Burmistrz Miasta I Gminy Pelplin OŚwiadczeniePobieranie 4.55 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar4.55 Kb.
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jestem pozbawiona(y) władzy rodzicielskiej ani ograniczona(y) we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Rodzic: ...........................................................................

(Imię i nazwisko rodzica)


............................ ..................................................(Data: dd / mm / rrrr) (Podpis)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna