W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Siwz f ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
137.89 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 8 do siwz umowa nr /2013 – projektZałącznik nr 8 do siwz umowa nr /2013 – projekt
Zamościu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego ul. Szczebrzeska 102 22-400 Zamość, reprezentowanym przez
41.62 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 29 października 2010 rRadom, dnia 29 października 2010 r
Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
152.38 Kb. 1
czytać
Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 NysaGmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Opracowanie I wydanie promocyjnego folderu w ramach Projektu,,fortyfikacje nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej interreg iiia
205.61 Kb. 1
czytać
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 81. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiat Lubartowski 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8
Wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych w. Abramów i w. Marcinów gm. Abramów – Powiat Lubartowski
105.89 Kb. 1
czytać
Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
213.57 Kb. 1
czytać
Umowa nr /2015 zawarta w dniu roku w Komarowie – Osada pomiędzy Gminą Komarów Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów Osada, nip 922 27 36 172 zwaną dalej „ZamawiającymUmowa nr /2015 zawarta w dniu roku w Komarowie – Osada pomiędzy Gminą Komarów Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów Osada, nip 922 27 36 172 zwaną dalej „Zamawiającym
Komarowie – Osada pomiędzy Gminą Komarów Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów Osada, nip 922 27 36 172 zwaną dalej „Zamawiającym”
52.88 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: ipr. 271. 15. 2011 Milejów, dnia 2011-10-28 o g ł oszeni eZnak sprawy: ipr. 271. 15. 2011 Milejów, dnia 2011-10-28 o g ł oszeni e
Zpow w Milejowie, uporządkowanie terenu demontażu do poziomu 0, utylizacja powstałych materiałów odpadowych. Szacunkowa waga złomu ok. 57 ton
68.11 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do ofertyZałącznik nr 1 do oferty
234.65 Kb. 1
czytać
Projekt umowy Umowa nr owr/TG/ /2009Projekt umowy Umowa nr owr/TG/ /2009
Instytutem Meteorologii I gospodarki Wodnej, 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, Oddział we Wrocławiu, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców XIII wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Nr krs
36.57 Kb. 1
czytać
Etap IV obejmuje: remont instalacji elektrycznej I piętra Etap V obejmujeEtap IV obejmuje: remont instalacji elektrycznej I piętra Etap V obejmuje
Kuratorium Oświaty w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 120a zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentują
32.19 Kb. 1
czytać
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o oPrzedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o o
Gospodarki Komunalnej Spółka z o o z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
17.6 Kb. 1
czytać
Oferta na „Dostawę I montaż pomp Grundfos nb 80-200/200 a-f-a-baqe3 oraz Grundfos mtb 65-200/183 a-f-a bqqv 11 kW 3 X 400V”dla pge giek s. A. Oddział Elektrociepłownia RzeszówOferta na „Dostawę I montaż pomp Grundfos nb 80-200/200 a-f-a-baqe3 oraz Grundfos mtb 65-200/183 a-f-a bqqv 11 kW 3 X 400V”dla pge giek s. A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
Złotych, (z vat) słownie
12.91 Kb. 1
czytać
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art. 11 ust. 8 ustawyZamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków i Lwowskiej w Tarnowie metoda wykopowa i bezwykopowa”
35.4 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna