BR. 0063-1/16/07 Protokół nr 16/07Pobieranie 118.41 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar118.41 Kb.
  1   2   3

BR.0063-1/16/07

Protokół nr 16/07


z posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 03. października 2007 roku
posiedzenie otwarto o godzinie 1600 a zakończono o 1855

W posiedzeniu brali udział radni:

 1. Krzysztof Korczyk – Przewodniczący Komisji

 2. Ryszard Błoszko - Członek Komisji

 3. Bogdan Górski - Członek Komisji

 4. Jan Łobodziński - Członek Komisji

 5. Wojciech Ratkiewicz – Członek Komisji

 6. Edward Żelasko – Wiceprzewodniczący Komisji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza składu Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Jolanta Piotrowska - Burmistrz Miasta

 2. Marian Lemecha – Przewodniczący Rady Miejskiej

 3. Elżbieta Ołoszczyńska – Skarbnik Miasta

 4. Anita Chmielewska – Architekt Miejski

 5. Ireneusz Mrozik – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia

Na posiedzenie przybył także pan A. Dzięcioł, mieszkaniec Giżycka, właściciel firmy „Adams”


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołów nr 14 i 15 z posiedzeń Komisji Mienia Miejskiego.

 4. Zapoznanie się z prośbą złożoną przez Wspólnotę Mieszkaniową nr 304 przy ulicy Daszyńskiego 5.

 5. Zajęcie stanowiska w sprawie projektów uchwał.

 6. Wolne wnioski i komunikaty.


Ad. 1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Korczyk otworzył posiedzenie, przywitał obecnych i stwierdził quorum.

Ad. 2


Przewodniczący Komisji Krzysztof Korczyk przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Porządek został przyjęty jednogłośnie (5 głosów za, radny W. Ratkiewicz nie był obecny w chwili głosowania).Ad. 3

Przewodniczący Komisji K. Korczyk poddał pod głosowanie protokół nr 14/07 Komisji Mienia Miejskiego z dnia 03 września 2007 roku.

Protokół został jednogłośnie przyjęty (5 głosów za, radny W. Ratkiewicz nie był obecny w chwili głosowania).


Przewodniczący Komisji K. Korczyk poddał pod głosowanie protokół nr 15/07 Komisji Mienia Miejskiego z dnia 13 września 2007 roku.

Protokół został jednogłośnie przyjęty (5 głosów za, radny W. Ratkiewicz nie był obecny w chwili głosowania).


Ad. 4

Przewodniczący Komisji K. Korczyk - Wspólnota Mieszkaniowa nr 304 przy ulicy Daszyńskiego 5 zwróciła się z prośbą o możliwość odkupienia terenu należącego do miasta, oznaczonego jako działka numer 127/18 . Korzystając z obecności pana Dzięcioła reprezentującego tę wspólnotę, proszę o naświetlenie tego problemu, żeby radni zapoznali się bliżej z tą sprawą
Przewodniczący Rady Miejskiej M. Lemecha – jeśli któryś z radnych nie zna tej sprawy, bo ten temat już omawialiśmy. Może przedstawię stanowisko Komisji Spraw Społecznych w tej sprawie. KSS jednoznacznie zawnioskowała, żeby pani burmistrz przygotowała projekt uchwały o sprzedaży i spełnienia tego oczekiwania, jeśli chodzi o poszerzenie gruntu.
Radny E. Żelasko mam pytanie, dla przypomnienia, tu jest podany numer działki – 170/19, o którą działkę chodzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej M. Lemecha – z tyłu, od północnej strony.
Radny B. Górski – myślę, że nie ma co robić problemów, ta sprawa przewija się już od jakiegoś czasu i zawsze nam to jakoś umykało.
Radny J. Łobodziński – całkiem inaczej patrzy się na sprawę, kiedy się pojechało na miejsce i zobaczyło, nie tylko na planie.

Przewodniczący Rady Miejskiej M. Lemecha – w dyskusji pojawił się problem, jeśli chodzi o sprzedaż, to za jaką cenę. Oczekujemy na propozycję burmistrza. Kiedyś byłem autorem uchwały, którą następna Rada uchyliła. Zapis był wtedy taki, że grunty o powierzchni, na której można postawić jakiś samodzielny obiekt sprzedawaliśmy za pełną wartość, natomiast grunty o powierzchni, na której nie można było postawić samodzielnego obiektu, a służyły poszerzeniu posesji, polepszeniu warunków – za 1%.
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia I. Mrozik - istnieje obecnie jedyna możliwość sprzedaży z bonifikatą, na rzecz wspólnot mieszkaniowych. W tej chwili są dwa wystąpienia, pan Dzięcioł występuje w dwóch sprawach. W jednej, gdzie chce dokupić tę działeczkę z przodu, jest to działeczka miasta, która była zostawiona specjalnie po to, by pan Dzięcioł mógł dojechać do swojej nieruchomości, do swojego lokalu użytkowego. Na dzisiaj ten wniosek pana Dzięcioła pani burmistrz będzie załatwiała w ten sposób, że przedstawi na następną sesję projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz tej osoby, czyli pana Dzięcioła. Natomiast druga sprawa to ta, gdzie pan Dzięcioł występuje jako mieszkaniec wspólnoty o teren. W tym wypadku jest 1%. To, o czym mówił pan przewodniczący dotyczyło osób fizycznych i powiększeń innych niż wspólnoty.

My sprzedamy za 1% na rzecz wspólnoty, tam będą współwłaściciele, nie tylko pan Dzięcioł, czy ktoś inny. Pani Burmistrz załatwiła wniosek wcześniej, czyli nie potrzeba na to uchwały Rady. Chodziło o wielkość terenu. Ta dyskusja, która była prowadzona, to żebyście państwo zdawali sobie sprawę, że jakiś większy teren sprzedajemy dla wspólnoty. Jest jedna trudna sprawa – jak się zachowa spółdzielnia, bo w tej chwili wjazd na tę posesję wiedzie przez grunty spółdzielni. Miasto ma jeszcze kawałek, który później trzeba będzie urządzić i tę drogę zrobić. Wystarczy, że spółdzielnia raz zabroni przejazdu wspólnocie i miasto będzie musiało zrobić dojazd, albo wspólnota będzie miała dojazd od strony Daszyńskiego, przy budynkach spółdzielczychPrzewodniczący Rady Miejskiej M. Lemecha - aby wyjaśnić sprawę : czy pani burmistrz może rozwiązać problem tych państwa bez dodatkowej uchwały Rady?
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia I. Mrozik – tak, ale z wyjątkiem tego małego terenu.
Przewodniczący Rady Miejskiej M. Lemecha zapytał przedstawicieli wspólnoty, czy rozumieją odpowiedź i czy satysfakcjonuje ich ona, na co uzyskał odpowiedź pozytywną.

- jeśli chodzi o temat drogi, myślę, że nakład nie byłby wielki, może państwo się zastanowicie, gdyby pozytywnie załatwić waszą prośbę z tym całym terenem, czy dołączenie do tego tematu samodzielnej drogi dojazdowej od ulicy Daszyńskiego, równolegle do płotu, czy to państwa satysfakcjonuje, czy nie. Dotychczas nie mieliśmy w mieście takiego podziału, że ta droga jest nasza a ta nie, że po jednej drodze mogą chodzić wszyscy, a po innej tylko niektórzy.


Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia I. Mrozik – my sprzedając jesteśmy w porządku, bo droga dojazdowa jest. Jeżeli państwo zagrodzą sobie nieruchomość przy styku ze spółdzielnią, nie będzie dojazdu i wtedy jest możliwość zrobienia przy płocie.


 1. Dzięcioł – mieszkam tam całe życie i droga kiedyś była, ale dzisiaj już nie ma.


Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia I. Mrozik – ale dojazd jest z drugiej strony, na gruncie miejskim.
Radny E. Żelasko – ja jestem w dziwnej sytuacji ponieważ jestem jednocześnie stroną w tej sprawie i radnym. Chcę powiedzieć jednoznacznie i kategorycznie – jest jeszcze jedno pismo, gdzie jest napisane, że zarząd spółdzielni szykanuje mieszkańców wspólnoty, grożąc, że w każdej chwili może zagrodzić wjazd. Chcę powiedzieć, że po pierwsze – „szykanuje” oznacza, że zdarza się to często, co jest nieprawdą, kiedyś żartem zostało powiedziane, że jak się zdenerwujemy, to drogę zagrodzimy. Stwierdzam kategorycznie, że dopóki ja będę prezesem tej spółdzielni, to na pewno tego wjazdu nie zagrodzimy i nie zamkniemy drogi dojazdowej dla kolegi Dzięcioła. Po drugie, ze względów organizacyjnych i technicznych nie jest możliwe wygrodzenie całego tego terenu, bo gdyby tak zrobić, to trzeba by w pewnych fragmentach posadzić ogrodzenie na wejściu do klatek schodowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej M. Lemecha zapytał przedstawicieli wspólnoty czy satysfakcjonuje ich odpowiedź, na co uzyskał odpowiedź pozytywną.
Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia I. Mrozik – komisja właściwie opiniuje pozytywnie ten zakres dla wspólnoty, natomiast tu przyjdzie jeszcze uchwała.
Przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej opuścili salę obrad.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży terenu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. (5 głosów za)Pobieranie 118.41 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna