Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI


Analiza ekonomiczna odcinka autostrady A4 Zgorzelec – KrzyżowaPobieranie 0.94 Mb.
Strona13/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

7.4. Analiza ekonomiczna odcinka autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa.

Dla odcinka Autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa

przeanalizowano następujące wartości i wskaźniki:


 • Suma kosztów netto (NC) jako różnica dla wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego.

 • Suma korzyści netto (NB) jako różnica kosztów wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego,

 • Wartość netto inwestycji jako różnica pomiędzy całościowymi korzyściami i kosztami netto,

 • Aktualna wartość netto (NPV) dla różnych stóp dyskontowych,

 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),

 • Stosunek korzyści do kosztów (B/C)

Analiza została przeprowadzona według cen z roku 2003.7.5. Wyniki analizy ekonomicznej odcinka autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa.

Rezultaty analizy ekonomicznej dla przyjętej prognozy natężenia ruchu kształtują się następująco: • Aktualna wartość netto (niedyskontowana)

NV = 17 689,64 mln PLN = 3 763,75 milionów Euro

 • Wewnętrzna stopa zysku IRR = 33%

 • Stosunek korzyści do kosztów B/C = 2,8 dla stopy dyskontowej 15%

 • Struktura korzyści dla wariantu inwestycyjnego kształtuje się następująco:

  • koszty eksploatacji pojazdów 78,0%

  • oszczędność czasu pasażerów 17,4%

  • oszczędność czasu kierowców 3,7%

  • oszczędności wypadków 0,6%

  • oszczędności emisji toksycznych składników spalin 0,3%

Tablica 7.3 w mln zł / mln EuroOkres gosp. uzasadnionego użytkowania

Wartość bieżąca netto kosztów*

Wartość bieżąca netto korzyści*

Wartość bieżąca netto*

Wewnętrzna stopa zwrotu

Współczynnik korzyści/koszty

20 lat

- 1 151,79

+3 293,51

+2 141,71

33%

2,8

-245,06

+ 700,74

+455,68

Wyniki testu wrażliwości dla zmiennych kosztów inwestycji oraz wielkości natężenia ruchu są przedstawione poniżej.

Tablica 7.4 w mln.zł/w mln Euro

Parametr: Koszty budowy

Parametr: Koszty budowy

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Obniżenie kosztów o 10%

35%

17 808,10

3 788,96


Podwyższenie kosztów o 10%

31%

17 571,18

3 738,55

Parametr: Średni ruch dobowy

Parametr: Średni ruch dobowy

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Obniżenie średniego ruchu dobowego o 10%

28%

12 195,46

2 594,78


Podwyższenie średniego ruchu dobowego o 10%

38%

24 363,44

5 183,71

Parametry: Średni ruch dobowy i Koszty budowy

Parametry: Średni ruch dobowy i Koszty budowy

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Obniżenie średniego ruchu dobowego o 10% oraz obniżenie kosztów budowy o 10%

30%

12 313,92

2 619,98


Podwyższenie średniego ruchu dobowego o 10% oraz podwyższenie kosztów budowy o 10%

36%

24 244,98

5 158,51

Parametry: Średni ruch dobowy i Koszty budowy

Parametry: Średni ruch dobowy i Koszty budowy

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Typ modyfikacji

IRR

NPV

Obniżenie średniego ruchu dobowego o 10% oraz podwyższenie kosztów budowy o 10%

26%

12 077,00

2 569,57


Podwyższenie średniego ruchu dobowego o 10% oraz obniżenie kosztów budowy o 10%

41%

24 481,9

5 208,92

Odcinek autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa wykazuje istotną pozytywną wartość zdyskontowaną w zestawieniu z wariantem bezinwestycyjnym. Wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu EIRR wynosi 33 %.Przeprowadzona analiza wrażliwości w której uwzględniono możliwe zmiany kosztów inwestycji oraz jej obciążenia ruchem, a także kombinacje obu tych elementów, wykazała, że inwestycja jest mało wrażliwa na zmianę kosztów budowy oraz na zmianę obciążenia ruchem.

Koszt ekonomiczne budowy odcinka autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa oszacowano na 1 184,59 mln PLN bez 22% podatku VAT. Koszty te będą ponoszone w latach: 2005 – 394,86 mln PLN (34%) oraz 2006 – 789,73 mln PLN (66%); i będą stanowić podstawowe koszty wariantu inwestycyjnego (WI). Koszty wariantu bezinwestycyjnego wyniosą w roku 2005 -3,99 mln PLN, w roku 2006 – 43,96 mln PLN. Koszty i korzyści w latach budowy i pierwszych trzech latach analizy po ukończeniu budowy odcinka autostrady przedstawione zostały w tablicy poniżej.


Tablica 7.5 mln zł

Rok


Koszty (C)

Korzyści (B)

C+B

Wariant bezinwest.

Wariant inwestyc.

2-3

Wariant bezinwest.

Wariant inwestyc.

5-6

4+7

1

2

3

4

5

6

7

8

2005

3,99

396,36

-392,37

669,66

720,35

-50,70

-443,07

2006

43,96

806,22

-762,26

701,27

754,04

-52,77

-815,03

2007

3,99

9,09

-5,10

733,86

371,48

362,38

357,28

2008

3,99

9,09

-5,10

772,66

384,71

387,95

382,84

2009

3,99

9,09

-5,10

802,73

397,94

404,79

399,68

Pełna analiza ekonomiczna dla odcinka autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa, przedstawiona jest w tablicy na następnej stronie. Wartości są podane w polskich złotych (PLN). 1 Euro = 4,7 zł.


Wewnętrzna stopa zwrotu została określona na 33 %. Jest to wartość wysoka i pokazuje ona, że inwestycja ta ma solidne uzasadnienie ekonomiczne.

Koszt odcinka podano bez uwzględnienia podatków, kosztów pozyskania gruntów, prac planistycznych, badawczych oraz projektowych. Koszty określono na poziomie roku 2003. Koszty zostały oszacowane na podstawie przedmiaru przygotowanego dla potrzeb projektu budowlanego.


Koszt ogólny zawiera także koszty nadzoru podczas budowy oraz koszty nieprzewidziane.

Pobieranie 0.94 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna