Urząd Gminy OsielskoUrząd Gminy Osielsko
Obsługę bankową budżetu wykonuje Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielsko
140.07 Kb. 1
czytać
Biuletyn samorządowy 37-405 Jarocin 159Biuletyn samorządowy 37-405 Jarocin 159
Najlepiej byłoby aby powstało pismo niezależne od samorządu, nie byłoby wtedy podejrzeń o stronniczość. Jak stwierdziłem podczas sesji, wiązałem pewne nadzieję z powstaniem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Jarocin, gdyż sądziłem
282.88 Kb. 4
czytać
ProtokóŁ Nr lv/10ProtokóŁ Nr lv/10
Lv sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 9 listopada 2010r w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
51.11 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 26/ 2013 burmistrza jedwabnegoZarządzenie nr 26/ 2013 burmistrza jedwabnego
Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z poźn zm.) zarzadza się co następuje
347.3 Kb. 6
czytać
Z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lutego 2012 r o godZ sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lutego 2012 r o god
W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, społeczność miejska i wiejska
118.88 Kb. 3
czytać
ProtokóŁ nr iii/14 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 17 grudnia 2014 rProtokóŁ nr iii/14 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 17 grudnia 2014 r
Lista obecności w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Mariusz Szmitko Przewodniczący Rady Miejskiej
44.67 Kb. 1
czytać
RotokóŁ Nr I/06 z I sesji Rady Gminy Łomża w dniu 27 listopada 2006 rRotokóŁ Nr I/06 z I sesji Rady Gminy Łomża w dniu 27 listopada 2006 r
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
44.92 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr 17/2008Protok ó Ł Nr 17/2008
Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 10 marca 2008 roku
17.01 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do uchwały nr vii/50/2003 Rady Gminy I Miasta Jabłonowo Pomorskie z 25 kwietnia 2003 rZałącznik nr 1 do uchwały nr vii/50/2003 Rady Gminy I Miasta Jabłonowo Pomorskie z 25 kwietnia 2003 r
Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, lecz posiada zdolność sądową w sprawach dotyczących zakresu działania
68.82 Kb. 1
czytać
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w LubliniePrezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Informuję poniżej o sposobie realizacji nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeprowadzonej w dniach od 25 maja do 17 lipca 2009r przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
53.55 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr xxvii/2005Protok ó Ł Nr xxvii/2005
Sesji Rady Gminy w Radziejowicach odbytej w dniu 22. 06. 2005 r w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Radziejowicach
35.99 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr vi/2015 z VI sesji Rady Gminy Kraszewice odbytej 27 marca 2015 r w sali sesyjnej Urzędu Gminy KraszewiceProtok ó Ł Nr vi/2015 z VI sesji Rady Gminy Kraszewice odbytej 27 marca 2015 r w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kraszewice
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin protokołu
73.25 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr 29/05Protok ó Ł Nr 29/05
Przeprowadzenie kontroli zawartej umowy dzierżawy budynku świetlicy w Gołębiewie przy
67.64 Kb. 1
czytać
Umowa zlecenie nr /2014 zawarta w dniu r w Jedliczu pomiędzy Gminą JedliczeUmowa zlecenie nr /2014 zawarta w dniu r w Jedliczu pomiędzy Gminą Jedlicze
Przedmiotem niniejszej umowy jest przyjęcie przez Zleceniobiorcę realizacji zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jedlicza”
77.25 Kb. 1
czytać
Protokół Nr xii/2011 Sesji Rady Gminy w Zaleszanach odbytej w dniu 28 października 2011 rokuProtokół Nr xii/2011 Sesji Rady Gminy w Zaleszanach odbytej w dniu 28 października 2011 roku
O godz. 9-tej Przewodniczący Rady Gminy otworzył XII sesję Rady Gminy witając radnych I przybyłych gości
39.2 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna