Bulletin aeroclub of Poland, Aeroclub of Czestochowa, Aeroclub of Warsaw, F2c team Racing WarsawPobieranie 35.83 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar35.83 Kb.

BULLETIN
Aeroclub of Poland, Aeroclub of Czestochowa, Aeroclub of Warsaw, F2C Team Racing Warsaw

INVITE FOR TO ATTEND: Open Contest – „V MEMORIAL im. Jana Jozwiaka“

for control line in classes:

F2A RODEO model aircraft and F2C team racing model aircraft

30 september – 2 october 2011 Czestochowa

Aeroklub Polski, Aeroklub Częstochowski, Aeroklub Warszawski, F2C Team Racing Warszawa

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU w: Ogólnopolskich Otwartych Zawodach – V MEMORIAŁ im. Jana Jóźwiaka“


modeli latających na uwięzi w konkurencjach:

F2A RODEO modeli prędkościowych i F2C modeli wyścigowych

30 września -2 październik 2011 Częstochowa
Website/ Strona internetowa www.f2c.pl


PLACE OF COMPETITION:

Model Flight Stadium in Czestochowa.Olsztnska 123/127 Str.

LOCATION / LOKALIZACJA:

Google maps/ Wyszukiwarka Google maps

Poland, city of Częstochowa, Olsztyńska str.

GPS coordinates / Współrzędne GPS: N50.802479, E19.153116

MIEJSCE ZAWODÓW:

Stadion Modelarski w Czestochowie ul. Olsztynska 123/127

CLASSES:

F2A RODEO model aircraft and F2C team racing model aircraftKONKURENCJE:

F2A RODEO i F2C modele wyścigoweORGANIZERS:

Aeroclub of Poland, Aeroclub of Czestochowa, Aeroclub of Warsaw and F2C Team Racing Warsaw

ORGANIZATORZY:

Aeroklub Polski, Aeroklub Czestochowski, Aeroklub Warszawski oraz F2C Team Racing Warszawa

FLYING DAY:

The Flying Stadium will in disposal for competitors from 2011-09-30 / Friday / 15:00-19:00 to 2011-10-02 / Sunday/ 08:00-15:00.


LOTY:

Loty zawodników na stadionie modelerskim odbywać sie będą od od 2011-09-30 /piątek/ 15:00-19:00 do 2011-10-02 /niedziela/ 08:00-15:00.

RULES:

European Championships will be run according to:

 • FAI Sporting Code Section 4 Aeromodelling, Volume ABR 2011 Edition

 • FAI Sporting Code Section 4 Aeromodelling Volume F2 Control Line model aircraft, 2011 Edition

 • FAI Code of Ethics

REGULAMIN STARTÓW:

 • Kodeks Sportowy FAI Sekcja 4 Modelarstwo Tom ABR wydanie 2011

 • Kodeks Sportowy FAI Sekcja 4 Modelarstwo Tom F2 Modele Latajace na uwiezi wydanie 2011

 • Kodeks Etyczny FAI
IMPORTANT NOTES

 • Please do confirm participation until 2011-09-25

 • Each competitors must have a FAI licence valid for 2011

 • All protests must be presented in writing to the Contest Director and must be accompanied by the deposit of a fee. The amount of this fee shall be 20 Euros the deposit is returned only if the protest is upheld./

 • The Organizes reservs the right to change this schedule if necessary.
WAŻNE UWAGI:

 • Prosimy potwierdzić uczestnictwo do 2011-09-25

 • Każdy zawodniki musi posiadać licencję sportową FAI ważną na 2011

 • Każdy protest musi być przekazany Dyrektorowi Zawodów w fromie pisemnej łącznie z opłatą depozytową. Wielość tej opłaty wynosi 20 Euro, depozyt ten zostanie zwórcony tylko wtedy, gdy protest zostanie uznany za zasadny.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian jeśli uzna za konieczne.


CONTEST DIRECTOR / DYREKTOR ZAWODÓW:

Wojciech Lesiuk, mobile: +48 510 206 055, e-mail: wojciech.lesiuk@interia.pl.
JUDGES/SĘDZIOWIE

Volodymyr Fedan UKR, Marek Braciak POL, Remigiusz Pyka POL, Joanna Stoll POL, Joanna Kubaszewska POL
COMPUTER SERVICE / OBSŁUGA KOMPUTEROWA:

Paweł Rozbiewski PO, Krzysztof Smaga POL, Wojciech Lesiuk POL, Paweł Praus POL
ENTRY FEE PAID DURING THE REGISTRATION / OPŁATA STARATOWA PŁATNA PRZY REJESTRACJI:

F2A RODEO* – Senior 5 Euro (20 PLN), Junior 3 Euro (10 PLN)

F2C – Senior 20 Euro (80 PLN), Junior 3 Euro (10 PLN)

*Uwaga: wszyscy zawodnicy startujący w kategorii F2A RODEO, są zobowiązani bezwarunkowo do pełnienia funkcji sędziów chronometrazystów dla kategorii F2C
ACCOMMODATION / NOCLEGI :

Hotel / Hotel:

Hotel* ECONOMIC in Czestochowa – “ANDERSIAK” - 7-8 Euro per day (27-30 PLN/1 dzień)
MEALS:

It will be possible to buy breakfast, lunch and dinner on site or in hotel.

POSIŁKI:

Istnieje możliwość zakupu śniadania, obiadu i kolacji na miejscu startów lub w hotelu – do ustalenia z organizatorem.

CONTEST SCHEDULE / PROGRAM ZAWODÓW
Friday, 2011-09-30 / Piatek, 2011-09-3015.00 – 19.00 Free practice F2A RODEO and F2C / Trening nieoficjalny F2A RODEO i F2C

Saturday, 2011-10-01 / Sobota, 2011-10-0108.00 – 10.00 Registration and models processing / Rejestracja i kontrola modeli

 1. 08.00 – 10.30 Free practice F2A RODEO and F2C / Trening nieoficjalny F2A RODEO and F2C

 2. 10.30 – 10:45 Opening Ceremony / Oficjalne Otwarcie Zawodów

 3. 11.00 – 12.00 1st Qualifying round F2A RODEO/ Runda 1 kwalifikacyjna F2A RODEO

 4. 12.00 – 13.00 Official practice F2C / Oficjalny treninmg F2C

 5. 13.00 – 14.00 1st Qualifying round F2C / Runda 1 kwalifikacyjna F2C

 6. 14.00 – 15.00 Technical break / Przerwa techniczna

 7. 15.00 – 16.00 Official practice F2C / Oficjalny treninmg F2C

 8. 16.00 – 17.00 2nd Qualifying round F2C / Runda 2 kwalifikacyjna F2C

 9. 17.00 – 18.00 2nd Qualifying round F2A RODEO/ Runda 2 kwalifikacyjna F2A RODEO


Sunday, 2011-10-02 / Niedziela, 2011-10-02

 1. 08.00 – 09.00 Free practice F2A RODEO and F2C / Trening nieoficjalny F2A RODEO and F2C

 2. 09.00 – 09.30 3rd Qualifying round F2A RODEO / Runda 3 kwalifikacyjna F2A RODEO

 3. 09.30 – 10.30 Official practice F2C / Oficjalny trening F2C

10.30 – 11.30 3rd Qualifying round F2C / Runda 3 kwalifikacyjna F2C

11.30 – 12.30 Official practice F2C / Oficjalny treninmg F2C

 1. 12.30 – 13.00 1st semifinal F2C

 2. 13.30 – 14.00 2 nd semifinal F2C

 3. 14.30 Official practice and Final F2C /200 laps/

 4. 15.00 Closing Ceremony and results announcement / 0ficjalne zamknięcie zawodów i ogłoszenie wyników


THE ORGANIZERS WISH ALL PARTICIPANTS THE BEST SPORTS PERFORMANCE

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NALEPSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH


ENTRY SHEET /ZGŁOSZENIE

in Open Contest – „V MEMORIAL im. Jana Jozwiaka“

for control line in classes:

F2A RODEO model aircraft and F2C team racing model aircraft

30 september – 2 october 2011 Czestochowa

w Ogólnopolskich Otwartych Zawodach – V MEMORIAŁ im. Jana Jóźwiaka“


modeli latających na uwięzi w konkurencjach:

F2A RODEO modeli prędkościowych i F2C modeli wyścigowych

30 września -2 październik 2011 Częstochowa
Competitor‘s Last & First Name / Nazwisko i Imię Zawodnika: .....................................................................................

Licence No. / Nr Licemcji ......................................................................................

Competitor‘s Last & First Name / Nazwisko i Imię Zawodnika: ......................................................................................

Licence No. / Nr Licemcji ..................................

Club / Klub:................................................................................................Class / Klasa:..................................

Country / Kraj: ................................................Senior or Junior / Senior czy junior:.......................................
COMPETITOR‘S CONTACT DATA / DANE KONTAKTOWE ZAWODNIKA:

Email / mail: ......................................................................................................................................................

Mobile / tefefon komórkowy ...................................................................

phone / telefon: ...................................................................

Postal address / Adres pocztowy
...........................................................................................................................................................
ORANIZERS DATA/ DANE ORGANIZATORA:

Organiser’s Adress / Adres Organizatora: Aeroklub of Warsaw, Wojciech Lesiuk
ul. Grodkowska 15 m.14, 01-461 Warszawa, POLAND


Contact person / Osoba do kontaktów Wojciech Lesiuk /English, Rusian and Polish/

Mobile / tefefon komórkowy +48 510 206 055

e-mail / mail: wojciech.lesiuk@interia.pl

Website/ Strona internetowa www.f2c.pl

..................................... ....................................................

Date / Data Podpis / Signature

Page / strona


Pobieranie 35.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna