Uchwała nr l/520/10 rady gminy lubicz z dnia 29 październik 2010 r w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy LubiczUchwała nr l/520/10 rady gminy lubicz z dnia 29 październik 2010 r w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz
Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 I 146, Nr 106, poz. 675 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
6 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 289/10 Burmistrza ŁapZarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap
Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1247 w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
3.05 Mb. 18
czytać
W sprawie nadania nazwy ulica Biela w miejscowości SkąpeW sprawie nadania nazwy ulica Biela w miejscowości Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje
8.86 Kb. 1
czytać
Rady gminy w gorzycachRady gminy w gorzycach
Dz u z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn zm./, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 I art. 40, ust 3 I 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz u z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn zm./ Rada Gminy uchwala
37.02 Kb. 1
czytać
Uchwała nr 11 /10 miejskiej komisji wyborczej w ełKUUchwała nr 11 /10 miejskiej komisji wyborczej w ełKU
Gminy Miasta Ełku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
56.43 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr /2012 Prezydenta Miasta Łomża z dniaZarządzenie Nr /2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
Dz. U. Z 2009 r Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz
53.29 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2004 rokuZarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2004 roku
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn zm./ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
15.26 Kb. 1
czytać
Uchwa ł a nr viii/55/07 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady MiejskiejUchwa ł a nr viii/55/07 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm. 1, oraz § 16 statutu gminy Bystrzyca Kłodzka
16.09 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr 56/580/2000 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 3 października 2000rUchwała Nr 56/580/2000 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 3 października 2000r
Zarządu Miasta Gdańska Nr 51/532/2000 z dnia 14 września 2000 r w sprawie powołania w mieście Gdańsku Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r
31.55 Kb. 1
czytać
Uchwa ł a nr xiv/146 /2004 Rady Miejskiej w MogielnicyUchwa ł a nr xiv/146 /2004 Rady Miejskiej w Mogielnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn zmianami) w związku z art. 229 pkt. 3 Kpa
7.99 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr 101/xiii/2004 Rady Gminy Zarzecze z dnia 13 lutego 2004 rokuUchwała Nr 101/xiii/2004 Rady Gminy Zarzecze z dnia 13 lutego 2004 roku
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zarzecze, a ponadto doręczeniu osobom, które wniosły zarzuty
23.14 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 0152-15/09Zarządzenie Nr 0152-15/09
Na podstawie art. 48 ust. 1-8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
42.94 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji WyborczychZarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1990 r.(Dz. U. Nr 67, poz. 398) tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2000 r
5.35 Kb. 1
czytać
Uchwała nr 56/786/01 zarządu miasta gdańska z dnia 20 września 2001 rUchwała nr 56/786/01 zarządu miasta gdańska z dnia 20 września 2001 r
Nr 50/730/01 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2001 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Gdańska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
15.67 Kb. 1
czytać
Uchwała gminnej Komisji wyborczejUchwała gminnej Komisji wyborczej
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783) uchwala się, co następuje
16.87 Kb. 1
czytać

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna