Cap He wears his cap backwards. S-290 capitalPobieranie 26.56 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar26.56 Kb.

S-289

cap

He wears his cap backwards.S-290

capital

What’s the capital of Canada?S-291

captain

The captain gave the order to abandon ship.S-292

car

Rolls Royce is an expensive car.S-293

card

They play cards every Saturday.S-294

care

Everybody should care about the environment.S-295

careful

I am always careful in the city at night.S-296

carrot

Carrot-and-stick policy doesn’t always work.S-297

carry

Some teenagers carry guns to school.S-298

case

In a case like this we need to be careful.S-299

cash

I have no cash on me.S-300

castle

We visited the ruins of a 13th century castle.Uzupełnij brakujące słowa:

 1. What’s the __________ of Canada? (stolica)

 2. Some teenagers __________ guns to school. (nosić)

 3. They play __________ every Saturday. (karta)

 4. In a __________ like this we need to be careful. (sprawa, przypadek; futerał)

 5. __________-and-stick policy doesn’t always work. (marchew)

 6. I have no __________ on me. (gotówka)

 7. Everybody should __________ about the environment. (troska; troszczyć się, dbać)

 8. We visited the ruins of a 13th century __________. (zamek)

 9. He wears his __________ backwards. (czapka)

 10. The __________ gave the order to abandon ship. (kapitan)

 11. Rolls Royce is an expensive __________. (samochód)

 12. I am always __________ in the city at night. (ostrożny)

S-291

kapitan

Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.S-290

stolica

Co jest stolicą Kanady?S-289

czapka

Nosi czapkę tyłem do przodu.S-294

troska; troszczyć się, dbać

Wszyscy powinni dbać


o środowisko.

S-293

karta

Grają w karty w każdą sobotę.S-292

samochód

Rolls Royce to drogi samochód.S-297

nosić

Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.S-296

marchew

Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.S-295

ostrożny

Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.S-300

zamek

Zwiedziliśmy ruiny


XIII-wiecznego zamku.

S-299

gotówka

Nie mam przy sobie gotówki.S-298

sprawa, przypadek; futerał

W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.Odpowiedzi:

 1. capital

 2. carry

 3. cards

 4. case

 5. Carrot

 6. cash

 7. care

 8. castle

 9. cap

 10. captain

 11. car

 12. careful

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna