Boska matrycaPobieranie 48.93 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.93 Kb.
BOSKA MATRYCA

Badania nad BOSKĄ  MATRYCĄ RZECZYWISTOŚCI – energetyczną, krystaliczną, kwantową, nad matrycą utkaną niewidzialnym, czującym światłem… stały się centrum uwagi wielu specjalistów: naukowców, ezoteryków, uzdrowicieli, księży, a nawet lekarzy.

 Poszerzająca się wiedza o tym CZYM ONA JEST,  przyczyniła się do rozwoju naszej świadomości duchowej i życiowej, do świadomego kreowania lepszego świata i zdrowia szeroko pojętego. Do poznawania KIM JESTEŚMY i PO CO jesteśmy tutaj.

 O Boskiej Matrycy Rzeczywistości mówią przekazy wiedzy starożytnej, takie jak księgi Wed, I Ching, Upaniszady,  zwoje z Morza Martwego,  chrześcijańska Biblia, Szmaragdowe Tablice starożytnego Egiptu, Dreamtime Aborygenów – czyli legendy o czasie śnienia, gdy powstał świat i wiele innych.

Współczesna nauka tę starożytną wiedzę-filozofię potwierdza,  słowami noblistów i autorytetów takich jak Albert Einstein, Otto Stern, Herman Weyl,  Fritjof Capra, Gregg Braden , Jean Baudrillard, Nessim Harmein i wielu innych -  w książkach: Tao Fizyki, Boska Matryca, Simulacra and Simulation, inne.  

 W dalszej części artykułu znajdują się cytaty z wypowiedzi tych autorytetów, definiujące czym jest Boska Matryca.

 

  1. I.               PO CO WARTO POZNAĆ CZYM JEST BOSKA MATRYCA ŚWIATŁA?

 Dziś każdy, kto pragnie wyjść poza ramy ograniczających ludzką kreację przekonań  i systemów,  penetruje tę wiedzę i praktykuje metody uwalniające potęgę umysłu i ducha z iluzji i ograniczeń.

 Warto jest poznać naturę Boskiej Matrycy Rzeczywistości, utkanej duchowym-kwantowym światłem, dającą pierwotny wzorzec istnienia i funkcjonowania naszej rzeczywistości. Warto też poznać naszą rolę i sens uczestnictwa w niej.Po to, żeby samodzielnie kreować swój los, umieć  oprzeć się manipulacji,  przestać żyć w świecie iluzji, zmagań, stresu, trudności, cierpienia i fałszywego przekonania, że spektakularne sukcesy, cuda uzdrowienia, czy realna opieka duchowa nad poczynaniami człowieka, to rarytas dostępny tylko dla wybranych lub szczególnie oświeconych.

Warto przekonać się, że te „cuda”  - np. uwalnianie siebie i innych z nieuleczalnej choroby czy chronicznego bólu, telepatia, prekognicja, implantowanie-czytanie myśli, synchronia pomyślnych zdarzeń, łatwość osiągania celów, wymarzona praca czy dużo większe zarobki,  stworzenie sukcesu  z niczego, zdolność do najgłębszego przebaczenia, spotkanie prawdziwej miłości, czy zrealizowanie pozornie nieosiągalnych marzeń…

jest KAŻDEMU człowiekowi potencjalnie DOSTĘPNE….i jest łatwe do osiągnięcia, jeśli się wie JAK. Warto  zrobić kilka osobistych eksperymentów, by dowiedzieć się, że umiejętne komunikowanie się z Boską Matrycą Światła w stanie świadomości Bycia Jednym z Nią ( czyli bycie połączonym z eteryczna siecią neuronalną Matrycy) i w stanie Wdzięczności, pomaga w rezultacie żyć z lekkością, doświadczać niewidzialnej opieki, unikać przeszkód, stresów, zmagań, być nieustannie uczestnikiem synchronii – tzw. pomyślnych „zbiegów okoliczności” , doświadczać radości, szczęścia, zdrowia, spełnienia.

Nazwijmy intencję takiej komunikacji „Wyższego Dobra”.

Taka komunikacja to nie jest rozmowa przez telefon. To np. żarliwa modlitwa, głęboka medytacja, zachwyt nad pięknem przyrody, zasłuchanie w  harmonię muzyki, miłość.

Wtedy osiągamy stan świadomości i uczuć, w którym Boska Matryca, jej Boski Duch…nas słyszy i odpowiada na nasze wołanie.

Albo….możliwe jest połączenie z takim poziomem Matrycy, gdzie mamy wgląd, dostęp do umysłów innych ludzi i możemy się tym posługiwać dla ich dobra lub dla manipulacji nimi.

I to niekoniecznie będzie wyższe dobro, ale….może być w jakimś zakresie użyteczne.

 Żeby osiągnąć  rodzaj komunikacji „Wyższego Dobra” , potrzebna jest wiedza JAK to zrobić:  modlić się,  medytować, czy po prostu rozmawiać z NIĄ poprzez serce, czy jeszcze inaczej?

Potrzebne jest odrobina pokory, wiedza i  zaufanie-zaakceptowanie- bycia POPROWADZONYM.  Przyzwolenie na uczestniczenie w  Synchronii, w doskonałym zamyśle Boskiej Matrycy  Światła - Boga. W Jego/Jej doskonałych kreacjach, obejmujących swą niezmierzoną mądrością i miłością wszelkie dobro i harmonię współistnienia wszystkich elementów takiego aktu stwórczego jednocześnie, a nie tylko jednej osoby.  Możliwe jest również komunikowanie się umysłów. A ten, kto już poznał tajemnicę komunikacji „połączonych eterycznych neuronów’, ten może ze swoim umysłem i umysłem drugiego człowieka zrobić….wszystko. Pytanie tylko, czy….będzie to robił etycznie i dla dobra drugiego. 

 II.            BOSKA MATRYCA ŚWIATŁA -  czym jest?

 Na początek chciałabym przedstawić wypowiedzi kilku autorytetów w tej dziedzinie:  

 Gottfried Leibniz-  filozof i metafizyk żyjący w 17-tym wieku.

 

„Rzeczywistość  nie może być inaczej zrozumiana i postrzegana, jak tylko JEDNO, pojedyncze przestrzenne Źródło, z powodu połączeń wszystkiego ze wszystkim.”

 

Brian Greene – współczesny naukowiec, amerykański fizyk,

który został profesorem w Harwardzie w wieku 22 lat w 1995 roku. Napisał książkę o Teorii Strun i Eleganckim Wszechświecie. Ale dopiero książka pt:

 „The Fabric of the Cosmos” ( tkanina, z której jest zrobiony kosmos),że tkaniną tą jest CZAS, PRZESTRZEŃ  i KWANTOWA FAKTURA TKANINY, wyjaśnia czym jest matryca rzeczywistości. Opowiada w niej o istnieniu rzeczywistości ukrytej pod powierzchnią tej, którą widzimy i jesteśmy zdolni postrzegać fizycznymi zmysłami. W jego multimedialnej prezentacji czym jest TKANINA, opowiada i pokazuje jak każdy nasz ruch, intencja, myśl, emocja, pragnienie…natychmiast tę tkaninę skręca, przesuwa, fałduje, albo plącze itd. A tkanina ta jest geometrycznym w swej pierwotnej strukturze układem strun, wibracji, promieni światła niewidzialnego dla oczu ludzkich.

 Lama Govinda – współczesny  buddyjski filozof i nauczyciel.

Urodził się w Niemczech, ale 20 lat swego życia spędził  w tybetańskich-buddyjskich klasztorach jako praktykujący mnich, a potem już jako Lama stworzył pomost pomiędzy zachodnia kulturą i wiedzą, a duchową filozofią. Podróżował po świecie z wykładami i oto wypowiedź z roku 1977.:

  "nawiązując do starożytnej Indyjskiej  tradycji, Wszechświat ukazuje się nam w dwu fundamentalnych postaciach: jako RUCH  (Prana) i jako  PRZESTRZEŃ  (Akasa) w której ten ruch ma miejsce. Ta przestrzeń nazywa się Akasa  jest tą, w której rzeczy niewidzialne objawiają się nam jako widzialne i poprzez którą one przeobrażają się w cielesność. Akasa ma korzenie w słowie „kas” – promieniować, świecić, błyszczeć i można ją nazwać „eterem”, który jest  z kolei narzędziem ruchu.  Zasadą ruchu jest PRANA. –oddech życia, wszechmocny I wszechprzenikający rytm Wszechświata.” 

Dr Deepak Chopra-   jeden z najbardziej na świecie respektowanych filozofów

 i specjalistów na polu  niekonwencjonalnych oddziaływań umysł-duch-człowiek. Zintegrował starożytną wiedzę indyjską Ayurvedę, z tradycyjną zachodnią medycyną i fizyką kwantową Oto fragment jego wykładu z 1991 roku w Seatle Centre USA: „ Nie możemy ufać zmysłom. One dają nam bardzo zniekształcony obraz świata. One kruszą CAŁOŚĆ na maleńkie kawałeczki i my oglądając te kawałeczki, nazywamy je „obiektywną rzeczywistością” i mamy całą metodologię pod ręką, którą nazywamy  „wiedzą naukową” do poznawania tego. Jeśli naprawdę rozumiesz czym naukowa wiedza jest do dzisiaj, to powiesz, że ona NIE JEST metodą do odkrywania prawdy. Naukowa wiedza była jak dotąd jedynie metodą do poznawania mapy naszego myślenia, naszych przypuszczeń czym prawda jest. Mapa nie jest realnym terytorium….

Dla fizyka istnieją tylko 4 podstawowe siły w naturze i kosmosie: grawitacja, silne interakcje, słabe interakcje i elektromagnetyzm. I to wszystko razem stwarza wszystko, co istnieje. Fizyk powie ci, że poza tym nie istnieje nic więcej. Że wszystko jest zrobione z tych 4 sił. Ale powie ci też, że ostatecznie te siły biorą swe źródło z JEDNEJ ZUNIFIKOWANEJ SIŁY,  nazywanej dziś przez naukę ZUNIFIKOWANE POLE. I że gwiazdy, galaktyki, kwiaty, ludzie, wszystko co istnieje…jest manifestacją tych sił natury. Więc czym jest świat materialny? Jest on zakończeniem inteligentnego kabla, przez który te siły niewidzialne przepływają i się manifestują, układając w różne struktury materialne tutaj….a tak naprawdę to świat istnieje wewnątrz nas. My swoją świadomością i projekcjami umysłu kreujemy świat jaki jest. „

 

Sir John Eccles – Australijski nuakowiec, neurolog, który zdobył nagrodę Nobla

w fizjologii i medycynie w 1963 roku za prace nad mózgiem i systemem nerwowym. Tak oto określił niewidzialną – tzw realną rzeczywistość: „pragnę żebyście zrozumieli, że tam nie ma kolorów w realnym świecie. Że tam nie ma żadnej struktury w realnym świecie. Tam nie ma zapachów w realnym świecie. Tam nie ma brzydoty, ani nie ma piękna. Niczego w tym rodzaju. Tma jest tylko chaos energetycznej zupy i energetycznych pól. My to bierzemy w ręce, mamy pomysł-intencję, i gdzieś wewnątrz nas…to wszystko się urzeczywistnia.”

 

Gregg Braden – współczesny badacz rzeczywistości. pisarz, naukowiec, wykładowca.

W przeszłości geolog, potem główny konstruktor komputerowych systemów pracujący dla wojska . Pionier, który ustanowił pomost pomiędzy nauką a duchowością. Napisał słynną książkę „Boski Matrix” i wiele innych. Przez ostatnie 25 lat podróżował po świecie odwiedzając aszramy, świątynie, kościoły, klasztory, wioski w wysokich górach, by odkrywać tajemnice modlitwy, medytacji, uzdrawiania i czym jest nasza rzeczywistość. Oto fragment jego wykładu on-line sponsorowanego przez Hay House:

 “ czy w cudach jakie obserwujemy w polu kwantowej energii, tej samej która stworzyła nasze ciała i świat – drzemie nasza największa potencjalna siła? Czy to jest siła, która odwraca chorobę i przywraca zdrowie? Która jest natychmiastowo skontaktowana, połączona ze wszystkim i ze wszystkimi i może zmieniać rzeczywistość za kiwnięciem palca już teraz? Nowe odkrycia sugerują, że odpowiedź czy mamy takie możliwości, brzmi – TAK!”…żeby mieć dostęp do takich sił rzeczywistości, musimy zrozumieć jak MATRYCA RZECZYWISTOŚCI  funkcjonuje i rozmawiać z nią językiem, która ona rozpoznaje.”

 

I jeszcze wypowiedź  Alberta Einsteina - kolejnego noblisty  

słynnego ze swej teorii względności i tego, że M= mc2. Czym wg niego jest Bóg czyli przejawiona Rzeczywistość/Wszechświat:

 “1. wiedza o istnieniu czegoś, czego nie potrafimy zgłębić, co manifestuje się jako najgłębszy sens istnienia tak cudownego, promieniującego piękna  wokół nas i we Wszechświecie– to jest wiedza i uczucie, które charakteryzuje najprawdziwszą religijną postawę. W tym jedynym sensie jestem głęboko religijnym człowiekiem.

2. wierzę w Boga Spinozy, który nie jest Bogiem osobowym, zarządzającym ludzkimi działaniami i  losem, ale objawia się jako Uporządkowana Harmonia wszystkiego, co istnieje.

 

A teraz, po tak esencjonalnych wypowiedziach autorytetów, badaczy rzeczywistości - pora na rozwinięcie ich myśli dla lepszego zrozumienia. Pora na umieszczenie wielu odpowiedzi na jednej liście i spokojne ich przestudiowanie.Oto kolejne, zebrane przeze mnie z wielu wiarygodnych źródeł (naukowych,  filozoficznych i duchowych) definicje-odpowiedzi na pytanie:

czym jest Boska Matryca Światła -  fundamentalny wzorzec istnienia.

 III.            Boska Matryca Światła JEST  Wielowymiarową Tkaniną Rzeczywistości

  zawierająca w sobie, jednocześnie wszędzie, potencjalnie WSZYSTKO. Zbudowana jest jako siatka geometryczno-krystaliczna i holograficzna mapa wszechświata. Jest zbiorem dźwięków, fal i wibracji. Jest samoorganizująca się, rozwijającą się,  funkcjonująca synchronicznie w całej swej wielowymiarowej strukturze jednocześnie żywą TKANINĄ.

 *Jest to kwantowa zupa, albo fraktalne wieloświaty – jak to czasem określa nauka. Rzeczywistość pierwotnie nieokreślona, ale potencjalnie gotowa by aktywować COŚ z NICZEGO….czyli stworzyć formę z pozornej pustki – pola kwantowego. I po realizowaniu przez tę formę  celu swego zaistnienia, znowu forma powraca do pustki. Czyli do potencjalnie mającej wszelkie aspekty w sobie, prawie nieruchomej, oczekującej na sygnał stwórczy, jednolitej tkaniny- pola energii kwantowej-duchowej.

 *Utkana promieniami duchowego, inteligentnego, czującego  Boskiego Światła, które nazywane jest również przez filozofie duchowe Brahmanem (hinduizm) , Sunyata( buddyzm), Tao (taoizm), czy Duch Święty (chrześcijaństwo).  Postrzegana w tych kulturach i wierzeniach mających wiele tysięcy lat, jako OSTATECZNA BOSKA RZECZYWISTOŚĆ  przenikająca wszystko we Wszechświecie. Obecność/energia święta, inteligenta, żywa, czująca, kochająca i mająca potencjalnie możliwość stworzyć wszystko.

 

  

*Dziś nauka nazywa to POLEM KWANTOWYM,  do którego dociera się wchodząc coraz głębiej w strukturę materii, atomu, potem jądra atomu,  gdzie już mamy neutrina, grawitony, kwarki, kwanty, fotony poruszające się wyłącznie z prędkością światła; tajemnicze tachiony – hipotetyczne cząstki elementarne poruszające się wyłącznie szybciej od światła i przybywające  do nas z przyszłości; tardiony poruszające się wyłącznie z prędkością mniejszą od prędkości światła;  mamy teorie supertstrun, membrany i wiele innych, jako próby naukowego zdefiniowania struktury rzeczywistości ( źródło: wikipedia.wp.pl) Wg wielu naukowców, na poziomach subatomowych pola kwantowego zaciera się granica pomiędzy materią, człowiekiem a obiektem jego poznania i …Bogiem. I jak sami badacze to często określają „ tam zaczyna się metafizyka i mierzalna fizyka przestaje dawać się zmierzyć, a dalej już jest tylko Bóg,  przed którym należy pokornie schylić czoło”.

 *Albo  naukowcy nazywają to POLEM ZEROWEJ ENERGII - polem o najniższym poziomie energii w stanie tzw kwantowej próżni i w obecności  temperatury absolutnego zera. Tę teorię badali Albert Einstein i  Otto Stern, a rozwijał ją Max Planck i inni. W rezultacie tych badań dowiadujemy się, że zerowe pole energii jest UNIWERSALNYM OCEANEM   minimalnie oscylującej, wypełniającej całą przestrzeń we wszechświecie ENERGII.  Ruch tej energii jest tak słaby, że aż prawie niemożliwy do zmierzenia i wykrywa się jej obecność na podstawie REZULATÓW jej oddziaływań. Np. pomiędzy dwoma całkowicie rozładowanymi elektromagnetycznie płytkami metalu umieszonymi blisko siebie w próżni, gdzie rejestruje się  wtedy pomiędzy nimi ruch energii powstający z „NICZEGO”.

  Podaję tu ciekawy rezultat obliczeń naukowych: argumentuje się, że fluktuacje zerowego pola energii ustają na poziomie tzw. Częstotliwości Plancka (1043 HZ), a to by znaczyło, że gęstość zerowego pola energii jest o 110 rzędów wielkości większa niż promieniowanie energii centrum naszego Słońca !!!

 I tu powstaje pytanie, jak to możliwe, że tak potężna energia, wszechobecna we Wszechświecie,  nie jest ogólnie łatwo rozpoznawana i doświadczana? Naukowcy bardzo zawile to tłumaczą i raczej deklarują niemożność stworzenia jasnej interpretacji tego zjawiska na dzisiejszym poziomie wiedzy.

 *Boska Matryca  Światła wg starożytnych przekazów jest pierwotna, wszechobecna i UNIWERSALNA. Zawiera w sobie wszelkie matryce  życia razem. Jest wielowymiarową, przestrzenną MANDALĄ. Tybetańscy mnichowie  usypują ją z kolorowego piasku jako symbol Uniwersalnej Mandali Wszechświata. Robią to przez 7 dni, by ją na koniec  zniszczyć, a piasek rozsypać do rzeki lub oceanu na znak nieustającego przemijania, nieprzywiązywania się do nietrwałości wzorca w materii.

 *Jest kompletna, doskonale harmonijna. Jej struktura jest oparta na zasadach świętej geometrii, na uniwersalnych kodach matematycznych ( ciąg liczb Fibonacciego, złota proporcja, liczba Pi, czy powtarzające się w matrycy przyrody struktury heksagramów i fraktali). Wszystko to w jednym, występuje jednocześnie razem.

    

 *Komunikuje się z nami za pomocą języka obrazów, myśli, a przede wszystkim  UCZUĆ - emocji. Dlatego okazało się, że jedną z najskuteczniejszym form uzdrawiania bez dotyku, jest…tzw. komunikacja serca. *Przekazuje nam nieustannie informacje ze źródeł Boskiego Zamysłu za pomocą wibracji, dźwięków, fal i kolorów energii.

 *Współuczestniczy w naszym życiu poprzez niewidzialne obecności i intuicyjne podpowiedzi. M.in. poprzez przenikanie do nas różnych form bytów,  zamieszkujących inne wymiary tkaniny rzeczywistości. Np. elfy, elementale, Anioly, inne. Zaglądanie, przenikanie z innych wymiarów do naszej rzeczywistości dzieje się nieustannie w sposób widzialny i niewidzialny, odczuwalny i nieodczuwalny dla nas.

 *Jest zbiorem niewidzialnych dla oka ludzkiego luster rzeczywistości, które odzwierciedlają precyzyjnie nasze myśli, projekcje, intencje, uczucia i pomnażają je w odbiciach ( to co wysyłasz wraca do ciebie pomnożone). Nasze projekcje/intencje/myśli, odbite w lustrach, urzeczywistniają się na ziemskim planie.

 *Promienie Duchowego Światła Matrycy, które wpisały jej treść i formę w przestrzeń tzw. pustki, która nie jest pustką….  są rodzajem energii istniejącej od zawsze, której obecność  potwierdza nauka i przyrównuje je do eterycznego systemu neuronalnego Wszechświata,

w którym wszystko ze wszystkim jest połączone i komunikuje się ze sobą.

 *Jest systemem informacyjnym, żywym duchowo-informacyjnym Networkiem i czującym komputerem z niewyobrażalnie ogromną bazą danych. Jest inteligencją, która nieustannie rozwija tę bazę i pomnaża, ulepsza programy. Przesyła informacje nieustannie, wszędzie w całym net-cie wszechświata, jednocześnie, teraz. 

 *Przepływ CZASU dzieje się w niej liniowo, np.: od przeszłości do przyszłości….ale tylko pozornie. Jest to podobno trik potrzebny do funkcjonowania (niezwariowania) uwarunkowanego przemijaniem, ograniczonego umysłu ludzkiego.

 Fizyka kwantowa odkryła, że strumień czasu może też płynąć odwrotnie: od przyszłości do przeszłości. I wtedy docierają do nas z już istniejącej przyszłości  obrazy, odczucia, i tzw prekognicje. Podobno w Boskiej Matrycy Światła wszystkie momenty w czasie dzieją się JEDNOCZEŚNIE  TERAZ…i to jest chyba najtrudniej pojąć. 

 

 IV.          PO CO WIEDZA O BOSKIEJ MATRYCY ŚWIATŁA BYŁA  PRZED NAMI UKRYTA.

 W dzisiejszych czasach człowiek jest głodny poznawania czym jest tak naprawdę rzeczywistość w jakiej żyje, jakimi prawami i mechanizmami się rządzi, jak można świadomie w tych mechanizmach uczestniczyć, żeby stawać się coraz bardziej skutecznym kreatorem rzeczywistości, uzdrowicielem, czy po prostu człowiekiem sukcesu, który ma pozytywny wpływ na rezultaty swych działań, na swoje zdrowie, na środowisko i na życie szeroko pojęte.

 

Do niedawna wiedza o Boskiej Matrycy Światła i o prawach kreacji w niej, dla urzeczywistniania celów w ziemskim świecie była  hermetyczna, ukryta, tajna. Dostępna tylko wybranym ( kapłanom, szamanom, magom, masonom, iluminatom, alchemikom, a w dzisiejszych czasach niektórym politykom, finansistom, artystom, wojskowym, tajnym służbom, mistrzom NLP – neurolingwistycznego programowania, mentalistom-czyli specjalistom od manipulowania ludzkim umysłem i świadomością, itd.)Tymczasem prawidła funkcjonowania Boskiej Matrycy i klucze kreacji rzeczywistości tworzonej wg jej wzorca, okazują się być proste i w zasadzie dostępne dla każdego.Odkrywa je przed nami Huna, metoda Silvy, praktyki Theta Healing, Medycyna Energetyczna,  również całkiem podstawowe NLP i  wszelkie inne techniki pracy z podświadomością, z kluczami kreacji i komunikacji z Wyższą Jaźnią, czy LFT- life field therapy,  metoda którą się zajmuję… wszystko co było ukryte, zawierają.

Ale…pomimo ogólnej dostępności tej wiedzy, nie każdy człowiek korzysta z tak „magicznej” potęgi. Ponieważ bywa, że jej praw i funkcjonowania nie rozumie, nie wierzy w jej wiarygodność, nie wierzy że ona/on może z tego tak łatwo korzystać. Zaprzecza jej istnieniu wbrew faktom, boi się te klucze używać, a często religijne przekonania czy tradycje wręcz zabraniają tego …itd.

 Dziś mamy WYBÓR.

Czy korzystać z tej wiedzy dla naszego  i globalnego dobra, czy w ogóle nie korzystać. Czy może próbować korzystać wbrew naszemu i globalnemu dobru. A gdy już się zdecydujemy korzystać z tej wiedzy dla naszego oosbistego i globalnego dobra, warto poznać kilka zasad, które tu zebrałam jako syntezę doświadczeń wielu ludzi na przestrzeni wielu wieków.  Wiedzy pochodzącej z wielu wiarygodnych źródeł.

 

V.             KOMUNIKACJA Z BOSKĄ MATRYCĄ ŚWIATŁA.

 

Żeby uzyskać komunikację z Boską Matrycą Światła – z Boskim Duchem. Czującym nas, słyszącym nas, spełniającym nasze życzenia, prośby, marzenia….należy spełnić kilka warunków.

 

Po wielu studiach na ten temat i praktykowaniu kluczy kreacji przekonałam się, że mechanizmy funkcjonowania Boskiej Matrycy, komunikowania się z nią i odzwierciedlania naszych modlitw-próśb-marzeń-intencji….są proste. 

 

Oto 9 KROKÓW  KOMUNIKACJI  z Boską Matrycą Światła,

 by osiągnąć urzeczywistnienie naszych potrzeb i celów,

co jest równoznaczne z…..otrzymaniem błogosławieństwa.

 

 

1.należy znaleźć się w miejscu spokojnym, harmonijnym, czystym i uzyskać spokój umysłu

2.nawiązać kontakt ze swoim sercem i aktywować dobre uczucia

3.najpierw wyrazić podziw i miłość dla Boga/ Natury/Absolutu

4. potem wyrazić wdzięczność za dar życia, za codzienne cuda, opiekę i możliwości rozwoju

5. wyrazić swe życzenie/marzenie/cel jako prośbę krótkimi, rytmicznymi zdaniami

6. wyrazić swe życzenie/marzenie/cel jako wizję-projekcję spełnionego rezultatu

7. wyrazić to jeszcze raz słowami w czasie dokonanym, czyli że to jest, że się już dokonało

8. wyrazić żarliwą wiarę w urzeczywistnienie zgodne z najwyższym dobrem

9. podziękować  wielokrotnie i szczerze, z głębi wdzięcznego serca, że się dokonało

 

Te 9 kroków można ująć krócej w

 6 ZASAD KOMUNIKACJI  z Boską Matrycą:

 


  1. WEJŚCIE W STAN ALFA I GŁEBIEJ

  2.  JASNO SFORMUŁOWANA MYŚL, ŻYCZENIE.

  3. POZYTYWNE UCZUCIA PŁYNĄCE Z CZAKRY SERCA.

  4. KONCENTRACJA NA WIZJI REZULTATU.

  5. WIARA W SPEŁNIENIE, UFNOŚĆ ŻE SIĘ JUŻ DOKONAŁO.

  6. WYRAŻANIE WDZIĘCZNOŚCI,  DZIĘKOWANIE.

 

 

W artykule tym starałam się zawrzeć syntezę zebranej przeze mnie wiedzy na temat Boskiej Matrycy Rzeczywistości. Na pewno nie jest to jeszcze wiedza  kompletna i wiele można by tu zdań dopisać pochodzących z wielu dostępnych źródeł  - książki, publikacje naukowe, seminaria i wykłady na you tube lub na żywo, prezentowane przez światowe autorytety takie jak Gregg Braden, Deeppak Chopra, czy Nesim Harramein.Każdy kto jest zdeterminowany poznać Boską Matrycę Światła bliżej,  może do nich sięgać w każdej chwili. Ale chciałabym  również podzielić się  tutaj z czytelnikami  doświadczeniami z wielu lat moich obserwacji i badań nad mechanizmami rzeczywistości. W tym, informacjami pochodzącymi zarówno z empirycznego poznania - eksperymentów w pracy z grupami ludzi na warsztatach, z codziennej mojej i moich studentów praktyki. Jak i z odmiennych stanów świadomości -  z channelingów spisywanych przeze mnie.

 

VI.          POZNAWANIE BOSKIEJ MATRYCY ŚWIATŁAW ODMIENNYCH  STANACH ŚWIADOMOŚCI.

 

Dla wielu ludzi, którzy zajmują się zgłębianiem  tej dziedziny, bardzo ważny jest  rozwój świadomości wykraczający poza empiryczne poznanie Boskiej Matrycy. Skierowany na intuicyjne pozyskiwanie informacji z zasobów niewidzialnej skarbnicy – duchowych archiwów biblioteki ludzkości, dostępnej w tzw. odmiennych stanach umysłu (medytacja, kontemplacja). Ja należę do tych ludzi.

 Postanowiłam uzupełnić wiedzę o tym, czym jest Boska  Matryca Światła, o intuicyjny przekaz, pochodzący z kontaktu poprzez komunikację serca z samą Matrycą w stanie medytacji.

A gdzie najłatwiej jest o taki stan i bycie blisko niej?

W miejscach świętych lub wśród piękna i ciszy Natury, która jest ucieleśnioną manifestacją Boskiej Matrycy Światła w naszym świecie.

 

Przerwałam w tym miejscu pisanie artykułu, wzięłam laptop i pojechałam do buszu, nad bursztynowe jezioro, zapytać  Boską Matrycę Światła…czym jest i spisać ten przekaz od razu na gorąco.

 

 

Mieszkam w Zachodniej Australii, a tam można znaleźć się w miejscach bardzo rzadko odwiedzanych przez ludzi, gdzie cudna przyroda  („ciało boga ”- jak ją nazywają Aborygeni) jest po prostu odzwierciedleniem doskonałości i boskiego piękna oraz naszych wyobrażeń o raju na Ziemi. Woda w oceanach jest czysta jak płynny kryształ szmaragdowo-turkusowy, a w jeziorach i rzekach przybiera tu kolor bursztynowy od liści eukaliptusa i przepięknie pachnie. Czułam, że moja komunikacja z Boską Matrycą będzie  możliwa dopiero, gdy  i ja stanę się  JEDNYM CIAŁEM i  JEDNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ  z nią….czyli z Naturą i  Jednym polem świadomości istnienia z niebieskim niebem i z wodą, z szumem wiatru i śpiewem ptaków.  Zaczęłam nawiązywać kontakt z Boską Matrycą poprzez dotykanie wody, rozmawianie z nią i przekazywanie pozytywnych uczuć.  Zanurzyłam się w czystej, bursztynowej wodzie, a potem dzikie kaczki łasiły się do moich nóg. Błogi spokój ogarnął moje serce i umysł. Poczułam, że moje ciało fizyczne roztapia się w wodzie i jeszcze dalej….. w każdej cząstce Natury. 

Najpierw wypowiedziałam znaną mi ze źródeł szamanów peruwiańskich Inwokację Uwolnienia, która pomogła odłączyć mój umysł od wszelkich wpływów Iluzji i Nieprawdy.  

Potem wypowiedziałam drugą Inwokację, która spontanicznie, całkiem intuicyjnie powstała tam nad jeziorem i połączyła mnie z Esencją Boskiej Matrycy Światła, którą nazywam Bogiem.

Oto fragment channelingu, kontaktu z Matryca:

 

MYŚL PIERWSZA  była o  stworzeniu życia i miejsc jego zaistnienia,

jako KONCEPT MIŁOŚCI –KREACJI doskonałej, co w Harmonii piękna, w Jedności istnienia, w Synchronii współtworzenia…miał urzeczywistniać  BOSKI  ZAMYSŁ,

co jest Najwyższym,  Wszechobecnym Dobrem.

Ale z biegiem czasu, w wyniku zaistnienia wolnej woli Istot najbliżej ze Źródła czerpiących, zamysł co wszystko połączył ze wszystkim w synchronię doskonałą, uległ zakłóceniom. Lecz to też dobre było, ponieważ powstały nowe systemy kreacji, a cykle życia co się wciąż odnawiają pomimo rozpadu iluzji na której są oparte, dają szanse kolejne na odnalezienie zagubionego Źródła.”

 Zadumałam się dłużej nad tymi słowami, które spisałam szybko, jakby mi je ktoś dyktował.

A więc w tę doskonałą i piękną Matrycę wkradł się…. „wirus” …..hm….wolnej woli.To wiele wyjaśnia. Choćby fakt, że na Ziemi obszary doskonałe i piękne, co je można nazwać  „rajem na ziemi”, są przeplatane licznymi zakłóceniami tego obrazu, spowodowanego przez człowieka, który tę piękną planetę dostał w używanie.

 

 
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna