Instytut humanistycznyInstytut humanistyczny
SpecjalnośĆ: filologia polska z medioznawstwem* lub animacją kultury, lub poradnictwem logopedycznym, lub nauczaniem języka polskiego jako obcego
4.35 Mb. 51
czytać
Amnesty international polskaAmnesty international polska
Polska wkracza w 20. rok swojej działalności. Wzrastająca z roku na rok liczba aktywistów zrzeszonych wokół Stowarzyszenia umożliwia podjęcie szeregu kampanii i projektów promujących poszanowanie praw człowieka nie tylko w naszym kraju
160.62 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowyZałącznik nr 1 Znak: zk-pn/iv-3/14 (pieczątka firmowa Wykonawcy) formularz ofertowy
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, nasza firma (Wykonawca)
1.27 Mb. 7
czytać
Oferta giżycko, 2012 r z apraszamy na XXII akcję pt. Obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym I zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnieniem oraz dotkniętych przemocąOferta giżycko, 2012 r z apraszamy na XXII akcję pt. Obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym I zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnieniem oraz dotkniętych przemocą
Poczucie własnej wartości jest czynnikiem chroniącym przed poszukiwaniem akceptacji grup rówieśniczych przy pomocy alkoholu i narkotyków. Dlatego też proponujemy w tym roku rozbudowany blok tematyczny, powstały na bazie programu
49.54 Kb. 1
czytać
Co to jest Ogród Siedliskowy?Co to jest Ogród Siedliskowy?
Następnie już w okresie letnim rozpoczęliśmy nasadzenia drzew i krzewów na terenie przeznaczonym na lasek grądowy. Jednocześnie wysiewaliśmy mieszanki nasion kwiatów na zbiorowisko roślinności ruderalnej oraz założyliśmy herbarium
20.34 Kb. 1
czytać
6. Ocena i stymulacja jakości wychowania fizycznego w szkole6. Ocena i stymulacja jakości wychowania fizycznego w szkole
Ze względu na charakterystyczny przebieg, badanie to jest nazywane spiralą „action research” i przypomina powiązane ze sobą cykle prakseologiczne (ryc. 1)
38.68 Kb. 1
czytać
Program Ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura a samorządność lokalna. Historia współczesność – perspektywy, Kolbuszowa 14 – 15 maja 2015 r. OrganizatorzyProgram Ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura a samorządność lokalna. Historia współczesność – perspektywy, Kolbuszowa 14 – 15 maja 2015 r. Organizatorzy
Ogólnopolskiej konferencji naukowej Kultura a samorządność lokalna. Historia współczesność – perspektywy, Kolbuszowa 14 – 15 maja 2015 r
28.33 Kb. 1
czytać
Zestawienie bibliograficzne w wyborzeZestawienie bibliograficzne w wyborze
Aktywność fizyczna osób starszych / Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol // "Kultura Fizyczna". 2007, nr 1-2, s. 31-32
103.89 Kb. 1
czytać
Propozycje zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na2016Propozycje zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na2016
0.57 Mb. 6
czytać
Program wychowawczy zespołu szkolno-przedszkolnego w adelinie na lata 2014- 2016Program wychowawczy zespołu szkolno-przedszkolnego w adelinie na lata 2014- 2016
Program wychowawczy to dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła
101.21 Kb. 1
czytać
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno TerapeutycznaSpecjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna
Czynniki wpływające na stosowanie przemocy lub agresywne zachowania
483.92 Kb. 5
czytać
L. p. Temat badawczy Jednostka organizacyjna kierownik tematuL. p. Temat badawczy Jednostka organizacyjna kierownik tematu
Aktywność biologiczna i właściwości substancji humusowych gleby użyźnionej osadami ściekowymi
48.7 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna