Remont sali rozpraw nr 130 w budynku Sądu Rejonowego w GdyniRemont sali rozpraw nr 130 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
Przedmiotem niniejszej st są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach kontraktu
87.33 Kb. 1
czytać
Postępowania nr wi. 7011. 47. P. 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPostępowania nr wi. 7011. 47. P. 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania
197.18 Kb. 3
czytać
Biuro inzynierskieBiuro inzynierskie
Nowe Miasto n/Wartą, przy Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą. Działka o nr geod. 363/78
1.38 Mb. 23
czytać
Temat opracowania: specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „radosna szkołA”Temat opracowania: specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „radosna szkołA”
Autor opracowania: Janusz Grzelak puh „construo” – Alicja Ciechanowska ul. Śliwkowa 12/12,75-679 Koszalin
0.52 Mb. 6
czytać
Przebudowa budynku szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącegoPrzebudowa budynku szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego
Oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego mieszkania oraz poddasza na potrzeby szkoły w brzeźnie wielkim
0.94 Mb. 14
czytać
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego
20.19 Kb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przebudowy dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 t dąbrowa Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego I pieszego
23.61 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 Opis i wykaz wymaganych parametrów materiałów i urządzeń równoważnychZałącznik nr 4 Opis i wykaz wymaganych parametrów materiałów i urządzeń równoważnych
Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń
351.59 Kb. 3
czytać
Zamówienie Nr ing. 271 2011 z dnia 2011-05-12 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu dla zadania „Zamówienie Nr ing. 271 2011 z dnia 2011-05-12 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu dla zadania „
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu dla zadania „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”
200.53 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna prefabrykowane żelbetowe pale wbijane wstęPSpecyfikacja techniczna prefabrykowane żelbetowe pale wbijane wstęP
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich wykonanych z żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych w ramach inwestycji pn
80.84 Kb. 1
czytać
Specyfikacje techniczne wykonaniaSpecyfikacje techniczne wykonania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (sst) są wymagania dotyczące wymiany I modernizacji istniejącego ogrodzenia wokół posesji Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie przy ulicy Lipowej 9 wraz z robotami towarzyszącymi podanymi w
53.65 Kb. 1
czytać

  1
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna