Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI


Przełożenie i budowa urządzeń infrastrukturyPobieranie 0.94 Mb.
Strona6/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3.6. Przełożenie i budowa urządzeń infrastruktury.

Tablica 3.4Urządzenia infrastruktury do przełożenia i projektowane

ODCINEK I

Długość [km]

1. LINIE ENERGETYCZNE

4.72

2. LINIE TELEKOMUNIKACYJNE

4.69

3. LINIE GAZOWE

0.89

4. WODNE DO PRZEBUDOWY

2.73

5. WODNE PROJEKTOWANE

1.23

6. MELIORACYJNE

5.18

razem
19.44

ODCINEK II

Długość [km]

1. LINIE ENERGETYCZNE

4.55

2. LINIE TELEKOMUNIKACYJNE

6.25

3. LINIE GAZOWE

0.97

4. WODNE DO PRZEBUDOWY

1.61

5. WODNE PROJEKTOWANE

4.15

6. MELIORACYJNE

4.49

razem
22.02

Razem odcinek I i odcinek II

41.46

3.7. Koszty.

Koszty robót budowlanych inwestycji przedstawiono w podziale na odcinki, które będą przedmiotem osobnych kontraktów. Tablice te zaprezentowano na kolejnej stronie. Następnie zamieszczona jest tablica zbiorcza kosztów dla obu odcinków.


Tablica zbiorcza kosztów robot budowlanych obu odcinków [w tys. Euro]


Lp.

Wyszczególnienie robót

Odcinek 1

Odcinek 2

Razem

1

2

3

4

5

1

Roboty przygotowawcze i inne: tyczenie trasy, oczyszczenie i karczowanie, usunięcie humusu, rozbiórka istniejących budynków, nawierzchni i mostów, przebudowa kolidującej infrastruktury, roboty wykończeniowe, objazdy, rehabilitacja dróg zniszczonych podczas budowy

3 617

5 399

9 016

2

Roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów

31 976

47 074

79 050

3

Odwodnienie: przepusty, kanalizacja deszczowa, dreny, ścieki, zbiorniki odparowujące

4 896

7 306

12 202

4

Nawierzchnia: budowa nowej nawierzchni (autostrada, łącznice, drogi boczne, drogi serwisowe) warstwy: ścieralna, wiążąca, podbudowa

20 806

31 053

51 859

5

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni: frezowanie istniejącej nawierzchni, podbudowa, remix, nowa warstwa ścieralna

1 169


0

1 169

6

Obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty, przejazdy, przejścia – w tym ekologicze

13 658

33 020

46 678

7

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie: Bariery ochronne, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome

2 496

3 429

5 925

8

Oświetlenie i środki łączności

1 620

2 228

3 848

9

Urządzenia ochrony środowiska: Ekrany akustyczne, ekrany ziemne, przepusty ekologiczne, ogrodzenie dróg, zieleń osłonowa, zieleń dogęszczająca, uszczelnienie elementów odwodnienia, separatory, monitoring środowiska, badania i ekspertyzy

4 769

6 558

11 327

Razem

85 007

136 067

221 074

Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna