 13:

Any enterprise approved pursuant to investment legislations in effect before the validity of this Legislative Decree, shall benefit from all exemptions and advantages it has until the end of the exemption period stipulated in those legislations and their terms.


Article 14:

In case an approved enterprise ownership is transferred, totally or partially, to another, the new owner shall replace the previous one in rights, liabilities and obligations pursuant to the provisions of this Legislative Decree and the provisions and instructions thereof. Capital profits generated by the sale of fixed assets shall be subject to income tax according to the effective laws and legislations.


Article 15:

Details of the private data and information provided by investors on their enterprises shall not be publishable or circulatable.


Article 16:

a. Approved enterprises shall be subject to the provisions of the effective Companies Law or Joint-Companies Law with no contradiction to the provisions of this Legislative Decree.

b. In the context of applying this Legislative Decree, no other stipulation of any Rother legislation shall be used if it contradicts its provisions.

c. Law 10 of 1991 and amendments is abolished.


Article 17:

This Legislative Decree shall be published in the Official Gazette and put in force as of 01/01/2007.


Damascus, 27/01 /2007

President of the Republic

Basher Al-Assad

EKSPORT - IMPORT

Wydanie 1/10SCHEMATYCZNY PODZIAŁ KOSZTÓW

pomiędzy sprzedającym (S) i kupującym (K)

DLA WYBRANYCH FORMUŁ INCOTERMS 2000

Cz. 1/4
Formuły wykładni INCOTERMS regulują:

 1. Podział kosztów związanych z transportem towarów – wspomaga on opracowanie kalkulacji kosztów;

 2. Przejście ryzyka ze sprzedającego na kupującego podczas transportu.
 1. WYKŁADNIA TERMINÓW HANDLOWYCH INCOTERMS

2.1. Terminy handlowe i ich zastosowanie

Ustalenie i wyjaśnianie tych samych terminów handlowych w różnych krajach było badane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, okazała się w szczegółach rozbieżna. W celu ułatwienia stronom zawierania umów w handlu zagranicznym zachodziła konieczność ujednolicenia interpretacji „Incoterms” w skali międzynarodowej. Po raz pierwszy opublikowano w 1936r. interpretację 11 terminów. Po ewolucji systemu wykładnię pogrupowano na cztery grupy. Potrzeba rewizji narodziła się ze zmianami w rozwoju technik transportowych oraz przesyłania dokumentów drogą elektronicznego przetwarzania danych i wprowadzanych zmian w wykładniach co 10 lat. INCOTERMS 2000 szczęśliwie zmienił obowiązek odprawy celnej w przypadku formuł FAS i DEQ w porównaniu z warunkami z 1990 roku. Konsekwentnie, jak w pozostałych formułach zastosowano zasadę, że eksporter i importer odprawiają towar na swoim terenie. W formułach tych każda ze stron częściowo partycypuje w kosztach portowych, w FAS w porcie załadunku, w DEQ w porcie wyładunku. W praktyce kupujący nie musi zlecać przeładunku z placu na statek w porcie załadunku, a sprzedający wyładunku na plac w porcie przeznaczenia. Strony ponoszą zwyczajowo te koszty poprzez właściwe zafrachtowanie statku, gdzie przewoźne zawierać będzie opłaty za podjęcie towaru złożonego wzdłuż statku lub jego wydanie na nabrzeże. Czynności te zleci armator portowi wkalkulowując je do stawki frachtowej. W ten sposób zachowana zostanie nader praktyczna i zdroworozsądkowa zasada nie "pchania się" na ląd kontrahenta. Dostawy dom-dom chwytliwe w transporcie kontenerowym, mogą być wykonawczą i kosztową pułapką w przewozach konwencjonalnych i specjalnych (np. ładunków nie normatywnych). Niestety w naszych warunkach z niewiedzy o korzyściach wynikających z posiadania gestii transportowej lub słabości finansowej, krajowe przedsiębiorstwa handlu zagranicznego godzą się na formuły ograniczające ich aktywność do wydania lub przyjęcia towaru z lub do własnego magazynu.


Terminy handlowe INCOTERMS Tab. 1

Grupa

Symbol

Formuła

E

EXW

Ex Works

F

FCA

FAS


FOB

Free Carrier

Free Alongside Ship

Free On Board


C

CFR

CIF


CPT

CIP


Cost and Freight

Cost, Insurance and Freight

Carriage Paid To

Carriage and Insurance Paid ToD

DAF

DES


DEQ

DDU


DDP

Dalivered At Frontier

Dalivered Ex Ship

Dalivered Ex Quay

Dalivered Duty Unpaid

Dalivered Duty Paid


Zastosowanie terminów handlowych w poszczególnych rodzajach transportu Tab. 2

Rodzaj transportu

Symbol

Termin handlowy

Wszystkie rodzaje transportu łącznie z wielorodzajowym

EXW

FCA


CPT

CIP


DAF

DDU


Ex Works

Free Carrier

Carriage Paid To

Carriage and Insurance Paid To

Delivered At Frontier

Delivered Duty UnpaidLotniczy

FCA

Free Carrier

Kolejowy

FCA

Free Carrier

Morski i śródlądowy

FAS

FOB


CFR

CIF


DES

DEQ


Free Alongside Ship

Free On Board

Cost and Freight

Cost, Insurance and Freight

Delivered Ex Ship

Delivered Ex Quay


GRUPA E
EXW - Ex Works (z zakładu do oznaczonego miejsca)
Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim terenie, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.GRUPA F
FCA - Free Carrier (Franco przewoźnik - oznaczone miejsce załadunku) w INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990.FAS - Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku - oznaczony port załadunku) w INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienia kosztów z tym związanych, w przeciwieństwie do INCOTERMS 1990 gdzie obowiązek ten należał do kupującego.FOB - Free On Board (Franco statek - oznaczony port załadunku)
Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszt dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego.


Incoterms 2000 podzielony jest na 4 podstawowe grupy i 13 wydzielonych z nich formuł handlowych:Grupa E. Minimalne obowiązki sprzedającego, który ma wyłącznie podstawić towar do dyspozycji kupującemu na swoim terenie.
Nie ponosi on żadnych kosztów związanych załadunkiem lub transportem towaru.

Grupa F. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego. W przypadku formuły FCA, gdy towar jest dostarczony przewoźnikowi na terenie sprzedającego (zakład, magazyn), to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towar zostanie załadowany na koszt sprzedającego na środek transportu podstawiony przez przewoźnika. Jeżeli będzie to inne miejsce niż teren sprzedającego (terminal, port). Wówczas sprzedający zobowiązany jest na swój koszt zapewnić transport towaru w celu dostarczenia go przewoźnikowi. Wyładunek towaru ze środka transportu należy do obowiązków kupującego.

Grupa C. Sprzedający ma obowiązek zorganizować transport i dostarczyć towar przewoźnikowi oraz ponieść koszty związane z transportem towaru do wyznaczonego przez kupującego miejsca. W przypadku formuł CIF i CIP sprzedający dodatkowo zobowiązany jest do ubezpieczenia towaru.

Grupa D. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do wyznaczonego przez kupującego miejsca w kraju importu. W związku z powyższym ponosi on wszystkie koszty związane z towarem do momentu dostarczenia go do wskazanego miejsca przeznaczenia.

Formuły jednopunktowe:

Grupy E, F, D to takie, w których przejście ze sprzedającego na kupującego, ryzyka i kosztów następuje w tym samym miejscu.

Formuły dwupunktowe:Grupa C – przejście ryzyka związanego z dostawą towaru nie pokrywa się z miejscem, do którego sprzedający ponosi koszty transportu. W tej grupie sprzedający towar zobowiązany jest opłacić koszt jego transportu do wyznaczonego przez kupującego miejsca. Ryzyko związane z dostawą towaru przechodzi jednak ze sprzedającego na kupującego już w miejscu. Przejście ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem towaru, ze sprzedającego na kupującego w poszczególnych grupach i formułach wykładni Incoterms.

W formułach CFR i CIF miejsce przejścia ryzyka straty i uszkodzenia ładunku nie pokrywa się z miejscem, do którego sprzedający ponosi koszty transportu. Sprzedający zawiera umowę przewozu i opłaca go do portu przeznaczenia, natomiast linia nadburcia statku w porcie załadunku rozgranicza ryzyka stron kontraktu. Dzieje się tak również wtedy, kiedy sprzedający jest zobowiązany (CIF) do wykupienia polisy ubezpieczeniowej, co czyni na dobro kupującego. Dlatego formuły 'C' określa się jako dwupunktowe, bo podział ryzyka między sprzedającego i kupującego następuje w innym punkcie niż podział kosztów.


2.2. Wykładnia terminów i formuł
EXW – przejście ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje na terenie sprzedającego po postawieniu towaru do dyspozycji nabywcy.

Sprzedający powinien podstawić towar do dyspozycji kupującego w terminie i miejscu przewidzianym zgodnie z umową dla dostawy takich towarów. Sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru na środek przewozowy podstawiony przez kupującego. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyka i wydatki związane z towarem do chwili postawienia go do dyspozycji kupującego w czasie przewidzianym w umowie, pod warunkiem, że towar objęty umową został należycie wyodrębniony. Sprzedający-eksporter zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy kupującemu na jego żądanie, ryzyko i koszt w uzyskiwaniu dokumentów wydawanych w kraju dostawy a potrzebnych kupującemu do eksportu, importu czy tranzytu przez inny kraj. Wszelkie opłaty celne, podatki nałożone z tytułu eksportu ponosi kupujący. Obciążają go także koszty świadectw pochodzenia, licencja eksportowa i opłaty konsularne.


FCA (FREE CARRIER ) Franco przewoźnik w oznaczone miejsce - ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi. Na kupującego spada całe ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru w przypadku, gdy nie podał on sprzedającemu terminu lub nazwy miejsca przekazania towaru lub nie wskazał przewoźnika, któremu towar ma być dostarczony, albo gdy wyznaczony przez niego przewoźnik nie przyjął towaru.

Określenie to ma zastosowanie we wszystkich rodzajach transportu. Sprzedający dostarcza i powierza towar przewoźnikowi określonemu przez kupującego w uzgodnionym dniu dostawy i we wskazanym miejscu. Jeżeli miejsc dostawy jest więcej a odbiorca nie wskazał precyzyjnie dostępnego miejsca. Sprzedający może wybrać to, które najlepiej odpowiada jego celom. Przyjmuje się, że towar przekazany jest wówczas, gdy został załadowany na: wagon kolejowy (transport kolejowy), naczepę (transport drogowy), na statek przewoźnika śródlądowego. W przypadku transportu morskiego, lotniczego, wielorodzajowego lub nieznanego z chwilą przekazania towary do wysyłki. Kupujący zawiera na swój koszt umowę przewozu z wyznaczeniem miejsca i terminu dostawy do odbiorcy o czym powiadamia kupującego.


FAS - FREE ALONGISDE SHIP (Franco wzdłuż burty statku w oznaczonym porcie załadowania). Przejście ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie postawienia towaru na nadbrzeżu wzdłuż burty statku wyznaczonego przez kupującego w porcie załadunku.

Sprzedający dostarcza towar wzdłuż burty statku we wskazanym przez kupującego miejscu ładowania w wymienionym porcie załadowania w sposób zgodny ze zwyczajami tego portu w umówionym terminie i okresie. Sprzedający zawiadamia niezwłocznie kupującego, że towar dostarczono wzdłuż burty statku. Od tego momentu wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem ponosi kupujący. Sprzedający jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt, czysty dokument, stwierdzający dostarczenie towaru wzdłuż burty oznaczonego statku. W przypadku gdy dokumentem ma być dokument przewozowy. Sprzedający na żądanie, ryzyko i koszt kupującego powinien udzielić wszelkiej pomocy w uzyskaniu tego dokumentu. Kupujący powinien zawiadomić sprzedającego o nazwie statku, miejscu ładowania i terminach dostawy na statek. Ponosi on wszelkie

dodatkowe koszty powstałe z tego powodu, że wskazany przez niego statek nie przybył na czas lub nie przyjął ładunku lub nie podał na czas nazwy statku. Kupujący ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem konosamentu – dokument wystawiany przez przewoźnika morskiego, potwierdzającego przyjęcie ładunku do przewozu, zawierający zobowiązanie przewiezienia tego ładunku i wydanie go w porcie przeznaczenia.

FOB - FREE ON BOARD (Franco statek w oznaczonym porcie załadowania). Przejście ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie przejścia towaru przez burtę statku w porcie załadunku. W formułach FAS i FOB kupujący ponosi dodatkowe ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru, w przypadku gdy nie poinformuje sprzedającego o terminie i miejscu załadunku, nazwie statku lub gdy wyznaczony przez niego statek nie przybędzie o czasie lub nie będzie mógł przyjąć towaru.

Sprzedający wraz z dowodem zgodności, dostarcza towar we wskazanym przez kupującego porcie załadowania i umówionym terminie, powiadamiając o tym kupującego. Ponosi on wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem do czasu, gdy towar faktycznie przejdzie nadburcie statku w oznaczonym porcie załadowania. Powinien on uzyskać na swój koszt czysty dokument stwierdzający dostarczenie towaru na oznaczony statek. Gdyby takim dokumentem był dokument transportowy, sprzedający powinien na żądanie, koszt i ryzyko kupującego udzielić mu wszelkiej pomocy w jego uzyskaniu. Kupujący jest zobowiązany na swój koszt zaczarterować statek lub zapewnić potrzebną przestrzeń na statku i zawiadomić we właściwym czasie sprzedającego o nazwie statku, miejscu ładowania i terminach dostawy na ten statek. Ponosi on wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem konosamentuZastosowanie : tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego.

c.d. w biuletynie nr 4/8/(4)

Planowany rejestr zamówieńTab. 3

SPRZEDAWCA

NUMER
ZAMÓWIENIA

DATA
WYSYŁKI

METODA
DOSTAWY

FRANCO

WARUNKI

 

 

 

 

 
ILOŚĆ

OPIS

CENA JEDNOSTKOWA

DO OPODATKOWANIA?

KWOTA

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


TURYSTYKA

Oferta zgłoszona do MSEG POLARAB

OFERTA 1/4/07

NA POBYT IRACKIEJ MŁODZIEŻY HARCERSKIEJ

W WIEKU 12 – 16 LAT

w Stanicy Harcerskiej w Jarosławcu w okresie od 3.09 – 28.09.2007r.

Propozycje do współpracy z MSEG POLARAB
Turystyka:

 1. Pomoc i pośrednictwo w kontaktach pomiędzy biurami podróży. Ponieważ na największych targach turystycznych, typu poznański Tour Salon, warszawskie TTW oferty arabskie już pojawiają się, są organizowane też dni np. tunezyjskie, ja rekomenduję BTF – Bussines Tourism Forum, czyli warszawskie targi turystyki biznesowej. Posiadają już tradycję i markę, od tego roku stają się już oficjalnie międzynarodowe. Obecność tam krajów arabskich będzie dobrze widoczna, w tym dla biur podróży obok ogólnej oferty mających specjalizacje w zakresie incentives, targów, kongresów, itd. Temat rozwinięty zostanie osobno.

 2. Z takimi targami najlepiej byłoby powiązać czasem i miejscem już we własnym zakresie organizowane przez POLARAB forum polsko-arabskie „Biznes – Turystyka – Nauka – Kultura”, po części z udziałem wystawców, gości specjalnych, dziennikarzy uczestniczących w BTF, ze stosownymi blokami tematycznymi i workshopami przygotowywanymi stosownie do zainteresowań poszczególnych grup gości, np. budownictwo, maszyny i materiały budowlane, medycyna etc.

 3. Ze względu na fakt, iż transfery lotnicze stanowią istotną część kosztów takich imprez, dla ich ograniczenia i maksymalnego spożytkowania przedsięwzięcia możliwe jest jednocześnie

  • Zorganizowanie study tours dla dziennikarzy z krajów arabskich i biur podróży oraz innych uczestników forum do głównym miast/regionów Polski oraz tematycznych, zarówno związanych z turystyką jak i biznesem

  • Zaplanowanie trasy koncertowej dla zespołów artystycznych z krajów arabskich uczestniczących w targach i forum w wybranych miastach

  • Przygotowanie inaugurowanych w tym czasie kampanii promocyjnych wybranych krajów, tematów, ofert w mediach i innymi metodami, w tym konferencje prasowe, spotkania samorządowców zmierzające do zawarcia nowych umów bliźniaczych miast/regionów

 4. Równolegle planować można zawarcie porozumień np.

  • Pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a wybranymi, narodowymi odpowiednikami, w sprawie warunków preferencyjnych organizacji narodowych stoisk na targach turystycznych, uzgodnień iż w danym

kraju planowany jest ROK POLSKI (pod względem promocji turystyki i kultury), rozbudowy IT (informacji turystycznej) etc.  • Pomiędzy Polską Korporacją Targową (w tym targi poznańskie) z odpowiednikami

  • Z uzdrowiskami polskimi

 1. W najbliższym czasie prowadzić będę rozmowy z jednym z wydawnictw turystycznych na temat proponowanej im serii przewodników po krajach arabskich – oni planowali spolszczone edycje jednej ze znanych na świecie serii, ja namawiam obok/zamiast także przewodniki polskich autorów

 2. Z osobna rozpisać będę mógł propozycje związane z turystyką wodną (jedna z moich specjalizacji)

  • poczynając od rejsów statkami pasażerskimi wzdłuż morskich wybrzeży i największych rzekach (na Nilu to już popularne, Minister Turystyki Syrii mówił mojej córce, iż marzy, by podobnie było na Eufracie, lecz to rzeka kilku krajów, w tym zaangażowanych w wojny lub zagrożonych walkami),

  • nurkowanie, w tym szkoły nurkowania

  • żeglarstwo – możliwość uruchomienia takich szkół, stworzenie pakietów związanych z czarterowaniem jachtów

  • inne sporty – narciarstwo wodne, windsurfing, etc

  • oferty dla kajakarzy, także „kolekcjonujących” spływy na najbardziej egzotycznych szlakach

Proszę potraktować powyższe, jako uwagi wstępne, spisane „na gorąco”.

Mirosław Czerny
P.S.

POLARAB we współpracy z BTF będzie współuczestniczył w międzynarodowej integracji turystycznej. Rozpocznie informacje ofertową o organizowanych Międzynarodowych Targach Turystycznych BTF, które odbędą się w Warszawie w listopadzie 2007r.
EDUKACJA

Rodzaje kosztów szkolenia przy opracowywaniu kalkulacji kosztów.

1. Ekonomia szkolenia obejmuje: 1. Koszty administracyjne.

 2. Koszty teorii.

 3. Koszty ćwiczeń.

 4. Koszty praktyk.

 5. Koszty skryptów.

 6. Koszty transportu z lotniska w Bagdadzie do lotniska w Warszawie.

 7. Koszty transportu z lotniska w Warszawie do miejsca kwaterowania.

 8. Koszty transportu z miejsca zamieszkania na wykłady, ćwiczenia i praktyki.

 9. Całodzienne koszty wyżywienia.

 10. Całodobowe koszty zamieszkania w obiektach poza hotelowych.

 11. Koszty egzaminów.

 12. Koszt ubezpieczenia w cenie kursu

 13. Koszty przelotu ponosi uczestnik kursu

 14. Koszty uzyskania certyfikatów w cenie kursu

 15. Koszty ubiorów roboczych w cenie kursu

 16. Koszt z materiału są włączone w cenę kursu.

 17. Koszt tłumacza po stronie zamawiającego - Polarab-u

 18. Koszt transportu osobowego lotnisko-miejscowość szkolenia.

Płatność:

 1. Opłata kursu : 100% przeddzień rozpoczęcia kursu

 2. 100% przed kursem beginnig. Cały transfer bankowy i kursy walutowe są towbi zapłacone przez

wpłacającego środki płatnicze do banku.

 1. Zleceniobiorca otrzymuje kwotę brutto ustaloną wspólnie.

 2. Opłata udziału nie obejmuje kosztów transferu ustawienia.

 3. W przypadku naruszenia dyscypliny przez kursanta, koszty szkolenia pokrywa w całości

zleceniodawca.

Ceny:


 1. Ceny kursów to ceny brutto.

 2. Cena obejmuje zapewnienie opieki medycznej pierwszej pomocy.

 3. W przypadku wypadku koszty ponosi ubezpieczyciel.

 4. Opłata nie obejmuje kosztów transferu ustawienia.


Kursy doskonalące dla obywateli pochodzenia arabskiego
Ruszają kursy doskonalące dla obywateli arabskich w zakresach:


 1. w zakresie języków obcych:

Celem kursów jest doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie powszechnego używania języka polskiego oraz porozumiewania się w zakładzie pracy, zamieszkania, w handlu, transporcie osobowym i towarowym, prowadzenia rachunków, zwrotów zawodowych, grzecznościowych…. Cały cykl obejmie kilka stopni kursów od podstawowego dla zaawansowanych od 140 godz. do 1 200 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą realizowane wyłącznie w małych grupach po 20 osób. Przewiduje się też możliwość zorganizowania niektórych kursów w formie tygodniowych zjazdów poza miejscem zamieszkania uczestników.

 1. Zawodowe kursy przekwalifikujące trwające ok. 300 godz lekcyjnych z praktyką w zawodach:

  1. murarz – tynkarz

  2. zbrojarz – betoniarz

  3. ochroniarz

  4. ślusarz

  5. ratownik medyczny

  6. sanitariusz

  7. spawacz .

ADRES DO KORESPONDENCJI:


MSEG POLARAB

Ul. Szwedzka 43/9

02-652 WARSZAWA

E-mail: polarab@wp.plREDAKCJA i WYDAWCA BI: Centralny Zarząd MSEG POLARAB.

Biuletyn opracował: Stanisław Popiołek

1

: 2010
2010 -> Formularz cenowy Pakiet 1
2010 -> Język polski -„Słowa na czasie „ Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1, Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomorska, Piotr Doroszewski, wyd. Nowa Era. Język polski
2010 -> 12 lipca – poniedziałek ck zamek, godz. 10. 00 (Grupy A1, C1, D1, E1, F1) wstęp wolny
2010 -> Iii turniej z cyklu Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej
2010 -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
2010 -> IdeaCentre A310 i A700 – Lenovo wprowadza na polski rynek dwa nowe komputery typu all-in-one
2010 -> Informacja prasowa Warszawa, 10 grudnia 2010 r. Stylowe święta z Lenovo premiera U260
2010 -> Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa redłowska”
2010 -> Absolutorium za 2009 rok
2010 -> Biznes społecznie zaangażowany na uczelniach wyższych

Pobieranie 130.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna