Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI


Planowanie i finansowanie. 4.1. Harmonogram realizacjiPobieranie 0.94 Mb.
Strona8/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

4. Planowanie i finansowanie.

4.1. Harmonogram realizacji.Tablica 4.1 Wstępny harmonogram realizacji inwestycji.


Lp.

Opis zadania

Termin

początek

[miesiąc/rok]koniec

[miesiąc/rok]1

Prace studialne i analizy

01 / 2002

06 / 2004

2

Prace projektowe

01 / 2004

09 / 2004

3

Dokumentacja przetargowa

05/ 2004

09 / 2004

4

Wykup gruntu

04 / 2003

12 / 2004

5

Ogłoszenie przetargu

09 / 2004

09 / 2004

6

Przygotowanie ofert

10 / 2004

11 / 2004

7

Ocena ofert

12 / 2004

12 / 2004

8

Zaakceptowanie wyników przetargu

01 / 2005

02 / 2005

9

Podpisanie umowy z wykonawcą

03 / 2005

03 / 2005

10

Budowa

04 / 2005

12 / 20064.2. Dokumenty i decyzje.

Informacje o terminach zakończenia przygotowania dokumentów i podejmowania decyzji administracyjnych do rozpoczęcia budowy podano w tablicy 4.2


Tabela 4.2 Terminy przygotowania dokumentów i spodziewanych decyzji


L.p

Dokument lub decyzja

Data miesiąc/rok

1

Plan zagospodarowania terenu

aktualne

2

Decyzja lokalizacyjna

uzyskana

3

Ocena oddziaływania na środowisko

06 / 2004

4

Projekt budowlany

06 / 2004

5

Wniosek o pozwolenie na budowę

10 / 2004

6

Decyzja o pozwolenie na budowę

11 / 2004


4.3. Koszty projektu.Tablica 4.3 Zestawienie kosztów robót budowlanych (bez podatków)

1 Euro = 4,70 PLN

Lp

Rodzaj robót

Koszty

[w tyś. zł]Koszty

[w tyś. EURO]1

Roboty przygotowawcze

42 375

9 016

2

Roboty ziemne

371 535

79 050

3

Odwodnienie

57 349

12 202

4

Nawierzchnia

249 232

53 028

5

Obiekty mostowe

219 387

46 678

6

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

27 848

5 925

7

Oświetlenie i telefony alarmowe

18 086

3 848

8

Urządzenia ochrony środowiska

53 237

11 327
RAZEM

1 039 049

221 074


Tablica 4.3.1 Całkowite koszty przedsięwzięcia (projektu)

1 Euro = 4,70 zł

L.p

Rodzaj prac

Koszty
[tys. EURO]

1

Dokumentacja planistyczno-projektowa

-*

2

Wykup terenu

-*

3

Roboty budowlano - montażowe

221 074

4

Nadzór robót i pomoc techniczna

8 826

5

Wydatki nieprzewidziane

22 107

6

Podatki (VAT 22%) i opłaty publiczne

55 449

7

Działania informujące i promujące

34
RAZEM

307 490
Koszty uprawnione***

289 847

(*) Pozycje 1 i 2 zostały zrealizowane w ramach zadań własnych GDDKiA

O/Wrocław oraz Projektu ISPA nr …...,

(**) 85% od pozycji od 3 do 5 i 7Pobieranie 0.94 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna