Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku Olsztyn, czerwiec 2013 rok Spis treściPrezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku Olsztyn, czerwiec 2013 rok Spis treści
0.79 Mb. 8
czytać
Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku Olsztyn, czerwiec 2014 rok Spis treściPrezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku Olsztyn, czerwiec 2014 rok Spis treści
0.81 Mb. 7
czytać
Prezydent Miasta Olsztyn Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu sportu i rekreacji w 2009 rokuiwI kwartale 2010 roku Olsztyn, kwiecień 2010 rok Spis treściPrezydent Miasta Olsztyn Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu sportu i rekreacji w 2009 rokuiwI kwartale 2010 roku Olsztyn, kwiecień 2010 rok Spis treści
0.91 Mb. 11
czytać
Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku Olsztyn, czerwiec 2012 rok Spis treściPrezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku Olsztyn, czerwiec 2012 rok Spis treści
368.39 Kb. 4
czytać
Prezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku Olsztyn, czerwiec 2015 rokPrezydent Olsztyna Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku Olsztyn, czerwiec 2015 rok
V. Współpraca Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i rekreacji 20
0.78 Mb. 10
czytać
Protokół nr L z Sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich odbytej w dniach 30 września 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach ŚląskichProtokół nr L z Sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich odbytej w dniach 30 września 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik – o t w o r z y ł L sesję Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich V kadencji, stwierdzając że uczestniczy w niej 21 radnych
181.41 Kb. 4
czytać
Informacje z ratusza 25. 06. 2009 XLI sesja Rady Miejskiej Lęborski Lew dla Ojców franciszkanówInformacje z ratusza 25. 06. 2009 XLI sesja Rady Miejskiej Lęborski Lew dla Ojców franciszkanów
Informacja o innych działaniach i decyzjach Burmistrza Miasta podjętych w ostatnim czasie
20.41 Kb. 1
czytać
Protokół nr xiv/2007 z sesji Rady Miasta Pionki odbytej w dnia 24. 04. 2007r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Aleja Jana Pawła II 15Protokół nr xiv/2007 z sesji Rady Miasta Pionki odbytej w dnia 24. 04. 2007r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Aleja Jana Pawła II 15
Przewodniczący Rady Miasta K. Sokołowski- otwieram XIV sesję Rady Miasta Pionki. Witam wszystkich przybyłych zaproszonych na sesję Rady Miasta gości. W obradach uczestniczy 21 radnych. Obrady są prawomocne
222.55 Kb. 5
czytać
Protokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 rProtokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 r
Xl sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Krzysztofa Szczepaniaka – Przewodniczącego Rady Miasta
220.82 Kb. 3
czytać
Protok ó Ł Nr xvi/2004 Sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 roku w godz od 1000 1430 w sali Muzeum w PraszceProtok ó Ł Nr xvi/2004 Sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 roku w godz od 1000 1430 w sali Muzeum w Praszce
Wręczenie odznaczenia za 55 lat służby pożarniczej Komendantowi Miejsko-Gminnemu osp w Praszce
97.77 Kb. 1
czytać
Protokoł Nr xxxiii/2013 Sesji Rady Miasta Siedlce odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta SiedlceProtokoł Nr xxxiii/2013 Sesji Rady Miasta Siedlce odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce
Powitał zaproszonych gości, mieszkańców miasta, przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, Radnych Miasta. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 23 Radnych
203.29 Kb. 4
czytać
Raporty z badań I projekty badawczeRaporty z badań I projekty badawcze
Analiza procesów tworzenia się "społeczeństwa obywatelskiego" na szczeblu lokalnym
155.14 Kb. 1
czytać
Roch Andrzej Charyton sekretarz urzędu Krystyna Stypułkowska skarbnik miasta Helena Biała Kierownik referatRoch Andrzej Charyton sekretarz urzędu Krystyna Stypułkowska skarbnik miasta Helena Biała Kierownik referat
Obrady sesji odbywały się w godzinach 1000 – 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku
Referat 37.08 Kb. 1
czytać
Sprawozdani eSprawozdani e
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Osiecznej za 2015 rok
89.55 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr XIV / 2004 z XIV –ej Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 rokuProtok ó Ł Nr XIV / 2004 z XIV –ej Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 22 kwietnia 2004 roku
Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach
90.81 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna