Wykonanie instalacji lokalnej sieci komputerowej oraz instalacji elektrycznej do zasilaniaWykonanie instalacji lokalnej sieci komputerowej oraz instalacji elektrycznej do zasilania
Projekt techniczny modernizacji I rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27” oraz wykonania instalacji elektrycznej do zasilania węzłów lokalnych według projektu: „Projekt zasilania sieci lan budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ”
18.45 Kb. 1
czytać
Biuro inzynierskieBiuro inzynierskie
Nowe Miasto n/Wartą, przy Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą. Działka o nr geod. 363/78
1.38 Mb. 23
czytać
Temat opracowania: specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „radosna szkołA”Temat opracowania: specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „radosna szkołA”
Autor opracowania: Janusz Grzelak puh „construo” – Alicja Ciechanowska ul. Śliwkowa 12/12,75-679 Koszalin
0.52 Mb. 6
czytać
1. wstęp przedmiot sst1. wstęp przedmiot sst
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przykanalików kanalizacji deszczowej realizowanych w ramach zadania: zadania „Przebudowa ul
24.43 Kb. 1
czytać
Gmina Kluki, Kluki 88 97- 415 Kluki adres inwestora: 97- 415 KlukiGmina Kluki, Kluki 88 97- 415 Kluki adres inwestora: 97- 415 Kluki
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sst są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych związanych z realizacją zadania p n
49.61 Kb. 1
czytać
1. Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (stwiorb)1. Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (stwiorb)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania I odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania I odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania
33.77 Kb. 1
czytać
Projekt budowlany. Kablowe linie elektroenergetyczne sn I nnProjekt budowlany. Kablowe linie elektroenergetyczne sn I nn
ZawartośĆ opracowania str. 1-8
54.99 Kb. 1
czytać
Pkp szybka kolej miejskaPkp szybka kolej miejska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony- znak: skmms-zp/N/05/15
125.8 Kb. 1
czytać
OS. 502. 16. 2012 zał. Nr 4 do s. I. W. ZOS. 502. 16. 2012 zał. Nr 4 do s. I. W. Z
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : ‘’Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym Ponikwa nr ewid. 155 w km 0+340÷0+357 i 0+396÷0+401 w Uluczu, gmina Dydnia’’, Zadanie nr S25/2011
33.78 Kb. 1
czytać
Część ogólna a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoCzęść ogólna a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przedmiotem niniejszej st są wymagania dotyczące robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych polegających na naprawie rozmytego przepustu na potoku Pawłowa o średnicy 2x125 cm dł. 7 m w km 2+084, a mianowicie
26.93 Kb. 1
czytać
Monter sieci, instalacji I urządzeń sanitarnychMonter sieci, instalacji I urządzeń sanitarnych
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24
99.79 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna prefabrykowane żelbetowe pale wbijane wstęPSpecyfikacja techniczna prefabrykowane żelbetowe pale wbijane wstęP
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich wykonanych z żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych w ramach inwestycji pn
80.84 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych st – 00/01 Dane ogólne Nazwa I adres obiektuSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych st – 00/01 Dane ogólne Nazwa I adres obiektu
Wymagania odnoszą się do wymagań wspólnych i dotyczą wszystkich robot związanych z wymianą okien
55.27 Kb. 1
czytać
Wykaz opinii I uwag do akpośK 2015 r zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz z informacją o sposobie ich uwzględnieniaWykaz opinii I uwag do akpośK 2015 r zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia
0.64 Mb. 6
czytać
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza: sesja viii/2015 Rady Miejskiej Kalisza w dniu 26 marca 2015 rSprawozdanie Prezydenta Miasta Kalisza: sesja viii/2015 Rady Miejskiej Kalisza w dniu 26 marca 2015 r
Proszę o przyjęcie sprawozdania z pracy prezydenta miasta i jego zespołu w okresie międzysesyjnym. Zacznę tradycyjnie od sprawozdania z wykonania uchwał podjętych podczas Sesji, która odbyła się 12 lutego 2015 r
119.07 Kb. 1
czytać

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna