Burmistrz krapkowicPobieranie 31.8 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar31.8 Kb.
Z
BURMISTRZ KRAPKOWIC
arządzenie Nr 517/2006


Burmistrza Krapkowic

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawów komputerowych

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:


§ 1
Przekazuję nieodpłatnie cztery zestawy komputerowe Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krapkowicach. W/w sprzęt jest przestarzały i nie nadaje się do pracy w sieci – wykazy w  załączeniu.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Promocji Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic
/-/ mgr Piotr Solloch


GMINA KRAPKOWICE

Urząd Miasta i Gminy

ul.3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICE
Zestaw komputerowy nr 1 dla OPS Krapkowice,

złożony z następujących elementów:
 1. Płyta główna:

Typ procesora AMD Duron, 700 MHz (3.5 x 200)

Nazwa płyty głównej Shuttle AK12 (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)

Mikroukład płyty głównej VIA VT8363 Apollo KT133

Pamięć fizyczna 128 MB (PC133 SDRAM)

Typ BIOS'u Award Modular (12/29/00)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
 1. Ekran:__Karta_wideo_S3_Inc._Trio3D/2X_(8_MB)_Monitor_LG_775FT_Plus_(131570622)___Multimedia'>Ekran:

Karta wideo S3 Inc. Trio3D/2X (8 MB)

Monitor LG 775FT Plus (131570622)
 1. Multimedia:

Karta dźwiękowa MPU-401 –compatible

Karta dźwiękowa VIA AC`97 Audio Controller
 1. Magazyn:

Napęd dyskietek GENERIC NEC FLOPPY DISK

Dysk fizyczny GENERIC IDE DISK TYPE47

Napęd dysków optycznych SAMSUNG CD-ROM SC-148S (48x CD-ROM)


 1. Partycje:__C:_(FAT32)_4853_MB_(2649_MB_wolne)_D:_(FAT32)_4853_MB_(4658_MB_wolne)___Sieć'>Partycje:

C: (FAT32) 4853 MB (2649 MB wolne)

D: (FAT32) 4853 MB (4658 MB wolne)
 1. Sieć:

Karta sieciowa Realtek 8139-series PCI NIC (192.168.10.230)


 1. Urządzenia wejściowe:

Klawiatura PS 2

Mysz a4tech PS 2
 1. Licencja KK8WM-822FY-JWCF4-WY9KK-K8HQB

______________________________________________________________________________
GMINA KRAPKOWICE

Urząd Miasta i Gminy

ul.3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICEZestaw komputerowy nr 2 dla OPS Krapkowice,

złożony z następujących elementów:
 1. Płyta główna:

Typ procesora Intel Celeron-A, 466 MHz (7 x 67)

Nazwa płyty głównej ECS P6BXT-A+ (2 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)

Mikroukład płyty głównej Intel 82440BX

Pamięć fizyczna 32 MB (PC100 SDRAM)

Typ BIOS'u Award Modular (07/13/99)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
 1. Ekran:__Karta_wideo_Intel(R)_810_Chipset_Graphics_Driver_PV_2.1_Akcelerator_3D_Intel_i752___Multimedia'>Ekran:

Karta wideo S3 Inc. Trio3D/2X (4 MB)

Monitor (Monitor nieznany)
 1. Multimedia:

Karta dźwiękowa C-Media CMI8738/C3DX Audio Device


 1. Magazyn:

Napęd dyskietek GENERIC NEC FLOPPY DISK

Dysk fizyczny GENERIC IDE DISK TYPE46

Napęd dysków optycznych HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B (52x CD-ROM)


 1. Partycje:

C: (FAT32) 2401 MB (989 MB wolne)


 1. Urządzenia wejściowe:

Klawiatura PS 2

Mysz a4tech PS 2
 1. Licencja: WMWWV-XBYFQ-FKGM4-8D3VQ-XDRVB

_________________________________________________________________________________
GMINA KRAPKOWICE

Urząd Miasta i Gminy

ul.3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICE


Zestaw komputerowy nr 3 dla OPS Krapkowice,

Złożony z następujących elementów:
 1. Płyta główna:

Typ procesora Intel Celeron-A, 466 MHz (7 x 67)

Nazwa płyty głównej Nieznane

Mikroukład płyty głównej Intel Whitney i810

Pamięć fizyczna 128 MB (PC133 SDRAM)

Typ BIOS'u Award Modular (11/09/99)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)


 1. Ekran:

Karta wideo Intel(R) 810 Chipset Graphics Driver PV 2.1

Akcelerator 3D Intel i752
 1. Multimedia:

Karta dźwiękowa C-Media CMI8738/C3DX Audio Device

Karta dźwiękowa MPU-401-compatible
 1. Magazyn:

Napęd dyskietek GENERIC NEC FLOPPY DISK

Dysk fizyczny GENERIC IDE DISK TYPE47

Napęd dysków optycznych ATAPI CDROM


 1. Partycje:

C: (FAT32) 19452 MB (18409 MB wolne)

D: (FAT32) 9725 MB (9465 MB wolne)

E: (FAT32) 9717 MB (9036 MB wolne)


 1. Sieć:

Karta sieciowa DAVICOM PCI Fast Ethernet Based Adapter (192.168.10.248)

Karta sieciowa PPP Adapter
 1. Urządzenia wejściowe:

Klawiatura PS 2

Mysz a4tech PS 2
 1. Licencja: DWQH8-DWPTD-HD6WM-2RKQK-YMH3J

Uwaga: bateria systemowa

_________________________________________________________________________________


GMINA KRAPKOWICE

Urząd Miasta i Gminy

ul.3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICE
Zestaw komputerowy nr 4 dla OPS Krapkowice,

złożony z następujących elementów:

 1. Płyta główna:

Typ procesora Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 67)

Nazwa płyty głównej Procom BVC3A (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)

Mikroukład płyty głównej VIA VT82C693A Apollo Pro133

Pamięć fizyczna 192 MB (SDRAM)

Typ BIOS'u Award Modular (08/14/00)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
 1. Ekran:

Karta wideo SiS 6326 (8 MB)

Akcelerator 3D SiS 86C326

Monitor Samsung SyncMaster 550(M)s (HMDNC06998)


 1. Magazyn:

Napęd dyskietek GENERIC NEC FLOPPY DISK

Dysk fizyczny GENERIC IDE DISK TYPE47

Napęd dysków optycznych SAMSUNG CD-ROM SC-148S (48x CD-ROM)


 1. Partycje:

C: (FAT32) 9725 MB (8699 MB wolne)

D: (FAT32) 9717 MB (8595 MB wolne)
 1. Sieć:

Karta sieciowa Realtek 8139-series PCI NIC (192.168.10.114)


 1. Urządzenia wejściowe:

Klawiatura PS 2

Mysz a4tech PS 2
 1. Licencja: KK37R-6GDVQ-JMRPG-BPPYT-WHJPD


_________________________________________________________________________________©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna