Blisko połowa Polaków popiera zniesienie celibatu ale tylko co trzeci Polak aprobowałby kobietę-księdzaPobieranie 6.57 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.57 Kb.

Badania Rynku i OpiniiBlisko połowa Polaków popiera zniesienie celibatu ale tylko co trzeci Polak aprobowałby kobietę-księdza.
Za utrzymaniem celibatu opowiada się 53% respondentów a za jego zniesieniem 47%. Zwolennicy zniesienia celibatu stanowią większość (około 55%) wśród osób w wieku od 21 do 60 lat. Osoby starsze - w wieku powyżej 60 lat oraz młodsze – poniżej 20 lat dość zdecydowanie (w około 70%) opowiadają się za utrzymaniem celibatu. Im wyższe wykształcenie tym większa aprobata zniesienia celibatu. Wynosi ona wśród osób z wyższym wykształceniem - 56%, średnim – 50%, zawodowym – 48% i podstawowym – 42%. Minimalną przewagę (51%) mają zwolennicy zniesienia celibatu w dużych miastach. W małych miastach i na wsi odsetek ten maleje do 47%. Jednak największą liczbę zwolenników zniesienia celibatu odnotowujemy wśród osób popierających Unię Wolności (77%). Jest on także znaczny wśród elektoratu koalicji SLD – UP (55%) i Samoobrony (54%). Wśród zwolenników pozostałych partii przewagę mają zwolennicy utrzymania celibatu. Najsilniej za tą opcją opowiadają się osoby popierające AWSP (82%) i Ligę Polskich Rodzin (66%).
Kapłaństwo kobiet aprobuje 34% respondentów a 66% jest mu przeciwne. Zwolennicy kapłaństwa kobiet są w mniejszości w KAŻDEJ analizowanej grupie respondentów. Jest ich względnie najwięcej wśród osób przed 40 rokiem życia (45%), z wykształceniem wyższym (42%), oraz w dużych miastach (39%). Największa natomiast liczba przeciwników kapłaństwa kobiet jest wśród elektoratu AWSP, Ligi Polskich Rodzin i Prawa i Sprawiedliwości (po około 80%).
Sondaż przeprowadził Instytut Badania Rynku i Opinii ESTYMATOR w ramach badania Omnibus Direct w dniach od 5 do 7 marca 2002 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 500 osób w wieku od 15 do 79 lat. Zastosowano bezpośredni wywiad z udziałem ankieterów.
Pytania zadawane respondentom brzmiały:
„Kościół katolicki zabrania aby ksiądz miał żonę. Czy zakaz ten powinien być utrzymany?”
„Kościół katolicki zabrania aby kobieta była księdzem. Czy zakaz ten powinien być utrzymany?”
możliwe odpowiedzi: „tak” i „nie”.
WARSZAWA, 16 marca 2002
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna