Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCIPobieranie 0.94 Mb.
Strona5/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3.4. Zakres robót.

Część 1 1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni odcinka autostrady A-4 od granicy do Zgorzelca o długości 1,7 km, do 115 kN na oś;

 2. Budowa nowej autostrady o dł. 20,3 km;

 3. Niewielka przebudowa istniejącego węzła „Zgorzelec”;

 4. Budowa węzła autostradowego „Godzieszów”;

 5. Budowa 8 obiektów mostowych nad autostradą dla ruchu i zwierząt (wykaz w tablicy 3.2.1),

 6. Budowa 9 obiektów mostowych w ciągu autostrady (wykaz w tablicy 3.3.1),

 7. Budowa 32,6 km kanalizacji deszczowej,

 8. Budowa dróg dojazdowych do dwóch (2) Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),

 9. Budowa urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne (ok.2,8 km), zbiorniki wodne, separatory oleju, zieleń ochronna itd.

 10. Budowa oświetlenia i łączności autostradowej,

 11. Oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Część 2 1. Budowa nowej autostrady o dł. 29,3 km;

 2. Budowa węzła autostradowego „Godzieszów”;

 3. Budowa 16 obiektów mostowych nad autostradą dla ruchu i zwierząt (w tym cztery w węźle Krzyżowa) (wykaz w tablicy 3.2.2),

 4. Budowa 17 obiektów mostowych w ciągu autostrady (wykaz w tablicy 3.3.2),

 5. Budowa 48,8 km kanalizacji deszczowej,

 6. Budowa dróg dojazdowych do dwóch (2) Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),

 7. Budowa urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne (ok.2,8 km), zbiorniki wodne, separatory oleju, zieleń ochronna itd.

 8. Budowa oświetlenia i łączności autostradowej

 9. Oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja będzie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie za pośrednictwem Oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

3.5. Obiekty mostowe.

Na projektowanym odcinku autostrady A-4 występuje 26 obiektów mostowych wzdłuż autostrady i 24 nad autostradą. Większość obiektów jest projektowana jako konstrukcja betonowa monolityczna, inne to konstrukcje sprężone i sprężone prefabrykowane. Jeden obiekt wykonany zostanie w konstrukcji zespolonej stalowej.


Obiekty nad autostradą są zaprojektowane jako:

 • monolityczna płyta betonowa – 12 obiektów,

 • konstrukcja zespolona – 1 obiekt,

 • konstrukcja betonowa sprężona – 11 obiekty.

Tablica 3.2.1. Wykaz obiektów nad autostradą – odcinek 1Lp.

Kilometr

Długość [m]

Rodzaj konstrukcji

Opis

1

2

3

4

5

1

2+675.10

54.8

betonowa sprężona

droga powiatowa

2

3+750.14

45.8

betonowa monolityczna

przejście dla zwierzat

3

6+151.64

45.8

betonowa monolityczna

droga powiatowa

4

7+638.99

45.8

betonowa monolityczna

droga wewnętrzna

5

8+904.40

54.8

betonowa monolityczna

droga powiatowa

6

10+901.98

45.8

betonowa sprężona

droga powiatowa

7

16+201.87

45.8

betonowa monolityczna

droga gminna

8

21+700.52

100

konstrukcja zespolona, stalowa (obiekt monumentalny – łukowy)

droga krajowa

Tablica 3.2.2. Wykaz obiektów nad autostradą – odcinek 2
Lp.

Kilometr

Długość [m]

Rodzaj konstrukcji

Opis

1

2

3

4

5

1

22+632.03

54.8

betonowa sprężona

droga wewnętrzna

2

23+552.03

45.8

betonowa monolityczna

przejście dla zwierzat

3

25+637.42

62.8

betonowa sprężona

droga wewnętrzna

4

28+702.82

45.8

betonowa monolityczna

przejście dla zwierzat

5

31+834.69

45.8

betonowa monolityczna

droga wojewódzka

6

32+639.21

45.8

betonowa monolityczna

droga powiatowa

7

35+871.45

45.8

betonowa monolityczna

przejście dla zwierzat

8

37+470.71

54.8

betonowa sprężona,

prefabrykowanadroga wewnętrzna

9

44+473.57

54.8

betonowa sprężona

droga wojewódzka

10

44+659.36

45.8

betonowa monolityczna

węzeł „Bolesławiec”

11

45+901.45

45.8

betonowa monolityczna

droga powiatowa

12

46+804.47

54.8

betonowa monolityczna

przejście dla zwierząt

13
60

betonowa sprężona, prefabrykowana

węzeł‘Krzyżowa’ - droga wewnętrzna

14
60

betonowa sprężona,

prefabrykowanawęzeł‘Krzyżowa’ - droga powiatowa

15
90

betonowa sprężona

węzeł‘Krzyżowa’ - A18

16
60

betonowa sprężona

węzeł‘Krzyżowa’ - A18

Tablica 3.3.1 Wykaz obiektów mostowych wzdłuż autostrady – odcinek 1
Lp

Kilometr

Długość [m]

Rodzaj konstrukcji

Przeszkoda

1

2

3

4

5

6

2+352.00

54.3

betonowa monolityczna

potok Jędrzychowicki

2

9+014.26

18.1

betonowa monolityczna

potok Żarecki

3

13+956.26

13.0

betonowa monolityczna

droga powiatowa

4

14+146.68

15.5

betonowa monolityczna

rzeka Bielawka

5

16+012.46

42.7

betonowa monolityczne

rzeka Czerna Mała

6

17+442.22

18.0

betonowa sprężona, prefabrykowana

droga wojewódzka

7

17+900.18

40.0

betonowa, monolityczna

węzeł „Godzieszów”

8

20+667.38

88.4

betonowa sprężona, prefabrykowana

linia kolejowa

9

21+001.63

13.0

betonowa monolityczna

droga powiatowa

Tablica 3.3.2 Wykaz obiektów mostowych wzdłuż autostrady - odcinek 2Lp

Kilometr

Długość [m]

Rodzaj konstrukcji

Przeszkoda

1

2

3

4

5

1

26+724.65

51.0

betonowa monolityczna

rzeka Czerna Wielka

2

27+199.31

15.1

betonowa monolityczna

droga powiatowa

3

27+371.56

88.4

betonowa sprężona, prefabrykowana

linia kolejowa

4

29+600.00

13.0

betonowa monolityczna

droga wewnętrzna

5

30+219.74

88.4

betonowa sprężona, prefabrykowana

linia kolejowa

6

32+116.95

120.0

betonowa sprężona

rzeka Kwisa

7

34+021.34

13.0

betonowa monolityczna, prefabrykowana

droga wewnętrzna

8

36+933,90

38.44

betonowa monolityczna

rzeka Kliczkówka

9

38+404.41

15.10

betonowa sprężona, prefabrykowana

droga wojewódzka

10

39+631.18

15.1

betonowa monolityczna

przejście dla zwierząt

11

40+211.00

32.0

betonowa sprężona, prefabrykowana

droga wewnętrzna

12

41+493.95

20.0

betonowa monolityczna

przejście dla zwierząt

13

43+378.04

18.1

betonowa sprężona, prefabrykowana

droga powiatowa

14

44+136.58

120.0

betonowa sprężona

rzeka Bóbr

15

45+958.12

51.0

betonowa monolityczna

Rzeka Bobrzyca

16

47+193.65

15.1

betonowa sprężona, prefabrykowana

droga powiatowa

17

47+719.78

15.1

betonowa monolityczna

droga wewnętrzna

Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna