Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaWniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadania
Do mistrzostw świata senioróW, mistrzostw europy, uniwersjady I mistrzostw polski senioróW
99.79 Kb. 1
czytać
Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej* realizacji zadania publicznego organizacja procesu treningowego I udział w zawodach szczebla centralnego w Koszykówce MężczyznOferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej* realizacji zadania publicznego organizacja procesu treningowego I udział w zawodach szczebla centralnego w Koszykówce Mężczyzn
Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach szczebla centralnego w Koszykówce Mężczyzn
76.54 Kb. 1
czytać
Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaWniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadania
Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
117.46 Kb. 1
czytać
Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaWniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadania
Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
116.34 Kb. 1
czytać
Realizacji zadania publicznegoRealizacji zadania publicznego
Przygotowanie do udziału I udział klubów sportowych w rozgrywkach cyklicznych II ligi państwowej w piłce siatkowej
65.21 Kb. 1
czytać
Zielona Góra 16. 10. 2012r. Data i miejsce złożenia ofertyZielona Góra 16. 10. 2012r. Data i miejsce złożenia oferty
Organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu (-ÓW), o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
106.71 Kb. 1
czytać
Data i miejsce złożenia ofertyData i miejsce złożenia oferty
Organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu (-ÓW), o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
150.81 Kb. 1
czytać
Data i miejsce złożenia ofertyData i miejsce złożenia oferty
Organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu (-ÓW), o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
111.7 Kb. 1
czytać
Oferta realizacji zadania publicznegoOferta realizacji zadania publicznego
Organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu (-ÓW), o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
143.63 Kb. 1
czytać
Data i miejsce złożenia ofertyData i miejsce złożenia oferty
Organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu (-ÓW), o którym (-ych) mowa w art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalnosci pożytku publicznego I o wolontariacie
137.19 Kb. 1
czytać
Oferta realizacji zadania publicznegoOferta realizacji zadania publicznego
Powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego1
136.23 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z wykonania zadania samorządu miasta Ełku z zakresu oświata I wychowanie realizowanego w ramach regrantinguSprawozdanie z wykonania zadania samorządu miasta Ełku z zakresu oświata I wychowanie realizowanego w ramach regrantingu
Czy zakładane cele zostały osiągnięte? co się zmieniło dzięki realizacji projektu?
48.75 Kb. 1
czytać
Wniosek podmiotu klubu Sportowego azs – awf w Gorzowie WielkopolskimWniosek podmiotu klubu Sportowego azs – awf w Gorzowie Wielkopolskim
Regaty wioślarskie z okazji zakończenia kariery sportowej przez Michała Jelińskiego
103.75 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie częŚciowe/KOŃcoweSprawozdanie częŚciowe/KOŃcowe
Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))
87.01 Kb. 1
czytać
Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaWniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadania
Udział Drużyny Stali Gorzów Wielkopolski S. A. w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski (dmp) oraz w zawodach Ligi Juniorów
125.24 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna