Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI


Charakterystyka projektu. 3.1. Cele projektuPobieranie 0.94 Mb.
Strona4/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3. Charakterystyka projektu.

3.1. Cele projektu.

Celem strategicznym projektu jest polepszenie spójności kraju z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej, przede wszystkim z sąsiednimi Niemcami oraz spójności przygranicznych rejonów Polski (Dolny Śląsk) oraz Niemiec (Kraj Związkowy Saksonia). Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu 51,3 km odcinka autostrady A-4 między Zgorzelcem a Krzyżową w południowo-zachodniej części Polski. Ogólnym celem przedsięwzięcia jest wyeliminowanie złych warunków jazdy i stworzenie lepszych warunków dla skutecznego i bezpiecznego przepływu ruchu w Europejskim Korytarzu Transportowym Nr III.

Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są:


 • zapewnienie nowego bezpiecznego połączenia między istniejącą autostradą A-4 i granicą niemiecką w Zgorzelcu,

 • odciążenie z istniejącego ruchu istniejącej drogi Nr 4: Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa,

 • odciążenie lokalnych miast i wiosek z ruchu ciężkiego,

 • polepszenie bezpieczeństwa ruchu na istniejącej drodze Nr 4: Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa,

 • dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś.

Odcinek autostrady podzielono na dwie części: • Część 1: od granicy do miejscowości Wykroty o długości 21,6 k m

 • Część 2: od miejscowości Wykroty do miejscowości Krzyżowa o długości 29,7 km.

Całkowita długość wynosi 51,3 km.

3.2. Parametry techniczne drogi.

Parametry techniczne przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać drogi i ich usytuowanie: • klasa techniczna A (autostrada),

 • prędkość projektowa 120 km/h,

 • liczba jezdni 2,

 • liczba pasów ruchu 2x2 (docelowo 2x3),

 • szerokość pasa ruchu 3,75 m,

 • szerokości pasa awaryjnego 3,00 m

 • szerokość pasa rozdziału 5,0 m ( opaski wewnętrzne 2x0,5 m)

 • szerokość pobocza ziemnego 0,75 m,

 • skrajnia pionowa 4,75 m

 • kategoria ruchu KR-6 (ruch bardzo ciężki),

 • dopuszczalne naciski na oś 115 kN.


3.3. Wybór konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgonie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, załącznik 5 Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg”. Dla autostrady przewiduje się nawierzchnię z betonu cementowego. W związku z brakiem krajowej metody wymiarowania konstrukcji nawierzchni betonowych, spełniających wymagania stawiane nawierzchniom autostradowym, wykonano obliczenia indywidualnie posługując się metodą mechanistyczną, wykorzystującą teorię układów warstwowych. Na krótkim istniejącym odcinku od przejścia granicznego do węzła Zgorzelec zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Konstrukcję nawierzchni zamieszczono w tablicach 3.1.1 i 3.1.2


Tablica 3.1.1 Konstrukcja nawierzchni autostrady

Podstawowa konstrukcja nawierzchni na autostradzie A-4
beton cementowy B40 dyblowany i kotwiony

27 cmgeowłóknina


chudy beton o wytrzymałości 6-9 MPa

18 cmgórna warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego

0/31,5 mm15 cmdolna warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego

20 cmpodłoże gruntowe o wtórnym module min. 60 MPaWzmocnienie istniejącego odcinka A-4: PL/D granica– w.Zgorzelec

- po sfrezowaniu wyrównującym istniejącej nawierzchni do 5 cm i powierzchniowym utrwaleniu grysami 5/8 mm;
beton cementowy B40 dyblowany i kotwiony

27 cm
Tablica 3.1.2 Konstrukcja nawierzchni dróg bocznychPodstawowa konstrukcja nawierzchni dróg bocznych
beton asfaltowy (warstwa ścieralna)

5 cmbeton asfaltowy (warstwa wiążąca)

6 cmbeton asfaltowy (podbudowa zasadnicza)

7 cmkruszywo łamane stabil.mechanicznie (podb.pomocn.)


podłoże gruntowe o wtórnym module min. 60 MPa


Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna