Biznes, etyka, odpowiedzialnośĆ: podręcznik akademicki warszawa 2012, pwn, sPobieranie 20.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.95 Kb.
BIZNES, ETYKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODRĘCZNIK AKADEMICKI
Warszawa 2012, PWN, ss. 580
redakcja naukowa

Wojciech Gasparski


współpraca

Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska


Centrum Etyki Biznesu ALK & IFiS PAN

Uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w grudniu 2009 roku przyjęli Deklarację, w której zwrócili uwagę na konieczność kształcenia adeptów i dokształcania praktyków w zakresie dyscypliny, która zyskała ten status dzięki aktywnej obecności na kolejnych Polskich Zjazdach Filozoficznych (Toruń 1995, Szczecin 2004, Warszawa 2008, Wisła 2012). Czas było więc powrócić do zamiaru przygotowania polskiego podręcznika, o czym wprawdzie dyskutowano na ogólnopolskim seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA) już w roku 2003, ale brak środków odroczył realizację zamiaru. Sprawą zainteresowało się wydawnictwo PWN, co stworzyło szanse spełnienia planów. Ta koincydencja potrzeb i możliwości skłoniła mnie i moich Kolegów z Centrum Etyki Biznesu do zaproszenia do współpracy w przygotowaniu podręcznika specjalistów ze środowisk zajmujących się w Polsce etyką biznesu oraz jego społeczną odpowiedzialnością.

Podjęliśmy się przygotowania podręcznika pt. „Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki składającego się z 38 rozdziałów poświęconych najistotniejszym zagadnieniom etyki działalności gospodarczej (etyki biznesu) i zawodowej etyki aktywności menedżerskiej. Książka służy wykładowcom, studentom oraz ludziom biznesu, a także politykom konfrontowanym z etycznym wymiarem podejmowanych decyzji gospodarczych. Ponadto dostarcza odpowiedzi na wyzwanie dotyczące ważnego aktualnie zagadnienia dotyczącego aksjologicznego kontekstu działalności gospodarczej. Tak pomyślany podręcznik, będąc źródłem wiedzy o elementach etyki biznesu, pozostawia swobodę doboru treści do programu realizowanego w konkretnej uczelni.
Każdy rozdział rozpoczyna się od krótkiego streszczenia i kończy podsumowaniem oraz kilkoma pytaniami kontrolnymi, a także danymi bibliograficznymi literatury cytowanej. Podano pojęcia podstawowe wyodrębnione definicyjnie w sposób, który umożliwił ich zestawienie w słowniku terminologicznym zamieszczonym na końcu podręcznika. W rozdziałach, w których było to możliwe, podano także kazusy ilustrujące omawiane zagadnienia.[wg].
Oto spis treści podręcznika:

 • Słowo wstępne

 • Wojciech Gasparski

 • ROZDZIAŁ 1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu

 • Adam Węgrzecki

 • ROZDZIAŁ 2. Audyt etyczny organizacji

 • Ryszard Stocki

 • ROZDZIAŁ 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny

 • Elżbieta Tarkowska

 • ROZDZIAŁ 4. Etos ludzi i instytucji biznesu

 • Dariusz Bąk

 • ROZDZIAŁ 5. Etyczne aspekty działań marketingowych

 • Lechosław Garbarski

 • ROZDZIAŁ 6. Etyka biznesu

 • Wojciech Gasparski

 • ROZDZIAŁ 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji

 • Aniela Dylus

 • ROZDZIAŁ 8. Etyka ekonomii

 • Kazimierz Sosenko

 • ROZDZIAŁ 9. Etyka gospodarcza

 • Bożena Klimczak

 • ROZDZIAŁ 10. Etyka powinności – deontologizm

 • Janina Filek

 • ROZDZIAŁ 11. Etyka pożytku – utylitaryzm

 • Janina Filek, Tomasz Kwarciński

 • ROZDZIAŁ 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa

 • Iwona Kuraszko

 • ROZDZIAŁ 13. Etyka w public relations

 • Piotr Lignar

 • ROZDZIAŁ 14. Etyka w sferze finansów.

 • Paul H. Dembiński

 • ROZDZIAŁ 15. Fuzje i przejęcia – analiza etyczna

 • Bożena Klimczak

 • ROZDZIAŁ 16. Geneza etyki działalności gospodarcze

 • Marcin Bukała

 • ROZDZIAŁ 17. Infrastruktura etyczna biznesu

 • Wojciech Gasparski

 • ROZDZIAŁ 18. Kodeksy i programy etyczne

 • Wojciech Gasparski

 • ROZDZIAŁ 19. Konflikt interesów

 • Anna Lewicka-Strzałecka

 • ROZDZIAŁ 20. Konsumenci: prawa i obowiązki

 • Anna Lewicka-Strzałecka

 • ROZDZIAŁ 21. Korupcja

 • Anna Lewicka-Strzałecka

 • ROZDZIAŁ 22. Ład korporacyjny

 • Izabela Koładkiewicz

 • ROZDZIAŁ 23. Menedżer – deontologia zawodu

 • Wojciech Gasparski

 • ROZDZIAŁ 24. Oceny i decyzje moralne

 • Tadeusz Tyszka, Anna Macko

 • ROZDZIAŁ 25. Odpowiedzialność wobec pracowników

 • Czesław Szmidt

 • ROZDZIAŁ 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności

 • Bolesław Rok

 • ROZDZIAŁ 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego

 • Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski

 • ROZDZIAŁ 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności

 • Irena Pichola

 • ROZDZIAŁ 29. Religia i biznes

 • Leszek Karczewski

 • ROZDZIAŁ 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Bolesław Rok

 • ROZDZIAŁ 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania

 • Izabela Błażowska

 • ROZDZIAŁ 32. Teoria cnót

 • Dariusz Bąk

 • ROZDZIAŁ 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne

 • Wojciech Gasparski

 • ROZDZIAŁ 34. Trwały i zrównoważony rozwój

 • Tadeusz Borys

 • ROZDZIAŁ 35. Umowa społeczna

 • Barbara Fryzel

 • ROZDZIAŁ 36. Whistleblowing

 • Marek Arszułowicz

 • ROZDZIAŁ 37. Zasada podwójnego skutku w działalności gospodarczej

 • Julita Sokołowska

 • ROZDZIAŁ 38. Zaufanie

 • Piotr Sztompka

 • Słownik pojęć podstawowych

 • zestawiła Julita Sokołowska

 • Indeks rzeczowy

 • O Autorach.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna